Emisní plány známek ČR (emisní plán 2019) – aktualizace


Česká republika


2019

A. Emise známek

Úprava data vydání u jedné položky (Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun). Upravené položky označeny barevnou hvězdičkou. Stav emisního plánu je k 9.11.2019.

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2019Tradice české známkové tvorby: Adolf Born
Osobnosti: Petr Eben
100. výročí založení Masarykovy university
‘A’
19 Kč
‘A’
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
14.02.2019Osobnosti: Rudolf Tomáš Jedlička19 Kč50Ofset
Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda45 Kč
45 Kč
A2KOMB
(HEIM)
06.03.2019Les Království
Suverénní řád maltézských rytířů
České vynálezy: Kostkový cukr
‘A’
45 Kč
19 Kč
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
03.04.2019100. výročí zahájení vydávání československé měny23 Kč50Ofset
24.04.2019EUROPA: Národní ptáci – Ledňáček říční‘E’6Ofset
22.05.2019Pražský hrad v ročních obdobích
(UTL 2 x 2 různé známky)
‘E’
‘E’
4 UTLKOMB
KOMB
Osobnosti: Gelasius Dobner27 Kč50Ofset
12.06.2019Umělecká díla na známkách: Zdeněk Sýkora
Umělecká díla na známkách: Václav Radimský
27 Kč
45 Kč
4
4
KOMB
Waite
26.06.2019Jan Palach a Jan Zajíc
Technické památky: První koňská tramvajová linka
Mahátma Gándhí
‘A’
‘A’
‘Z’
50
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
04.09.2019Ochrana přírody: Zoologické zahrady IV.
(aršík se 4 různými známkami a kupony)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
4KOMB
KOMB
KOMB
KOMB
02.10.2019Český design: Václav Král‘A’50Ofset
02.10.2019Českoslovenští letci v RAF
(aršík s 2 různými známkami)
‘E’
‘E’
A2Ofset
23.10.2019Divadlo Semafor – 60 let
České herečky a herci: Dana Medřická
a Radovan Lukavský (UTL 2×2 různé známky)
‘A’
23 Kč
27 Kč
50
4 UTL
4 UTL
Ofset
KOMB
KOMB
13.11.201930. výročí sametové revoluce a Karel Kryl
Osobnosti: Ivan Blatný
100. výročí založení Československého červeného kříže
Umělecká díla na známkách: Ota Janeček
44 Kč
‘A’
‘A’
45 Kč
A1
50
50
4
Ofset
Ofset
Ofset
KOMB
27.11.2019 *Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun39 Kč4Ofset

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot


B. Další filatelistické produkty

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
14.02.2019Příležitostný tisk k emisi “Století J.Hanzelky a M.Zikmunda” – otisk rytiny (číslováno)
28.02.2019Dopisnice PostFila: Mnichov 2019‘E’1
13.03.2019Příležitostná dopisnice: Sběratel dětem‘A’
13.03.2019Dopisnice Postfila: Sběratel‘A’
13.03.2019Dopisnice Známková tvorba: Ocenění českých známek‘E’
24.04.2019 *Známkový ročník 2018 v knižní úpravě s černotiskem “Paulus Pontius”2126 Kč
09.05.2019Dopisnice PostFila: Essen 2019‘E’1
22.05.2019Výplatní známka: Pampeliška‘E’100
22.05.2019VZS: 50 let Čtyřlístku (5 x 2 motivy)‘A’10Ofset
07.06.2019Dopisnice PostFila: Bratislavské zberateľské dni‘E’1
12.06.2019Příležitostný tisk k emisi “Václav Radimský”,
pasparta s otisky rytin
380 Kč
04.09.2019Výplatní známka s kupony: Vítěz nad časem‘A’9
04.09.2019Obrazové dopisnice: Poštovní uniformy‘A’
04.09.2019VZS: Svět v oblacích (4 x 2 motivy)‘A’8
04.09.2019Příležitostná dopisnice: Sběratel – Praga Piccola‘A’1
04.09.2019Dopisnice PostFila: Sběratel 2019‘A’1
24.10.2019Dopisnice PostFila: Sindelfingen 2019‘E’1

VZS – výplatní známkový sešitek, VZ – vlastní známka


Zdroj: @Česká pošta

2018

V tabulkách jsou uvedeny změny – označené barevnými hvězdičkami (aktualizace se stavem k 17.9.2018).
Úprava položky T.G.Masaryk – 14.11.2018 *

A. Emise známek

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
03.01.201825. výročí vzniku České republiky (aršík se 2 stejnými známkami)24 Kč
24 Kč
A2Ofset
Ofset
20.01.2018Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda
Český olympijský tým 2018
Český paralympijský tým 2018
‘A’
37 Kč
16 Kč
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
21.02.2018Technické památky: Budova Městské knihovny hl.m.Prahy
Osobnosti: prof. MUDr. František Hamza
Velikonoce
‘A’
20 Kč
‘A’
50
50
50
Ofset
Wifag
Ofset
14.03.2018Historické dopravní prostředky: kolesový parník Praha
Krásy naší vlasti: Dlouhé stráně
‘A’
23 Kč
50
8
Ofset
Ofset
04.04.2018Český design: Jan Kaplický
Osobnosti: Eduard Štorch
‘E’
19 Kč
50
50
Wifag
Ofset
18.04.2018Prezident‘A’100Wifag
02.05.2018EUROPA: Mosty
Český jazz
‘E’
‘Z’
6
50
Ofset
Ofset
23.05.2018Pražský hrad: Francesco da Ponte32 Kč4Waite
20.06.2018Vynálezy: Ohýbaný nábytek
100 let československé poštovní známky
19 Kč
27 Kč
44 Kč
50+8
A2
Ofset
Ofset
Ofset
08.08.2018Bombay Letter (aršík s 1 známkou)
100 let Poštovního muzea 1918-2018 (aršík se 3 různými známkami )
59 Kč
19 Kč
23 Kč
27 Kč
A1
A2
Ofset
KOMB
KOMB
KOMB
05.09.2018Ochrana přírody: Zoologické zahrady III.
(aršík se 4 různými známkami a kupony)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
A4KOMB
19.09.2018
(křest)
Národní zemědělské muzeum – 100. výročí založení (jen křest)27 Kč50Wifag
10.10.2018200. výročí Národního muzea v Praze
Boj o českou státnost 1918 (aršík se 2 různými známkami)
19 Kč
33 Kč
33 Kč
50
A2
Ofset
Ofset
Ofset
24.10.2018100. výročí vzniku samostatného Československa – řády a medaile
(1 aršík se 4 různými známkami)
(2x řády a 2x medaile)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
A4Ofset
24.10.2018Osobnosti: Miroslav Horníček
Osobnosti: František Ladislav Rieger
výplatní známka: Svatomartinské tradice
výplatní známka: Vánoce
(2 různé známky na TL v šachovnicovém uspořádání)
19 Kč
27 Kč
‘A’
‘A’
50
50
50+8
25+25
Wifag
Wifag
Ofset
Ofset
14.11.2018Umělecká díla na známkách: Vladimír Komárek
Umělecká díla na známkách: Stanislav Libenský
Umělecká díla na známkách: Paulus Pontius
T. G. Masaryk (aršík s 1 známkou+archovina 30 zn/TL) *
33 Kč
27 Kč
41 Kč
‘A’ *
4
4
4
30+A1 *
KOMB
Ofset
Waite
Wifag
05.12.2018Pražská hradní stráž (ZS + spec. 8 zn. + 4 stejné kupony)‘A’50+8Ofset

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot


B. Další filatelistické produkty

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
21.02.2018VZS: Státní symboly (8 motivů)‘A’Ofset
21.02.2018Výplatní s kupony pro přítisky – Mucha (Hradčany)‘A’9Ofset
01.03.2018Dopisnice PostFila: Mnichov 2018‘E’
01.03.2018Příležitostná dopisnice: Kosmická pošta‘A’
14.03.2018VZ ČP – Historické poštovní kočáry (5×5 známek)‘E’25Ofset
02.05.2018Sběratelské vydání: Český jazz108 Kč
03.05.2018Dopisnice PostFila: Essen 2018‘E’
23.05.2018Známkový ročník 2017 s černotiskem 1633 Kč
23.05.2018Příležitostný tisk: Pražský hrad 2018 380 Kč
01.06.2018Dopisnice PostFila: Bratislavské zberatelské dni‘E’
20.06.2018Dopisnice obrazové: Historické poštovní budovy‘A’8 ks
20.06.2018VZS: Houby (5×2 známky)‘A’10Ofset
08.08.2018Sběratelské vydání: Bombay Letter
08.08.2018Příležitostná dopisnice: Praga 2018 – logo výstavy‘A’
08.08.2018Příležitostná dopisnice: Praga 2018 – logo výstavy‘E’
05.09.2018Příležitostná dopisnice: SBĚRATEL – Praga Piccola‘A’
05.09.2018Pamětní tisk: Grafický list Svět na kolejích II.190 Kč
05.09.2018Sběratelské vydání: Svět na kolejích II.220 Kč
05.09.2018Dopisnice PostFila: Sběratel 2018‘A’
05.09.2018VZS Svět na kolejích II. (4 x 2 zn.)‘A’8Ofset
10.10.2018Příležitostná dopisnice: ČTK‘A’
24.10.2018Tematický komplet: 100. výročí vzniku
samostatného Československa (řády)
25.10.2018Dopisnice PostFila: Sindelfingen 2018‘E’
14.11.2018Tématický komplet: T. G. Masaryk
05.12.2018Tématický komplet: Pražská hradní stráž

VZS – výplatní známkový sešitek, VZ – vlastní známka


Zdroj: @Česká pošta

2017

Byla upraveny data vydání emisí v závěru roku 2017. Jedna ze známek emise Umělecká díla na známkách byla přesunuta na 13.12.2017. V tabulce jsou změny označené barevnou hvězdičkou.

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2017Tradice české známkové tvorby: Oldřich Pošmurný
Historické dopravní prostředky: Letadlo AERO A-14 ČSA
16 Kč
32 Kč
30+8
50
Wifag
Ofset
15.02.2017Historické dopravní prostředky: Poštovní autobus
Historické dopravní prostředky: Vagon poštovní ambulance
16 Kč
16 Kč
25+25Ofset
08.03.2017Historické dopravní prostředky: kolesový parník Praha
120. výročí otevření Strakovy akademie
16 Kč
24 Kč
50
50
Ofset
05.04.2017Krásy naší vlasti: Porta Bohemica
80. výročí letiště Praha
20 Kč
32 Kč
8
50
Waite
Wifag
03.05.2017EUROPA: Hrad a zámek Frýdlant
Osobnosti: Marie Terezie
Osobnosti: Věra Čáslavská
32 Kč
32 Kč
16 Kč
6
4 UTL
50
Wifag
KOMB
Ofset
17.05.201775. výročí operace Anthropoid
Pražský hrad: Paolo Veronese – sv. Kateřina s andělem
46 Kč
32 Kč
32 Kč
A1
4 UTL
KOMB
Waite
Waite
07.06.2017Osobnosti: Heliodor Píka
Osobnosti: Josef Kainar
Osobnosti: Jože Plečnik
37 Kč
16 Kč
32 Kč
50
50
A2
Wifag
Wifag
KOMB
21.06.2017Moravské zemské muzeum v Brně
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
20 Kč
16 Kč
50
50
Wifag
Wifag
06.09.2017Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic – 170 let
Odbojová skupina Tří králů
Ochrana přírody: Zoologické zahrady II.
(aršík se 4 různými známkami a kupóny)
16 Kč
16 Kč
16 Kč
20 Kč
24 Kč
30 Kč
30+8
50
A4
Wifag
Ofset
KOMB
20.09.2017Spolek českých umělců grafiků Hollar – 100 let20 Kč50Wifag
04.10.2017200 let poštovní schránky
Rodina
Boj o českou státnost 1917
16 Kč
16 Kč
30 Kč
30 Kč
30+8
50
A2
Wifag
Wifag
Ofset
18.10.2017Retro doprava16 Kč9+12Ofset
08.11.2017Česká astronomická společnost – 100 let
Umělecká díla na známkách: Taras Kuščynskij (1932 – 1983)
Umělecká díla na známkách: Norbert Grund (1717 – 1767)
16 Kč
32 Kč
38 Kč
50
4
4
Ofset
Ofset
Waite
13.12.2017 *Umělecká díla na známkách: Jaroslava Pešicová (1935 – 2015) *
Historie poštovnictví na našem území
30 Kč
32 Kč
37 Kč
4
A2
Waite
KOMB
Příležitostný tisk Jaroslava Pešicová: Vítěz (otisk rytiny Václava Fajta) *380 Kč

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2016

V aktualizovaném emisním plánu známek na rok 2016 je změna *. Výplatní písmenová známka: Vlha pestrá od autorů Jaromíra a Libuše Knotkových (12.10.2016).

Zdroj: @EXPONET BLOGSPOT

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2016Tradice české známkové tvorby: Karel Svolinský (1896 – 1986)13 Kč30+8Wifag
20.01.2016Osobnosti: Jeroným Pražský17 Kč50Wifag
03.02.2016Štěňata – Česká národní plemena psů: Český strakatý pes13 Kč50Ofset
17.02.2016Historické dopravní prostředky: Slovenská strela
Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vyšehrad
27 Kč
27 Kč
50
50
Ofset
16.03.2016Technické památky:
125 let Petřínské rozhledny + 125 let let lanové dráhy na Petřín
13 Kč30+8Ofset
16.03.2016Osobnosti: Tomáš Baťa (1876 – 1932)13 Kč50Wifag
16.03.2016Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně – 60 let27 Kč50Ofset
06.04.2016Krásy naší vlasti: Hrad Buchlov17 Kč8Waite
27.04.2016Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou
(+ 130 let R-nálepky)
13 Kč50Ofset
27.04.2016Výplatní známka: Otakárci16 Kč50Ofset
04.05.2016EUROPA: Myslíme zeleně27 Kč6Wifag
04.05.2016Karel IV.54 KčA1+2KKOMB
18.05.2016Pražský hrad: Lucas Cranach38 Kč4Waite
18.05.2016Prodaná nevěsta – 150. výročí od premiéry16 Kč50Ofset
18.05.2016Výplatní písmen. známka: Dětem: Víla Amálka16 KčVZS 10Ofset
08.06.2016Výplatní písmenová známka: Floristika: Vazba květin16 Kč9Ofset
08.06.2016Vlastní písmen. výplatní samolep. zn. sešitek: 25. výročí Policie ČR16 KčVVZS 8Ofset
22.06.2016Strážnice – 70 let Mezinárodního folkloristického festivalu20 Kč50Wifag
22.06.2016Český olympijský tým32 Kč50Ofset
22.06.2016Letní paralympijské hry16 Kč50Ofset
22.06.2016Jan Jessenius – společné vydání (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)27 Kč25+25KKOMB
07.09.2016Ochrana přírody:
Zoologické zahrady I. (aršík se 4 různými známkami a kupóny)
16 Kč
20 Kč
24 Kč
27 Kč
A4KOMB
07.09.2016Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý (1936 – 2012)20 Kč50Ofset
07.09.2016Gerrit Dou – Mladá dáma na balkoně – společné česko-lichteštejnské vydání27 Kč4Waite
07.09.2016Výplatní písmenová známka: Rosnička16 Kč100Ofset
07.09.2016Světové dědictví: Lednicko-valtický areál – vydání na společné téma16 KčOfset
07.09.2016Světové dědictví: Praha – vydání na společné téma27 KčOfset
21.09.2016Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87
Historické dopravní prostředky: dvouplošník Aero Ab-11
16 Kč
16 Kč
50
50
Ofset
12.10.2016Železné hory – CHKO16 Kč50Wifag
12.10.2016Boj o Českou státnost 19162×27 KčA2Ofset
12.10.2016Výplatní písmenová známka: Vlha pestrá* 20 Kč100Ofset
09.11.2016UNESCO – 70 let32 Kč50Ofset
09.11.2016Umělecká díla na známkách: Jaroslav Král (1883 – 1942)
Umělecká díla na známkách: Bedřich Stefan (1896 – 1982)
Umělecká díla na známkách: František Tichý (1896 – 1961)
27 Kč
30 Kč
38 Kč
4
4
4
Waite
KOMB
KOMB
* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2015

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2015Tradice české známkové tvorby: Oldřich Kulhánek, grafik a výtvarník (1940 – 2013)13 Kč30Wifag
20.01.2015Osobnosti: Vítězslava Kaprálová (1915 – 1940)17 Kč50Ofset
18.02.2015Plzeň – Evropské město kultury25 Kč50Wifag
18.02.2015Historické dopravní prostředky:
automobil Walter 6B
letadlo Metoděje Vlacha
13 Kč
13 Kč
50
50
Ofset
18.03.2015EXPO 2015 Milano25 Kč4Ofset
15.04.2015MS v ledním hokeji30 Kč40Ofset
15.04.2015Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava25 Kč50Wifag
06.05.2015Europa: Hračky – stavebnice Merkur25 Kč6Wifag
06.05.2015Technické památky: 130 let spojení Moldavské dráhy se Saskem13 Kč30Wifag
27.05.2015Krásy naší vlasti: Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí17 Kč8Waite
27.05.2015Pražský hrad: Hans von Aachen: Hlava dívky29 Kč4KOMB
17.06.2015Osobnosti: Mistr Jan Hus13 Kč50Ofset
02.09.2015Pocta Siru Nicholasovi *13 Kč50Ofset
02.09.2015Ochrana přírody:
Sovy
13 Kč
17 Kč
21 Kč
25 Kč
A4KOMB
23.09.2015Historické dopravní prostředky:
Tramvaj T3
kolesový parník Primátor Dittrich
25 Kč
25 Kč
50
50
Ofset
14.10.2015Osobnosti: Jakub Jan Ryba *13 Kč50Wifag
14.10.2015Dalimilova kronika *21 Kč50Ofset
14.10.2015Česká státnost *27 KčA2Ofset
11.11.2015Osobnosti: Jan Opletal13 Kč50Wifag
16.12.2015 *Umělecká díla na známkách: *
Antonín Strnadel
Bohumír Matal
Karel Nepraš
27 Kč
30 Kč
34 Kč
4
4
4
KOMB
16.12.2015 *Výplatní s kupony pro přítisky: Poštovnictví v dobové fresce“Z”9
* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2014

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2014Tradice české známkové tvorby – Ladislav Jirka, rytec (1914 – 1986)13.00 Kč30 + 8OFSET
05.02.2014Zimní olympiáda v Soči 201425.00 KčOFSET
05.02.2014Zimní paralympiáda v Soči 201413.00 KčOFSET
05.03.2014Historické dopravní prostředky:
letoun Eugena Čiháka: Rapid, 1912
prototyp 1.československého vozu pro Metro Praha

13.00 Kč
13.00 Kč

50OFSET
05.03.2014150 let českého hasičstva13.00 Kč50OFSET
26.03.2014Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914 – 1997)17.00 Kč50WIFAG
26.03.2014Osobnosti: Prof. RNDr. Zdeněk Kopal (1914 – 1993)21.00 Kč50WIFAG
26.03.2014Krásy naší vlasti: Zámek Červená Lhota17.00 Kč8WAITE
30.04.2014Europa – Národní hudební nástroje – dudy25.00 Kč6 (8)WIFAG
30.04.2014200 let muzejnictví: Opava 181413.00 KčOFSET
28.05.2014Technické památky: Ruční papírna ve Velkých Losinách13.00 Kč30WIFAG
28.05.2014Pražský hrad – Shromáždění olympských bohů – Peter Paul Rubens37.00 Kč4WAITE
11.06.2014Historické dopravní prostředky:
automobil Z4 (Zbrojovka Brno)
Osobní kolesový parník
20.00 Kč
25.00 Kč
25.00 Kč
50OFSET
11.06.2014Válečným obětem 1. světové války29.00 Kč50OFSET
03.09.2014Ochrana přírody – Beskydy13.00 Kč
17.00 Kč
21.00 Kč
25.00 Kč
A4KOMB.
03.09.2014Osobnosti: Karel Starší ze Žerotína (1564 – 1636)29.00 Kč50WIFAG
15.10.2014Výplatní známka s kupony pro přítisky: BouquetA9Ofset
15.10.2014Chrám sv. Víta58.00 KčA1KOMB.
05.11.2014Osobnosti: Andreas Vesalius (1514 – 1564)25.00 Kč50WIFAG
05.11.2014Umělecká díla na známkách:
Jakub Schikaneder (1855 – 1924)
Jaromír Funke (1896 – 1945)
Salvador Dalí (1904 – 1989)
25.00 Kč
29.00 Kč
37.00 Kč
4
4
4
WAITE
KOMB.
WAITE
05.11.2014Výplatní známka: Vánoce – LadaA50Ofset
05.11.2014Výročí 17. listopadu13.00 Kč50OFSET

2013

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2013Tradice české známkové tvorby – Ivan Strnad10.00 Kč30 + 8WIFAG
13.02.2013Osobnosti: Bertha von Suttner (1843 – 1914)18.00 Kč50OFSET
06.03.2013Vlečný remorkér – parník “Péčko”25.00 Kč50OFSET
Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby25.00 Kč50OFSET
03.04.2013Krásy naší vlasti: 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna14.00 Kč8WAITE
03.04.2013Osobnosti: George Orwell (1903 – 1950)26.00 Kč50WIFAG
02.05.2013EUROPA – Poštovní dopravní prostředky20.00 Kč6OFSET
15.05.2013Technické památky: Vodní dílo Fláje14.00 Kč30 + 8WIFAG
15.05.2013Pražský hrad – Paolo Caliari, Veronese: Portrét zlatníka a
antikváře Jakoba Königa
25.00 Kč4WAITE
29.05.2013Závišův kříž – Vyšší Brod26.00 KčUTL 5WAITE
12.06.2013Společné vydání se Slovenskem: 1150. výročí Cyrila a Metoděje35.00 KčA1WAITE
12.06.2013Motocykl Čechie 33 – Böhmerland10.00 Kč50OFSET
Železniční osobní drezína Tatra 15/3010.00 Kč50OFSET
26.06.2013130 let poštovního bankovnictví20.00 Kč50OFSET
04.09.2013Ochrana přírody – Karlštejnsko10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4KOMB.
04.09.2013Krásy naší vlasti: 700 let města Nový Jičín20.00 Kč8WAITE
04.09.2013MS ve vodním slalomu 201310.00 Kč50WIFAG
18.09.2013Osobnosti: Josef Bican, legendární fotbalista (1913 – 2001)10.00 Kč50WIFAG
18.09.2013Koně – Chlumecký plavák10.00 Kč50OFSET
Koně – Chlumecký palomíno20.00 Kč50OFSET
02.10.2013200. výročí bitvy u Lipska53.00 KčA1KOMB.
16.10.2013Osobnosti: Otto Wichterle, český vynálezce kontaktních čoček21.00 Kč50WIFAG
16.10.2013400 let Bible kralické14.00 Kč35OFSET
27.11.2013Umělecká díla na známkách:
Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)
Bohuslav Reynek (1892 – 1971)
Max Švabinský (1873 – 1962)
26.00 Kč
25.00 Kč
30.00 Kč
35.00 Kč
4
4
4
4
K
KOMB.
WAITE
WAITE

2012

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2012Tradice české známkové tvorby – Josef Liesler10.00 Kč30 + 8OTr + HT
15.02.2012Osobnosti: Jiří Trnka (1912-1969)10.00 Kč50OTr + HT
15.02.2012150. výročí založení Sokola14.00 Kč50OFSET
07.03.2012Krásy naší vlasti:
zámek Kuks
sochy Matyáše B. Brauna na zámku Kuks
14.00 Kč
18.00 Kč
8OTp
07.03.2012150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků10.00 Kč50OFSET
04.04.2012Osobnosti: Johann Gregor Mendel20.00 Kč50OTr + HT
18.04.2012500 let hebrejského knihtisku v Praze25.00 Kč35OFSET
02.05.2012100. výročí založení českého skautingu21.00 Kč35OFSET
02.05.2012EUROPA – pozvání do České republiky20.00 Kč8OTr + HT
16.05.2012Technické památky: Baťův kanál10.00 Kč30 + 8OTr + HT
16.05.2012Pražský hrad – Tintoretto30.00 Kč4OTp + OF
06.06.201270. výročí vyhlazení Lidic20.00 Kč50OTr + HT
06.06.201270. výročí vyhlazení Ležáků10.00 Kč50OFSET
20.06.2012100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně21.00 Kč8OTp + OF
20.06.2012Letní olympijské hry + Letní paralympijské hry, Londýn 201220.00 KčUTL 3 + 2KOTp + OF
05.09.2012Pěstitelství – krása orchidejí10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4OTp + OF
05.09.2012Cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882 – 1944)10.00 Kč50OFSET
19.09.2012800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.49.00 KčA1OTp
03.10.2012Světový den pošty – Poštovní muzeum Vyšší Brod26.00 Kč50OFSET
03.10.2012Legendy Masarykova okruhu v Brně:
František Šťastný (1927 – 2000)
Louis Chiron (1899 – 1979)
18.00 Kč
25.00 Kč
50OTr + HT
07.11.2012Umělecká díla na známkách:
Kamil Lhoták (1912 – 1990)
František Kupka (1871 – 1957)
Jan Kupecký (1667 – 1740)
26.00 Kč
26.00 Kč
2×30.00 Kč
32.00 Kč
4
4
A2
4
K
OTp
OTp + OF
OTp

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2011

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
05.01.2011Kašpar Maria ze Šternberka (1761 – 1838)43.00 KčA1OTp + OF
05.01.2011Sčítání lidu10.00 Kč50OFSET
20.01.2011Tradice české známkové tvorby: Josef Herčík (1922 – 1999)10.00 Kč30 + 8OTr + HT
20.01.2011Sv. Anežka Česká (1211 – 1282)12.00 Kč50OTr + HT
09.02.2011Jiří Melantrich z Aventina (1511 – 1580)30.00 Kč50OTr + HT
09.02.2011Krásy naší vlasti:
Cheb 950 let
Kubistická architektura (Dům U Černé Matky Boží)
12.00 Kč
14.00 Kč
8OTp
11.02.201120.výročí založení Visegrádské skupiny20.00 Kč8OFSET
09.03.2011Rožmberský rok:
Petr Vok a Vilém z Rožmberka
49.00 KčA1OTr + HT
06.04.2011Vlasta Burian (1891 – 1962)10.00 Kč50OTr + HT
06.04.2011200.výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři10.00 Kč50OTr + HT
04.05.2011Europa – lesy: Lužní lesy20.00 Kč6OFSET
27.05.2011Společné česko-slovinské vydání:
Johann Gerstner (1851 – 1939)
34.00 KčA1OTp + OF
01.06.2011Krása květů – chryzanténa02.00 Kč100OTr + HT
01.06.2011Dětem: Zdeněk Smetana – Malá čarodějnice10.00 Kč30 + 8OTr + HT
01.06.2011Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí26.00 Kč4OTp + OF
01.06.2011100 let od prvního letu Jana Kašpara21.00 Kč50OTr + HT
15.06.2011Zvířecí mláďátka10.00 Kč50OFSET
15.06.2011Mistrovství Evropy ve floristice “Europa Cup” 201125.00 Kč50OFSET
31.08.2011Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 201120.00 Kč50OFSET
31.08.2011Ochrana přírody: Šumava – biosférická rezervace UNESCO10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4OTp + OF
14.09.2011František Alexander Elstner (1902 – 1974)14.00 Kč50OTr + HT
14.09.2011Umělecká řemesla: Historické varhany, Plasy10.00 Kč50OFSET
05.10.2011Světový den pošty21.00 Kč35OFSET
05.10.2011Český filmový plakát:
Něžná
Markéta Lazarová
10.00 Kč
10.00 Kč
10.00 Kč
50OFSET
09.11.2011Umělecká díla na známkách:
Jaroslav Vožniak (1933 – 2005)
Joža Uprka (1861 – 1940)
August Bedřich Piepenhagen (1791 – 1868)
26.00 Kč
24.00 Kč
26.00 Kč
30.00 Kč
4
4
4
OTp

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET>
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2010

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2010Tradice české známkové tvorby – Vladimír Kovářík10.00 Kč30 + 8OTr + HT
20.01.2010Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845)
podpora dívčí vzdělanosti i kuchařského umění
12.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010XXI. zimní olympijské hry Vancouver 201018.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010Zimní paralympijské hry 2010, Vancouver18.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji35.00 KčA1OFSET
10.03.2010Veselé velikonoční svátky10.00 Kč50OTr + HT
10.03.2010Karel Hynek Mácha a jeho kraj – 200. výročí narození43.00 KčA1OTp + OF
24.03.2010XXI. ZOH – zlaté medaile10.00 Kč50OFSET
14.04.2010Cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860 – 1932)24.00 Kč50OTr + HT
14.04.2010Zakavkazské koberce21.00 Kč
24.00 Kč
4OTp + OF
05.05.2010Výstava “Pražský hrad v umění poštovní známky”17.00 Kč4OTp
05.05.2010EUROPA – dětská kniha
Karel Čapek – Dášenka
17.00 Kč6OFSET
26.05.2010Dětem – Helena Zmatlíková10.00 Kč30 + 8OTr + HT
16.06.2010Společné vydání s Lucemburskem:
700 let od nástupu Lucemburků na český trůn
17.00 Kč5OTr + HT
16.06.2010Krásy naší vlasti:
Klatovy
Štramberk
12.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
8OTp
16.06.2010Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy10.00 Kč50OTr + HT
16.06.2010600. výročí Staroměstského orloje v Praze21.00 Kč50OFSET
23.06.2010MS v ledním hokeji – zlaté medaile10.00 Kč50OFSET
01.09.2010Ochrana přírody: Dolní Morava – biosférická rezervace UNESCO10.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
A4OTp + OF
01.09.2010Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 v ČR17.00 Kč50OFSET
01.09.2010Krása květů – kosatec a tulipán25.00 Kč
30.00 Kč
100OTr + HT
29.09.2010Osobnosti:
Adolf Branald (1910 – 2008)
Karel Zeman (1910 – 1989)
10.00 Kč
12.00 Kč
50OTr + HT
29.09.2010Krása květů – sasanka04.00 Kč100OTr + HT
20.10.2010Technické památky – mosty:
zavěšený most v Ústí nad Labem
historický most v Písku
10.00 Kč
12.00 Kč
50OTr + HT
20.10.2010Umělecká řemesla – kamna:
secesní kamna
kamna Art deco
10.00 Kč
10.00 Kč
20.00 Kč
50OTr + HT
10.11.2010Umělecká díla na známkách:
Karel Škréta (1610 – 1674)
Miloš Jiránek (1875 – 1911)
Karel Špilar (1871 – 1939)
24.00 Kč
26.00 Kč
30.00 Kč
4
4
4
OTp
OFSET
OTp
10.11.2010Vánoce – Žlutický kancionál10.00 Kč50OFSET

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2009

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
02.01.2009Osobnosti:
Louis Braille (1809 – 1852)
Charles Darwin (1809 – 1882)
10.00 Kč
10.00 Kč
12.00 Kč
2 x 50OTr + HT
20.01.2009Tradice české známkové tvorby – A. Podzemná10.00 Kč30 + 8OTr + HT
11.02.2009Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 200918.00 Kč50OFSET
11.02.2009Ochrana polárních krajů a ledovců35.00 KčA1OTp + OF
18.03.2009Velikonoční tradice10.00 Kč2 x 50OTr + HT
18.03.2009Asijské umění:
čínské umění
indonéské umění
18.00 Kč
24.00 Kč
4 + 2OTp + OF
08.04.2009Relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou51.00 KčA1OTp + OF
22.04.200975 let budovy ministerstva průmyslu a obchodu ČR10.00 Kč2 x 50OTr + HT
22.04.2009150 let železniční dráhy Pardubice – Liberec10.00 Kč2 x 50OTr + HT
14.04.2009EUROPA – Astronomie
400. výročí Keplerových zákonů: Astronomia nova
17.00 Kč1OFSET
06.05.2009Krásy naší vlasti:
Cisterciácký klášter Vyšší Brod
zámek Horšovský Týn
12.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
1
1
OTp
27.05.2009Dětem 2009 – Spejbl a Hurvínek10.00 Kč1OTr + HT
27.05.2009Rabín Jehuda Löw21.00 Kč1 + KOFSET
17.06.2009400 let od vydání majestátu Rudolfa II.26.00 Kč1OTr + HT
17.06.2009Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 200917.00 Kč1OFSET
02.09.2009České středohoří – třetihorní vulkanická krajina43.00 Kč1OTp + OF
02.09.2009Ochrana přírody – Křivoklátsko
biosférická rezervace UNESCO
10.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
17.00 Kč
A4OTp + OF
23.09.2009Technické památky:
větrný mlýn v Ruprechtově
vodní mlýn v Hoslovicích
10.00 Kč
12.00 Kč
1
1
OTr + HT
14.10.2009Píseň Kde domov můj? (1834 – 2009)
česká státní hymna
10.00 Kč1OTr + HT
14.10.2009Umělecká řemesla:
historická kamna – empír
historická kamna – biedermeier
10.00 Kč
14.00 Kč
2OTr + HT
14.10.2009Cestovatelka Barbora Markéta Eliášová (1874 – 1957)18.00 Kč1OTr + HT
04.11.200917. listopad – roky 1939 a 198914.00 Kč1OFSET
10.11.2009Umělecká díla na známkách:
Alfred Sisley (1839 – 1899)
Alfred Justitz (1879 – 1934)
František Ženíšek (1849 – 1916)
26.00 Kč
24.00 Kč
26.00 Kč
34.00 Kč
4
1
1
A1
AO
OTp + OF
OTp + OF
OTp
10.11.2009Vánoce – vánoční zvonky10.00 Kč1OTr + HT

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk


 

6 Responses to Emisní plány známek ČR (emisní plán 2019) – aktualizace

 1. karel holoubek napsal:

  Blahopřeji, že se konečně dočkáme něčeho nového. Zologická zahrada to tu ještě nebylo a ve světě také ne

   
  • webmaster napsal:

   Dobrý den.
   Aršíky zoologických zahrad vychází v roce 2018 již potřetí. Takže bych to za novinku nepovažoval.
   Jiří Marko – webmaster KF 00-15 Praha

    
 2. Anonymní napsal:

  Něco mi, ale nelíbí.
  Myslím. ze to bude ještě horší než rok 2016, 2017
  Budeme přeliž moc utrácet.

   
 3. Libor Hanák napsal:

  Nemusíte utrácet… Záleží to přece jen na Vás, jak se rozhodnete…

   
 4. Vladimír Jadrný napsal:

  Kde lze zjistit jakým nákladem známky, aršíky atd. vychází ???

   
 5. Eduard Rehberg napsal:

  Z emisního plánu na rok 2019 nám vypadla poštovní historie našeho území. Velká škoda. Vždyť naše poštovní historie patří nesmazatelně do našeho kulturního dědictví a námětů je víc než dost, nashromážděných od začátku organizovaného poštovnictví v 16. století (1526).

   

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 13.11.2019

Srdečně Vás zveme na 121. výstavku Známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 13. listopadu 2019 v...

Nové modré výplatní otisky (aktualizace 9.11.2019)

Náš hlavní klubový web, na kterém se právě nacházíte, bude nadále uvádět k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích už...

Nové štočky OLYMPSPORTu – pošta Praha 1 (aktualizace)

Aktuality 8.11.2019  

Zavřít