Tchajpej filatelistická (4)


Jak bylo řečeno v úvodu této série článků, konala se v Tchaj-peji Světová mistrovská výstava poštovních známek ve dnech 21. – 26.10.2016 pod názvem PHILATAIPEI 2016. Hostiteli a pořadateli byly se souhlasem FIP místní poštovní správa CHUNGHWA POST a Chinipei Philatelic Federation. Třetím organizátorem byl TETDC (Taiwan External Trade Development Council). Vše poprvé v tchajwanské historii. Výstava byla uspořádaná u příležitosti 120. výročí vzniku Chunghwa Post (1896). Veřejnosti se představily filatelistické materiály na 2450 rámech (zájem byl větší – až 3200, ale omezené prostorové možnosti vedly k odřeknutí několika vystavovatelů). Účastníci mohli navštívit stánky 130 obchodníků. Celkem 80 členských zemí FIPu se zúčastnilo této výstavy (90% celkového počtu členských zemí). Philataipei 2016 se soustředila na filatelistické dědictví a inovace. Snažila se prosadit tvůrčí úsilí ve filatelii a zdůraznit krásu poštovních známek. Záměrem bylo též přitáhnout mládí k filatelii. Vše v duchu starého čínského přísloví „Není větší potěšení než mít přátele přicházející zdaleka“. Výstava se konala pod patronátem FIP (Fédération Internationale de Philatélie) a záštitou FIAP (Federation of Inter-Asian Philately).

Tento typ výstavy (WSC) se koná jednou za čtyři roky a uděluje ceny v několika kategoriích (Šampión, světové známkové mistrovství – další dva v pořadí, GPI – Velká mezinárodní cena, GPN – Velká národní cena a Nejlepší z mladých). Předchozí výstavy tohoto typu se předtím konaly v Singapuru (2004), Izraeli (2008) a Indonésii (2012). Doplňkem, nikoliv bezvýznamným, k soutěžním exponátům se prezentovala Chunghwa Post svými archiváliemi, jakož i FIP svými exponáty z FIP GP Clubu. Byly vystaveny i rarity pozvaných obsahující čínskou filatelii.

Během Světové výstavy se konaly i 74. Kongres FIPu (26.10.) a zasedání filatelistických komisí. Netřeba připomínat, že FIP slaví v letošním roce 90. výročí svého vzniku.

Stojí za to uvést, že Světová výstava a řada doprovodných akcí se konaly ve Výstavní hale 1 Světového obchodního centra v Tchaj-pej hned vedle (v době konání) největší věže na světě, která je známa pod názvem TAIPEI 101 a stala se rychle symbolem Tchaj-peje a celého Tchajwanu. Místo konání výstavy je komfortním výstavištěm s dokonalou infrastrukturou a dosažitelné místní dopravou. K propagaci výstavy v zahraničí přispělo i vydání aršíků či známek v Kyrgyzstánu, Singapuru, Španělsku a Tahiti.

K výstavě byl vydán propagační leták a Výstavní katalog PHILATAIPEI 2016 WORLD STAM CHAMPIONSHIP EXHIBITION ve dvou jazykových mutacích a 191 stranách. Katalog obsahoval základní údaje o výstavě včetně personálií. Seznámili jsme se v něm s organizačním výborem, národními komisaři, porotou (členem poroty byl i ing. Vít Vaníček, kterého jistě poznáte na sborové fotografii jurymanů ze společenské části výstavní haly). V katalogu máme možnost si prohlédnout speciální ceny vystavovatelům a výstavní medaili. Na averzu je logotyp výstavy, na reverzu rytecké ztvárnění 120. výročí Chunghwa Post a místo na jméno vystavovatele.


Ukázky filatelistického materiálu


Převážnou část katalogu obsahují seznamy vystavovatelů a názvy exponátů v těchto třídách:

 1. Nesoutěžní exponáty (Courtof Honour)
 2. Soutěžní exponáty
  • Třída 1 – Světové mistrovství poštovní známky
  • Třída 2 – tradiční filatelie
  • Třída 2A – národní třída (dynastie Čching, Čínská poštovní služba)
  • Třída 2B – Asie, Oceánie, Afrika
  • Třída 2C – Evropa
  • Třída 2D – Amerika
  • Třída 3 – Poštovní historie
  • Třída 3A – Národní třída (dynastie Čching, Čínská poštovní služba)
  • Třída 3B – Asie, Oceánie, Afrika
  • Třída 3C – Evropa
  • Třída 3D – Amerika
  • Třída 4 – Poštovní celiny
  • Třída 5 – Aerofilatelie
  • Třída 6 – Tématická filatelie
  • Třída 6A – Příroda
  • Třída 6B – Kultura
 • Třída 6C – Technologie
 • Třída 7 – Kolky
 • Třída 8 – Mládežnická filatelie
 • Třída 8A – věk 10 – 15 let
 • Třída 8B – věk 16 – 18 let
 • Třída 8C – věk 18 – 21 let
 • Třída 9 – Filatelistická literatura
 • Třída 9A – Filatelistické knihy a badatelské práce
 • Třída 9B – Filatelistické časopisy a periodika
 • Třída 9C – Katalogy
 • Třída 10 – Jednorámové exponáty
 • Třída 10A – tradiční
 • Třída 10B – poštovní historie
 • Třída 10C – poštovní celiny
 • Třída 10D – aerofilatelie
 • Třída 10E – astrofilatelie
 • Třída 10F – tematická
 • Třída 10H – kolky
 • Třída 11 – moderní filatelie

Dále katalog obsahoval filatelistické rarity Chunghwa Post (příležitostné vydání k narozeninám císařovny Dowager, provizorní vydání k neutralitě – přetisky, vydání Čínská republika a neutralita), londýnské vydání „Džunka“, „Sekáč“, „Hala klasiky“ v různých hodnotách, pekingské vydání stejných témat, vydání patriotického generála Cheng Cheng-Kunga, šanghajské vydání „Létající husy“ bez přetisku a s přetiskem. Vše ve vynikající kvalitě a v různých víceblocích o různém počtu známek.

Návštěvníci mohli vidět i rarity v Síni pozvaných filatelistických rarit – poštovní eseje čínských známek s dračími motivy, raritní celistvosti (dopisy prošlé poštou, jediné kusy poštovních celin), eseje známek s malým drakem a přetiskem FORMOSA ve čtyřblocích, návrhy dopisnic polní pošty od výtvarníků, dopisy pošty Chan z roku 1891 prošlé poštovním provozem, chybotisky známky Národního shromáždění s obráceným přetiskem, nátisk přetisku v bloku určeného pro známku „Létající husy“.


Představil se i FIP GP Club ve skvostné samostatné expozici (tato instituce vznikla v květnu 1979 v bulharské Sofii dohodou, že všichni členové GPC jsou vítáni ukázat jednu filatelistickou položku z jejich GP sbírky či z jiných jejich zdrojů, kdykoliv se bude konat výstava FIP). Díky tomu jsme mohli na této výstavě vidět známkové a poštovně historické rarity z Bolívie (1869), Číny (zkušební tisk – malý drak), Kostariky (1907, obrácený tisk), Indie (zkušební tisk All India Jamboree, 1937), Japonska (dopis se známkou „Třešňový květ“ oraženou negativním křížovým razítkem, posláno v Jokohamě v roce 1876), Nizozemská východní Indie (ražené známky z roku 1864 samostatně a na dopise z roku 1867), Gambie (jediný existující exemplář zkušebních tisků vydání 1869), Švýcarska (dopis zaslaný soukromou poštou Venetian Merchants Post z 18.11.1458 ze Ženevy do Benátek), Thajska (Siam – obálka z Bangkoku zaslaná princi do Londýna) či nejstarší známý novinový přebal zaslaný ze Siamu do New Yorku (1885), USA (dopis zaslaný lodní poštou v roce 1850 se známkami vydání 1847 či dopis z roku 1847 zaslaný lodní poštou a vyplacený provizorní známkou doplněný zajímavými razítky či dopis doručený americkou diplomatickou poštou z roku 1904 na trase Korea – USA).

Katalog dále obsahuje seznam obchodníků přítomných na výstavě, filatelistické materiály vydané k výstavě, obrázky suvenýrů a filatelistického zboží a kompletní vyobrazení dočasných poštovních razítek a příležitostných razítek, jakož i razítek prvního dne vydání, vše ve dvou mutacích (čínské a anglické) a dvou barevných mutacích (černá a fialová). Celkem 34 razítek.


Domácí vystavovatelé uvedli své exponáty pod názvem země „CHINESE TAIPEI“. České barvy reprezentovalo několik českých vystavovatelů, o nichž jsme již referovali na jiném místě na našich webových stránkách. Nyní jen hodnocení (uvedeno na konci po čísle exponátu a třídy):

 1. Josef Neumann, První poštovní známka, 2307 – 2C, V (80 b.)

 2. Milan Černík, Obnova poštovního provozu v Československu po 2. Světové válce, 3307 – 3C, LV (88 b.)

 3. Antonín Mojsl, Velká Británie 1814 – 1901, 8306 – 8C, V (80 b.)

 4. Vladislav Beneš, Perfiny Bank of Greece, 10109 – 10A, 78 b.

 5. Václav Svoboda, Pošta Chomutov a její gumová razítka do r. 1916, 10207 – 10B, 76 b.

 6. Bedřich Helm, Poštovní úřady americké armády v Československu 1945, 10403 – 10D, 84 b.


Mezi exponáty se našly i ty, jež se přímo či vzdáleně dotýkaly rakousko-uherské nebo československé problematiky, a jejichž autory byli zahraniční vystavovatelé. Jedním z nich byl exponát „Československá měnová reforma: Poštovní dokumenty meziobdobí (1.5.1953 – 18.6.1953)“, který upoutal jasnou koncepcí, vynikajícím tvůrčím pojetím, přehledností a srozumitelností, výborným materiálem (např. několik desítek dopisů s výplatními otisky) a snahou o úplnost. Vystavovatel obdržel 88 bodů a velkou pozlacenou medaili. Byli i další, což je pro naše sběratele potěšující. Jsme zemí v centru zájmu s dobrým filatelistickým materiálem.

Třída poštovní historie byla výborně zastoupená jednak různými tématy, jednak řadou sběratelů, a to nejen z asijské a oceánské oblasti. Byla vidět řada exponátů evropských autorů. Tchajwan, Čína, Japonsko, Austrálie, Indie, Indonésie, Persie, Střední Východ, Malajsie, ale i Evropa a její poštovní historie – Rakousko, Rusko, Bulharsko, Rakousko-Uhersko, Alandy, Estonsko, Lichtenštejnsko, Litevsko, Norsko a další skandinávské země, Polsko, Halič, Jugoslávie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kanárské ostrovy, Švýcarsko či Velká Británie zastupovaly poštovní historii Evropy. Témata exponátu byla též pestrá. Všeobecně zde bylo hodně materiálu dokládajícího válečné konflikty. Několik exponátů se věnovalo katastrofní poště. Americká problematika byla slabší, spíše se soustředila na Latinskou Ameriku. Švýcarská účast vystavila v této třídě strojová razítka, poštovní zásilky z Ticina do několika zemí (před založením UPU), švýcarské poštovní služby (1862-1900), mezinárodní odpovědky a další. Zajímavá byla lžičková razítka Velké Británie.

Třída poštovních celin ukázala jen 16 exponátů převážně z asijské a oceánské oblasti. Stejný počet i třída aerofilatelie. Mezi nimi byl i exponát zabývající se československou problematikou.

Filatelistická literatura přilákala do knihovny i čítárny řadu sběratelů, kteří obsadili všechny stolky. Na některé knihy se muselo i čekat. Exponátů v této třídě (tři podtřídy) dosáhly počtu 140.

Autor textu a fotografií: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar