Program oslav


6. 9. 2012

Zahájení jubilejní klubové sezóny v Domě Portus – setkání členů a příznivců

4. 10. 2012

Zahájení 33. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti v Domu Portus

11. 10. 2012

Exkurze na poště PRAHA 120 pro členy a přátele klubu

1. 11. 2012

Členská schůze KF 00-15 informující o oslavách 70 let KF.

Beseda s rytcem Mildou Bláhou spojená s použitím reklamního nepoštovního razítka

7. 3. 2013

Slavnostní zveřejnění nového loga a logotypu KF 00-15 od autora Karla Dvořáka

20. 3. 2013

Poštovně historická procházka „S Jiřím Kratochvílem po stopách staroměstských pošt“

21. 3. 2013

Vydání tiskového listu s kupóny k 70. výročí klubu

3. 4. 2013

Vydání příležitostné dopisnice České pošty k 70. výročí klubu a ke 40 letům poštovních směrovacích čísel v poštovním provozu

První den použití ručního příležitostného razítka k 70. výročí klubu (autorem obou artefaktů je ak. mal. Pavel Sivko)

První den použití příležitostné R-nálepky

2. 5. 2013

Vernisáž vitrínových minivýstavek „Z historie klubu a sběratelství specializovaných oborů“ a „Ukázky z díla rytce Mildy Bláhy“ ve vstupním vestibulu Domu Portus – ukončení 6. 6. 2013

Přednáška Ivana Leiše o historii sběratelství specializovaných oborů v Česku s ukázkami, sál Dřevák Domu Portus

13. – 15.5.2013

Další použití ručního příležitostného razítka a R-nálepky k výročí klubu u příležitostné přepážky (jen 13. 5.) v Domě PORTUS a u přepážek pošty Praha 1 (13. 5. – 15. 5. 2013)

13. 5. 2013

Slavnostní setkání členů a přátel s programem „Filatelistická cesta z Obecního domu do Domu Portus“, Divadlo U Valšů (pro členy a pozvané hosty) s následným neformálním posezením v sále Dřevák v Domě Portus


 
Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar