Palkoskova klasifikace


Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů

Nebeského     Leišova     Vančurova     Nekvasilova


PALKOSKOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ


Smyslem klasifikace je „vyčištění“ a upřesnění pojmu „specializované obory“, aby v sobě zahrnovaly pouze to, co se rozumí souhrnným pojmem „p o š t o v n í  h i s t o r i e  a  c e l i n y“, aby nebyly odložištěm všeho toho, co nelze zařadit do jiných sběratelských skupin nebo komisí.

Specializované obory jsou sběratelským směrem budujícím samostatné sbírky z filatelistických materiálů z oblastí:

 1. Historie poštovnictví (předznámkového a známkového období) – zachycuje vývoj poštovnictví určitého státu, země nebo skupiny zemí (oblasti), kraje, města nebo místa, určitého dopravního spoje v chronologickém sledu nebo určitém časovém úseku.

 2. Poštovní razítka

  • předznámková

  • denní místa (ruční i strojová) včetně poštoven, poštovních služeben apod.

  • příležitostná, propagační (ruční i strojová) apod.

 3. Zvláštní druhy a způsoby přepravy poštovních zásilek a zpráv

  • pošta dopravená v údobí výjimečného či válečného stavu včetně polních a vojenských pošt, pošty cenzurované (vojenské a jiné), pošta osob zajatých, internovaných, vězněných z důvodů vojenských, rasových, utečenců s právem asylu anebo osob zavlečených apod.

  • pošta vlaková, dostavníková, jízdní, automobilní, autopošta, pošta potrubní, lodní a vzdušná apod.

  • pošta doporučená, spěšná a cenné zásilky

  • doklady o mechanizaci a automatizaci poštovního provozu včetně třídění listovních zásilek

  • zásilky karantenní, katastrofní

 4. Poštovní celiny – formuláře s natištěnou známkou – dopisnice, obálky, zálepky, aerogramy, průvodky, telegramy, telefonní celiny, celiny potrubní pošty, novinové pásky apod.


Poznámka autora: V dalším textu Palkoskovy klasifikace je uvedeno: uspořádání sbírek, charakter jednotlivých oborů, a popis výstavního exponátu. Za klasifikací následují plány a program sekcí, které byly schváleny v rámci struktury staronové komise, z pera designovaných vedoucích sekcí.


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar