Palkoskova klasifikace


Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů

Nebeského     Leišova     Vančurova     Nekvasilova


PALKOSKOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ


Smyslem klasifikace je „vyčištění“ a upřesnění pojmu „specializované obory“, aby v sobě zahrnovaly pouze to, co se rozumí souhrnným pojmem „p o š t o v n í  h i s t o r i e  a  c e l i n y“, aby nebyly odložištěm všeho toho, co nelze zařadit do jiných sběratelských skupin nebo komisí.

Specializované obory jsou sběratelským směrem budujícím samostatné sbírky z filatelistických materiálů z oblastí:

 1. Historie poštovnictví (předznámkového a známkového období) – zachycuje vývoj poštovnictví určitého státu, země nebo skupiny zemí (oblasti), kraje, města nebo místa, určitého dopravního spoje v chronologickém sledu nebo určitém časovém úseku.

 2. Poštovní razítka

  • předznámková

  • denní místa (ruční i strojová) včetně poštoven, poštovních služeben apod.

  • příležitostná, propagační (ruční i strojová) apod.

 3. Zvláštní druhy a způsoby přepravy poštovních zásilek a zpráv

  • pošta dopravená v údobí výjimečného či válečného stavu včetně polních a vojenských pošt, pošty cenzurované (vojenské a jiné), pošta osob zajatých, internovaných, vězněných z důvodů vojenských, rasových, utečenců s právem asylu anebo osob zavlečených apod.

  • pošta vlaková, dostavníková, jízdní, automobilní, autopošta, pošta potrubní, lodní a vzdušná apod.

  • pošta doporučená, spěšná a cenné zásilky

  • doklady o mechanizaci a automatizaci poštovního provozu včetně třídění listovních zásilek

  • zásilky karantenní, katastrofní

 4. Poštovní celiny – formuláře s natištěnou známkou – dopisnice, obálky, zálepky, aerogramy, průvodky, telegramy, telefonní celiny, celiny potrubní pošty, novinové pásky apod.


Poznámka autora: V dalším textu Palkoskovy klasifikace je uvedeno: uspořádání sbírek, charakter jednotlivých oborů, a popis výstavního exponátu. Za klasifikací následují plány a program sekcí, které byly schváleny v rámci struktury staronové komise, z pera designovaných vedoucích sekcí.


 
Starší příspěvky:
Vančurova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Leišova     Nekvasilova     Palkoskova VANČUROVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Nebeského klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nekvasilova     Leišova     Vančurova     Palkoskova NEBESKÉHO KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Fotogalerie z klubového odpoledne – 2.5.2013

Přednáška Ivana Leiše - sběratelství specializovaných oborů - 2.5.2013 hlavní směr činnosti Klubu filatelistů 00-15 Praha  

Zavřít