Chomutov 2015 – filatelistická výstava (tečka na závěr)


Tečka na závěr


Fotoreportážní publikace o výstavě Chomutov 2015


Jaka_byla_fotogalerie

Více než 80 barevných stran plných fotografií představuje „povýstavní“ publikace o mezinárodní česko-německé filatelistické výstavě Euregia Egrensis Chomutov 2015. Velký dík patří pořadatelům v čele s Václavem Svobodou, kteří i pro ostatní zprostředkovali fotodokumentaci úspěšné výstavy.

Pořadatelé výstavy si „museli vytvořit“ finanční prostředky, aby na podobnou knihu na konci vůbec zbylo. A navíc, což není vůbec běžné – pořadatelé vrátili dotaci Svazu českých filatelistů, kterou obdrželi do těžkých začátků.

 Zdroj: Exponet Blogspot


Aktuality – 4.den výstavy


Euregia Egrensis – den čtvrtý a poslední.


Včera ve 13:00 hodin se zavřely dveře výstavní galerie Špejchar v Chomutově. VI. mezinárodní výstava Euregia Egrensis se stala minulostí. V rozhovorech s členy jury, vystavovateli i návštěvníky jsme nabyli dojmu, že výstava byla úspěšná, líbila se a převládala celková spokojenost. Jsme za to rádi. Děkujeme všem vystavovatelům za poskytnuté exponáty, děkujeme jury za její práci a objektivní hodnocení vystavených exponátů. Děkujeme všem návštěvníkům za to, že přišli výstavu shlédnout. Děkujeme všem sponzorům za věcné a peněžité dary. Bez jejich velkorysosti a pochopení by nebylo v našich možnostech výstavu uspořádat.

Zvláště děkujeme
Magistrátu statutárního města Chomutova
a hlavnímu sponzoru výstavy, Nadačnímu fondu VEOLIA.

Kompletní výsledky (palmáre) naleznete zde.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality – 3.den výstavy


Euregia Egrensis – den třetí.


Na výstavě bylo patrné, že včerejšek byl určitým zlomem v návštěvnosti, i když si nemůžeme stěžovat. Návštěvníků i včera přišlo dost. Zainteresovaní filatelisté – vystavovatelé, mezi něž se zřejmě nějakým nám neznámým způsobem prosákla informace o výsledcích práce jury diskutovali u některých exponátů a to především německých vystavovatelů. Možná je k tomu vedlo to, že některé exponáty byly z hodnocení vyřazeny z důvodu nesplnění podmínek výstavních propozic.

S výsledky práce a hodnocením exponátů byli vystavovatelé a zájemci seznámeni na večerním palmáre. Všichni vystavovatelé obdrželi kompletní výsledky hodnocení exponátů výstavy.

Ve třídě tradiční filatelie obdržel zlatou medaili Petr Radosta (Velká Británie 1840 – 1873).

Ve třídě poštovní historie byly uděleny čtyři velké zlaté medaile a to:

 1. Peteru Severinovi (Použití známek a razítek rakouské pošty na území Slovenska 1850 – 1867)

 2. Miloši Červinkovi (Poštovní historie na Děčínsku)

 3. Michalu Hauzrovi (Perzekuce židovského národa v Protektorátu Čechy a Morava a Gheto Terezín)

 4. Ing. Jiřímu Škaloudovi (Listovní zásilky Hradčan v období platnosti souběžných Rakousko – Uherských známek)

V této třídě bylo dále oceněno pět exponátů zlatou medailí. Oceněni byli:

 1. Jindřich Zronek (Doplatné 1850 – 1928)

 2. Pavel Švejnar (Poštovné placeno v hotovosti v popřevratové době 1918 – 1919)

 3. Rolf Narmann (Die Trockenstempel des Kirchennstaates)

 4. Vladimír Münzberger (Československo – Měnová reforma, korespondence do ciziny)

 5. Franz Hanzl (Ghettopost)

Ve třídě tematické filatelie byli uděleny tři zlaté medaile těmto vystavovatelům:

 1. Dr. Harry Pätzoldovi (Die Familie und ihre Funktionen)

 2. Ing. Jaroslavu Punčochářovi (Československé letectví 1918 – 1939 a čs. letci v boji proti fašizmu)

 3. Jürgenu Schildemu (Vorbeugen ist besser als löschen)

Palmáre se zúčastnila také paní Ing. Ivana Langhammerová, která osobně převzala medaili Mirka Langhammera. Dále byli oceněni ti, o nichž jsem se zmínil v předešlém příspěvku, tedy Ing. Břetislav Janík, JUDr. František Beneš a Marie Svobodová.

Ocenění udělené předsednictvem SČF převzali členové organizačního výboru výstavy Ing. Vladimír Manica, Ing. Vladimír Stehlík, Vojtěch Čarný a Zdeněk Kyncl.

Včera byla ukončena, dle programu výstavy, výstava mladých filatelistů a s ní i doprovodné akce uspořádané ve stejném výstavním prostoru budovy staré radnice.

V klubové místnosti bývalého jezuitského kláštera se uskutečnila velmi zajímavá a poučná přednáška Ing. Františka Beneše. Účastníci byli spokojeni s poznatky, které si odnášeli i s praktickými radami, které získali.

Filatelistická burza byla v odpoledních hodinách ukončena. Po předchozí dobré návštěvnosti to včera bylo slabší. Včerejší den na burze spíše připomínal diskusní místo a přátelské setkání. Proč, ale ne? Kdy si nejdeme čas na klidné pohovoření?

Dnes ve 13:00 hodin výstava končí. Jsme přesvědčení, že ti, kteří ji navštívili byli ve svých představách uspokojeni.


Aktuality – 2.den výstavy


Euregia Egrensis v den státního svátku


Včerejší den byl bohatý na návštěvníky. Zájemci přicházeli již po ránu, hned po otevření a pak po celý den. Ve výstavním prostoru bylo živo. Chodily celé rodiny i s dětmi. Byl krásný den. Zájem byl především o výstavní katalogy, které kvapem ubývají, ale také třeba o poštovní přepážku a materiál, který bylo možné dostat včetně příležitostního razítka.

Celý den velmi pilně pracovala mezinárodní jury. V podvečer pomalu svoji práci dokončovala. Vždyť již dnes večer se uskuteční palmáre, kde všichni budeme seznámeni s výsledky jejich práce. V největším očekávání jsou jistě vystavovatelé. Při palmáre bude také udělena cena Mirka Lamghammera.

Před časem opustil Ing. Mirek Langhammer řady filatelistů. Byl nejen zdatným sběratelem, ale také úspěšnýmNa filatelistické burze bylo živo pisatelem. Ve svých příspěvcích a knížkách přibližoval zájemcům o filatelii její taje a krásu. Ústřední orgány SČF uvažovaly o zřízení této ceny. Klub filatelistů KF 04-02 Chomutov se nabídl, že při příležitosti výstavy Euregia Egrensis uvede tuto cenu v život. Medaili navrhla paní Marie Svobodová. Předsednictvo SČF rozhodlo, že první cenu obdrží vdova, paní ing. Ivana Langhammerová. Dalšími jejími nositeli se stanou, Ing. Břetislav Janík, vedoucí známkové tvorby České pošty, s.p. a JUDr. František Beneš, vydavatel časopisu Filatelie. Cenu obdrží také paní Marie Svobodová za grafickou podobu filatelistických tisků. Palmáre se uskuteční dnes od 19:00 hodin v rytířském sále stará chomutovské radnice. Vstupné je 100,- Kč.

Včera bylo živo také na filatelistické burze. Ta bude probíhat i dnes po celý den. Kdo máte zájem o doplnění své sbírky, tak přijďte.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality – 1.den výstavy


Euregia Egrensis – první den navštívilo výstavu okolo 250 návštěvníků.


PAMETNI_LISTV první den konání výstavy ji navštívilo přibližně 250 návštěvníků. Určitě je to více, než organizátoři předpokládali. V klidném a krásném prostředí galerie Špejchar návštěvníci diskutovali o jednotlivých zajímavých exponátech. V prostoru bylo slyšet češtinu i němčinu. Značný zájem je o výstavní katalog. Jak již dříve jsme uvedli, součástí katalogu je pamětní list České pošty, vydaný k příležitosti Mezinárodní filatelistické výstavy EUREGIA EGRENSIS Chomutov 2015, který byl vydán v počtu 1 000 kusů, tedy ve stejném počtu, jako je vydáno katalogů. Koupě katalogu je vázána na zakoupení vstupenky na výstavu ať v ceně 40,- Kč nebo 20,- Kč (pro členy SČF, seniory a studenty).

Včera byla otevřena výstava mladých filatelistů ve výstavních prostorách staré chomutovské radnice. Jednou z doprovodných akcí je dětská výtvarná soutěž na téma „Návrhu poštovní známky“. Soutěže se účastní značný počet dětí chomutovských škol. Odborná komise vybrala pět nejzdařilejších dětských návrhů. Autoři těchto návrhů budou vyhlášeni na palmáre výstavy a odměněny výtvarnými potřebami v hodnotě několika set korun. Na přiložených fotografiích je malá ukázka dětských prací.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mezinárodní jury po celý den pilně pracovala na hodnocení jednotlivých exponátů. Ti vystavovatelé, jejichž exponáty budou oceněni medailí, obdrží medaili vyrobenou dle návrhu chomutovské výtvarnice Marie Svobodové. Pozorný CHOMUTOV_MEDAILEčtenář předcházejících příspěvků jistě zaregistroval, že jméno výtvarnice Marie Svobodové se objevuje v textu často. To není náhoda, to není shoda jmen. Jedná se stále o jednu a tutéž osobu. Jméno a osoba Marie Svobodové je od prvopočátku myšlenky o uspořádání výstavy v Chomutově s ní spojena. Je autorkou nedávno vydané známky s motivem kostela sv. Ignáce, autorkou dopisnic s přítiskem upozorňujícím na výstavu, kresbou na obálce prvého dne, navrhla příležitostné razítko. Její činnost v souvislosti s výstavou započala návrhem loga výstavy, deskami bulletinu a pokračovala prací na výstavním katalogu. Pro výstavu navrhla diplomy a pamětní list. Křest známky v Chomutově je také doprovázen pamětním listem z ruky Marie Svobodové. Do konce výstavy se s jejím jménem určitě ještě setkáme.

Dnes se v areálu bývalého jezuitského kláštera uskuteční první ze dvou dnů filatelistické burzy. Všechny zájemce srdečně zveme a věříme, že prodávající i kupující budou s jejím průběhem spokojeni.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality – slavnostní zahájení výstavy


Výstava Euregia Egrensis byla zahájena


VI. mezinárodní výstava Euregia Egrensis 2015 v Chomutově byla včera v 16:00 hodin zahájena. Zahajovací ceremoniál se uskutečnit venku, v atriu bývalého jezuitského kláštera. Počasí organizátorům přálo. Bylo slunečno, i když větrno, ale to přítomným nevadilo. V atriu se sešlo přibližně okolo 150 hostů a náhodně přicházejících návštěvníků. Všechny hosty a přihlížející přivítal na úvod předseda organizačního výboru výstavy a předseda KF 04-02 Chomutov MVDr. Václav Svoboda. Na závěr svého proslovu poděkoval všem sponzorům, bez jejichž pochopení by nebylo možné výstavu realizovat. Poté se ujal slova primátor statutárního města Chomutov Ing. Daniel Černý. Vyjádřil přesvědčení, že návštěvníci výstavy budou v Chomutově spokojení a budou odjíždět s hezkými dojmy. Výstavě popřál úspěch.

K přítomným krátce promluvil předseda Svazu českých filatelistů Ing. Walter Müller. Jako pozitivní skutečnost hodnotil spolupráci českých a německých filatelistů a vyjádřil přesvědčení, že tato již tradice se bude i v následujících letech rozvíjet. Se stručným příspěvkem vystoupil Frank Blechschmit, předseda Spolku filatelistů Schwarzenbergu – národní komisař, který se zmínil o následující výstavě ve Spolkové republice Německo.

CHOMUTOV_FOTO01 CHOMUTOV_FOTO02

Byl pronesen přípitek na úspěch výstavy, přestřižena páska a přítomní vstoupili do výstavního prostoru. S okamžitou platností začala pracovat mezinárodní jury pod vedením Ing. Waltera Müllera a návštěvníci podle vlastního zájmu diskutovali a přistupovali k exponátům. V předsálí bylo pro všechny přítomné připraveno malé pohoštění.

CHOMUTOV_CENA_01CHOMUTOV_CENA_02

Organizátoři výstavy připravili pro vystavovatele přibližně 30 věcných cen. O jejich udělení rozhodne jury. Jistě jako dvě hlavní ceny, budou cena primátora města Chomutov a cena statutárního města Chomutov. Všechny věcné ceny jsou vystaveny ve výstavním prostoru galerie Špejchar.

Dnes bude otevřena v 9:00 hodin výstavní síň v prostorách staré radnice, kde se nachází výstava mladých filatelistů, výstava dětských kreseb na téma „Návrh poštovní známky“, paličkované obrázky ve formátu poštovní známky a práce výtvarnice Marie Svobodové.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality květen 2015 (III)


Výstava Euregia Egrensis bude dnes zahájena


CHOMUTOV_PAMETNI_LISTVážení organizovaní i neorganizovaní filatelisté a přátelé filatelie. Konečně jsme se dočkali. Dnes odpoledne v 16:00 hodin bude slavnostně zahájena VI. mezinárodní výstava Euregia Egrensis 2015 v Chomutově. Zahájení se uskuteční v atriu bývalého jezuitského kláštera. V případě nepříznivého počasí pak v kostele sv. Ignáce, který bezprosředně s atriem sousedí.

Poštovní dopisnice P208Při příležitosti konání výstavy a v den jejího zahájení vydala Česká pošta dopisnici „Chomutov – VI. českoněmeckáfilatelistická výstava“. Autorkou přítisku je chomutovská výtvarnice a patriotka Marie Svobodová. Kresbu tvoří průčelí kostela sv. Ignáce, galerie „Špejchar“, městská vlajka Chomutova a logo Českého a Německého svazu filatelistů. Do kresby je vkomponován text: „Čeští a němečtí filatelisté se sejdou v Chomutově 6. – 10.5.2015 na VI. mezinárodní filatelistické výstavě Euregio Egrensis“.

Ve výstavních prostorách bude ve dnech 6. a pak 8. – 10. května 2015 otevřena poštovní přepážka České pošty. Byli jsme ubezpečeni, že bude k dispozici dostatek filatelistického materiálu. Také německá pošta zde otevře svojí přepážku a to ve dnech 9. a 10. května 2015. Na přepážce České pošty bude možné si mj. zakoupit pamětní list (zbytek nákladu) ze křtu známky s chomutovským motivem, který se uskutečnil na chomutovské radnici dne 16.4.2015 za nebývalého počtu návštěvníků. Případným zájemcům o podpis autorky návrhu známky i pamětního listu, bude možné vyhovět.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality květen 2015 (II)


Výstava Euregia Egrensis bude zahájena již zítra.


Filatelistická veřejnost se jistě již těší na otevření VI. mezinárodní výstavy Euregia Egrensis 2015 v Chomutově. Práce na zahájení výstavy finišují. V současné době probíhá instalace exponátů do výstavních rámů. Souběžně s výstavou Euregia Egrensis je připravována jako jedna z dalších doprovodných akcí výstava mladých filatelistů.

Výstava mladých filatelistů je situována do výstavního prostoru staré radnice. Ta se nachází na opačném konci náměstí 1. máje než je galerie Špejchar (vzdálenost cca 250 m). O vystavení svých exponátů projevilo zájem šest českých a tři němečtí vystavovatelé. Výstava bude přístupna od 7. do 9. května 2015.

Chomutov je v podvědomí veřejnosti spojován s energetikou, povrchovou těžbou hnědého uhlí a ještě v nedávné minulosti s hutnictvím. Návštěvníkům chceme ukázat město také z jiného pohledu. Proto jsme využili nabídky zdejšího Klubu krajkářek, který je vedený zkušenou krajkářkou Marií Latinákovou. Paličkovaná krajka v těchto končinách republiky působí neskutečným, až pohádkovým dojmem. Ženám se podařilo udržet něžný odkaz našich babiček i přes nesčetné překážky. Návštěvník si jistě bude klást otázku – je to umění? Je to řemeslo?

Ne, paličkování je životní styl.

Prezentaci jejich práce může návštěvník shlédnout ve stejném výstavním prostoru, kde je instalována výstava mladých filatelistů.

Jako věcnou cenu věnují tři paličkované známky s motivem kostela sv. Ignáce v Chomutově. Autorky paličkovaných známek jsou Marie Latináková, Věra Trčálková a Jaroslava Řezníčková. Paličkované obrázky vystavuje Jana Damašková.

Chomutovská výtvarnice, Marie Svobodová, autorka nedávno vydané známky s motivem Chomutova, zde také představí své výtvarné práce zaměřené k filatelii.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality květen 2015 (I)


Do zahájení výstavy Euregia Egrensis zbývají 2 dny.


Jsme opět o několik dní blíže k zahájení VI. mezinárodní výstavu Euregia Egrensis 2015 v Chomutově. Na výstavě se bude celkem prezentovat 65 vystavovatelů. Z tohoto počtu bude Česká republika zastoupena třiceti pěti a Spolková republika Německo třiceti vystavovateli.

Na výstavu je celkem přihlášeno 74 exponátů.

Nejvíce exponátů, dvacet sedm je přihlášeno ve třídě 5.3 – poštovní historie. Druhou, nejvíce obsazenou třídou je třída 5.7 – tematická filatelie. Z celkem jedenácti vypsaných soutěžních tříd, jsou exponáty přihlášeny a zařazeny do sedmi z nich. Domníváme se, že filatelistická veřejnost se má na co těšit. Mezi přihlášenými je několik exponátů, českých i německých vystavovatelů, které byly již na dřívějších výstavách 1. kategorie oceněny zlatou medailí. Je to o důvod víc, přijet do Chomutova, výstavu navštívit a potěšit se ze zajímavých exponátů.

Výstavu doplňuje několik doprovodných akcí. O přednášce JUDr. Františka Beneše na téma „Nové metody zkoušení známek“ jste byli již informováni. Jednou z dalších doprovodných akcí je filatelistická burza. Ta se uskuteční 8. a 9. května 2015 od 9:00 do 18:00 hodin v bývalém jezuitském klášteře, nyní Středisku kulturních a knihovnických služeb, tedy ve stejném areálu, kde se nachází galerie Špejchar, místo konání výstavy. Sál konání burzy je nedaleko výstavního prostoru. Trasa přesunu je vyznačena. Zájemci o doplnění svých sbírek jsou vítáni.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality duben 2015 (IV)


Do zahájení výstavy Euregia Egrensis zbývá 7 dní.


Vážení filatelisté, pro Vás, kteří se chystáte navštívit VI. mezinárodní výstavu Euregia Egrensis je na konci textupřipraven ke stažení program výstavy. Naplánujte si cestu na den, který vás svým obsahem nejvíce bude zajímat. Zvláště vás chceme upozornit na velmi zajímavou přednášku JUDr. Františka Beneše. Tématem přednášky budou nové metody zkoušení známek. Téma jistě velmi zajímavé, vzhledem k dnešním možnostem, které nabízí moderní kopírovací technika a počítačová animace. Doporučujeme přednášku navštívit.

Program výstavy ve formátu PDF nebo DOCX.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality duben 2015 (III)


Do zahájení výstavy Euregia Egrensis zbývá 8 dní.


V současné době je v tisku výstavní katalog, který bude vydán v počtu 1 000 kusů. V odborné části katalogu jsou uvedeny články PHDr. Jana Galušky, Vladimíra Münzbergera, MVDr. Václava Svobody JUDr. Františka Beneše a Patra Adama.

 1. PhDr. Jan Galuška se v článku nazvaném prostě „Vynález Rowlanda Hilla“ zamýšlí nad společenským významem dříve vedené korespondence, nad tím, jak postupem času se zvětšoval objem zásilek a jak bylo nutné poštovní provoz zjednodušit. V krátkosti popisuje životní příběh reformátora poštovnictví Rowlanda Hilla a zrodu známky „Black penny“.

 2. Vladimír Münzberger v příspěvku Exponet – 1000 podává informaci o tom, že Exponet je vlastně virtuální filatelistickou výstavou. Je to prostor na internetu, kde lze ukládat, vystavovat, vyhledávat a prohlížet prezentace filatelistických materiálů (exponáty) v elektronické podobě. Neklade si za cíl konkurovat soutěžním výstavám. Jeho poslání vidí autor hlavně v tom, že umožňuje zpřístupnit návštěvníkům zajímavé oblasti filatelie, a tyto oblasti i pohledy na ně rozšiřovat. Věří, že nové řešení Exponetu přispěje k propagaci filatelie i jejích oborů.

 3. MVDr. Václav Svoboda v článku „Historie pošty na Chomutovsku“ nás provází obdobím několika staletí, od prokazatelného prvopočátku poštovnictví na Chomutovsku až do konce Rakousko – Uherské monarchie. Václav Svoboda svůj článek doplnil řadou historických dokumentů, které potvrzují autorova slova. Článek je dobře chronologicky a dokumentačně sestaven. Pro milovníky poštovní historie je to cenný dokumentační materiál.

 4. JUDr. František Beneš věnoval svůj obsáhlý příspěvek významnému českému rytci Jaroslavu Goldschmiedovi. Tento námět článku si vybral pravděpodobně jako připomínku 125. výročí jeho narození, které připadá na letošní rok. Autor zájemce seznamuje s životním příběhem JG, jeho zálibami, počátky rytecké tvorby a životním dílem. Článek je doplněn velkým množstvím dokumentačního materiálu. Je zřejmé, že František Beneš se před napsáním článku velmi detailně seznámil se skutečnostmi v životě Jaroslava Goldschmieda.

 5. Pavel Adam není filatelistou. Věnuje se železnici, jejímu provozu a historii. Organizační výbor se snažil prostřednictvím pana Adama realizovat jednu z doprovodných akcí výstavy, vypravit vlak s historickým poštovním vozem z Chomutova do Německa. Záměr nebylo možné nakonec realizovat. Pavel Adam nám však poskytl materiál, který, jak se domníváme, je také zajímavým pohlede na filatelii. Proto byl zařazen do katalogu.

 6. V katalogu naleznete také článek o historii chomutovské filatelie z let 1911 až 1938. Článek byl napsán na základě sebraných podkladů a dokumentů členů KF 04 – 02 Chomutov. Autorem je organizační výbor výstavy.

 7. V neposlední řadě je potřeba se zmínit o příspěvku Ing. Lumíra Brendla, který vzpomíná na minulé ročníky výstav Euregia Egrensis.

 8. Svým příspěvkem do katalogu na naší žádost přispěla také paní Eva Lněníčková, která vzpomíná na svého manžela Františka Lněničku, zakladatele výstav Euregia Egrensis a organizátora těchto výstav v Karlových Varech. Vždyť i VI. Mezinárodní filatelistická výstava je pořádána u příležitosti 175. výročí vydání první poštovní známky světa a na památku zakladatele výstav EUREGIA EGRENSIS pana Františka Lněničky.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality duben 2015 (II)


Výstavní katalog VI. mezinárodní výstavy Euregia Egrensis.


Chomutov_2015Blíží se termín zahájení českoněmecké filatelistické výstavy v Chomutově. Výstava bude slavnostně otevřena 6. května 2015 v 16 hodin. Pro veřejnost bude přístupna od 7. května do 10. května odpoledne.
Organizační výbor pro návštěvníky připravil výstavní katalog, který mimo jiné obsahuje odborné články předních českých filatelistů věnovaných filatelistické historii. Katalog bude vydán v počtu 1 000 kusů. Jeho součástí je číslovaná příloha vydaná Českou poštou. Prodej katalogu je vázán na zakoupení vstupenky na výstavu. Po skončení výstavy bude možné si zbývající výtisky objednat na adrese organizačního výboru výstavy a to až do vyprodání zásob.

O zbývajícím počtu výtisků, způsobu úhrady a adrese, na kterou lze zaslat objednávku, budete informováni na těchto stránkách.

Zdeněk Kyncl
člen organizačního výboru


Aktuality duben 2015 (I)


Výstava Chomutov 2015  bude zahájena již za měsíc, 6.5.2015 se otevřou její brány. České noviny (zpravodajský server ČTK) vydal článek o výstavě a inauguraci známky, která vyjde 15.4.2015.

Celý článek si můžete přečíst zde.


Aktuality leden 2015


Bulletin číslo 2 je možné získat na adrese výstavy (viz níže) za 17 Kč platnou známku.
Zbývá posledních 30 ks.

Bulletin si můžete prohlédnout zde.


Případně stáhnout ve formátu PDF.


Aktuality listopad 2014


Bulletin číslo 1 je rozebrán. Jeho elektronickou podobu (PDF) si můžete stáhnout zde.


VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis – organizační výbor

poštovna „Zelený koníček“

430 08 Chomutov 50

EMAIL_EMAIL

 • Pro letošní rok plánujeme ještě Bulletin číslo 2.

 • Doufejme, že POŠTOVNA CHOMUTOV 50 ještě nějakou chvíli vydrží.

Dr. Svoboda – předseda org. výboru


Aktuality září 2014


Na začátku září 2014 vyšel výstavní BULLETIN č. 1, který obsahuje úvodní slovo předsedy organizačního výboru – MVDr. Václava Svobody, záštitu SČF nad výstavou, výstavní propozice, přihlášku na výstavu a přehled výstavních termínů. Bulletin je dvojjazyčný (CZ a DE)

VYSTAVA_CHOMUTOV_2015_BULETIN VYSTAVA_CHOMUTOV_2015_BULETIN_01

Aktuality červen 2014


Dne 15.04.2015 bude vydána známka k výstavě „Chomutov – VI. českoněmecká filatelistická výstava“ v hodnotě 25 Kč (viz emisní plán známek ČR na rok 2015). Podrobné informace naleznete v komentáři, jehož autorem je PaedDr. Josef Šolc, člen předsednictva SČF.


Aktuality březen 2014


Další aktuality k výstavě Chomutov vyšly v informacích SČF – č. 1/2014. V současné době se změnil přípravný výbor na výbor organizační, v jehož čele je MVDr. Václav Svoboda, člen předsednictva SČF. Byl definován oficiální název výstavy:

VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis Chomutov 2015,

konaná u příležitosti 175. výročí vydání první známky světa a na paměť Františka Lněničky. Byla stanovena i kontaktní adresa, na kterou je možné zasílat dotazy:


VI. mezinárodní filatelistická výstava Euroregio Egrensis – organizační výbor

poštovna „Zelený koníček“

430 08 Chomutov 50

EMAIL_EMAIL

Aktuality leden 2014


Chomutov je městem se slavnou osmisetletou minulostí a bohatým společenským, kulturním i sportovním životem. Patří mezi významná místa severozápadních Čech, je sídlem řady činorodých firem s mezinárodní účastí. Proto nepřekvapí, že předsednictvo Svazu českých filatelistů souhlasilo, aby Klub filatelistů 04-02 Chomutov byl pořadatelem českoněmecké VI. filatelistické výstavy Euroregio Egrensis CHOMUTOV 2015 počátkem května uvedeného roku.

V Euroregionu Egrensis (Poohří) je tato přeshraniční výstava pořádána už pošesté, z toho potřetí na české straně Krušných hor. Spolupráce s německým filatelistickým svazem BDPh byla vždy nadstandardní, což zavazuje chomutovské organizátory k nasazení všech sil. Nad výstavou převzal záštitu primátor města Mgr. Mareš.

Přípravný výbor se počátkem listopadu 2013 přeorganizoval na výstavní výbor, který si do svého čela zvolil MVDr. Václava Svobodu. Současně rozhodl, že do záhlaví akce uvede, že se koná u příležitosti 175. výročí vydání první známky světa a na paměť zakladatele těchto výstav Františka Lněničky. Výstavní výbor bude spolupracovat s klubem v Karlových Varech, kde se uskutečnila první výstava Euroregia Egrensis a kde tato myšlenka vznikla. Přípravný výbor podnikl včas veškeré potřebné administrativní kroky k tomu, aby se pokusil dosáhnout vydání příležitostné pamětní známky s motivem Chomutova, který se dosud na poštovní známce neobjevil. Za tím účelem vybavil potřebnými informacemi i zástupce SČF v komisi pro přípravu emisního plánu při ministerstvu průmyslu a obchodu, aby mohl vystupovat s dokonalou znalostí situace.

S dalšími podrobnostmi o výstavě seznámíme naši filatelistickou veřejnost v Informacích SČF č. 1/2014.

MVDr. Václav Svoboda, člen předsednictva SČF


 

15 Responses to Chomutov 2015 – filatelistická výstava (tečka na závěr)

 1. Miroslav Štrébl napsal:

  Myslím že to bude velmi pěkný počin,pokud se vše zdaří a uskuteční,velikou radost by z tohoto měl můj zesnulý otec pan Miroslav Štrébl který byl aktivním filatelistou po mnoho let v chomutovském klubu a chodil na známky jak jsme my děti říkali do klubu do divadla každou neděli dopoledne.Nechť se Vám vaše záměry zdaří a určitě se přijdu i se svojí manželkou podívat.
  Miroslav Štrébl ml.

   
  • MVDr.Václav Svoboda napsal:

   Děkuji za vzpomínku na našeho dlouholetého člena a kolegu filatelistu.Také děkuji za přání zdaru výstavě.
   Dr.Svoboda

    
 2. PaedDr. Josef ŠOLC napsal:

  Dnes již naše filatelistická veřejnost ví, že poštovní známka k chomutovské výstavě 2015 je pevně zakotvena v emisním plánu na příští rok. Dobrá věc se podařila. V komisi ministerstva průmyslu a obchodu se o ní jednalo „ve dvou kolech“, neboť známky k filatelistickým výstavám, s výjímkou světové PRAGY, nejsou u nás obvyklé. Také počet známek se rok od roku zmenšuje, ale žádostí o jejich vydání k různým příležitostem a výročím neubývá. Jako zástupce Svazu českých filatelistů v návrhové komisi pro emisní činnost mohu potvrdit, že jsem od pana MVDr. Svobody a jeho organizačního výboru dostal veškeré informace, které jsem pro svoji argumentaci požadoval. Vstřícnost a pochopení členů ministerské komise bylo nakonec tak jednomyslné, že ing. Řehola, velký příznivec českých filatelistů, který komisi řídil, o chomutovská známce ani nemusel dávat hlasovat. Spokojený byl i ing. Janík, zastupující v komisi Českou poštu, s.p., kde je ředitelem odboru známkové tvorby.
  PaedDr. Josef Šolc, člen předsednictva SČF

   
 3. Jiřík Bejsta napsal:

  Rozhodnutí o konání výstavy v Chomutově je pro nás filatelisty ze západních Čech přínosné. Jako sběratel poštovních dokladů z našich poštoven se těším, že i při této výstavě, jako tomu bylo v Jihlavě, se dočkáme zajímavých celistvostí z poštovny Chomutov 50. Pro skomírající aktivity našich novodobých poštoven to bude jistě impulz k oživení.
  Jiřík Bejsta

   
  • MVDr.Václav Svoboda napsal:

   Doufejme,že POŠTOVNA CHOMUTOV 50 ještě nějakou chvíli vydrží.Zdravím Dr.Svoboda

    
 4. MVDr.Václav Svoboda napsal:

  Přípravy na VI.filatelistickou výstavu Euregia Egrensis 2015 v Chomutově jsou v plném proudu.Záštitu nad výstavou potvrdili primátor města Chomutova Mgr.Jan Mareš a hejtman severočeského kraje Oldřich Bubeníček. Pozvolna přibývá i sponzorů výstavy. Konají se přípravy na doprovodné akce. Ze Svitav do Chomutova už bylo převezeno výstavní zařízení a uskladněno v blízkosti výstavních prostor.

  Václav Svoboda, 9.10.2014

   
 5. JIŘÍ TREGLER napsal:

  Dobrý den, zajímalo by mě kde je k dispozici kompletní bulletin Chomutov-2015,č.1. Děkuji.

   
 6. Ivan Leiš napsal:

  Filatelistický cit mých přátel a můj mně stále více přesvědčuje, že Chomutov 2015 bude úspěšná výstava, která přitáhne pozornost mnoha sběratelů a laické veřejnosti. Ze všeho nejvíce se těším na exponáty ve třídě poštovní historie, celin a literatury. Věřím, že i katalog a doprovodné akce budou přínosem a studnicí nových poznatků pro sběratele specializovaných oborů. Výstavě, organizátorům a našim i zahraničním vystavovatelům přeji úspěch.

   
 7. MVDr.Václav Svoboda napsal:

  Buletin číslo 1 je možné získat na adrese výstavy/viz výše/za 17Kč platnou známku.
  Panu Leišovi děkujeme za důvěru,snažíme se.
  Pro letošní rok plánujeme ještě Buletin číslo 2.
  Srdečně zdravíme všechny příznivce.
  Dr.Svoboda předs.org.výboru

   
 8. MVDr.Václav Svoboda napsal:

  Děkuji všem za reakce,paní Chábové za pomoc a přízeň.Držte nám palce,bez Vaší podpory a spolupráce by to asi nešlo.Díky MVDr.Svoboda

   
 9. MVDr.Václav Svoboda napsal:

  Velmi se omlouváme,ale Bulletin č.I je již beznadějně rozebrán.Bulletinu 2 jsou jen malé zbytky,cca 30 kusů.S pozdravem Dr.Svoboda

   
 10. MVDr.Václav Svoboda napsal:

  Všem děkujeme za podporu.MVDr.Svoboda

   
 11. Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 napsal:

  Vážení přátelé,

  realizoval jsem svůj jakýsi rychlý pohled na vývoj přístupů na náš klubový web http://www.kf0015.cz v tomto měsíci a sestavil jsem si pár statistických údajů z tohoto týdne se zaměřením na posouzení vlivu uveřejnění aktualit k VI. mezinárodní filatelistické výstavě Euregia Egrensis Chomutov 2015.

  Po poměrně velké návštěvnosti našich internetových stránek v první dekádě dubna došlo ve druhé dekádě k určitému poklesu. Nízké počty přístupů na web jsem zaznamenal i v posledním víkendu:

  – sobota 25.4. … 89 přístupů na web;
  – neděle 26.4. … 112 přístupů na web.

  Zato tento týden dochází k prudkému zvýšení přístupů a vysoký podíl vstupů na web zaznamenává adresa chomutovské výstavy https://www.kf0015.cz/?p=10882 (jako příchozí stránka), která je v počtech přístupů každý sledovaný den na prvním místě. Teprve na druhém místě je v těchto dnech naše úvodní webová stránka https://www.kf0015.cz . Na třetích místech se umístily adresy příspěvků aktuálně zařazovaných na web.

  Konkrétně jsem v prvních třech dnech tohoto týdne zaznamenal tyto statistické údaje:

  – pondělí 27.4. … 245 přístupů na web, z toho 137 přístupů přes „Chomutov“ a 31 přístupů přes úvodní stránku;

  – úterý 28.4. … 289 přístupů na web, z toho 170 přístupů přes „Chomutov“ a 35 přístupů přes úvodní stránku;

  – středa 29.4. … 243 přístupů na web, z toho 145 přístupů přes „Chomutov“ a 31 přístupů přes úvodní stránku;

  – pokud se jedná o dnešek, čtvrtek 30.4., tak krátce před 10 hod. jsem již zaznamenal 61 přístupů na web, z toho 35 přístupů přes „Chomutov“ a 10 přístupů přes úvodní stránku webu.

  Z této statistiky vyplývá, že vliv na návštěvnost stránek mají zejména krátká upozornění našeho webmastera Ing. Jiřího Marka, resp. automaticky rozesílané krátké e-maily na adresy zájemců, kteří se k odběru těchto aktualit přihlásili na stránce https://www.kf0015.cz/?page_id=2335, a dále pak informace rozesílané paní Marií Chábovou, vedoucí oddělení Prodejna známkové tvorby České pošty, s.p.

  Věřím, že toto mé sdělení má určitou vypovídací hodnotu i pro pro všechny návštěvníky našich stránek, zejména pak funkcionáře chomutovské výstavy a funkcionáře Svazu českých filatelistů, jakož i pro naše milé přátele z České pošty.

  S přáním plného zdaru výstavě a s pozdravem,

  Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha

   
  • Ing. Pravoslav Kukačka, jednatel KF 00-15 napsal:

   Vážení přátelé,

   ve statistice přístupů na klubové stránky a na tento průběžně aktualizovaný příspěvek týkající se výstavy Chomutov 2015 bychom mohli pokračovat, ale pro tento komentář jsem se omezil na zásadní údaje. Po poměrně slabém „prodlouženém“ víkendu 1. – 3. května jsem zaznamenal za včerejšek, pondělí 4. května, 350 příchodů na stránky z individuálních IP a z toho bylo 131 příchodů přes příspěvek „Chomutov 2015“ jako přes vstupní stránku. Včerejší návštěvnost na náš web tak byla druhá největší v tomto roce a zároveň druhá největší od založení webu v roce 2013.

   Pozoruhodné také je, že u tohoto průběžně aktualizovaného příspěvku „Chomutov 2015“ jsem před chvílí zaznamenal již 5180 návštěv, čímž se tento příspěvek umístil na 1. místě mezi nejčtenějšími příspěvky – viz naše stránka https://www.kf0015.cz/?page_id=6647 .

   Celkový počet návštěv, tak jak je zaznamenává naše počítadlo na stránkách, se blíží 70 tisícům (odhaduji, že tento počet přístupů dosáhneme během týdne). Podrobnou statistiku zaznamenává naše stránka https://www.kf0015.cz/?page_id=8231 (po kliknutí na záložky naleznete statistiku za předchozí roky).

   Za výbor našeho Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha děkuji organizačnímu výboru VI. mezinárodní výstavy Euregia Egrensis Chomutov 2015 za dodávané informace a budu se těšit, že budeme moci uveřejnit i fotogalerii, palmare a další zajímavosti z výstavy.

   Pravoslav Kukačka

   V Praze, 5. května 2015

    
 12. Ing. Stanislav Tůma napsal:

  Dotaz: Lze objednat Pamětní list ČP? Děkuji. Tůma

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar