Světová výstava New York 2016 (6. část fotogalerie – závěrečná)


Aktuality 2.7.2016 (fotogalerie 6.část – závěrečná)


NY 2016 – STŘÍPKY NA ZÁVĚR POZVÁNÍ DO WASHINGTONU D.C.

Nad výstavou NY 2016 se setkáváme již pošesté (a naposled) , abych se s vámi podělil o dojmy a fakta z velké výstavy NY 2016. Dnes zůstaneme jen u střípků. Výstava to byla nejen rozsahem, ale i duchovním odkazem a plná velkých myšlenek a naprosto vstřícná návštěvníkům a zájemcům o filatelii. To je hlavní přínos. Co mne ještě zaujalo?

Jednak slova šéfredaktorky Linn´s Stamp News paní Donny Housemann:

Pro horolezce je hlavním požitkem vrcholek Mount Everestu. Ve světě už není vyšší hory. Pro sběratele známek v USA a v celém světě, ekvivalent zdolání Mount Everestu je návštěva Světové výstavy poštovních známek-NY 2016 v New Yorku.

Při poslední návštěvy Javitsova křišťálového paláce jsem si připomněl předchozí výstavy na americké půdě:

1926 White Plains, NY …1936 New York … 1947 New York, NY…1956, New York,NY…1966 Washington,DC …1976 Philadelphia, PA …1986 Chicago, IL …1997 San Francisco,CA … 2006 Washington DC… 2016 New York,NY… ………….. v roce 2026 nás čeká Světová výstava poštovních známek BOSTON 2026 u příležitosti 250. výročí založení Spojených států amerických. Jednou za dekádu se konají na americké půdě světové výstavy. Již dnes můžete navštívit stránky boston2026.org. Přípravný výbor seznámil v NYC veřejnost s touto výstavou, která se bude konat 23. – 30.5.2026 v Bostonu. V sobotu 4.6.2016 byl v sále 1E07 Javitsova kongresového paláce „vykopnut první míč“.

Jeden z nejzajímavějších stánků měla USPS. Nejen prezentacemi (aplikaci zveřejňuji za článkem) a každodenní přítomností vůči sběratelům formou vydání známek, razítek a kašetů, ale hlavně pozorností a trpělivostí vůči sběratelům a veřejnosti. Úsměv doprovázel maloprodej artefaktů. Dalšími aktivními poštovním správami byla britská Royal Maila tajwanská s propagací nadcházející výstavy v Taipei.

Poštovní správy různých správ a státy předběhly dobu a využily prezidentské kampaně roku 2016. Na svět se dostaly známky i s kandidáty prezidentské kampaně Donaldem Trumpem či Hillary Clinton. Nechyběly ani jiné americké symboly.

Před výstavou byla známa tato čísla:

 • 200 – na výstavu se přihlásilo více než 200 obchodníků,

 • 60 – více než 60 společností a specializovaných entit se přihlásilo na výstavu, aby uspořádaly své valné hromady či schůzky,

 • 4600 – 4100 soutěžních rámů (o 70000 listech) a 500 nesoutěžních se přihlásilo na výstavu,

 • 700 – více jak 700 exponátů z více jak 76 zemí bylo přijato organizačním výborem,

 • 200 – více jak 200 exponátů bylo v soutěžní třídě literatury, z toho 103 odborných knih a výzkumných prací, 38 filatelistických časopisů a periodik a 34 katalogů. Některé byly na CD nosičích, veřejnost se mohla v pohodlné knihovně seznámit se soutěžními tituly,

 • 204 – tímto počtem exponátů byla zastoupena třída poštovní historie (největší počet,druhá třída byla tradiční- 159),

 • 50 – více jak 50 poštovních správ včetně USPS bylo na zahájení i podobu konání výstavy,

 • 40 – 40 akreditovaných jurymanů z různých zemí hodnotilo soutěžní exponáty,

 • 200000 – Organizační výbor očekával před výstavou více jak 200000 návštěvníků, tajné přání: 250000,

 • 6 – během výstavy se konalo šest aukcí (Siegel International, Christoph Gaertner, Siegel Auction Galleries, Schuyler Rumsey Auctions, Daniel F. Kellner, Global Philatelic Network

 • 294000 – velikost výstavy na plochu byla 294000 čtverečních stop,

 • 600 – více než šest set dobrovolníků se zasloužilo o úspěch,

 • 0 – vstupné na výstavu činilo nulu, bylo zdarma.

Jak výstava dopadla? První reakci po výstavě napsal dne 23.6.2016 předseda organizačního výboru pan Wade Saadi. Vše ještě není sečteno, ale vypadá to na černá čísla. Konečný počet návštěvníků bude znám za několik dní. Jak byli spokojeni obchodníci? Na to odpovídá předseda: „neslyšeli jsme špatné slovo“. Již první dva dny byly uspokojivé z obchodního hlediska. V srpnu na další výstavě v Portlandu bude vystaven konečný účet. Důležité je, že jsme povzbudili zájem o filatelii mezi lidmi.

A čím jsem si osobně lahodil? Podívejte se. Hezké dovolené. Není všem tématům konec.

V nejbližší době se s vámi podělím o dojmy z návštěvy dalšího stánku poštovní historie – Národního poštovního muzea ve Washingtonu D.C., které je zajímavé nejen svými exponáty a koncepcí, ale zejména přístupem k veřejnosti, které se snaží obohacovat o znalosti z oboru poštovních známek a minulého a současného poštovnictví.

Na shledanou v Národním poštovním muzeu u maskota amerických vlakovek, pejska jménem Owney…

Autor: Ivan Leiš


Aktuality 28.6.2016 (fotogalerie 5.část)


LENNONOVA DĚTSKÁ SBÍRKA ZNÁMEK A TISKOVINY VÝSTAVY

Otevírám řádky pátého pokračování postřehů z výstavy NY 2016

A hned otevřením stránek dětské sbírky poštovních známek zakladatele Beatles Johna Lennona, která je nyní v majetku (Smithsonian) Národního poštovního muzea ve Washingtonu. Laskavostí této Smithsonianské instituce mající na starosti několik muzeí a výzkumných pracovišť v USA byla vystavena na čestném místě (před Čestným dvorem) na výstavě NY 2016.

Ve 40. a 50. letech minulého století řada mladých sbírala známky. Jen jeden z nich však se stal světoznámým muzikantem, skladatelem a zpěvákem. Byl to John Lennon. Zůstala krom krásné hudby a dalších zajímavých počinů i dětské album. Na výstavě si jej prohlédlo mnoho návštěvníků. Sbírku Národní poštovní muzeum koupilo do svých sbírek v roce 2005 od firmy Stanley Gibbons Ltd. v Londýně. Původně to byl dárek Stanleyho Parkese (bratrance) Johnu Lennonovi. Lennonův podpis se objevuje v albu na třech místech. U jednoho z nich je připojena i adresa v Liverpoolu – 251 Menlove Ave. Na této adrese žil se svou tetou Mary (říkalo se jí „Mimi“) a jejím manželem Georgem.

Na vrcholu měl John Lennon 800 známek. Z otevřeného alba vidíme novozélandské známky (30 ks) – Lennon je získal z korespondence se svými příbuznými (informace kurátorů SNPM). Dost stránek je prázdných. Je vidět, že známky byly vlepeny a poté odstraněny. Např. u francouzských a německých známek. Tyto příležitostné a výplatní známky se staly asi předmětem výměny či obchodu mezi kluky. Mezi známkami lze najít i americké známky s překvapením – součástí sbírky je deseticentovka Trans-Mississippi ze série 1898 (Scott 290). I když není prvotřídní kvality, přesto vyniká nad ostatními americkými známkami – prezidentskými seriemi a leteckými známkami ze 40. let.

Text doprovází ilustrace Johna Lennona (německá známka), otisk výplatního stroje laskavostí bývalé Stolní společnosti výplatních otisků, čelní strana alba, list s podpisem Johna Lennona a další poznámky a pochopitelně otevřené album s dvoustránkou vlepených známek.


Od expozice SNPM a Lennova alba se podívejme, co výstava NY 2016 nabídla v tiskovinách.


Předně to byly tiskoviny Organizačního výboru NY 2016 – Průvodce programem výstavy a Katalog výstavy.

 1. Průvodce: praktická brožůra do ruky o 80 stranách obsahující hlavní údaje o výstavě,kompletníprogram,seznamy aukcí,seznamy vystavujících, přehledy obchodníků. Distribuce zdarma na výstavě.

 2. Katalog: Reprezentativní katalog o 326 stranách, cena USD 10. V katalogu najdeme několik kapitol:

  1. Vítejte na Světové výstavě poštovních známek NY 2016

  2. Úvodní proslovy osobností. Organizační výbor. Podporovatelé a donátoři. Dobrovolníci. Komisaři a jurymani. Ocenění a ceny.

  3. Včera

   1. Dopisy dopravované v ulicích Gotham City – autor Scott R. Trepel

   2. Nassau Street (sběratelova ulice snů) – autor Steven J. Rod

   3. Rytiny a tisk známek a bezpečnostních prvků v New Yorku – autor Bruce L. Johnson

   4. New York na známkách – tematická historie

  4. Dnes

   1. Smithsonianské Národní poštovní muzeum

   2. Čestný dvůr a pozvané exponáty

   3. Šest dní aukcí

   4. Nové emise USPS

   5. Co je FIP?

   6. Americká filatelistická společnost a APRL

   7. Filatelistická nadace

   8. Klub sběratelů v New Yorku

   9. Jenny a narození letecké pošty

  5. Zítra

   1. Budoucnost filatelie

  6. Seznamy

   1. Soutěžní exponáty podle tříd

   2. Index vystavovatelů podle příjmení

   3. Exponáty literatury

   4. Rámy společností

   5. Obchodníci

   6. Poštovní správy

   7. Společnosti


Katalog je bohatě ilustrován a doplněn reklamami. V přiložených ilustracích jsem dvakrát nakoukl do obsahu katalogu.

Další soukromé publikace, které mne zaujaly:

 • Linn´s Stamp News (vydává Amos Media Company Sidney, Ohio),

 • USA PHILATELIC (vydává USPS),

 • Possessions (časopisFilatelistická společnost amerických držav),

 • Mystic´s Guide to STAMP COLLECTING (vydává Mystic Stamp Collecting Co.),

 • The Masonic Philatelist (vydává The Masonic Stamp Club of New York),

 • The Czechoslovak Specialist (čtvrtletník Společnosti pro československou filatelii, movens spiritus je Ludvík Svoboda).

Dokončení příště

Autor textu: Ivan Leiš


Aktuality 26.6.2016 (fotogalerie 4.část)


Čestný dvůr a výstavní exponáty

Po krátkém odskoku z místa výstavy NY 2016 na Hlavní poštu v NYC se opět vracím do místa filatelistického dění oslavujícího sběratelství známek a dalších artefaktů – Javitsova kříšťálového paláce, abych načerpal vědomosti z výstavy ke svému čtvrtému zastavení či ohlédnutí čtvrtému zastavení (psal jsem již o zahájení, emisích a pozornostech USPS a valné hromadě MSS a cenném exponátu Luca Légaulta).

Rovnou do centra toho nejcennějšího, co organizátoři shromáždili z celého světa – Čestného dvora a Síně pozvaných exponátů. Ve stánku před Čestným dvorem byla expozice (Smithsonian) Národního poštovního muzea z Washington, kde se nacházely některé zajímavé a cenné exponáty, ke kterým přidávali poutavě vyprávění a informace kurátoři muzea. Nejcennějším exponátem bylo dětské album beatlesáka Johna Lennona starostlivě ukryté a přísně hlídané v nedobytné vitrině. Jelikož existuje mnoho dětských sbírek, ale jen jednu shromáždil a rozšiřoval světoznámý zpěvák, vrátím se k ní samostatné kapitole vyprávění z výstavy na úplný konec. Má to jeden účel – bude to jako malá upoutávka na další mé články z Ameriky, tentokrát z (Smithsonian) Národního poštovního muzea ve Washingtonu, jehož prohlídka stála za to.

V Čestném dvoře skutečně na malém prostoru bylo to, co svět v oblasti filatelie v současné době má. Rarity byly doplněny i o exponáty, které v USA musí být, aby nalákaly co nejvíce diváků – mnohdy i poplatné jejich vkusu. Nicméně nerušily to cenné, co bylo vystaveno.

Čestný dvůr: Hned u vchodu v nedobytné vitrině byla současná nejcennější známka světa majitele Stuarta Weitzmanna zapůjčená do Národního poštovního muzea – dnes známá jako jednocentová magenta (či „černá na červené“ z Guyany z roku 1856, dříve spíše se jí říkalo jednocentová Britská Guyana či jen Britská Guyana (viz kniha Bohuslava Hlinky, Nejdražší známky světa, Merkur Praha 1973). Je to velký zážitek ji vidět na vlastní oči, i když platí „krása není všechno“. Zajímavá skutečnost je,že 24.3.1970 získal tuto známku za USD 280.000 Irwin Weinberg, o několik desítek let za ni Stuart Weitzman zaplatil skoro deset milionů dolarů. Co bylo k viděníkromě magenty v Čestném dvoře? Pokud jsem počítal dobře, tak to bylo 46 exponátů.


Hlavními nositeli historické krásy poštovních známek a poštovně historických materiálů byly:


 1. První známky světa. Ikonické rarity filatelie USA. Poštmistrovská provizória konfederačních států. Světové rarity Klubu Monte Carlo včetně čtyřbloku maďarského parlamentu s přetiskem našeho sběratele Ludvíka Pytlíčka (viz článek na jiném místě našeho webu a fotografie tohoto unikátu v této sérii článků, další jsou v příloze k tomuto článku). Kolumbijské vydání 1861, US vyplacené obálky. Transatlantická pošta: Německé státy do Ameriky.

 2. Známky, které změnily svět. Hancockův dopis ze 7.4.1776 (začátek amerického organizovaného poštovního provozu – pozn. aut.). Belgická emise 1849-1863 (medailon). První francouzské vydání (Ceres). Obrácená dvojplošníková „Jenny“ – blok.

 3. První poštovní vydání španělských Antil (1285-1865). Razítka zahraniční pošty v New Yorku (1872-1875). Nejzajímavější americké poštovní známky. Klenoty Číny. Obálky Republikánské kampaně v 19. století. Britské poštovní úřady v zahraničí.

 4. Role vážených filaterlistů. Chilské známky. Město Mobile, Alabama. Poštmistrovská provizorní vydání (1845). Známky, které zapříčinily americkou revoluci. Význam vodních cest v konfederační poště. Americké známky 1873-1884.

 5. Lodní pošta Královské pošty. Tématické vydání 1869. Finské kolky. Velcí Američané. Pony expres. Koloniální klenoty centrální Ameriky. Vydání 1869 na obálkách do Francie. Korespondence z Občanské války. Hudba ve filatelii. Mexico-provizorní vydání 1867-1868. Kolky Afghanistánu.

 6. Japonské známky 1871-1875. Pouliční boje v NYC: místní pošta 1840-1863. Nevydané známky s Audrey Hepburn. Provizória USA.


Některé rarity přikládám za minifotogalerii:

Historie Nového Amsterdamu (Peter Stuyvesant 1646-1664. První známky světa. Nejstarší použití Penny Blacka esej Mulreadyho obálky. Poštmistrovské vydání 1845 (dopis z NYC do Buffala, třikrát přeplacené porto), Obálka, ve které bylo pozvání na bál Lady Gomm (Mauritius). Magenta. Blok dvoudolarových 25 známek Trans-Mississippi 1898.

I pozvané exponáty stály za to.

 1. Valentinky – vyjádření lásky. Abraham Lincoln. Liverpool – USA 1843-1848. Alta Kalifornie. První cesta na Měsíc. Trojcentovka USA 1851-1860. In Vino Veritas. Budovy ve Filadelfii. Japonsko – americká II. světová válka. Springfield USA – vydání Simpsonského vydání 2009. Newbury a přístav, Mass. Poštmistrovská provizoria 1845-1847. Dočasná vydání 1922-1969. NYC ilustrace 1845-1890. NYC – nejstarší pošta. NYC-1840. NYC-1850. NYC-1860. Hlavní město světa – sídlo OSN. Liga národů – válečná léta. Terorismus – vliv na poštovnictví.

 2. První superstar – Mickey Mouse od Walta Disneye. Státy před vznikem UPU. Zahraniční pošta Dánska na území západní Indie (1746 – vznik UPU). Izraelská vydání z roku 1948 (Doar Ivri a Dmei Doar). Eseje a zkušební tisky. Pošta USA – Německo (sazby před vznikem UPU). Kvůli lásce ke psu. Domácí a mezinárodní čínská pošta. Každých deset let za uplynulých sto let – Vítejte na NYC 2016. USA – koloniální období – 1851. Floridská poštovní historie 1763 – 1865. Viněty šesti období naší historie. Rarity prvních kolků. Výstavní exponát UPU.

Další exponáty vystavovaly společnosti (98 exponátů). Poštovní správy vystavily svá nová vydání (50 správ). Zhruba polovina pronajaté plochy patřilo 7000 listům soutěžních exponátů (4100 rámů). Konstatuji, že jury ohodnotila velmi často „zpracování exponátu“ (v angličtině tzv. treatment). Zdá se mi, že originalita byla přínosem. Materiál bylo též velké plus. Bylo nad lidské síly si prohlédnout s nejvyšší pozorností a soustředěním všech 70000 listů. Proto jsem se soustředil na vybrané a na selekci podle mého sběratelského zájmu – tedy na klasickou a moderní poštovní historii a některé známkové země (např. Bangladéš). Légaultův exponát jsem již popsal, k ostatním se vrátím v průběhu času.

Zaujal mne Jankovičův „cyklistický“ námětový exponát, ač námětář nejsem. Použití poštovně historických materiálů v námětovém exponátů je pozoruhodné. Líbilo se mi jejich organické začlenění. Navíc to byly materiály věrohodné z poštovního provozu.

Teď si připomeňme některé exponáty, které dostaly vysoké ohodnocení či k medaili ceny. Nejvyšší ocenění získaly zejména exponáty poštovní historie. Velkou mezinárodní Grand Prix získal Wei Gang z Číny za exponát Čína: Poštovní historie Mongolska 1841-1921. (cenu ilustruji za článkem). Líbil se mi hlavně materiál. Čestnou velkou cenu získal Robert Odenueller. Vysoko byl ceněn i Kostaričan Alvaro Castro-Harrigan za Panamu: První emise státu Columbia. Velkou národní cenu (Křišťalová mísa – dar Americké filatelistické společnosti) získal Gordon Eubanks z USA za americkou emisi 1851-1856. V exponátu zdůraznil hlavní myšlenku – vliv emise na rozšíření poštovního provozu. Cenu a velkou zlatou si zasloužil. Velkou zlatou získaly exponáty Švéda Gustafa Douglase Švédská poštovní reforma v 1850, 1855-1858, exponát Němce Ralpha Ebnera za Rakouské císařství a jeho země 1854-1875, exponát Jamese Petera Gougha z USA zejména za zpracování UPU a vliv na globální poštovní služby, Američan Michael Mabler přiblížil americkou Občanskou válku – jury si všimla vynikajícího materiálu.

Detailní seznam soutěžních exponátů a palmáre z 2.6.2016 je zavěšeno buď na našich stránkách či na stránkách výstavy. Medaile byla zajímavá. Barvu měla v antickém bronzu, vážila 8 uncí a rozměry měla 2×3 palce. Autorem byl výtvarník Niko Courtelis. Vyrobila mincovna northwest Territorial Mint/Medallic Art Co.

V předposledním pokračování tohoto miniseriálu přiblížím Lennovu dětskou sbírku, ale i program výstavy, katalogy a některé publikace, které mne v moři tiskovin zaujaly. V posledním pokračování se dotknu některých střípků z výstavy.

Zdroje informací a ilustrací:

Vlastní postřehy, materiály, letáky a prospekty výstavního webu NY 2016, materiály Národního poštovního muzea a Clubu de Monte Carlo, společností a obchodníků.

Pokračování příště

Autor textu: Ivan Leiš


Aktuality 25.6.2016 (fotogalerie 3.část)


Valná hromada MSS s přednáškami a Lucův exponát

Světovou výstavu poštovních známek doprovázelo každý dne nespočet akcí, které organizovaly různé filatelistické společnosti nejrůznějšího zaměření z USA, ale i ze světa. V konferenčním zázemí každý den výstavy zazněly přednášky doprovázené potleskem, probíhaly semináře, řešily se nejrůznější problémy. Americká MSS (Meter Stamp Society – Společnost výplatních otisků), jedna z vůdčích organizačních složek v tomto sběratelském směru na světě uspořádala svou valnou hromadu hned první den konání výstavy. Vyjasňovaly se nejrůznější organizační a sběratelské otázky. Došlo i na představení účastníků – členů MSS a hostů. Schůzi řídili čelní představitelé MSS, žijící legendy tohoto sběratelstzví Rick Stambaugh a David Crotty. Byl jsem vyzván i já. Po osobním představení jsem se zmínil o sběratelství výplatních otisků v České republice, která po zániku dvou důležitých entit – sekce výplatních otisků KPHC SČSF (1976-1989) a následné Stolní společnosti sběratelů výplatních otisků (1989-1996) dostala své přístřeší v KF 00-15 Praha.

Propagoval jsem stránky klubu, kde výplatní otiskáři dostávají značný prostor pro své zprávy, ale zejména nové katalogy. Zmínil jsem se i o záslužné činnosti Exponetu, který zavěšuje i exponáty výplatních otisků. Americký člen Peter Elias zabývající se evropskými otisky a alternativami k výplatním otiskům oba weby znal a připomněl jejich vynikající funkci. Po vyřešení některých organizačních záležitostí došlo na odbornou část. V ní přednesli své přednášky tři sběratelé světového formátu:

 • Luc Légault, který nám objesnil cesty k vytvoření svého úspěšného exponátu,

 • Gordon Smith, jenž nás seznámil s výplatními otisky Botswany včetně typologie

 • Peter Elias, který shrnul doposud známé alternativy ke klasickým výplatním otisků – zmínil se o tzv. automatových známkách, osobních počítačových známkách a dalších artefaktech, které jsou v podstatě výplatní otisky svou konstrukcí (otiskují výplatné a pomocí zabudovaného mechanismu výplatné registrují a načítají).

Večer jsme se sešli na společenském setkání v restauraci Le Rivage, kam přišli i další sběratelé (i z Holandska). Za zaznamenání stojí, že obou akcí se zúčastnily i ženy, buď sběratelky anebo manželky doprovázející své muže na Světovou výstavu. Výplatní otisky byly součástí řady exponátů v soutěžní části výstavy. Největším klenotem byl exponát zmíněného Luca Légaulta, který se věnoval úplným začátkům výplatních otisků koncem 19. a začátkem 20. století (mezní letopočet byl 1880-1920). V exponátu jsme mohli na vlastní oči vidět to nejcennější, co v tomto oboru existuje ze zemí, kde se s výrobou výplatních strojů začalo – USA (1. úspěšný a zatím uznaný 1. pokus de Brazzy na zachovalé celistvosti!), Norsku (pokusy Kahrse a Uchermanna), Nového Zélandu (Mossovy pokusy) a Velké Británie. Krásný, esteticky působivý a naprosto dokonalý exponát (zejména z hlediska tzv. „treatmentu“ – zacházení včetně koncepce), což jury newyorské výstavy hodnotila na výstavě nejvíce ze všech kritérií) Luca Légaulta získal naprosto zaslouženě zlatou medaili. Na výstavách doposud ojedinělé či neslýchané. Lucovi jsem osobně poblahopřál a poděkoval za jeho propagaci tohoto oboru. Úspěch je to vyšší, neboť popisky má Luc ve francouzštině, ani zmínka v anglickém jazyce. Pochvalně se vyjádřil i kovaný odborník ve filatelii, tajemník jury na této výstavě a prezident Americké filatelistické společnosti Stephen Reinhard, co je podle mne čest nejvyšší, hned po ocenění sběratelské veřejnosti.

Lucovi trvalo několik let než vysbíral ty největší klenoty, měl trochu štěstí, jak se vyjádřil herec zpodobnějí Alexandra Hamiltona při zahajovacím cermoniálu: Je třeba mít „volnost – mír – svobodu, a trochu štěstí“. Dodávám filatelistické štěstí … . A to Luc měl. Přiznal se, že mu pomohli i nezištně sběratelé světového kalibru – mezi jinými jmenoval i Ricka Stambaugha a Joela Hawkinse. Velkou pomocí mu byly i státní a firemní archivy, což mi před časem potvrdili i němečtí, italští a švýcarští sběratelé a publicisté. I aukce byly významnou pomocí, i když vydané částky byly někdy „kruté“. Významná zpověď svědčící o složitosti cesty „od záměru vybudovat exponát k zlatému ocenění“. Lucovi je nutno upřímně poblahopřát k tomu úspěchu.

Ještě doplňuji, že stánek na výstavě (v komerční části) měli i MSS, kde se střídali její členové a propagovali materiály, ale i slovně toto sběratelství. K výstavě připravili několik suvenýrových obálek. Někdy se k nim vrátím.

Pokračování příště

Autor textu a fotografií: Ivan Leiš


Aktuality 18.6.2016 (fotogalerie 2.část)


Artefakty pro sběratele a návštěvníky výstavy

Americká poštovní správa se blýskla hned celou řadou známek, aršíků, razítek a kašetů. Sedmkrát po dobu výstavy předstoupila před veřejnost se svými emisemi. Když připočteme ještě známky vydané před výstavou či vystoupení představitele americké poštovní správy J. Cochrana, tak zájemci byli uspokojeni hned osmkrát, každý den konání výstavy. Ke slavnosti prvního dne známky se připojila i UNPA (Poštovní správa Spojených národů), ale i některé další poštovní správy (Rakousko, Tuvalu, Gambie, Ghana, Arménie, Palau). Z praktických důvodů připojuji ilustrace jen těch artefaktů, která vydala USPS, tedy pořadatelské země.


Názvy jednotlivých výstavních dnů

28.5.2016 (sobota)

Výstavní aršíky

29.5.2016 (neděle)

Zrušení Zákona poštovní známky

30.5.2016 (pondělí)

Na počest výjimečného hrdinství

31.5.2016 (úterý)

Pohled na naše planety, probádání Pluta

1.6.2016 (středa)

Klasika navždy

2.6.2016 (čtvrtek)

Národní parky

3.6.2016 (pátek)

Barevné oslavy


Poštovní známky doprovázely i kašety přetiskující známky příslušného vydání. Jejich autorem je výtvarník Cris Calle. K FDC připočteme ještě jedno zvláštní vydání – obálky se Sochou svobody a emblémem výstavy. Kašety byly tématicky věnovány příslušným dnům na výstavě.

I ostatní poštovní správy ve světě nelenily a vydaly svá vydání známek, razítek, kašetů, aršíků a dalších filatelistických artefaktů, vlastními známkami, personifkovanými materiály atd. Sběratel, soustřeďující se na námět filatelistické výstavy, má co dělat, aby shromáždil všechny tyto materiály. Země, které se připojily: OSN, Arménie, Rakousko, Centrální africká republika, Ghana, Gibraltar, Grenada, Carriacou a malý Martinik, Guersney, Gambie, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Jersey, Kiribati, Liberia, Maledivy, Nevis, Niger, Palau, Rumunsko, St. Kitts, St. Tome, St. Vincent a Grenadines, Bequia-Grenadines St. Vincenta, Canouan-Grenadines St. Vincenta, Mayreua-Grenadines St. Vincenta, Mustique St. Vincenta, Union Island-Grenadines St. Vincentqa, Young Island-Grenadines St. Vincenta, Sierra Leone, Tanzánie, Togo, Tuvalu, Spojene království Velké Británie a Severního Irska. Dlužno dodat, že většina těchto artefaktů až na výjimky byla suvenýrové povahy a prazvláštních tvarů. Pro úplnost je však nutné se o nich zmínit.

Poštovní známky a razítka nebyly zdaleka jediným lákadlem pro návštěvníky. Organizátoři se zaměřili na veřejnost a na rodinu jako celek. Tím nesmírně pomohli popularizaci filatelie. Známky zdarma. Nechyběla ani dětská zóna (Kids´Zone) s různými atraktivními interaktivními aktivitami, zajímavá byla i zóna „Welcome to Stamp Collecting“ – „Vítejte do sbírání známek“. Tam se mohl vyžít i úplný začátečník včetně seniorů. Filatelistický pas byl populárním lákadlem těch, kteří si chtěli obstarat svůj vlastní suvenýr naplněný známkami a razítky. Šest poštovních správ vyhotovilo svá vlastní razítka k účelu razítkovat tento pas (Allandy, Armenie, Chorvatsko, Německo, Kiribati a Lucembursko). Byly i jiné neohlášené kašety a razítka. Zábava na mnoho hodin.

Rarity a Čestný dvůr a dvůr přizvaných exponátů byla též centrem zájmu. Kdo by nechtěl vidět slavnou jednocentovku, ale i jiné cennosti (včetně čtyřbloku „Parlament s přetiskem“ našeho sběratele Ludvíka Pytlíčka). O sedmi vydaných amerických známkách a aršících píši shora. US Postal Service přišla i s různým počítačovými vychytávkami a vlastní aplikací. O stoleté obrácené Jenny a letadle US Navy jsem již psal v prvním pokračování. O dětském albu Johna Lennona, velkým lákadlem napíši v dalších pokračováních. Je v majetku Národního poštovního muzea a chytne u srdce. Počet 200 dealerů s poštovními známkami a artefakty poštovní historie a 50 poštovních správ byly třešničkou na dortu.

Dalším objektem zájmu bylo 70.000 listů exponátů soutěžních i nesoutěžních, které první den nepřilákaly mnoho zájemců, jen ty největší odborníky. První den jury převyšovala počet přihližejích, v dalších dnech se to změnilo. To byl hlavní svátek té specializované filatelie. Dával jsem si otázku – bylo někdy na světě k vidění 70.000 listů exponátů? 125 společností a zájmových organizací se přihlásilo o poskytnutí místnosti na svá jednání. Neuvěřitelné.

Osm dní filatelistické svátku přispělo k rozvoji filatelie na celém světě.

Pokračování příště

Zdroj obrázků: Webové stránky NY 2016

Autor: Ivan Leiš


Aktuality 14.6.2016 (fotogalerie 1.část)


SVĚTOVÁ VÝSTAVA NY 2016 – OSLAVA SBĚRATELSTVÍ POŠTOVNÍCH ZNÁMEK

Místo: Hala zvláštních událostí, Křišťálový palác, Kongresové centrum Jacoba Javitse, New York
Hodina: 9:15 východního amerického času
Datum: sobota 28. 5. 2016
Událost: Světová výstava poštovních známek – NY 2016 (World Stamp Show – NY 2016)

Nástupem námořní pěchoty USA nesoucí vlajky a hymnou Spojených států amerických byla slavnostně zahájena Světová výstava poštovních známek – NY 2016. New York přivítal návštěvníky této výstavy nejen USA (ale i z celého světa) pod heslem „Oslava sběratelství poštovních známek“. Filatelistická entita se sešla nově v Křišťálovém paláci Kongresového centra Jacoba Javitse, aby podle slov prezidenta Americké filatelistické společnosti Stephena Reinharda zhlédla „to nejlepší z filatelie“. Jacob Koppel „Jack“ Javits byl americký politik (1904-1986), americký senátor v letech 1957-1981 za liberální křídlo Republikánské strany. Na slavnostním zahájení 11.mezinárodní výstavy na území USA promluvili víceadmiral Joseph P. Mulloy, admirál Thomas B. Fargo, (Americké námořnictvo na počest Týdne flotily), James Cochrane (U.S.Postal Service), Wade Saadi (předseda Organizačního výboru výstavy), na video záznamu Stuart Weitzman (majitel nejcennější známky světa jednocentové guyanské Magenty). Jako zvláštní host „promluvil“ v dobovém obleku Alexander Hamilton, první ministr financí ve Washingtonově vládě. Stuha přestřižena, výstava zahájena.

Účastníky vycházející z haly doprovázela melodie Alexander’s Ragtime Band v podání saxofonisty v předsálí. Ve foyer Křišťálového paláce první návštěvníci mohli spatřit dvojplošník U.S. Navy připomínající letadlo „Jenny“, které se objevilo obráceně na jedné z prvních amerických známek mající své čestné místo v síni klenotů Národního poštovního muzea ve Washingtonu. K vidění byla v Čestném dvoře během o výstavy. Nicméně organizátoři u letadla ve stánku pod letadlem vystavili několik celistvostí s touto známkou. Návštěvníci výstavy mohli shlédnout i poselství prezidenta Baracka Obamy.

Návštěvníci mohli vstoupit do dějiště výstavy vchodem s nápisem „Celý svět je zde“ – do komerční části,kde kromě stánků obchodníků, poštovních správ, sběratelských společností bylo i rozsáhlé místo pro interaktivní vyžití a poučení malých i velkých filatelistů a laiků,ale i do Čestného dvora (nejvýznamnějších filatelistických rarit a pozvaných exponátů) a do rozsáhlé části výstavní haly, kde bylo vystaveno na skoro 70.000 listech 4.600 exponátů (4.100 bylo soutěžních).

Pokračování příště

Autor textu a fotografií: Ivan Leiš


Aktuality 6.6.2016


Výstava New York 2016 (NY2016) skončila 4.6.2016. Přinášíme Vám hodnocení čtyř českých exponátů.

 • Miloš Hauptman – „Multistamp Flat Printing From Steel Engraving“ (velká pozlacená),

 • Lubor Kunc – „Austro-Hungarian Field Post 1914-1918“ (pozlacená),

 • Miloš Červinka – „History of Postal Services in Decin Region“ (zlatá),

 • Pavlína Ondrejková – „National Nature Reserve Certoryje and Its Flora“ (pozlacená).

Našim vystavovatelům blahopřejeme.

Zdroj: @NEWSHILA BLOGSPOT


Aktuality 3.5.2016


NEW YORK UVIDÍ ČESKOSLOVENSKÝ UNIKÁT

KATALOG_01RARITY_02Organizační výbor Světové výstavy poštovních známek NEW YORK 2016 pozval 50 exponátů, které byly vystaveny na výstavě Světových rarit v Monaku 3.12 – 5.12.2015, do Court Honour (Čestného dvora) této světové výstavy.

Mezi pozvanými exponáty je samozřejmě nejznámější známka světa, jednocentová Britská Guyana. Dále je to mimo jiné i 10 Kr známka „Maďarský PARLAMENT“ ve čtyřbloku s přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919.

Dle atestu z roku 1973 předního světového znalce Ing. Mikulského (AIEP) ze Švýcarska, je tento čtyřblok unikátem. Jak je sběratelům známo, jednotlivá známka byla přetisknuta u 164 kusů a jsou známé tři čtyřbloky této rarity. Čtyřblok, který se bude vystavovat má i přetisky na okraji archu. Při jeho studii bylo zjištěno, že 45. známka má jednak zvýrazněný, zesílený přetisk, ale i druhá číslice „9“ není v dolní části seříznutá, jako u ostatních známek. Dle mého názoru, zde došlo k výměně štočku, který byl zřejmě při přetiskování těchto známek poškozen a pracovník, který toto opravoval do štočku druhou číslici „9“ neseřízl.

Klub MONTE CARLO vydal k této k výstavě reprezentační katalog 50 světových rarit Klubu Monte Carlo, pod patronací PRINCE ALBERTA II., které budou vystaveny v NEW YORKU.

Autor: Ludvík Pytlíček AIJP, AEP, SČF


Aktuality 11.4.2016


Organizační výbor Světové výstavy New York 2016 v posledních dnech zveřejnil řadu informací. Nejdůležitější jsou seznamy výstavních exponátů a přehledy vystavovatelů dle výstavních tříd. Byly přijaty i exponáty vystavovatelů z České republiky.

NY_2016

 • Lubora Kunce (Rakousko-uherská polní pošta),

 • Miloše Červinky (Region Děčín).


Podrobné informace o přehledu exponátů lze najít zde.

Z přehledů vyplývá, že nejsilnější co do počtu exponátů bude třída poštovní historie (204). Třída literatury představí 175 exponátů a je roztříděna do tří skupin (A – Filatelistické knihy a výzkumné práce, B – Filatelistické časopisy a periodika, C – Katalogy).

Veřejnost již zná i skutečnost ohledně výstavní medaile, navrhl ji Niko Courtelis a razí ji mincovna ze Severní Nevady (NorthwestTerritorial Mint/Medalic Art).


O výstavě v New Yorku jste si na našich stránkách mohli přečíst:

1. Potvrzeno: New York uvidí unikátní jednocentovku  zde.

2. LUC LEGAULT vystaví v NYC největší klasické skvosty výplatních otisků světa  zde.

3. Poštovní známky vydané ke Světové výstavě v New Yorku 2016 zde.

Autor: Ivan Leiš


 

2 Responses to Světová výstava New York 2016 (6. část fotogalerie – závěrečná)

 1. Ivan Leiš napsal:

  Zájemcům o tuto významnou výstavu doporučuji se podívat na výstavní web (www.ny2016.org), kde lze získat mnoho dalších cenných informací. Mohou získat přehled filatelistických rarit (o té hlavní – Guayaně – jsme již na stránkách psali a pozvaných exponátů, které budou na výstavě k vidění. Zajímavý je i přehled doprovodných akcí, kterých bude více jak 200. Za zhlédnutí stojí na adrese http://www.ny2016.org/SubMenu/Stamp_Releases.aspx?id=516 i rozsáhlý přehled filatelistických materiálů (poštovní známky, razítka, kašety atd.), které byly či budou vydány k této výstavě v USA, ale i v dalších zemích světa. Na této substránce lze vidět i aršík známek, které byly vydány k výstavě 20. 8. 2015 v Grand Rapids (první známky k výstavě) a o kterých jsme již na našich stránkách psali. Výstava bude zcela jistě velkým svátkem americké a světové filatelie. Organizátoři čekají 250000 návštěvníků.

   
 2. Ivan Leiš napsal:

  Těm, kteří chtějí slovně a obrazem zažít atmosféru Světové výstavy NY 2016, doporučuji se podívat na https://www.facebook.com/ny2016.

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..