Category Archives: Společnosti

Českomoravská společnost pro poštovní historii


Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) je odbornou společností Svazu českých filatelistů, z.s. Vznikla v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historii Svazu československých filatelistů, jejíž počátky sahají do 60. let 20. století.

ČMSPH sdružuje filatelisty – sběratele poštovní historie, kteří se snaží dokumentovat historii poštovnictví, dokladovat historické události pomocí poštovních dokladů, zkoumají poštovní razítka, nálepky, formuláře, pohlednice, regionální historii, poštovní trasy, poštovní sazby, doklady prošlé polními, vlakovými, leteckými i jinými poštami a další materiály vztahující se k poštovní historii. ČMSPH vydává vlastní zpravodaj POSTILIÓN, který je čtyřikrát ročně zdarma rozesílán všem členům. Nedílnou součástí ČMSPH je již od roku 2001 také Sekce polních pošt (SPP).

ČMSPH byla v roce 2021 vyznamenána Federací evropských filatelistických svazů FEPA čestným uznáním za rozvoj filatelie.

Odkaz na webové stránky ČMSPH


 

Podzimní (LXX) setkání Společnosti sběratelů celin při SČF – 22.10.2022


Podzimní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXX)


22. října 2022 9 – 12 hod. (sobota)

ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná


 

Jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXIX)


Pozvánka na jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXIX)

9. dubna 2022, od 9:00 do 12:00 hod. ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná.Program setkání:

  • prezentace účastníků od 9:00 –  9:30 hod.,

  • informace SSC a SČF,

  • diskuse,

  • přednáška Vladimíra Soukupa „Podatky a lístky telegrafní správy za Rakouska-Uherska“,

  • diskuse k přednášce (dotazy, připomínky, popř. doplnění),

  • výdej vydražených položek z 56. PAC a PH a prodej nevydražených položek (ing. M. Černík),

  • burza (koupě, prodej, výměna) sběratelských materiálů.

Hosté jsou vítáni.

K hojné účasti Vás zve vedení SSC

Zdroj: @EXPONET BLOGSPOT


 

Nové webové stránky OLYMPSPORTu


Pokrok nezastavíš a OLYMPSPORT přešel na nový moderní systém tvorby webových stránek pomocí redakčního systému WordPress. Tím nahradil stávající systém Microsoft ProntPage 2003, který již není podporován. Aktivity se ujal náš předseda Josef Kočí, který spolu s naším webmastrem Vaškem Divišem a externím IT specialistou připravili nové webové stránky společnosti.

 

Vznikla Odborná společnost SČF sběratelů vlastních známek


Odborná společnost vznikla dne 8.11.2021


 

Ani Covid-19 nebrání realizaci propagačních filatelistických výstavek


Doba „covidová“ by nás měla motivovat k přemýšlení nad tím, jak pokračovat v naší filatelistické činnosti i v případě, že nám to epidemiologická situace znemožňuje. Odborná společnost KOSMOS vsadila na moderní techniku a odpovídajícího partnera našla v Americkém centru v Praze.

V letošním roce si totiž, mimo jiné, připomínáme 40. výročí prvního pilotovaného kosmického letu amerického raketoplánu (STS-1, Columbia).

Americké centrum v Praze má od 1. července 2021 možnost vytvářet na své webové stránce virtuální výstavy všeho druhu. OS Kosmos tuto možnost využila a v současné době je k vidění výstavka, připomínající lety prvního amerického raketoplánu, který nesl název Columbia.

Výstavu – výběr ze sbírky Julia Cacky, vedoucího OS Kosmos, je možné zhlédnout na tomto odkazu

Virtuální výstava je k dispozici ve dnech 3. – 30.7.2021.


 

SSČSZ – Letní setkání 2021


 

Společnost PHILATELY BOHEMIA s.r.o. (2)


 

Den lodní pošty 2020 na Biennale PPCP (20.12.2020)


Tento týden bylo mezi Českou poštou, PPCP a společností PHILATELY BOHEMIA rozhodnuto o akcích v rámci Dne lodní pošty. Tato akce  je součástí výstavy Bienále PPCP.

Den lodní pošty byl určen na neděli 20. prosince 2020.

K tomuto dni nebude zřízena příležitostná přepážka na lodi M/S Florentina, ale bude k dispozici přepážka na hlavní poště Praha 1. Zde bude nabízeno příležitostné poštovní razítko ke Dni lodní pošty a příležitostná R-nálepka ke Dni lodní pošty.

Zásilky s příležitostným razítkem a R-nálepkou budou doručeny pozemní cestou. Nouzový stav, PES číslo 3, neumožňuje provést přepravu listovních zásilek lodní cestou a tato akce bude bez náhrady v roce 2020 odložena na rok 2021.

Podrobnější informace o této připravované akci najdete na tomto odkazu.

Zdroj: @EXPONET BLOGSPOT


 

Společnost PHILATELY BOHEMIA s.r.o.


 
Autogramiáda akademického malíře Pavla Sivka - 2. 2. 2023
This is default text for notification bar