VÝSTAVA OSMDESÁTIBLOKU Modrých Merkurů


V poštovním muzeu Vyšší Brod se uskuteční

VÝSTAVA OSMDESÁTIBLOKU „Modrých Merkurů“


Výstava 80 bloku se uskuteční ve dnech 28. – 30. června 2013 (pátek – neděle).


80blok

Jedinečný exemplář se do Poštovního muzea dostal krátce po druhé světové válce spolu s dalšími předměty (poštovními známkami a jejich padělky, otisky razítek, předznámkovými dopisy, rekomandačními nálepkami, recepisy apod.), které pocházely z konfiskátů spravovaných Fondem národní obnovy.


Bližší informace o 80 bloku „Modrých merkurů“ naleznete zde.