Category Archives: Svaz českých filatelistů

Valná hromada SČF (září 2021) – aktualizace


Aktualizace 02.10.2021


 

Sdělení sekretariátu SČF k vyzvedávání členských prémií


Vážení kolegové filatelisté,

za rok 2019 mají členové, kteří zaplatili členský příspěvek ve výši 250 Kč, nárok na dvě prémie:

  1. celinová dopisnice

  2. zálepka

Část klubů již obě prémie obdržela, včetně členských známek na rok 2020. V současné době nám zůstávají ještě pro značnou část klubů „zálepky“, které jsme obdrželi v prosinci. Protože jsme také obdrželi členské legitimace, platné od roku 2021, přidáváme je k těmto zálepkám. Pro ostatní pak máme členské legitimace připravené samostatně. Vzhledem k náročnosti práce s odesíláním velkého množství zásilek (psaní stovek adres na balíčky a doporučenky, nošení na poštu a značné náklady na poštovné – nutno posílat doporučeně) mám velkou prosbu. Předpokládám, že čas od času má někdo z členů klubu nebo z jejich známých cestu do Prahy; byla bych nesmírně ráda, kdyby si zásilku na sekretariátu SČF mohl převzít.

Kluby, které nebudou moci odebrat zásilku osobně, prosím o zaslání kontaktní adresy, na koho korespondenci zasílat. Z minulosti máme od klubů kontaktní adresy, ale stává se, že již nejsou platné. Zásilky se vrací zpět s poznámkami pošty „odmítl zásilku převzít“, „není na uvedené adrese“, apod. Voláme-li někoho do klubu, zjišťujeme, že ani telefonní spojení není platné, nebo nám e-mailové adresy ani telefonní čísla nebyla sdělena.

O trvalé předávání změn v adresách i telefonních číslech jsme již několikrát žádali, bohužel reakce ze strany mnohých předsedů klubů je nulová.

Děkuji předem za spolupráci.

Naděžda Hanzlová, sekretariát SČF


Kontakty na SČF

E-mail:

sekretariat@informace-scf.cz

Telefon:

+420 222 541 395 (sekretariát),

+420 224 212 292 (tajemník)


 

Faksimile medaile PRAGA 2018


Český porcelán a.s., jako partner Světové výstavy PRAGA 2018, připravil k této výstavě limitovanou edici (500 číslovaných kusů) faksimile výstavních medailí, které se na výstavě prodávaly. Do konce září 2018 bude probíhat doprodej neprodaných kusů, poté bude případný zbytek zlikvidován.

Zájemci o tuto výstavní upomínku mohou kontaktovat

marketing@cesky.porcelan.cz, tel.: 607 078 469, paní Klázrová.

Cena faksimile je 500 Kč.


 

Směrnice SČF pro výběr, přípravu a ustanovování svazových jurymanů


Předsednictvo Svazu českých filatelistů, z.s. schválilo dne 23. června 2018 Směrnici pro výběr, přípravu a ustanovování svazových jurymanů. Určuje jednotný postup při výběru, přípravě a ustanovování svazových jurymanů a je závazná pro všechny jurymany s výjimkou jurymanů komise mládeže, pro kterou je zpracována zvláštní směrnice.

Směrnice nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti dnem 1. září 2018.

Celý text směrnice si můžete přečíst na tomto odkazu

Zdroj: Svaz českých filatelistů, z.s.


 

Nová verze výstavního řádu SČF


 
Den české filatelie v Poštovním muzeu v Praze - 14.12.2023 ( 9 - 17 hod. )
This is default text for notification bar