100 let pošty Vojkovice u Kralup nad Vltavou


Následující článek, který byl publikován již v regionálním tisku, uveřejňujeme se souhlasem jeho autora, pana Antonína Dostálka. Vzhledem k tomu, že na letošní rok připadá kulaté výročí vzniku vojkovické pošty, jedná se o příspěvek nadmíru aktuální. Panu Dostálkovi a rovněž i jeho dceři, Ing. Daniele Ronové, patří náš velký dík.


Obec Vojkovice, kterou již v minulosti procházela stará cesta z Poohří do středního Polabí, se nachází na silnici z Veltrus do Obříství a dále do Neratovic. Silnice je částí okruhu kolem Prahy. Do roku 1848 patřila obec k panství Jeviněves-Veltrusy.

DOSTALEK_03

Před otevřením pošty ve Vojkovicích náležela obec k dodacímu okrsku pošty Veltrusy, kde byla roku 1759 otevřena poštovní stanice ležící na saském kurzu z Prahy do Drážďan a roku 1839 samostatná sběrna dopisů. Po otevření pošty v Úžicích v roce 1867 patřila obec Vojkovice k dodacímu okrsku této pošty. Rakousko-uherský erár, který velmi šetřil, dlouho váhal, než vyslyšel žádosti představenstev obcí Vojkovice a Hostín o otevření pošty. Velkou překážkou byla blízkost již otevřených pošt v Chlumíně, Úžicích a Veltrusech. Pošty ve Vojkovicích a Lobkovicích (dnes součást Neratovic) byly nadlouho poslední pošty otevřené v mělnickém regionu. Další pošty byly otevřeny v tomto regionu až po druhé světové válce.

Velkou zásluhu na otevření pošty ve Vojkovicích měla rodina Schusterova. Václav Schuster, původně vojkovický sedlák, zde postavil v roce 1865 parní mlýn a pekárnu, později sušárnu na čekanku, lisovnu na jedlý olej, lihovar, mlékárnu a při rekonstruovaném mlýně moderní obilní silo. Po první světové válce jeho syn Karel zavedl pěstování zeleniny na velkých polních plochách. V roce 1924 byla vybudována konzervárna společnosti pro zpracování zeleniny, kterou v roce 1926 převzal Karel Schuster. Po únoru roku 1948 byla konzervárna znárodněna a převzata středočeskou Frutou.

V Poštovním a telegrafním věstníku ministerstva obchodu ve Vídni č.110 ze 6.září 1913 bylo oznámeno, že dnem 1.září 1913 byl otevřen poštovní úřad Vojkovice, Čechy, v obci Vojkovice, politický okres Slaný. Poštovní spojení udržoval poštovní úřad dvakrát denně Doporučený dopis ze 6.září 1920 do New Yorku (USA) poslaný z vojkovické poštyposelskou jízdou k poštovnímu úřadu Veltrusy a nádraží Veltrusy (dnes Nelahozeves) k vlakové poště. K dodacímu okrsku pošty Vojkovice náležely obce a osady: Bukol, Jedibaby (dnes Dědibaby), Křivousy, Hostín a Vojkovice. Pošta Vojkovice byla otevřena v budově, kde se nachází i dnes. Současně bylo v témže Poštovním a telegrafním věstníku oznámeno, že v obci Hostín byla 1. září 1913 otevřena poštovna. Tyto poštovny bylo možno zřizovat již od roku 1900. Byly to poštovní sběrny, které se zabývaly některými druhy poštovních služeb. Zřizovaly se v místech, kde se nevyplatilo otevírat poštovní úřad. Vedením poštoven byly pověřovány soukromé osoby za malou úplatu. Poštovnu řídil vždy nejbližší poštovní úřad, tzv. vyúčtující (vpú). V tomto případě to byl poštovní úřad Vojkovice. Hostínská poštovna používala obdélníkové česko-německé poštovní razítko a orážela poštovní zásilky v barvě modré a vždy mimo poštovní známku. Tu pak orazil vpú Vojkovice, Čechy. V roce 1920 byla poštovna zrušena.

První denní poštovní razítko obdržel poštovní úřad Vojkovice v den otevření. Bylo dvoukruhové s můstkem uprostřed, v němž byl expediční údaj s česko-německým názvem VOJKOVICE, ČECHY-WOJKOWITZ, BӦHMEN v mezikruží a s rozlišovacím písmenem a. V této době již pracoval v Čechách (v okrese Karlovy Vary) poštovní úřad stejného jména (Vojkovice nad Ohří). Proto bylo nutné je rozlišit. Po vzniku ČSR v říjnu 1918 bylo toto poštovní razítko upraveno (odstraněn německý název) a bylo vojkovickou poštou používáno v roce 1919. V roce 1920 bylo dáno do poštovního provozu první čs. poštovní razítko tzv. I. typu s iniciálami Č.S.P. s rozlišovacímPohlednice z 5.ledna 1913 (?) do Plzně s razítkem poštovny Hostín a vpú Vojkovice, Čechy písmenem a s českým názvem VOJKOVICE, OKR. KRALUPY N. VLT. Bylo používáno v letech 1920-1924. Další čs. poštovní razítko tzv. II. typu (bez iniciál Č.S.P.) obdržela vojkovická pošta 15.ledna 1924 s názvem VOJKOVICE U KRALUP N. VLT. s rozlišovacím písmenem a. Bylo používáno v letech 1924-1937 a poštovní razítko s rozlišovacím písmenem b používala pošta v letech 1928-1939. Předchozí poštovní razítko (a) se buď ztratilo nebo se poštovním provozem poškodilo. Proto bylo nahrazeno novým poštovním razítkem s názvem VOJKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU a bylo používáno v letech 1937-1939. V obměnách názvů těchto poštovních razítek je vidět, jak se měnil název vojkovické pošty, než se ustálil. V období protektorátu Čechy a Morava bylo používáno poštovní razítko německo- české menšího průměru s rozlišovacími písmeny. Po osvobození v roce 1945 bylo toto poštovní razítko upraveno (odstraněn německý název). Od roku 1946 postupně čs. pošta nahrazovala tato poštovní razítka čs. poštovními razítky tzv. III. typu s rozlišovacími písmeny.

Od 1.ledna 1973 zavedla Československá pošta poštovní směrovací čísla (PSČ), důležitá při automatickém třídění zásilek. Vojkovická pošta obdržela PSČ 277 44. K 19.srpnu 1999 byla poštovní přepážka vybavena počítačovým systémem APOST. V současnosti používá vojkovická pošta poštovní razítko tzv. V. typu s PSČ a rozlišovacími čísly.

Autor: Antonín Dostálek, člen Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha


 
Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar