120 let pošty Vraňany


Následující článek o poště Vraňany byl zpracován pro Mělnický deník. Uveřejňujeme ho se souhlasem jeho autora, pana Antonína Dostálka. Vzhledem k tomu, že na konec letošního roku připadá 120.výročí pošty Vraňany, jedná se o příspěvek nadmíru aktuální. Panu Dostálkovi a rovněž i jeho dceři, Ing. Daniele Ronové, patří náš velký dík.


Obec Vraňany se nachází v mikroregionu Dolní Povltaví a to v místě, kde se odděluje od řeky Vltavy vraňansko-hořínský plavební kanál. Úsek Vltavy před ústím do Labe nebyl vhodný pro lodní dopravu, a proto byl vybudován v letech 1902-1905 tento první rakouský moderní průplav, 10 km dlouhý.

DOSTALEK_03Před otevřením místní pošty zde byla v roce 1850 vystavěna železniční trať Praha-Podmokly. V roce 1851 byla na této železnici zavedena vlaková pošta a 15.listopadu 1859 bylo otevřeno nádraží s původním názvem Jenšovice-Mělník. Později byly odtud vybudovány lokální železnice do Lužce nad Vltavou (roku 1886) a do Libochovic (roku 1907), na kterých byly také provozovány vlakové pošty. V nádražní budově byla 1.listopadu 1864 otevřena poštovní expedice (výpravna) s názvem Jenšovice. 25.listopadu 1889 byl tento již povýšený poštovní a telegrafní úřad zrušen a přestěhován do Lužce nad Vltavou.

V původních prostorách jenšovické pošty byl otevřen 22.prosince 1893 poštovní a telegrafní úřad Jenšovice nádraží. Což bylo oznámeno v Poštovním a telegrafním věstníku ministerstva obchodu ve Vídni č.4 z 8.ledna 1894. Poštovní spojení mezi poštou a nádražím k vlakové poště bylo udržováno pětkrát denně pěším poslem. Dodací okrsek jenšovické pošty byl proVRANANY_01 obce a osady: Býkev, Daminěves, Dušníky, Jedibaby (dnes Dědibaby), Jeviněves, Jenšovice (dnes Jenišovice), Křivousy, Mlčechvosty, Spomyšl, Vraňany a Jenšovice nádraží. Koncem roku 1899 byl název pošty Jenšovice nádraží změněn na Jenšovice a v roce 1921 byl tento název pošty změněn na Vraňany. Název současně změnilo i nádraží. Změna byla oznámena ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů v Praze č.48 ze 16.září 1921. K přestěhování pošty z Vraňan nádraží do obce došlo po II. světové válce (asi v 60.letech minulého století) nejprve do obecního domu čp. 211 a později do domu čp. 161. Po zavedení poštovních směrovacích čísel (PSČ) k 1.lednu 1973 obdržela vraňanská pošta PSČ 277 07. Počítačovou technikou se systémem APOST byla pošta vybavena 20.října 1999.

První poštovní razítko pošty Jenšovice nádraží bylo vyrobeno 20.září 1893 a dodáno do poštovního provozu s otevřením pošty. Bylo jednokruhové německo-české s datumem uprostřed. Druhé poštovní razítko používala jenšovická pošta od 10.října 1899. Bylo dvoukruhové, česko-německé (se zkráceným názvem Jenšovice), s můstkem uprostřed a s expedičním údajem. Bylo používané i po vzniku ČSR v roce 1918. V roce 1919 bylo toto poštovní razítko upraveno (byl odstraněn německý název). V roce 1920 obdržela jenšovická pošta čs. poštovní razítko tzv. I.typu (s VRANANY_02iniciálami Č.S.P.) s rozlišovacím písmenem a. Po přejmenování jenšovické pošty na Vraňany bylo dáno do poštovního provozu čs. poštovní razítko tzv. I.typu s novým názvem pošty a rozlišovacím písmenem a. Bylo používáno v letech 1921-1939. V roce 1931 obdržela vraňanská pošta čs. poštovní razítko tzv. II.typu (bez iniciál Č.S.P.) s rozlišovacím písmenem b. Bylo používané v letech 1931-1939. V období protektorátu Čechy a Morava používala vraňanská pošta v letech 1940-1945 německo-české poštovní razítko menšího průměru s rozlišovacími písmeny. Po osvobození v roce 1945 bylo toto poštovní razítko upraveno (odstraněn německý název). V roce 1946 byla postupně dodávána na naše pošty čs. poštovní razítka tzv. III.typu s rozlišovacími písmeny. Od 70.let minulého století používala vraňanská pošta čs. poštovní razítko tzv. IV.typu s rozlišovacími čísly. V současnosti používá vraňanská pošta poštovní razítko tzv. V.typu s PSČ a s rozlišovacími čísly.

[stextbox id=“info“]Ve dnech 16. – 31. prosince 2013 bude vraňanská pošta používat cenné nálepky APOST s příležitostným přítiskem – „Vraňany – Pošta 120r“.[/stextbox]
 
Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar