Náš klub a specializované obory


Náš klub filatelistů má svůj název na rozdíl od jiných klubů v České republice
rozšířený o odkaz na sběratelství specializovaných oborů.

Co v sobě tento všeobsažný název skrývá?

Koncem 19. století a v průběhu 20. století se jeho obsah snažili vysvětlit nejrůznější světoví, evropští a čeští sběratelé a filatelisté. Verbálně i prakticky ve svých statích, publikacích či exponátech. V Československu tento termín prodělal též vývoj od filatelistických zvláštností přes specializované obory k oborům poštovní historie (a celin). Náš klub zůstal od svého založení do dnešních dnů celou dobu konzistentně u názvu specializované obory.

Pro tuto chvíli ocitujme slova jednoho z čelných funkcionářů našeho klubu pana stavitele Antonína Vorlíčka (několik let byl též naším předsedou) a významných sběratelů, která tento termín alespoň trochu objasní. Antonín Vorlíček je otiskl na straně 16 katalogu „Výstavy poštovní historie a celin“. Ve svém článku „Z historie Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha“:

„Dne 30. května 1965 byla v Praze ustavující konference Svazu československých filatelistů.
V této době vznikala i nová klubová evidence.

Náš klub obdržel registrační číslo 15, pod kterým je veden dosud a přijal nový název

KF, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha.

Za svůj cíl si uložil sdružovat sběratele zajímající se vedle poštovních známek také o poštovní provoz, jeho historický vývoj, doklady z doby předznámkové, poštovní celiny, poštovní razítka všeho druhu od jejich vzniku až po současnou dobu, celistvosti zejména doporučené a zvláštní druhy přepravy, zejména listovní.“

Ivan Leiš – bývalý předseda klubu


Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar