Emisní plány známek ČR (emisní plán 2020) – aktualizace


Česká republika


2020Starší verze EP
2019

A. Emise známek

Úprava data vydání u jedné položky (Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun). Upravené položky označeny barevnou hvězdičkou. Stav emisního plánu je k 9.11.2019.

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2019Tradice české známkové tvorby: Adolf Born
Osobnosti: Petr Eben
100. výročí založení Masarykovy university
‘A’
19 Kč
‘A’
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
14.02.2019Osobnosti: Rudolf Tomáš Jedlička19 Kč50Ofset
Století Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda45 Kč
45 Kč
A2KOMB
(HEIM)
06.03.2019Les Království
Suverénní řád maltézských rytířů
České vynálezy: Kostkový cukr
‘A’
45 Kč
19 Kč
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
03.04.2019100. výročí zahájení vydávání československé měny23 Kč50Ofset
24.04.2019EUROPA: Národní ptáci – Ledňáček říční‘E’6Ofset
22.05.2019Pražský hrad v ročních obdobích
(UTL 2 x 2 různé známky)
‘E’
‘E’
4 UTLKOMB
KOMB
Osobnosti: Gelasius Dobner27 Kč50Ofset
12.06.2019Umělecká díla na známkách: Zdeněk Sýkora
Umělecká díla na známkách: Václav Radimský
27 Kč
45 Kč
4
4
KOMB
Waite
26.06.2019Jan Palach a Jan Zajíc
Technické památky: První koňská tramvajová linka
Mahátma Gándhí
‘A’
‘A’
‘Z’
50
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
04.09.2019Ochrana přírody: Zoologické zahrady IV.
(aršík se 4 různými známkami a kupony)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
4KOMB
KOMB
KOMB
KOMB
02.10.2019Český design: Václav Král‘A’50Ofset
02.10.2019Českoslovenští letci v RAF
(aršík s 2 různými známkami)
‘E’
‘E’
A2Ofset
23.10.2019Divadlo Semafor – 60 let
České herečky a herci: Dana Medřická
a Radovan Lukavský (UTL 2×2 různé známky)
‘A’
23 Kč
27 Kč
50
4 UTL
4 UTL
Ofset
KOMB
KOMB
13.11.201930. výročí sametové revoluce a Karel Kryl
Osobnosti: Ivan Blatný
100. výročí založení Československého červeného kříže
Umělecká díla na známkách: Ota Janeček
44 Kč
‘A’
‘A’
45 Kč
A1
50
50
4
Ofset
Ofset
Ofset
KOMB
27.11.2019 *Umělecká díla na známkách: Ladislav Šaloun39 Kč4Ofset

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot


B. Další filatelistické produkty

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
14.02.2019Příležitostný tisk k emisi “Století J.Hanzelky a M.Zikmunda” – otisk rytiny (číslováno)
28.02.2019Dopisnice PostFila: Mnichov 2019‘E’1
13.03.2019Příležitostná dopisnice: Sběratel dětem‘A’
13.03.2019Dopisnice Postfila: Sběratel‘A’
13.03.2019Dopisnice Známková tvorba: Ocenění českých známek‘E’
24.04.2019 *Známkový ročník 2018 v knižní úpravě s černotiskem “Paulus Pontius”2126 Kč
09.05.2019Dopisnice PostFila: Essen 2019‘E’1
22.05.2019Výplatní známka: Pampeliška‘E’100
22.05.2019VZS: 50 let Čtyřlístku (5 x 2 motivy)‘A’10Ofset
07.06.2019Dopisnice PostFila: Bratislavské zberateľské dni‘E’1
12.06.2019Příležitostný tisk k emisi “Václav Radimský”,
pasparta s otisky rytin
380 Kč
04.09.2019Výplatní známka s kupony: Vítěz nad časem‘A’9
04.09.2019Obrazové dopisnice: Poštovní uniformy‘A’
04.09.2019VZS: Svět v oblacích (4 x 2 motivy)‘A’8
04.09.2019Příležitostná dopisnice: Sběratel – Praga Piccola‘A’1
04.09.2019Dopisnice PostFila: Sběratel 2019‘A’1
24.10.2019Dopisnice PostFila: Sindelfingen 2019‘E’1

VZS – výplatní známkový sešitek, VZ – vlastní známka


Zdroj: @Česká pošta

2018

V tabulkách jsou uvedeny změny – označené barevnými hvězdičkami (aktualizace se stavem k 17.9.2018).
Úprava položky T.G.Masaryk – 14.11.2018 *

A. Emise známek

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
03.01.201825. výročí vzniku České republiky (aršík se 2 stejnými známkami)24 Kč
24 Kč
A2Ofset
Ofset
20.01.2018Tradice české známkové tvorby: Jiří Bouda
Český olympijský tým 2018
Český paralympijský tým 2018
‘A’
37 Kč
16 Kč
50+8
50
50
Ofset
Ofset
Ofset
21.02.2018Technické památky: Budova Městské knihovny hl.m.Prahy
Osobnosti: prof. MUDr. František Hamza
Velikonoce
‘A’
20 Kč
‘A’
50
50
50
Ofset
Wifag
Ofset
14.03.2018Historické dopravní prostředky: kolesový parník Praha
Krásy naší vlasti: Dlouhé stráně
‘A’
23 Kč
50
8
Ofset
Ofset
04.04.2018Český design: Jan Kaplický
Osobnosti: Eduard Štorch
‘E’
19 Kč
50
50
Wifag
Ofset
18.04.2018Prezident‘A’100Wifag
02.05.2018EUROPA: Mosty
Český jazz
‘E’
‘Z’
6
50
Ofset
Ofset
23.05.2018Pražský hrad: Francesco da Ponte32 Kč4Waite
20.06.2018Vynálezy: Ohýbaný nábytek
100 let československé poštovní známky
19 Kč
27 Kč
44 Kč
50+8
A2
Ofset
Ofset
Ofset
08.08.2018Bombay Letter (aršík s 1 známkou)
100 let Poštovního muzea 1918-2018 (aršík se 3 různými známkami )
59 Kč
19 Kč
23 Kč
27 Kč
A1
A2
Ofset
KOMB
KOMB
KOMB
05.09.2018Ochrana přírody: Zoologické zahrady III.
(aršík se 4 různými známkami a kupony)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
A4KOMB
19.09.2018
(křest)
Národní zemědělské muzeum – 100. výročí založení (jen křest)27 Kč50Wifag
10.10.2018200. výročí Národního muzea v Praze
Boj o českou státnost 1918 (aršík se 2 různými známkami)
19 Kč
33 Kč
33 Kč
50
A2
Ofset
Ofset
Ofset
24.10.2018100. výročí vzniku samostatného Československa – řády a medaile
(1 aršík se 4 různými známkami)
(2x řády a 2x medaile)
19 Kč
23 Kč
27 Kč
33 Kč
A4Ofset
24.10.2018Osobnosti: Miroslav Horníček
Osobnosti: František Ladislav Rieger
výplatní známka: Svatomartinské tradice
výplatní známka: Vánoce
(2 různé známky na TL v šachovnicovém uspořádání)
19 Kč
27 Kč
‘A’
‘A’
50
50
50+8
25+25
Wifag
Wifag
Ofset
Ofset
14.11.2018Umělecká díla na známkách: Vladimír Komárek
Umělecká díla na známkách: Stanislav Libenský
Umělecká díla na známkách: Paulus Pontius
T. G. Masaryk (aršík s 1 známkou+archovina 30 zn/TL) *
33 Kč
27 Kč
41 Kč
‘A’ *
4
4
4
30+A1 *
KOMB
Ofset
Waite
Wifag
05.12.2018Pražská hradní stráž (ZS + spec. 8 zn. + 4 stejné kupony)‘A’50+8Ofset

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot


B. Další filatelistické produkty

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
21.02.2018VZS: Státní symboly (8 motivů)‘A’Ofset
21.02.2018Výplatní s kupony pro přítisky – Mucha (Hradčany)‘A’9Ofset
01.03.2018Dopisnice PostFila: Mnichov 2018‘E’
01.03.2018Příležitostná dopisnice: Kosmická pošta‘A’
14.03.2018VZ ČP – Historické poštovní kočáry (5×5 známek)‘E’25Ofset
02.05.2018Sběratelské vydání: Český jazz108 Kč
03.05.2018Dopisnice PostFila: Essen 2018‘E’
23.05.2018Známkový ročník 2017 s černotiskem 1633 Kč
23.05.2018Příležitostný tisk: Pražský hrad 2018 380 Kč
01.06.2018Dopisnice PostFila: Bratislavské zberatelské dni‘E’
20.06.2018Dopisnice obrazové: Historické poštovní budovy‘A’8 ks
20.06.2018VZS: Houby (5×2 známky)‘A’10Ofset
08.08.2018Sběratelské vydání: Bombay Letter
08.08.2018Příležitostná dopisnice: Praga 2018 – logo výstavy‘A’
08.08.2018Příležitostná dopisnice: Praga 2018 – logo výstavy‘E’
05.09.2018Příležitostná dopisnice: SBĚRATEL – Praga Piccola‘A’
05.09.2018Pamětní tisk: Grafický list Svět na kolejích II.190 Kč
05.09.2018Sběratelské vydání: Svět na kolejích II.220 Kč
05.09.2018Dopisnice PostFila: Sběratel 2018‘A’
05.09.2018VZS Svět na kolejích II. (4 x 2 zn.)‘A’8Ofset
10.10.2018Příležitostná dopisnice: ČTK‘A’
24.10.2018Tematický komplet: 100. výročí vzniku
samostatného Československa (řády)
25.10.2018Dopisnice PostFila: Sindelfingen 2018‘E’
14.11.2018Tématický komplet: T. G. Masaryk
05.12.2018Tématický komplet: Pražská hradní stráž

VZS – výplatní známkový sešitek, VZ – vlastní známka


Zdroj: @Česká pošta

2017

Byla upraveny data vydání emisí v závěru roku 2017. Jedna ze známek emise Umělecká díla na známkách byla přesunuta na 13.12.2017. V tabulce jsou změny označené barevnou hvězdičkou.

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2017Tradice české známkové tvorby: Oldřich Pošmurný
Historické dopravní prostředky: Letadlo AERO A-14 ČSA
16 Kč
32 Kč
30+8
50
Wifag
Ofset
15.02.2017Historické dopravní prostředky: Poštovní autobus
Historické dopravní prostředky: Vagon poštovní ambulance
16 Kč
16 Kč
25+25Ofset
08.03.2017Historické dopravní prostředky: kolesový parník Praha
120. výročí otevření Strakovy akademie
16 Kč
24 Kč
50
50
Ofset
05.04.2017Krásy naší vlasti: Porta Bohemica
80. výročí letiště Praha
20 Kč
32 Kč
8
50
Waite
Wifag
03.05.2017EUROPA: Hrad a zámek Frýdlant
Osobnosti: Marie Terezie
Osobnosti: Věra Čáslavská
32 Kč
32 Kč
16 Kč
6
4 UTL
50
Wifag
KOMB
Ofset
17.05.201775. výročí operace Anthropoid
Pražský hrad: Paolo Veronese – sv. Kateřina s andělem
46 Kč
32 Kč
32 Kč
A1
4 UTL
KOMB
Waite
Waite
07.06.2017Osobnosti: Heliodor Píka
Osobnosti: Josef Kainar
Osobnosti: Jože Plečnik
37 Kč
16 Kč
32 Kč
50
50
A2
Wifag
Wifag
KOMB
21.06.2017Moravské zemské muzeum v Brně
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
20 Kč
16 Kč
50
50
Wifag
Wifag
06.09.2017Technické památky: Veřejné plynové osvětlení ulic – 170 let
Odbojová skupina Tří králů
Ochrana přírody: Zoologické zahrady II.
(aršík se 4 různými známkami a kupóny)
16 Kč
16 Kč
16 Kč
20 Kč
24 Kč
30 Kč
30+8
50
A4
Wifag
Ofset
KOMB
20.09.2017Spolek českých umělců grafiků Hollar – 100 let20 Kč50Wifag
04.10.2017200 let poštovní schránky
Rodina
Boj o českou státnost 1917
16 Kč
16 Kč
30 Kč
30 Kč
30+8
50
A2
Wifag
Wifag
Ofset
18.10.2017Retro doprava16 Kč9+12Ofset
08.11.2017Česká astronomická společnost – 100 let
Umělecká díla na známkách: Taras Kuščynskij (1932 – 1983)
Umělecká díla na známkách: Norbert Grund (1717 – 1767)
16 Kč
32 Kč
38 Kč
50
4
4
Ofset
Ofset
Waite
13.12.2017 *Umělecká díla na známkách: Jaroslava Pešicová (1935 – 2015) *
Historie poštovnictví na našem území
30 Kč
32 Kč
37 Kč
4
A2
Waite
KOMB
Příležitostný tisk Jaroslava Pešicová: Vítěz (otisk rytiny Václava Fajta) *380 Kč

* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2016

V aktualizovaném emisním plánu známek na rok 2016 je změna *. Výplatní písmenová známka: Vlha pestrá od autorů Jaromíra a Libuše Knotkových (12.10.2016).

Zdroj: @EXPONET BLOGSPOT

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2016Tradice české známkové tvorby: Karel Svolinský (1896 – 1986)13 Kč30+8Wifag
20.01.2016Osobnosti: Jeroným Pražský17 Kč50Wifag
03.02.2016Štěňata – Česká národní plemena psů: Český strakatý pes13 Kč50Ofset
17.02.2016Historické dopravní prostředky: Slovenská strela
Historické dopravní prostředky: kolesový parník Vyšehrad
27 Kč
27 Kč
50
50
Ofset
16.03.2016Technické památky:
125 let Petřínské rozhledny + 125 let let lanové dráhy na Petřín
13 Kč30+8Ofset
16.03.2016Osobnosti: Tomáš Baťa (1876 – 1932)13 Kč50Wifag
16.03.2016Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně – 60 let27 Kč50Ofset
06.04.2016Krásy naší vlasti: Hrad Buchlov17 Kč8Waite
27.04.2016Česko-slovenská filatelistická výstava Žďár nad Sázavou
(+ 130 let R-nálepky)
13 Kč50Ofset
27.04.2016Výplatní známka: Otakárci16 Kč50Ofset
04.05.2016EUROPA: Myslíme zeleně27 Kč6Wifag
04.05.2016Karel IV.54 KčA1+2KKOMB
18.05.2016Pražský hrad: Lucas Cranach38 Kč4Waite
18.05.2016Prodaná nevěsta – 150. výročí od premiéry16 Kč50Ofset
18.05.2016Výplatní písmen. známka: Dětem: Víla Amálka16 KčVZS 10Ofset
08.06.2016Výplatní písmenová známka: Floristika: Vazba květin16 Kč9Ofset
08.06.2016Vlastní písmen. výplatní samolep. zn. sešitek: 25. výročí Policie ČR16 KčVVZS 8Ofset
22.06.2016Strážnice – 70 let Mezinárodního folkloristického festivalu20 Kč50Wifag
22.06.2016Český olympijský tým32 Kč50Ofset
22.06.2016Letní paralympijské hry16 Kč50Ofset
22.06.2016Jan Jessenius – společné vydání (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko)27 Kč25+25KKOMB
07.09.2016Ochrana přírody:
Zoologické zahrady I. (aršík se 4 různými známkami a kupóny)
16 Kč
20 Kč
24 Kč
27 Kč
A4KOMB
07.09.2016Osobnosti: Prof. RNDr. Antonín Holý (1936 – 2012)20 Kč50Ofset
07.09.2016Gerrit Dou – Mladá dáma na balkoně – společné česko-lichteštejnské vydání27 Kč4Waite
07.09.2016Výplatní písmenová známka: Rosnička16 Kč100Ofset
07.09.2016Světové dědictví: Lednicko-valtický areál – vydání na společné téma16 KčOfset
07.09.2016Světové dědictví: Praha – vydání na společné téma27 KčOfset
21.09.2016Historické dopravní prostředky: automobil Tatra 87
Historické dopravní prostředky: dvouplošník Aero Ab-11
16 Kč
16 Kč
50
50
Ofset
12.10.2016Železné hory – CHKO16 Kč50Wifag
12.10.2016Boj o Českou státnost 19162×27 KčA2Ofset
12.10.2016Výplatní písmenová známka: Vlha pestrá* 20 Kč100Ofset
09.11.2016UNESCO – 70 let32 Kč50Ofset
09.11.2016Umělecká díla na známkách: Jaroslav Král (1883 – 1942)
Umělecká díla na známkách: Bedřich Stefan (1896 – 1982)
Umělecká díla na známkách: František Tichý (1896 – 1961)
27 Kč
30 Kč
38 Kč
4
4
4
Waite
KOMB
KOMB
* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2015

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2015Tradice české známkové tvorby: Oldřich Kulhánek, grafik a výtvarník (1940 – 2013)13 Kč30Wifag
20.01.2015Osobnosti: Vítězslava Kaprálová (1915 – 1940)17 Kč50Ofset
18.02.2015Plzeň – Evropské město kultury25 Kč50Wifag
18.02.2015Historické dopravní prostředky:
automobil Walter 6B
letadlo Metoděje Vlacha
13 Kč
13 Kč
50
50
Ofset
18.03.2015EXPO 2015 Milano25 Kč4Ofset
15.04.2015MS v ledním hokeji30 Kč40Ofset
15.04.2015Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava25 Kč50Wifag
06.05.2015Europa: Hračky – stavebnice Merkur25 Kč6Wifag
06.05.2015Technické památky: 130 let spojení Moldavské dráhy se Saskem13 Kč30Wifag
27.05.2015Krásy naší vlasti: Největší hradní zřícenina v ČR – Rabí17 Kč8Waite
27.05.2015Pražský hrad: Hans von Aachen: Hlava dívky29 Kč4KOMB
17.06.2015Osobnosti: Mistr Jan Hus13 Kč50Ofset
02.09.2015Pocta Siru Nicholasovi *13 Kč50Ofset
02.09.2015Ochrana přírody:
Sovy
13 Kč
17 Kč
21 Kč
25 Kč
A4KOMB
23.09.2015Historické dopravní prostředky:
Tramvaj T3
kolesový parník Primátor Dittrich
25 Kč
25 Kč
50
50
Ofset
14.10.2015Osobnosti: Jakub Jan Ryba *13 Kč50Wifag
14.10.2015Dalimilova kronika *21 Kč50Ofset
14.10.2015Česká státnost *27 KčA2Ofset
11.11.2015Osobnosti: Jan Opletal13 Kč50Wifag
16.12.2015 *Umělecká díla na známkách: *
Antonín Strnadel
Bohumír Matal
Karel Nepraš
27 Kč
30 Kč
34 Kč
4
4
4
KOMB
16.12.2015 *Výplatní s kupony pro přítisky: Poštovnictví v dobové fresce“Z”9
* nová položka, * úprava data vydání emise, * úprava hodnot

2014

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2014Tradice české známkové tvorby – Ladislav Jirka, rytec (1914 – 1986)13.00 Kč30 + 8OFSET
05.02.2014Zimní olympiáda v Soči 201425.00 KčOFSET
05.02.2014Zimní paralympiáda v Soči 201413.00 KčOFSET
05.03.2014Historické dopravní prostředky:
letoun Eugena Čiháka: Rapid, 1912
prototyp 1.československého vozu pro Metro Praha

13.00 Kč
13.00 Kč

50OFSET
05.03.2014150 let českého hasičstva13.00 Kč50OFSET
26.03.2014Osobnosti: Bohumil Hrabal (1914 – 1997)17.00 Kč50WIFAG
26.03.2014Osobnosti: Prof. RNDr. Zdeněk Kopal (1914 – 1993)21.00 Kč50WIFAG
26.03.2014Krásy naší vlasti: Zámek Červená Lhota17.00 Kč8WAITE
30.04.2014Europa – Národní hudební nástroje – dudy25.00 Kč6 (8)WIFAG
30.04.2014200 let muzejnictví: Opava 181413.00 KčOFSET
28.05.2014Technické památky: Ruční papírna ve Velkých Losinách13.00 Kč30WIFAG
28.05.2014Pražský hrad – Shromáždění olympských bohů – Peter Paul Rubens37.00 Kč4WAITE
11.06.2014Historické dopravní prostředky:
automobil Z4 (Zbrojovka Brno)
Osobní kolesový parník
20.00 Kč
25.00 Kč
25.00 Kč
50OFSET
11.06.2014Válečným obětem 1. světové války29.00 Kč50OFSET
03.09.2014Ochrana přírody – Beskydy13.00 Kč
17.00 Kč
21.00 Kč
25.00 Kč
A4KOMB.
03.09.2014Osobnosti: Karel Starší ze Žerotína (1564 – 1636)29.00 Kč50WIFAG
15.10.2014Výplatní známka s kupony pro přítisky: BouquetA9Ofset
15.10.2014Chrám sv. Víta58.00 KčA1KOMB.
05.11.2014Osobnosti: Andreas Vesalius (1514 – 1564)25.00 Kč50WIFAG
05.11.2014Umělecká díla na známkách:
Jakub Schikaneder (1855 – 1924)
Jaromír Funke (1896 – 1945)
Salvador Dalí (1904 – 1989)
25.00 Kč
29.00 Kč
37.00 Kč
4
4
4
WAITE
KOMB.
WAITE
05.11.2014Výplatní známka: Vánoce – LadaA50Ofset
05.11.2014Výročí 17. listopadu13.00 Kč50OFSET

2013

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2013Tradice české známkové tvorby – Ivan Strnad10.00 Kč30 + 8WIFAG
13.02.2013Osobnosti: Bertha von Suttner (1843 – 1914)18.00 Kč50OFSET
06.03.2013Vlečný remorkér – parník “Péčko”25.00 Kč50OFSET
Vrtulník Aero HC2 – Heli Baby25.00 Kč50OFSET
03.04.2013Krásy naší vlasti: 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna14.00 Kč8WAITE
03.04.2013Osobnosti: George Orwell (1903 – 1950)26.00 Kč50WIFAG
02.05.2013EUROPA – Poštovní dopravní prostředky20.00 Kč6OFSET
15.05.2013Technické památky: Vodní dílo Fláje14.00 Kč30 + 8WIFAG
15.05.2013Pražský hrad – Paolo Caliari, Veronese: Portrét zlatníka a
antikváře Jakoba Königa
25.00 Kč4WAITE
29.05.2013Závišův kříž – Vyšší Brod26.00 KčUTL 5WAITE
12.06.2013Společné vydání se Slovenskem: 1150. výročí Cyrila a Metoděje35.00 KčA1WAITE
12.06.2013Motocykl Čechie 33 – Böhmerland10.00 Kč50OFSET
Železniční osobní drezína Tatra 15/3010.00 Kč50OFSET
26.06.2013130 let poštovního bankovnictví20.00 Kč50OFSET
04.09.2013Ochrana přírody – Karlštejnsko10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4KOMB.
04.09.2013Krásy naší vlasti: 700 let města Nový Jičín20.00 Kč8WAITE
04.09.2013MS ve vodním slalomu 201310.00 Kč50WIFAG
18.09.2013Osobnosti: Josef Bican, legendární fotbalista (1913 – 2001)10.00 Kč50WIFAG
18.09.2013Koně – Chlumecký plavák10.00 Kč50OFSET
Koně – Chlumecký palomíno20.00 Kč50OFSET
02.10.2013200. výročí bitvy u Lipska53.00 KčA1KOMB.
16.10.2013Osobnosti: Otto Wichterle, český vynálezce kontaktních čoček21.00 Kč50WIFAG
16.10.2013400 let Bible kralické14.00 Kč35OFSET
27.11.2013Umělecká díla na známkách:
Giovanni Battista Piranesi (1720 – 1778)
Bohuslav Reynek (1892 – 1971)
Max Švabinský (1873 – 1962)
26.00 Kč
25.00 Kč
30.00 Kč
35.00 Kč
4
4
4
4
K
KOMB.
WAITE
WAITE

2012

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2012Tradice české známkové tvorby – Josef Liesler10.00 Kč30 + 8OTr + HT
15.02.2012Osobnosti: Jiří Trnka (1912-1969)10.00 Kč50OTr + HT
15.02.2012150. výročí založení Sokola14.00 Kč50OFSET
07.03.2012Krásy naší vlasti:
zámek Kuks
sochy Matyáše B. Brauna na zámku Kuks
14.00 Kč
18.00 Kč
8OTp
07.03.2012150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků10.00 Kč50OFSET
04.04.2012Osobnosti: Johann Gregor Mendel20.00 Kč50OTr + HT
18.04.2012500 let hebrejského knihtisku v Praze25.00 Kč35OFSET
02.05.2012100. výročí založení českého skautingu21.00 Kč35OFSET
02.05.2012EUROPA – pozvání do České republiky20.00 Kč8OTr + HT
16.05.2012Technické památky: Baťův kanál10.00 Kč30 + 8OTr + HT
16.05.2012Pražský hrad – Tintoretto30.00 Kč4OTp + OF
06.06.201270. výročí vyhlazení Lidic20.00 Kč50OTr + HT
06.06.201270. výročí vyhlazení Ležáků10.00 Kč50OFSET
20.06.2012100. výročí korunovace sochy Panny Marie na Svatém Hostýně21.00 Kč8OTp + OF
20.06.2012Letní olympijské hry + Letní paralympijské hry, Londýn 201220.00 KčUTL 3 + 2KOTp + OF
05.09.2012Pěstitelství – krása orchidejí10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4OTp + OF
05.09.2012Cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882 – 1944)10.00 Kč50OFSET
19.09.2012800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.49.00 KčA1OTp
03.10.2012Světový den pošty – Poštovní muzeum Vyšší Brod26.00 Kč50OFSET
03.10.2012Legendy Masarykova okruhu v Brně:
František Šťastný (1927 – 2000)
Louis Chiron (1899 – 1979)
18.00 Kč
25.00 Kč
50OTr + HT
07.11.2012Umělecká díla na známkách:
Kamil Lhoták (1912 – 1990)
František Kupka (1871 – 1957)
Jan Kupecký (1667 – 1740)
26.00 Kč
26.00 Kč
2×30.00 Kč
32.00 Kč
4
4
A2
4
K
OTp
OTp + OF
OTp

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2011

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
05.01.2011Kašpar Maria ze Šternberka (1761 – 1838)43.00 KčA1OTp + OF
05.01.2011Sčítání lidu10.00 Kč50OFSET
20.01.2011Tradice české známkové tvorby: Josef Herčík (1922 – 1999)10.00 Kč30 + 8OTr + HT
20.01.2011Sv. Anežka Česká (1211 – 1282)12.00 Kč50OTr + HT
09.02.2011Jiří Melantrich z Aventina (1511 – 1580)30.00 Kč50OTr + HT
09.02.2011Krásy naší vlasti:
Cheb 950 let
Kubistická architektura (Dům U Černé Matky Boží)
12.00 Kč
14.00 Kč
8OTp
11.02.201120.výročí založení Visegrádské skupiny20.00 Kč8OFSET
09.03.2011Rožmberský rok:
Petr Vok a Vilém z Rožmberka
49.00 KčA1OTr + HT
06.04.2011Vlasta Burian (1891 – 1962)10.00 Kč50OTr + HT
06.04.2011200.výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři10.00 Kč50OTr + HT
04.05.2011Europa – lesy: Lužní lesy20.00 Kč6OFSET
27.05.2011Společné česko-slovinské vydání:
Johann Gerstner (1851 – 1939)
34.00 KčA1OTp + OF
01.06.2011Krása květů – chryzanténa02.00 Kč100OTr + HT
01.06.2011Dětem: Zdeněk Smetana – Malá čarodějnice10.00 Kč30 + 8OTr + HT
01.06.2011Poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí26.00 Kč4OTp + OF
01.06.2011100 let od prvního letu Jana Kašpara21.00 Kč50OTr + HT
15.06.2011Zvířecí mláďátka10.00 Kč50OFSET
15.06.2011Mistrovství Evropy ve floristice “Europa Cup” 201125.00 Kč50OFSET
31.08.2011Mistrovství Evropy ve volejbale mužů 201120.00 Kč50OFSET
31.08.2011Ochrana přírody: Šumava – biosférická rezervace UNESCO10.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
20.00 Kč
A4OTp + OF
14.09.2011František Alexander Elstner (1902 – 1974)14.00 Kč50OTr + HT
14.09.2011Umělecká řemesla: Historické varhany, Plasy10.00 Kč50OFSET
05.10.2011Světový den pošty21.00 Kč35OFSET
05.10.2011Český filmový plakát:
Něžná
Markéta Lazarová
10.00 Kč
10.00 Kč
10.00 Kč
50OFSET
09.11.2011Umělecká díla na známkách:
Jaroslav Vožniak (1933 – 2005)
Joža Uprka (1861 – 1940)
August Bedřich Piepenhagen (1791 – 1868)
26.00 Kč
24.00 Kč
26.00 Kč
30.00 Kč
4
4
4
OTp

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET>
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2010

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
20.01.2010Tradice české známkové tvorby – Vladimír Kovářík10.00 Kč30 + 8OTr + HT
20.01.2010Magdalena Dobromila Rettigová (1785 – 1845)
podpora dívčí vzdělanosti i kuchařského umění
12.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010XXI. zimní olympijské hry Vancouver 201018.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010Zimní paralympijské hry 2010, Vancouver18.00 Kč50OTr + HT
10.02.2010Všeobecná světová výstava EXPO 2010 v Šanghaji35.00 KčA1OFSET
10.03.2010Veselé velikonoční svátky10.00 Kč50OTr + HT
10.03.2010Karel Hynek Mácha a jeho kraj – 200. výročí narození43.00 KčA1OTp + OF
24.03.2010XXI. ZOH – zlaté medaile10.00 Kč50OFSET
14.04.2010Cestovatel Enrique Stanko Vráz (1860 – 1932)24.00 Kč50OTr + HT
14.04.2010Zakavkazské koberce21.00 Kč
24.00 Kč
4OTp + OF
05.05.2010Výstava “Pražský hrad v umění poštovní známky”17.00 Kč4OTp
05.05.2010EUROPA – dětská kniha
Karel Čapek – Dášenka
17.00 Kč6OFSET
26.05.2010Dětem – Helena Zmatlíková10.00 Kč30 + 8OTr + HT
16.06.2010Společné vydání s Lucemburskem:
700 let od nástupu Lucemburků na český trůn
17.00 Kč5OTr + HT
16.06.2010Krásy naší vlasti:
Klatovy
Štramberk
12.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
8OTp
16.06.2010Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy10.00 Kč50OTr + HT
16.06.2010600. výročí Staroměstského orloje v Praze21.00 Kč50OFSET
23.06.2010MS v ledním hokeji – zlaté medaile10.00 Kč50OFSET
01.09.2010Ochrana přírody: Dolní Morava – biosférická rezervace UNESCO10.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
18.00 Kč
A4OTp + OF
01.09.2010Mistrovství světa žen v basketbalu 2010 v ČR17.00 Kč50OFSET
01.09.2010Krása květů – kosatec a tulipán25.00 Kč
30.00 Kč
100OTr + HT
29.09.2010Osobnosti:
Adolf Branald (1910 – 2008)
Karel Zeman (1910 – 1989)
10.00 Kč
12.00 Kč
50OTr + HT
29.09.2010Krása květů – sasanka04.00 Kč100OTr + HT
20.10.2010Technické památky – mosty:
zavěšený most v Ústí nad Labem
historický most v Písku
10.00 Kč
12.00 Kč
50OTr + HT
20.10.2010Umělecká řemesla – kamna:
secesní kamna
kamna Art deco
10.00 Kč
10.00 Kč
20.00 Kč
50OTr + HT
10.11.2010Umělecká díla na známkách:
Karel Škréta (1610 – 1674)
Miloš Jiránek (1875 – 1911)
Karel Špilar (1871 – 1939)
24.00 Kč
26.00 Kč
30.00 Kč
4
4
4
OTp
OFSET
OTp
10.11.2010Vánoce – Žlutický kancionál10.00 Kč50OFSET

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk

2009

Datum vydáníEmiseNominálePočet zn. na TLZpůsob tisku
02.01.2009Osobnosti:
Louis Braille (1809 – 1852)
Charles Darwin (1809 – 1882)
10.00 Kč
10.00 Kč
12.00 Kč
2 x 50OTr + HT
20.01.2009Tradice české známkové tvorby – A. Podzemná10.00 Kč30 + 8OTr + HT
11.02.2009Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 200918.00 Kč50OFSET
11.02.2009Ochrana polárních krajů a ledovců35.00 KčA1OTp + OF
18.03.2009Velikonoční tradice10.00 Kč2 x 50OTr + HT
18.03.2009Asijské umění:
čínské umění
indonéské umění
18.00 Kč
24.00 Kč
4 + 2OTp + OF
08.04.2009Relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou51.00 KčA1OTp + OF
22.04.200975 let budovy ministerstva průmyslu a obchodu ČR10.00 Kč2 x 50OTr + HT
22.04.2009150 let železniční dráhy Pardubice – Liberec10.00 Kč2 x 50OTr + HT
14.04.2009EUROPA – Astronomie
400. výročí Keplerových zákonů: Astronomia nova
17.00 Kč1OFSET
06.05.2009Krásy naší vlasti:
Cisterciácký klášter Vyšší Brod
zámek Horšovský Týn
12.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
1
1
OTp
27.05.2009Dětem 2009 – Spejbl a Hurvínek10.00 Kč1OTr + HT
27.05.2009Rabín Jehuda Löw21.00 Kč1 + KOFSET
17.06.2009400 let od vydání majestátu Rudolfa II.26.00 Kč1OTr + HT
17.06.2009Mezinárodní soutěž hasičů CTIF, Ostrava 200917.00 Kč1OFSET
02.09.2009České středohoří – třetihorní vulkanická krajina43.00 Kč1OTp + OF
02.09.2009Ochrana přírody – Křivoklátsko
biosférická rezervace UNESCO
10.00 Kč
12.00 Kč
14.00 Kč
17.00 Kč
A4OTp + OF
23.09.2009Technické památky:
větrný mlýn v Ruprechtově
vodní mlýn v Hoslovicích
10.00 Kč
12.00 Kč
1
1
OTr + HT
14.10.2009Píseň Kde domov můj? (1834 – 2009)
česká státní hymna
10.00 Kč1OTr + HT
14.10.2009Umělecká řemesla:
historická kamna – empír
historická kamna – biedermeier
10.00 Kč
14.00 Kč
2OTr + HT
14.10.2009Cestovatelka Barbora Markéta Eliášová (1874 – 1957)18.00 Kč1OTr + HT
04.11.200917. listopad – roky 1939 a 198914.00 Kč1OFSET
10.11.2009Umělecká díla na známkách:
Alfred Sisley (1839 – 1899)
Alfred Justitz (1879 – 1934)
František Ženíšek (1849 – 1916)
26.00 Kč
24.00 Kč
26.00 Kč
34.00 Kč
4
1
1
A1
AO
OTp + OF
OTp + OF
OTp
10.11.2009Vánoce – vánoční zvonky10.00 Kč1OTr + HT

Legenda:
OFSET, OF – způsob tisku OFSET
OTr – ocelotisk rotační
OTp – ocelotisk z ploché desky
HT – hlubotisk


 

8 Responses to Emisní plány známek ČR (emisní plán 2020) – aktualizace

 1. karel holoubek napsal:

  Blahopřeji, že se konečně dočkáme něčeho nového. Zologická zahrada to tu ještě nebylo a ve světě také ne

   
  • webmaster napsal:

   Dobrý den.
   Aršíky zoologických zahrad vychází v roce 2018 již potřetí. Takže bych to za novinku nepovažoval.
   Jiří Marko – webmaster KF 00-15 Praha

    
 2. Anonymní napsal:

  Něco mi, ale nelíbí.
  Myslím. ze to bude ještě horší než rok 2016, 2017
  Budeme přeliž moc utrácet.

   
 3. Libor Hanák napsal:

  Nemusíte utrácet… Záleží to přece jen na Vás, jak se rozhodnete…

   
 4. Vladimír Jadrný napsal:

  Kde lze zjistit jakým nákladem známky, aršíky atd. vychází ???

   
 5. Eduard Rehberg napsal:

  Z emisního plánu na rok 2019 nám vypadla poštovní historie našeho území. Velká škoda. Vždyť naše poštovní historie patří nesmazatelně do našeho kulturního dědictví a námětů je víc než dost, nashromážděných od začátku organizovaného poštovnictví v 16. století (1526).

   
 6. prosba napsal:

  Prosím vás, mohli by jste mi poslat e-mail adresu p.Karla Holoubka? Chytil

   
  • Odpověď p. Chytilovi napsal:

   Vážený pane Chytile,

   děkujeme Vám za zájem o náš klubový web. Vašemu přání však nemůžeme nyní vyhovět, neboť zásadně nesdělujeme touto cestou kontakty na přátele a externí lektory našeho klubu. Buďte tak laskav a pošlete na naši klubovou adresu kf0015@centrum.cz svůj e-mail s přáním komunikace s p. Holoubkem spolu s dalšími kontakty na Vás (poštovní adresa a telefon) a my Váš e-mail přepošleme p. Holoubkovi. Bude pak na panu Holoubkovi, zda, jak a kdy Vás bude kontaktovat.

   S pozdravem
   Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.

    

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Anketa o nejkrásnější českou poštovní známku 2019 letos jinak (aktualizace)

Aktualizace 14.3.2020  

127. výstavka známkové tvorby České pošty, s.p., 11.3.2020 bez společenské části

Na základě zhodnocení aktuální virové epidemie a obecně známých doporučení zrušila Česká pošta, s.p., zastoupená v tomto případě oddělením Známková...

Mimořádný kašet Známkové tvorby

Čtenáři epo-net blogu mají informace, že společenské akce - výstavky známkové tvorby jsou do odvolání zrušeny. Nyní dostanou aktivní zákazníci...

Zavřít