Autorský a obsahový rejstřík – I. ročník


I. ROČNÍK (2013: 26. 5. – 31. 12.)


POZNÁMKY NA ÚVOD

 1. Autorský a obsahový (věcný) rejstřík navazuje na přehledy publikovaných (zavěšených) příspěvků na stránkách (Posledních 100 příspěvků a Přehled všech příspěvků) – viz levý sloupec stránek,

 2. Oba nyní publikované rejstříky zahrnují období od oficiálního zřízení stránek (26.5.2013) až do konce roku 2013 (31.12.),

 3. Obsahový rejstřík obsahuje příspěvky od nejnovějšího k nejstaršímu bez uvedení autora (tento údaj lze najít ve většině za příspěvkem vedle data přidání. Nikoliv v abecedním pořadí. Navazuje tak na existující rejstříky (viz shora).

 4. V obsahovém rejstříku jsem zvolil 11 rubrik (oblastí), do kterých jsou texty zařazeny podle převažujícího tématu. Některé příspěvky svým obsahem zasahují hned do několika kategorií. Přesto jsem nezvolil duplicitní či triplicitní metodu – příspěvek se objevuje jen jednou po větší přehlednost.

 5. Čísla za autory značí počet příspěvku každého autora, čísla v závorce v obsahovém rejstříku znamenají celkový počet příspěvků v příslušné kategorii.

 6. V obsahovém rejstříku jsou uvedeny jen příspěvky, které prošly centrálním přehledem, příspěvky přidané přímo nejsou v rejstřících uvedeny.

 7. Celkový souhrn. Ve sledovaném období své příspěvky publikovalo celkem 6 kmenových (původních) autorů, 1 externí (převzatý). Zbývá doplnit, že mezi autory jsem nezapočítal autory fotografií, kterých bylo celkem 3. Ilustrace ke článkům byly buď ze sbírek autorů či z veřejných zdrojů. Stránky zveřejnily celkem 217 příspěvků.

 8. Na tyto rejstříky navazuje již zveřejněný čtyřměsíční přehled za období 1.1. – 3.5. 2014 (viz přehled příspěvků v levém sloupci, kde je zanesen pod názvem Klubové internetové stránky za čtyři měsíce 2014 /autorský a obsahový rejstřík/ z 27.5.2014), který bude v prvních měsících roku 2015 doplněn o zbývající příspěvky a autory roku 2014.


AUTORSKÝ REJSTŘÍK (bez titulů)


Kategorie původních (kmenových) autorů – abecedně (6)

Čechák Ladislav (33)
Dostálek Antonín (3)
Janů Luděk ( 2)
Kukačka Pravoslav (8)
Leiš Ivan (43)
Marko Jiří – webmaster (125)

Kategorie převzatých autorů (1)

Chábová Marie (3)

Fotografiemi přispěli:

Chudoba Tomáš
Leiš Ivan
Rotport Miloslav

Ilustrace za příspěvky ze sbírek autorů, veřejných zdrojů řádně označených.


OBSAHOVÝ (VĚCNÝ) REJSTŘÍK


 • 1.1 AUKCE

 • 2.1 CELINY

 • 3.1 FILATELISTICKÁ SETKÁNÍ/AKCE /KLUBY/PŘEDNÁŠKY/VÝSTAVY/UDÁLOSTI/FOTOGALERIE

  • 3.1.1 Filatelistická setkání/výstavy (s výjimkou akcí)

  • 3.1.2 Akce

 • 4.1 FOTOGALERIE (viz 3.1) – viz (též) FILATELISTICKÁ SETKÁNÍ etc

 • 5.1 INFORMACE

 • 6.1 KLUBY (viz 3.1) – viz též Fotogalerie

 • 7.1 HÁDANKY

 • 8.1 MUZEA/INSTITUCE

 • 9.1 OSOBNOSTI

 • 10.1 SPECIALIZOVANÉ OBORY/POŠTOVNÍ HISTORIE – viz též Výročí

 • 11.1 TISKOVINY/PUBLIKACE

 • 12.1 POŠTOVNÍ ZNÁMKY/PLZ/CM/VO/UTL/PL

 • 13.1 VÝROČÍ – viz též Specializované obory, Osobnosti

 • 14.1 VÝSTAVY


1.1 AUKCE (4)


ALFIL – aukce – 1/2014
40. písemná aukce FILATELIE FOS

NSPU – 3. předvánoční dražba
Písemná nabídková soutěž SČF – 85. kolo


2.1 CELINY (3)


Balonová pošta – použitá dopisnice
Dopisnice – Jaroslav Kulhavý

Dopisnice balonové pošty


3.1 FILATELISTICKÁ SETKÁNÍ/AKCE/KLUBY/PŘEDNÁŠKY/VÝSTAVY/UDÁLOSTI/FOTOGALERIE (129

3.1.1 Filatelistická setkání/výstavy etecera (s výjimkou akcí) – (107)


Věra Marvanová – vernisáž výstavy fotografií
Není exponet jako Exponet
PMG – 148. výstava – fotogalerie
Ze zasedání Slovenské filatelistické akadémie (SFA)
Klubové odpoledne s přednáškou – 2. 1. 2014
Den známky v Poštovním muzeu – 18. 12. 2013
KF 00-65 – Apollofila – 4/2013
Fotografie z klubového odpoledne – 5. 12. 2013
Klubové odpoledne s přednáškou – 5. 12. 2013
Tečka na závěr našich oslav 70. výročí klubu
Setkání členů Společnosti sběratelů československých známek SČF – 7. 12. 2013
NSPU – fotografie z 3. dražby
39. výstavka v budově Hlavní pošty
Pavel Kohout – vernisáž výstavy fotografií
Fotogalerie – Poštovní muzeum – PPP – 22. 11. 2013
Kosmonautika a filatelie – jde to vůbec dohromady?
Výstava – Eva Hašková, Jan Maget
Českomoravská společnost pro poštovní historii – setkání
ČSMSPH – sekce polních pošt
Fotogalerie z klubového odpoledne – 7. 11. 2013
PMG – 147. výstava – fotogalerie
Klubové odpoledne s přednáškou – 7. 11. 2013
Valná hromada KF 00-15 Praha – 2013
Společnost sběratelů celin – 55. setkání
Slovenská filatelistická akadémia (SFA)
KF 00-65 – Apollofila – 3/2013
Vítězslav Fejtek – vernisáž výstavy obrazů
38. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 16. 10. 2013
NSPU – fotografie z vernisáže – 14. 10. 2013
NSPU – pozvánka na výstavu
Fotogalerie – XXIII. setkání skautských sběratelů – 5. 10. 2013
146. výstavka – fotogalerie
Fotogalerie z klubového odpoledne – 3. 10. 2013
37. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 3. 10. 2013
XXIII. setkání skautských sběratelů – 5. 10. 2013
Zpráva pro členy klubu – klubová schůzka – 3. 10. 2013
Václav Králíček – vernisáž výstavy obrazů
Fotogalerie – Poštovní muzeum – PPP – 21. 9. 2013
Fotogalerie z oslav III
36. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 18. 9. 2013
Fotogalerie – 95 let pošty českých skautů – 17. 9. 2013
PMG – 195. výstava – fotogalerie
PMG – 194. výstava – fotogalerie
PMG – 193. výstava – fotogalerie
PMG – 191. výstava – fotogalerie
Krása motocyklů…zámek Brno Řečkovice
Klubová minivýstavka – ohlédnutí
Fotogalerie z klubového odpoledne – 5. 9. 2013
Fotogalerie – Sběratel 2013
KF 00-65 – Apollofila – 2/2013
35. výstavka v budově hlavní pošty Praha 1 – 4. 9. 2013
34. cyklus přednášek

Klubové odpoledne s přednáškou – 5. 9. 2013
Karolina Straková – vernisáž výstavy obrazů
Tomáš Hromádka – vernisáž výstavy kronikáře
Výstava „Krátký pozdrav poštou…“
Tomáš Šilhán – známkové sešitky
Krátký pozdrav poštou. Od pohlednice po SMS.
Veronika Kučírková Kroftová a Miloš Hampl – vernisáž výstavy fotografií
170 let pošty Mšeno u Mělníka
Miloš Ondráček – výstava grafických návrhů
KF 00-65 – Apollofila – 1/2013
Výstava z cyklu MONARCHIE
Nitrafila 2013
Výstava osmdesátibloku Modrých Merkurů
Fotogalerie z oslav II
Fotogalerie z oslav I.
33. cyklus přednášek
32. cyklus přednášek
31. cyklus přednášek
30. cyklus přednášek
29. cyklus přednášek
28. cyklus přednášek
27. cyklus přednášek
26. cyklus přednášek
25. cyklus přednášek
24. cyklus přednášek
23. cyklus přednášek
22. cyklus přednášek
21. cyklus přednášek
20. cyklus přednášek
19. cyklus přednášek
18. cyklus přednášek
17. cyklus přednášek
16. cyklus přednášek
15. cyklus přednášek
14. cyklus přednášek
13. cyklus přednášek
12. cyklus přednášek
11. cyklus přednášek
10. cyklus přednášek
9. cyklus přednášek
8. cyklus přednášek
7. cyklus přednášek
6. cyklus přednášek
5. cyklus přednášek
4. cyklus přednášek
3. cyklus přednášek
2. cyklus přednášek
1. cyklus přednášek
Pozvánka na výstavu
Klubové odpoledne s přednáškou – 6. 6. 2013
Minivýstavka – dům Portus
Cartes Maximum


3.1.2 AKCE (22) – viz též 3.1.1


Den známky v poštovním muzeu – 18. 12. 2013
Křest známky a výstava Bohuslava Reynka
Fotogalerie – Den české filatelie 2013 – Poštovní muzeum – 28. 11. 2013
Fotogalerie z vernisáže výstavy Evy Haškové a Jana Mageta – 19. 11. 2013
Den české filatelie 2013 – pOštovní muzeum – 28. 11. 2013
Postcrossing – známý neznámý
Přehled akcí – podzim 2013
Jilemnice – říjen 2013 – přehled akcí
Fotogalerie – X. ročník, Pražská muzejní noc
Pražská muzejní noc
Křest známky „MS ve vodním slalomu 2013“

Veletrh Sběratel 2013
Po stopách staroměstských pošt
Fotogalerie – „Naši se vracejí“
Naši se vracejí
Vyšší Brod – slavnostní jízda dostavníku – razítka
Vzpomínka na éru vlakových pošt v českých zemích 1850 – 1999
Slavnostní jízda poštovního dostavníku
Nové sdružení na Chvalském zámku
Inaugurace poštovní známky – Závišův kříž
Slavnostní setkání
Program oslav


4.1 FOTOGALERIE (viz 3.1) – viz též Kluby a Výstavy – (0)


5.1. INFORMACE (0)


6.1 KLUBY (viz 3.1) – Viz též Fotogalerie – (0)


7.1 HÁDANKY (0)


8.1 MUZEA/INSTITUCE – (0)


9.1 OSOBNOSTI (10) – viz též VÝROČÍ


Karel Čapek – vzpomínka ve sváteční dny
Albert Jonáš – 120 let od narození
Zdeněk Řehoř – vášnivý filatelista
Rytec Karel Pavlíček – 81 let
Akad. mal. Pavel Sivko mezi námi – glosa

Generál Ferdinand Antonín – obec Zámrsk – pamětní deska
Činovský Martin
Roule Bohdan
Martin Srb
Ondráček Miloš


10.1 SPECIALIZOVANÉ OBORY/POŠTOVNÍ HISTORIE (24)


Košický kraj očima sběratele výplatních otisků
Fotografie historických výplatních strojů
Karel Kristian Uchermann – vynálezce výplatního stroje
170. let výročí pošty Mšeno u Mělníka
120 let pošty Vraňany
100 let pošty Vojkovice u Kralup nad Vltavou
150 let pošty Mělnické Vtelno
Německé internetové známky
130 let nejstarší české přítiskové pohlednice
Ilustrace k článku GLOSY II
Ilustrace k článku GLOSY I
GLOSY 2013

Specializované obory – historická kronika
Teze přednášek pro přednášející
Klasifikace specializovaných oborů
Leišova klasifikace
Nekvasilova klasifikace
Palkoskova klasifikace
Vančurova klasifikace
Nebeského klasifikace
Ivan Leiš – sběratelství specializovaných oborů
Deskové značky
Úvod k výročí klubu


11.1 TISKOVINY, PUBLIKACE (17)


Československá vlaková pošta – číslo 1/2014
Olympsport – nový zpravodaj – 4/2013
Nová kniha o poštovní architektuře
Jak se lépe orientovat na klubových stránkách
Bulletin Kurýr – pohled do historie
Nový Zpravodaj SČF č. 4/2013
Zpravodaj Informace SČF
Průvodce protektorátní Prahou – Jiří Padevět
Bulletin Klubu kultury SN ČR – 4/2013

Zpravodaj CELINY je k dispozici elektronicky
Olympsport – nový zpravodaj – 3/2013
Pošta v ghettu Terezín
Odborná literatura
Monografie známek
Zpravodaje a periodika
Katalogy známek
Publikace vydaná k výročí klubu


12.1 POŠTOVNÍ ZNÁMKY/PLZ/CM/VO/UTL/PL (19)


Tisková zpráva Poštovní spořitelny
Nové vlastní známky a známkový sešitek
Vydání PLZ č. 39 – „60 let VŠE“ – 30. 12. 2013
Vydání PLZ č. 38 – Max Švabinský – 27. 11. 2013
Mimořádné vydání vlastních známek – CZECH TENNIS – 11. 12. 2013
400 let Bible kralické – CM
CM – Egnus Kinsky
Dopisnice a CM – Josef Bican
Příležitostný štoček – legenda českého fotbalu Pepi Bican

Emisní plány známek SR
Příležitostný štoček – 100. regata osmiveslic
Nerealizované artefakty (obálky)
Klubové artefakty prošlé poštou
Závišův kříž – nabídka známkové tvorby
Cartes Maximum a dopisnice s přítiskem „A“ – Cyril a Metoděj
Naši se vracejí – nová vlastní známka
Cartes Maximum a dopisnice s přítiskem „A“ – Závišův kříž
Vydané artefakty
Mluvící známka


13.1 VÝROČÍ (viz též SPECIALIZOVANÉ OBORY, OSOBNOSTI) – (5)


Poštovní muzeum – 95 let existence
90 let ČSA
Obecní dům v Praze – 28. 10. 2013

95 let pošty českých skautů
Dvě výročí – možná opomenutá

Sestavení/utřídění: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar