Monthly Archives: Leden 2022

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 (31.1.2022)


Mezinárodní den zeberNa základě informace výboru Odborné společnosti Fauna – Flora Svazu českých filatelistů sdělujeme, že Odborná společnost Fauna – Flora zadala přípravu a používání dalšího příležitostného motivu do elektronického výplatního stroje NEOPOST pošty Praha 1, který se bude používat 31.1.2022 (pondělí). Tento motiv je uveden do provozu u příležitosti Mezinárodního dne zeber – odborná společnost tak připomíná pruhovaného kopytníka, jehož stavy v Africe dramaticky klesají.

Grafický návrh motivu, jehož autorem je Vladimír Rimbala, zobrazuje mládě zebry (obrázek je připojen).

Modré výplatní otisky s tímto příležitostným motivem bude moci veřejnost získat na listovní zásilky podané u pošty Praha 1 (Jindřišská 14, přepážky hromadného podání) v uvedený den od 8 do 18 hod.

Příležitostné modré výplatní otisky (21x) licence L97 (pošty)

O vydávaných materiálech Odborné společnosti Fauna – Flora (obálky, dopisnice s otisky) se můžete informovat dotazem adresovaným na adresu společnosti: osfafl@seznam.cz.

Z podkladů Odborné společnosti Fauna – Flora zpracoval: Ing. Pravoslav Kukačka.


 

Nové modré výplatní otisky (23.1.2022)


Nadále uvádíme k novým poznatkům o modrých výplatních otiscích krátká upozornění s odkazy na rozšířené webové stránky.


Aktuality 23.1.2022


 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 (21.1.2022) – aktualizace


Aktualizace 23.1.2022


 

PRVNÍ DÍL SLOVENSKÉ MONOGRAFIE – recenze


Dne 16.1.2022 se na klubovém webu objevila informace o vydání práce renomovaného slovenského poštovního historika Ivana Tvrdého pod názvem Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku. Práce byla vydána v roce 2021 jako svou 27. publikaci Slovenskou filatelistickou akadémií jako 1. díl Monografie poštovej historie a známok Slovenska, u jejíž zřízení se též zasloužil autor.

 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 (18.1.2022) – aktualizace


Aktualizace 19.1.2022


 

Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku


Slovenská filatelistická akadémia zahájila vydávání Monografie poštovní historie a známek Slovenska. Jako 1. díl vyšla práce Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku (autor: Ivan Tvrdý – vlastním nákladem).

Tato práce je ekvivalentem Monografie československých a českých známek: Historický vývoj názvů pošt v českých zemích – 20.díl a Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích – 20.díl (2).Stanovená cena: 30 € + poštovné a balné (do Česka 7 €).

Platba předem na bankovní účet SK97 0200 0000 0032 8924 5212.

Autor by rád tuto práci vystavil také na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022.

Další informace na e-mailu: itvrdy@centrum.sk


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.1.2022


Česká poštaVe čtvrtek 6. ledna 2022 jsme se při respektování všech aktuálních protiepidemických opatření opět sešli v Domě Portus na klubovém odpoledni, jehož součástí byla i další přednáška 42. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, tentokrát přednáška Ing. Romana Knapa Aktuální témata České pošty, s.p.. Odbornou část klubového odpoledne zahájil a přítomné přivítal Ing. Ladislav Čechák, člen výboru klubu. Popřál všem především pevné zdraví do roku 2022 a vyjádřil víru v uskutečnění všech dalších pravidelných schůzek a přednášek v průběhu roku. S upřímnou radostí přivítal hosty klubového odpoledne – generálního ředitele České pošty, s.p., Ing. Romana Knapa a tiskového mluvčího České pošty Ing. Matyáše Vitíka. S upřímnou radostí hlavně proto, že se to konečně napotřetí podařilo. Vždyť tato přednáška pana generálního ředitele měla svůj první termín již 2. dubna 2020, pak 7. ledna 2021 a teprve teď se to podařilo. Zatracený covid!

Slova se dále ujal Ing. Jiří Marko, předseda výboru klubu, který rovněž přivítal všechny přítomné na klubovém odpoledni v Domě Portus. V úvodu svého vystoupení připomněl smutnou událost, že nás 15. prosince 2021 ve věku 71 let navždy opustil PhDr. Jan Galuška, emeritní ředitel Poštovního muzea. Kromě další spolupráce s ním vzpomínáme zejména na jeho přednášku, kterou pronesl v našem klubu 5. března 2015 na téma Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země. Přítomní poté uctili památku Dr. Galušky minutou ticha. Ing. Marko se dále m.j. zmínil, že pořádání našich klubových odpolední s odbornými přednáškami muselo být přerušeno v období od listopadu 2020 do května 2021 vzhledem k epidemické situaci a z ní vyplývajících restrikcí. V závěru cyklu přednášek 2020 – 2021, resp. v červnu 2021 se nám alespoň podařilo zorganizovat přednášku věnovanou modrým výplatním otiskům. Sezónu 2021 – 2022 jsme v září minulého roku zahájili členskou schůzí klubu a již od října probíhají odborné přednášky 42. přednáškového cyklu. A právě na této, lednové schůzce napjatě očekáváme přednášku Ing. Romana Knapa.

Ing. Roman Knap, generální ředitel České pošty, tohoto důležitého státního podniku, jehož každodenní činnost vnímáme my, filatelisté a amatérští poštovní historici specifickým úhlem pohledu, nám svou přednáškou s prezentací přiblížil své vize dalšího směřování státní pošty v aktuální nelehké ekonomické, společenské i politické situaci, kdy půjde o organizační změny podniku, o racionalizaci funkcí sběrných přepravních uzlů a kdy nastane úbytek listovní pošty vzhledem k rozšíření povinnosti dalších subjektů využívat datové schránky. Ve svém vystoupení nás přesvědčil o své detailní znalosti práce pracovníků na nejrůznějších pozicích a o svém zájmu o jejich problémy.
Je bezesporu, že v prostředí našeho klubu filatelistů musel Ing. Roman Knap v závěru svého vystoupení očekávat diskusi s řadou dotazů a podnětů se vztahem k filatelii, provozu na poštách a doručování. Jako filatelisté se zájmem o poštovní provoz jsme z jeho odpovědí ocenili, jaký zájem věnuje Ing. Knap problematice známkové tvorby od návrhů námětů nových známek přes práci s výtvarníky a rytci až po problematiku tisku, včetně ekonomických, technických i enviromentálních souvislostí. V této části diskuse vystoupili Ing. Břetislav Janík, bývalý vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty, a p. Martin Holý, současný vedoucí tohoto oddělení, a doplnili odpovědi generálního ředitele o některé specifické souvislosti známkové tvorby, a to jak z řešených případů v nedávné minulosti, tak i ze současných podmínek, např. pokud se jedná o vydávání známek se sportovními náměty k významným sportovním událostem. Velmi rádi jsme také vyslechli slova, z nichž vyplynul mimořádný zájem Ing. Knapa o důstojné postavení Poštovního muzea s jeho historickým a společenským významem v začlenění do státní pošty. Bylo nám též velmi sympatické, že Ing. Knap se v postavení generální ředitele neváhá zabývat osobně i jednotlivými drobnými podněty klientů České pošty s cílem zlepšit její obraz v očích široké veřejnosti.

Z fotoreportáže, kterou pořídil Ing. Tomáš Chudoba, jsme vybrali 30 snímků pro připojenou fotogalerii. Současně přikládáme soubor s prezentací, kterou nám Ing. Roman Knap pro tento účel poskytl.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 

Nová dopisnice: CDV188D mikrolinka 2022


První dopisnice letošního roku s označením CDV188D (mikrolinka 2022) bude dána do oběhu 20.1.2022. Námětem dopisnice je jízdní posel v červené uniformě na koni.

Autorem návrhu je Karel Zeman.

Cena: 20 Kč


Od 14.9.2011 jsou pro technologické zjednodušení evidence a prodeje provozní dopisnice značeny
čárovým kódem. V levé části adresní strany dopisnice je místo pro vepsání adresy a PSČ odesílatele.


Zdroj: @Česká pošta a.s.


 

Nová emise známek – 20.1.2022


Oddělení Známkové tvorby České pošty, s.p. oznamuje vydání nových poštovních známek.

Datum vydání 20. 1. 2022

Výstavka v den vydání poštovních známek se nekoná, a to ani pasivní formou.

 

Emisní plány známek ČR (rok 2022)


Česká republika


 
Fotogalerie z přednášky generálního ředitele České pošty, s.p. Ing. Romana Knapa
This is default text for notification bar