150 let pošty Mělnické Vtelno


Následující článek, který byl publikován již v regionálním tisku, uveřejňujeme se souhlasem jeho autora, pana Antonína Dostálka. Jelikož 150. výročí otevření oslavila pošta v Mělnickém Vtelně již na jaře tohoto roku, přinášíme tuto informaci s malým zpožděním. Panu Dostálkovi a rovněž i jeho dceři, Ing. Daniele Ronové, patří náš velký dík. Děkujeme i Jirkovi Kratochvílovi (dopis z Vtelna z roku 1899) a Honzovi Všetečkovi (APOST a R-nálepka) za poskytnutí dalších materiálů, které se týkají pošty Mělnické Vtelno.


Obec Mělnické Vtelno se nachází na východním okraji mělnického okresu na státní silnici Mělník-Mladá Boleslav. Podle obecní kroniky Mělnického Vtelna byla pošta v obci odedávna. Dle vzpomínek starších občanů měl soukromou sběrnu dopisů Felix Mašek. Obecní poselDOSTALEK_03 odnášel i přinášel listovní poštu pro obec i panský dvůr do Mělníka, kde byla sběrna dopisů pro poštovní stanici a úřad Slaný, později Brandýs nad Labem. Od roku 1836 byla sběrna dopisů změněna na poštovní úřad a stanici Mělník.

Padesátá a šedesátá léta 19. století byla ve znamení nárůstu nových pošt v českých zemích. Důvodem byl rozmach hospodářského života a nové uspořádání země (kraje a okresy). Všechny tyto podmínky vyvolaly potřebu větší hustoty i kvality poštovní sítě. Rovněž v té době dochází k výstavbě nových železnic, které od roku 1851 sloužily k dopravě poštovních zásilek. Jednou z pošt otevřených v tomto období v mělnickém regionu byla poštovní expedice (výpravna) ve Vtelně. Výnosem v Poštovním věstníku ministerstva obchodu Vídeň č. 43 z 29.listopadu 1862 bylo oznámeno, že bude otevřena poštovní expedice (výpravna) ve Vtelně, která se bude zabývat listovní a jízdní (balíkovou) službou. S vybraným uchazečem na místo poštovního expeditora bude sepsána služební smlouva, ve které bude sjednána roční odměna 80 zlatých, úřední paušál 20 zlatých a roční paušál 130 zlatých za každodenní pěší poselské poštovní služby mezi Vtelnem a poštovním úřadem Mělník, proti kauci 200 zlatých. 26.února 1863 byl jmenován poštovním expedientem ve Vtelně Alois Hassman (vtelenský kupec), který současně vykonal služební přísahu. V Poštovním věstníku č. 24 z 6.června 1863 bylo oznámeno, že 1.května 1863 byla zřízena poštovní expedice (výpravna) ve Vtelně, okres Mělník, která se zabývá listovní a jízdní (balíkovou) poštovní službou a má denní poštovní spojení pěším poštovním poslem s poštovním úřadem Mělník. K doručovacímu okrsku náležely tyto obce a osady: Vtelno, Chorušice s Dráhami, Chorouškami, Velkými Zamachy, Vysoká Libeň s Horním Harbaskem, Krpy, Radouň, Řepín s Bundolem, Černavou, Harbaskem, Sedlečkem, Malým Živonínem a Zaháj. Vtelenská pošta sídlila v prostorách nově přistavěné usedlosti u statku č. p. 15.

V roce 1865 byla zahájena železniční doprava na nově otevřené kralupsko-turnovské Severní dráze a současně byla otevřena železniční stanice Kropáčova Vrutice. Na této železniční trati začaly jezdit i vlakové pošty.Církevní skládaný dopis z Chorušic do Liblic s prvním razítkem pošty Vtelno z 21.října 1879

Doporučený dopisu z roku 1899 z Vtelna30.června 1865 byl jmenován novým poštovním expedientem vtelenské pošty Josef Podlipský. Byla s ním uzavřena nová služební smlouva s roční odměnou 100 zlatých, úředním paušálem 20 zlatých, za pěší poštovní poselskou službu dvakrát denně k vlakové poště na nádraží Kropáčova Vrutice roční paušál 160 zlatých, proti kauci 200 zlatých. Současně přestal docházet poštovní posel k poštovnímu úřadu Mělník. 28. června 1866 byl jmenován poštovním expedientem vtelenské pošty Wilhelm Prisker (? lékař ve Vtelně). Podle přehledu poštovních úřadů a jejich vybavení k 1.lednu 1867 byla ve Vtelně poštovní expedice (výpravna) s jedním poštovním expeditorem a jedním poštovním poslem. 10. října 1869 byla jmenována správcem vtelenské pošty Františka Prisker (vdova po Wilhelmu Priskerovi), které byl propůjčen titul poštmistr.

23.března 1876 byl jmenován poštovním expedientem vtelenské pošty Josef Podlipský, který byl později jmenován poštmistrem, když byla pošta Vtelno povýšena na poštovní úřad. Podle služební smlouvy obdržel roční odměnu 200 zlatých a úřední paušál 60 zlatých, proti kauci 200 zlatých, za pěší poštovní poselskou službu na nádraží Kropáčova Vrutice k vlakové poště roční paušál 160 zlatých. Později byla doprava pošty i osob na nádraží Kropáčova VruticeVTELNO_APOST provozována poštou povoznou a ve dvacátých letech 20. století autem i autobusem. Od roku 1892 měl poštovní úřad Vtelno denní poštovní spojení s poštovním úřadem Mšeno, které bylo v roce 1900, po zavedení vlakové pošty Mšeno-Mělník, zrušeno. Dalšími poštmistry vtelenské pošty byli Václav Vejlupek, Božena Svobodová-Imbrová, Sergej Řehounek. Na přelomu 19. a 20. století byla zavedena přespolní (rurální) pošta do obcí Radouň a Vysoká Libeň (přespolní listonoš Josef Meisner), Zamachy, Kadlín a Chorušice (přespolní listonoš Josef Hudec). Po otevření pošty v Řepíně v roce 1892 byly připojeny k této poště obce a Pohlednice (litografie) Vtelna z přelomu 19. a 20. stoletíosady: Řepín s Černavou, Harbaskem, Sedlečkem, Malým Živonínem a Zaháj. Po otevření pošty v Chorušicích v roce 1912 bylyVTELNO_R_NALEPKA připojeny k této poště obce a osady: Chorušice s Choroušky, Kadlín a z pošty Řepín Zahaj. Po otevření pošty ve Velkých Všelísech v roce 1913 byla k této poště připojena obec Velké Zamachy. Po otevření pošty v Kropáčově Vrutici v roce 1867 byla obec Krpy přeřazena k této poště. V roce 1924 byl změněn název obce i pošty na Mělnické Vtelno. Dlouhá desetiletí usilovala obec o zřízení telefonní ústředny, která byla otevřena 20. listopadu 1936. V roce 1939 zakoupila obec dům č. p. 49, v němž je nyní obecní úřad a pošta.

K 150. výročí otevření pošty v Mělnickém Vtelně bude pošta používat od 29. dubna do 10. května 2013 příležitostnou cennou nálepku APOST a příležitostnou R-nálepku.

Autor: Antonín Dostálek, člen Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha


 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar