Category Archives: Úvodníky roku

Přehled kulatých poštovně historických výročí v roce 2024


 

Přehled kulatých poštovně historických výročí v roce 2023


 

Přehled kulatých poštovně historických výročí v roce 2022


 

Přehled kulatých poštovně historických výročí v roce 2021


Výběr nejdůležitějších se vztahem k území Česka v období 1516 – 1996

Výročí s nulou nebo pětkou na konci


 

Kulatá poštovně historická výročí z území českých zemí připadající na rok 2020


Výročí s nulou nebo pětkou na konci


 

Kulatá poštovně historická výročí z území českých zemí připadající na rok 2019


Výročí s devítkou na konci


 

Úvodník roku 2018


Za několik dní vstoupíme do roku 2018, roku jubilejního zejména pro náš stát. Osmička na konci letopočtu znamená i výročí pro řadu skutečností a událostí rámujících naši zálibu – specializované obory a poštovní historii. Vročení končící osmičkou si připomeneme v tomto úvodníku. V neposlední řadě si připomeneme i 75. výročí existence našeho spolku – Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (1943 – 2018).

Přeji Vám to nejlepší vykročení do roku 2018 a hodně radosti nad Vašimi sbírkami.


 

Úvodník roku 2017


Stalo se již tradicí na našich webových stránkách, připomenout si na začátku přicházejícího roku kulatá případně půlkulatá výročí vztahující se na poštovní historii a specializované obory na českém území, výjimečně též na evropskou či světovou poštovní historii. Nejinak tomu je i na přelomu let 2016 a 2017. Číslice v závorce za letopočtem znamená počet let od vzniku zaznamenané události do roku 2017. Obzvláště důležité události zvýrazňuji podrtžením. Připomínám jen nejdůležitější události vztahující se hlavně ke sběratelství.


 

Úvodník roku 2016


Šestka v letopočtu, kterou začínáme psát, nám sběratelům specializovaných oborů přinese několik vysoce významných výročí, které jsou v naší historii zapsané zlatým písmem. Na úvod se zmiňuji o třech významem důležitých, poté se dotýkám dalších stejně zajímavých:

 
Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar