Nekvasilova klasifikace


Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů

Nebeského     Leišova     Vančurova     Palkoskova


NEKVASILOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ


  1. celiny, a to jak sbírky generální, speciální, studijní i naukové), je vidět, že nahodilé soubory celin nemají již na našich výstavách uplatnění;

  2. poštovní razítka v jejich historickém vývoji, a to jak naše tak i ciziny, jsou to předznámkové dopisy, denní i místní, vlakové, příležitostné a strojně propagační, popřevratová a porevoluční atp.;

  3. sbírky poštovně-historické, které vyčerpávajícím způsobem zpracovávají historii pošty nějakého kraje, okresu, území, města atp. za použití veškerého filatelistického materiálu (předznámkových i známkových razítek, celin a celistvostí);

  4. polní pošty čs. a cizích armád včetně cenzurních razítek a zajatecké pošty (polní pošty pozemních, námořních a leteckých armád);

  5. celistvosti – sbírky známek na dopisech (pestré a smíšené frankatury, provizorní známky, inflační dopisy a měnové reformy, signety, novinové kolky a známky atp.), dokumentární sbírky lodní, polární, dostavníková, potrubní pošta, dopisy karanténní, katastrofní atp.


Zdroj: (Filatelie 1967, str. 101, článek „Viděli jsme na výstavě Specializovaných oborů“)


 
Starší příspěvky:
Palkoskova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Leišova     Vančurova     Nekvasilova PALKOSKOVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Vančurova klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nebeského     Leišova     Nekvasilova     Palkoskova VANČUROVA KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Nebeského klasifikace

Nabídka dalších klasifikací specializovaných oborů Nekvasilova     Leišova     Vančurova     Palkoskova NEBESKÉHO KLASIFIKACE SPECIALIZOVANÝCH OBORŮ  

Zavřít