Category Archives: Poštovní muzeum

Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy – výstava (aktualizace)


Aktualizace 15.8.2018


Výstavu “Pošli to dál! Pošta českých skautů a další příběhy” v Poštovním muzeu doprovází po dobu konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018 (15. – 18.8.2018) nejen expozice soutěžních exponátů filatelistické literatury, ale také několik unikátních panelů a pracovišť pro děti, kde se mohou blíže seznámit s poštovními známkami a filatelií. Průřez výstavou a její mimořádné rozšíření je zachyceno v sešitku, který je v limitovaném nákladu poskytován návštěvníkům. Sešitek s českými a anglickými texty obsahuje řadu fotografií a obrázků.

 

Výstava 2296 KILO – příležitostná poštovní přepážka


Poštovní muzeum v Praze Vás zve již tuto sobotu 7.4.2018 na tradiční příležitostnou poštovní přepážku od 9 do 15 hodin k probíhající výstavě 2296 KILO. Zájemci si mohou zakoupit dopisnici s přítiskem a nechat si ji orazit příležitostným poštovním razítkem.

Od 9 hodin bude rozdávat autogramy autorka motivu dopisnice Tereza Koutníková, v 10 hodin se k ní přidá Marie Kouhoutová, ilustrátorka a odborná asistentka ateliéru Komiks a ilustrace FUDLS v Plzni, mimo jiné autorka vánoční známky z roku 2012.

Dopisnice k výstavě 2296 KILO

Autogramiáda bude probíhat v dopoledních hodinách do 12 hodin.


 

Výstavní program Poštovního muzea v Praze – rok 2018


 

Poštovní schránky ve sbírkách Poštovního muzea ve Vyšším Brodě


V letošním roce si připomínáme významné výročí zavedení poštovní schránky u nás. Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě vystavuje ve své stálé expozici celou řadu poštovních schránek z různých období poštovnictví na našem území a nabízí tak zajímavý pohled na jednu z důležitých částí poštovního provozu, která nás všechny provází po celý život. Poštovní schránka se stala i jedním z témat našeho přednáškového cyklu 2016/2017, která se uskuteční dne 4.5.2017. I emisní plán známek ČR pamatuje na toto výročí. Dne 20.9.2017 bude vydána poštovní známka “200 let poštovní schránky”.


 

Výstava “Ve znamení sv. Floriána”


Výstava je věnována tématu hasičů a hasičské technice ve známkové tvorbě. Výtvarné návrhy jsou doplněny zajímavými exponáty zapůjčenými z Uměleckoprůmyslového musea a Národního technického muzea. Více informací najdete v článku o výstavě. Výstava dále představuje výtvarné návrhy k vlastní emisi známek, kterou si jako objednatel zadalo v roce 2016 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.


 

Výzva k 200. výročí poštovní schránky


Poštovní muzeum vyhlašuje u příležitosti nadcházejícího 200. výročí zavedení poštovních schránek v českých zemích akci k doplnění muzejní sbírky.

 

98. výročí založení Poštovního muzea


Poštovní muzeum již tradičně vydává 18.12. pamětní list a v tento den otvírá také příležitostnou poštovní přepážku. K připomínce letošního 98. výročí založení Poštovního muzea byla vybrána známka z roku 1978 Stará Praha – 60 let československé poštovní známky.

 

X. ročník Dne české filatelie 2016 v Poštovním muzeu v Praze


Dne 8. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin proběhne v Poštovním muzeu v Praze tradiční, již X. ročník Dne české filatelie. Vstup na Den filatelie je na pozvánky Svazu českých filatelistů.


 

Pobočka poštovního muzea ve Vyšším Brodě – místo poučení


Když jsem před několika lety byl zvolen předsedou našeho klubu sběratelů specializovaných oborů, rozhodl jsem se k několika věcem, které by byly ku prospěchu našim členům a přátelům klubu. Jedním z mých záměrů bylo přiblížit místa, kde se členové scházejí ke své zálibě a kde mohou najít studnici vědomostí o oborech, které sbírají. Několik příspěvků shromažďujících údaje a zajímavostí o těchto místech jsem již na naše stránky zavěsil doplnil je fotografiemi. Nechybějí ani údaje o historii objektů.

 

Mechanizační prostředky ve Vyšebrodském poštovním muzeu (2)


V minulé části o Poštovním muzeu ve Vyšším Brodě jsem se věnoval dominantní části podsbírky mechanizačních prostředků – výplatním strojům, které dominovaly v poštovním provozu ve 20. století. Mechanizačních prostředků je však více, některé jsou podstatně starší. Prvními prostředky toho druhu byly váhy a závaží. Do služeb pošty se dostaly v souvislosti s výpočtem poštovného, který stanovil poštovní taxovní pořádek z roku 1722. Od tohoto roku do změny v roce 1871 (zavedla se metrická soustava v císařství) se vážilo rakouským lotem a funtem či librou. Podsbírka obsahuje listovní a balíkové váhy, rovnoramenné vážky, pákové váhy, pérové, automatické a elektronické váhy, jakož i lotová a metrická závaží. Součástí podbsírky jsou i americké automatické váhy zn. Toledo.