Category Archives: Společnosti

Setkání společnosti knihtiskových známek – 20.4.2024


Společnost sběratelů knihtiskových vydání československých známek je jednou z odborných společností Svazu českých filatelistů. Vznikla už v roce 1986 a zabývá se studiem vzniku, přípravy a tisku emisí Hradčany, TGM 1920, Osvobozená republika, Holubice, Hospodářství věda, spěšné, novinové a doplatní. Součástí studia je identifikace deskových vad a retuší a snaha rekonstruovat původní tiskové desky, včetně jejich změn a úprav.

Zdroj: Filatelie č. 3/2024, str. 28


 

Podzimní (LXXII) setkání Společnosti sběratelů celin při SČF – 21.10.2023


Podzimní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXXII)


21. října 2023 9 – 12 hod. (sobota)

ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná


 

Jarní (LXXI) setkání Společnosti sběratelů celin při SČF – 22.4.2023


Jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXXI)


22. dubna 2023 9 – 12 hod. (sobota)

ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná


 

Odborná společnost Fauna – Flora SČF přichází s novými modrými otisky (aktualizace)


Aktuality 23.3.2023


Odborná společnost Fauna – Flora bude mít stánek č. 48 na Jarním veletrhu Sběratel (již 24. a 25.3.2023), kde nabídne řadu filatelistických artefaktů, které jsou detailně popsány na webu Sběratele – asi uprostřed velmi rozsáhlé aktuální stránky (sešitek vlastních známek, dopisnice, modré otisky elektronického výplatního stroje Neopost, včetně ceníku a podmínek získání těchto otisků na obálky i poštovní zásilky).


 

Českomoravská společnost pro poštovní historii


Českomoravská společnost pro poštovní historii (ČMSPH) je odbornou společností Svazu českých filatelistů, z.s. Vznikla v roce 1990 jako nástupce tehdejší Komise pro poštovní historii Svazu československých filatelistů, jejíž počátky sahají do 60. let 20. století.

ČMSPH sdružuje filatelisty – sběratele poštovní historie, kteří se snaží dokumentovat historii poštovnictví, dokladovat historické události pomocí poštovních dokladů, zkoumají poštovní razítka, nálepky, formuláře, pohlednice, regionální historii, poštovní trasy, poštovní sazby, doklady prošlé polními, vlakovými, leteckými i jinými poštami a další materiály vztahující se k poštovní historii. ČMSPH vydává vlastní zpravodaj POSTILIÓN, který je čtyřikrát ročně zdarma rozesílán všem členům. Nedílnou součástí ČMSPH je již od roku 2001 také Sekce polních pošt (SPP).

ČMSPH byla v roce 2021 vyznamenána Federací evropských filatelistických svazů FEPA čestným uznáním za rozvoj filatelie.

Odkaz na webové stránky ČMSPH


 

Podzimní (LXX) setkání Společnosti sběratelů celin při SČF – 22.10.2022


Podzimní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXX)


22. října 2022 9 – 12 hod. (sobota)

ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná


 

Jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXIX)


Pozvánka na jarní setkání Společnosti sběratelů celin při SČF (LXIX)

9. dubna 2022, od 9:00 do 12:00 hod. ve Vodárenské věži, Na Výšinách 1, Praha 7 – Letná.Program setkání:

  • prezentace účastníků od 9:00 –  9:30 hod.,

  • informace SSC a SČF,

  • diskuse,

  • přednáška Vladimíra Soukupa „Podatky a lístky telegrafní správy za Rakouska-Uherska“,

  • diskuse k přednášce (dotazy, připomínky, popř. doplnění),

  • výdej vydražených položek z 56. PAC a PH a prodej nevydražených položek (ing. M. Černík),

  • burza (koupě, prodej, výměna) sběratelských materiálů.

Hosté jsou vítáni.

K hojné účasti Vás zve vedení SSC

Zdroj: @EXPONET BLOGSPOT


 

Nové webové stránky OLYMPSPORTu


Pokrok nezastavíš a OLYMPSPORT přešel na nový moderní systém tvorby webových stránek pomocí redakčního systému WordPress. Tím nahradil stávající systém Microsoft ProntPage 2003, který již není podporován. Aktivity se ujal náš předseda Josef Kočí, který spolu s naším webmastrem Vaškem Divišem a externím IT specialistou připravili nové webové stránky společnosti.

 

Vznikla Odborná společnost SČF sběratelů vlastních známek


Odborná společnost vznikla dne 8.11.2021


 

Ani Covid-19 nebrání realizaci propagačních filatelistických výstavek


Doba „covidová“ by nás měla motivovat k přemýšlení nad tím, jak pokračovat v naší filatelistické činnosti i v případě, že nám to epidemiologická situace znemožňuje. Odborná společnost KOSMOS vsadila na moderní techniku a odpovídajícího partnera našla v Americkém centru v Praze.

V letošním roce si totiž, mimo jiné, připomínáme 40. výročí prvního pilotovaného kosmického letu amerického raketoplánu (STS-1, Columbia).

Americké centrum v Praze má od 1. července 2021 možnost vytvářet na své webové stránce virtuální výstavy všeho druhu. OS Kosmos tuto možnost využila a v současné době je k vidění výstavka, připomínající lety prvního amerického raketoplánu, který nesl název Columbia.

Výstavu – výběr ze sbírky Julia Cacky, vedoucího OS Kosmos, je možné zhlédnout na tomto odkazu

Virtuální výstava je k dispozici ve dnech 3. – 30.7.2021.


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar