160 let pošty Dolní Beřkovice


Obec Dolní Beřkovice leží na levém břehu Labe na okresní silnici z Mělníka do Horních Počapel a dále do Roudnice nad Labem. Do poloviny 19. století náležela ves k panství Lobkowiczů (dolnobeřkovická větev), kteří zde nechali vystavět v roce 1857 cukrovar a dále mlýn, pivovar, lihovar, cihelnu a začali pěstovat vinou révu. Nachází se zde pěkný zámek s parkem. Od druhé poloviny 19. století byla obec připojena k mělnickému hejtmanství.


DOSTALEK_03

Před otevřením pošty v Dolních Beřkovicích si chodili obecní i panští poslové pro listovní poštu ke sběrně dopisů v Mělníku, později (od roku 1836) na poštovní úřad v Mělníku.

Na vybudované železnici rakouské Severní státní dráhy z Prahy do Podmokel v roce 1850, byly otevřeny nádražní budovy v Kralupech nad Vltavou, Veltrusech (dnes Nelahozeves), Dolních Beřkovicích (až do roku 1916 s původním názvem Dolní Beřkovice-Mělník), Štětí (dnes Hněvice) a další. Od 8. dubna 1851 vyjela na tuto železniční trať první vlaková pošta (K.k. Fahrendes Postamt No. 6 a zpět No. 7). Ve výše jmenovaných železničních stanicích byly zhruba okolo roku 1854 otevřeny nádražní poštovní služebny. V Dolních Beřkovicích se tak stalo 15. března 1854. Podle dekretu Generálního ředitelství pro dopravu z 19. ledna 1851 byla železničnímu expedientovi Janu Kotišovi od 1. června 1851 povolena roční odměna 50 zlatých C.M. (konvenční měny) za obstarávání poštovních záležitostí v železniční stanici Dolní Beřkovice. K vlakové poště na nádraží v Dolních Beřkovicích se přivážela listovní a povozná (balíková) pošta z poštovních úřadů Mělník čtyřikrát denně, Dubá jedenkrát denně a Česká Lípa jedenkrát denně oběma směry. Protože v té době nebyl v Mělníku most přes řeku Labe, používal se přívoz u Dolních Beřkovic k erární silnici Mělník-Česká Lípa. Po vystavění mostu v roce 1887 byla povolena jízda poštovního kurzu Mělník-Brozánky-Vlíněves-Dolní Beřkovice od 3. ledna 1889. Okresní výbor v Mělníku dostával paušálně 75 zlatých ročně jako mýtné za pravidelnou poštovní jízdu (čtyřikrát denně tam i zpět). Obdobnou částku platila mělnická pošta na dolnobeřkovickém přívoze. Tento poštovní kurz přestal jezdit 1. listopadu 1915.

Podle poštovního věstníku ministerstva obchodu ve Vídni č. 35 z roku 1857 byla 18. května 1857 nádražní pošta uzavřena a současně otevřena poštovní expedice v Lobkowiczově knížecí budově proti železniční stanici v Dolních Beřkovicích. Tím byla oddělena poštovní služba od železniční. Pošmistrem z Dubé Josefem Langhansem  byl sem dosazen poštovní administrátor Josef Říha, který 28. dubna 1857 složil služební přísahu. Podle služební smlouvy obdržel roční plat 450 zlatých, roční úřední paušál 30 zlatých a roční paušál 30 zlatých za odnos poštovních zásilek z nádraží od vlakové pošty do poštovní kanceláře a naopak, proti kauci 450 zlatých. Podle přehledu poštovních úřadů a jejich vybavení k 1. lednu 1867 byla v Dolních Beřkovicích poštovní expedice se dvěma poštovními expeditory, z nichž jeden měl funkci administrátora (vedoucího) a dvěma poštovními posly. Poštovními expeditory postupně byli Antonín Čapek (složil služební přísahu 22. 12. 1857), Otokar Sieber ( 8.6.1858), Ema Čapková (1858), Jan Zima (21.4.1859), Jan Richtr (17.6.1863), Emil Kalupar (25.8.1865), František Preinhӓlter (28.5.1867) a poštovními administrátory byli postupně Otokar Sieber (složil služební přísahu 15.6.1858), Jan Zima (21.4.1859), František Růžička (10.10.1862) a Antonín Medek (13.4.1863).

V roce 1869 byla poštovní expedice kombinována telegrafem. Do té doby byl používán telegraf na nádraží. Dne 7. května 1872 byl vypsán konkurz na pošmistrovské místo, když poštovníBERKOVICE_01 expedice v Dolních Beřkovicích byla povýšena na poštovní úřad. Dne 30. prosince 1872 byl pošmistrem jmenován Jan Blažek a podle služební smlouvy obdržel, proti kauci 450 zlatých, roční plat 450 zlatých, úřední paušál 60 zlatých a roční paušál 48 zlatých za odnos poštovních zásilek na nádraží k vlakové poště sedmkrát denně a zpět na poštovní úřad. Dalším příplatkem bylo spropitné pro postiliona za dopravu spěšných jízd mezi Dolními Beřkovicemi a Dubou a roční paušál 18 zlatých za čištění erárního čtyřsedadlového vozu. Pošmistr byl také povinen zastávati telegrafní službu za zvláštní odměnu.

BERKOVICE_02K dodacímu okrsku dolnobeřkovické pošty náležely obce a osady: Dolní Beřkovice, Bažantnice, Cítov, cukrovar Dolní Beřkovice, Křivenice, Luha, Podvlčí, Posadovice, Vlčí a Vlíněves. V roce 1894 si Ferdinand Lobkowicz nechal přivézt telefon z mělnické poštovní ústředny na ředitelství panství do Dolních Beřkovic s odbočkou do jeho cukrovaru v Dolních Beřkovicích. Dne 31. března 1934 došlo k přestěhování dolnobeřkovické pošty od nádraží do upravené úřadovny v obecním domě č.p. 110. V roce 2002, kdy obec postihla velká voda, byla dolnobeřkovická pošta delší dobu uzavřena. V této době ji zastupovala pošta v Cítově. Pošta se nakonec musela přestěhovat do nové budovy č.p. 317.

Pošta Dolní Beřkovice používala do roku 1918 celkem sedm denních poštovních razítek. První poštovní razítko použité v roce 1854 bylo jednokruhové s písmeny B. H. (Bahnhof) s německým názvem UNT. BERŽKOWITZ s datumem bez letopočtu. Druhé poštovní razítko přibližně z roku 1870 bylo jednokruhové, německo-české, rovněž bez letopočtu. Třetí poštovní razítko z roku 1880 bylo jednokruhové německo-české, s datumem a letopočtem. Čtvrté poštovní razítko z roku 1884 bylo jednokruhové s malou úpravou v německém názvu s vynechaným letopočtem. Páté poštovní razítko bylo dáno do poštovního provozu 27. října 1898. Bylo dvoukruhové, česko-německé, s expedičním údajem. Šesté poštovní razítko z 20. ledna 1905 bylo dvoukruhové, s můstkem, většího průměru s rozlišovacím písmenem a. Sedmé poštovní razítko bylo dvoukruhové, s můstkem, menšího průměru, s rozlišovacím písmenem b. Poslední tři poštovní razítka byla v roce 1919 upravena (vylomen německý název). Československé poštovní razítko I. typu (s iniciálami Č.S.P.), s rozlišovacími písmeny bylo použito dolnobeřkovickou poštou v letech: a, b (1920-1935), c (1920-1936), a čs. razítko II. typu (bez iniciál Č.S.P.) : a, b (1935-1939), c (1936-1939). Od roku 1940, v období protektorátu Čechy a Morava, používala pošta poštovní razítko menšího průměru, německo- české, s rozlišovacími písmeny. Po osvobození v roce 1945 bylo toto poštovní razítko upraveno (vylomen německý název). Od roku 1946 dodávala Československá pošta postupně na naše pošty čs. poštovní razítka III. typu s rozlišovacími písmeny. Od 1. ledna 1973 byla zavedena poštovní směrovací čísla (PSČ). Pošta Dolní Beřkovice obdržela PSČ 277 01. V současné době používá pošta poštovní razítko V. typu s PSČ a s rozlišovacími čísly. Dne 19. srpna 1999 byla pošta v Dolních Beřkovicích vybavena počítačovou technikou se systém APOST.

Ve dnech 10. – 22. března 2014 bude pošta Dolní Beřkovice používat příležitostnou R- nálepku s přítiskem 160 let pošty a cennou nálepku APOST s přítiskem 160 let.

Autor: Antonín Dostálek


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar