Nekvasilova klasifikace


Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů

Nebeského     Leišova     Vančurova     Palkoskova


NEKVASILOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ


  1. celiny, a to jak sbírky generální, speciální, studijní i naukové), je vidět, že nahodilé soubory celin nemají již na našich výstavách uplatnění;

  2. poštovní razítka v jejich historickém vývoji, a to jak naše tak i ciziny, jsou to předznámkové dopisy, denní i místní, vlakové, příležitostné a strojně propagační, popřevratová a porevoluční atp.;

  3. sbírky poštovně-historické, které vyčerpávajícím způsobem zpracovávají historii pošty nějakého kraje, okresu, území, města atp. za použití veškerého filatelistického materiálu (předznámkových i známkových razítek, celin a celistvostí);

  4. polní pošty čs. a cizích armád včetně cenzurních razítek a zajatecké pošty (polní pošty pozemních, námořních a leteckých armád);

  5. celistvosti – sbírky známek na dopisech (pestré a smíšené frankatury, provizorní známky, inflační dopisy a měnové reformy, signety, novinové kolky a známky atp.), dokumentární sbírky lodní, polární, dostavníková, potrubní pošta, dopisy karanténní, katastrofní atp.


Zdroj: (Filatelie 1967, str. 101, článek „Viděli jsme na výstavě Specializovaných oborů“)


 
Regionální přítisk České pošty – Ostrava II - 15.4.2024 (pondělí)
This is default text for notification bar