Monthly Archives: Leden 2022

Den ocelotisku v Tiskárně Hradištko (22. ledna 2022) – hodnocení


známka ocelotisk z ploché deskyDen ocelotisku v Tiskárně Hradištko s.r.o. byla akce, která tu nikdy předtím nebyla a která již dopředu poutala zájem všech filatelistů, obdivovatelů českých poštovních známek a náročných polygrafických technik. Obdobným počinům se říká den otevřených dveří, a skutečně tak tomu v sobotu 22. ledna 2022 ve Hradištku bylo. Perfektně značené přístupové cesty ke vchodu do tiskárny, příjemná atmosféra uvítání návštěvníků i komentovaných prohlídek vybavení tiskárny, včetně ukázek tiskařských a perforovacích strojů v provozu, možnost nákupu pamětního listu k tomuto dni, pohlednic, nástěnného kalendáře a upomínkových předmětů a v závěru též skvělá služba příležitostné poštovní přepážky s příležitostným razítkem k této události; to vše se skloubilo v mimořádně úspěšný celek, který připomněl světovou unikátnost tiskařské techniky ocelotisku z plochých desek, též v souvislosti s poštovní známkou Tradice české známkové tvorby: Ocelotisk z ploché desky – WAITE, vydanou o dva dny dříve, ve čtvrtek 20. ledna 2022 (viz web České pošty, s.p.).

Prohlídka provozu tiskárny a hodnotné výklady ředitele tiskárny Ing. Jaroslava Štefka a výrobního ředitele p. Pavla Vavřiny nám připomněly výstavky přípravy tisku vydávaných poštovních známek, které byly pořádány na pražské „hlavní poště“ oddělením Známková tvorba České pošty pod vedením tehdejšího vedoucího Ing. Břetislava Janíka a jejichž konání bylo přerušeno z důvodů stále ještě aktuální epidemické situace a nařízeným restriktivním opatřením. V těchto souvislostech se těšíme na pokračování pořádání těchto výstavek, což se jistě povede novému vedoucímu oddělení p. Martinu Holému a jeho kolektivu.

Den ocelotisku je dokumentován řadou fotografií, které nám poskytli Ing. Jaroslav Štefek, p. Martin Holý a paní Petra Drtinová. Pro tento náš webový příspěvek jsme mohli vybrat jen několik těchto fotografií a doplnit je skeny pamětního listu, vydaného k této akci, skeny pohlednic Tiskárny Hradištko a celistvostí s otisky výše zmíněného příležitostného razítka. Rovněž se nám podařilo získat hodnocení akce od Ing. Jaroslava Štefka s poděkováním návštěvníkům, pracovníkům České pošty a jeho kolegům; je připojeno níže v tomto webovém příspěvku.

Vydané materiály tiskárny – pamětní list ke Dni ocelotisku, pohlednice a nástěnný kalendář – je ještě možno objednat k dodání na základě nabídky, kterou Tiskárna Hradištko připravila pro další zájemce, kteří se nemohli akce zúčastnit. Nabídku si můžete stáhnout na odkazu níže.

Přejeme Tiskárně Hradištko s.r.o. mnoho dalších úspěchů v tisku poštovních známek i jiných polygrafických produktů a České poště, s.p., rovněž úspěchy v emisní činnosti, včetně výběru vhodného způsobu tisku známek k radosti sběratelů.

Pravoslav Kukačka


Slovo ředitele Tiskárny Hradištko


logo Tiskárna Hradištko

V sobotu 22. ledna 2022 se konala od 9 do 15 hod. akce Den ocelotisku v Tiskárně Hradištko u příležitosti vydání známky Tradice české známkové tvorby: Ocelotisk z ploché desky. Veškeré ceniny, materiály pro výrobu cenin a rozpracované zakázky byly z hlediska hladkého průběhu této akce z výrobní haly předem odvezeny a uzamčeny v trezorech tiskárny. Návštěvníkům, kterých bylo kolem stovky, bylo umožněno si prohlédnout výrobní halu, ve které byly pro ně připraveny ukázky tisku pamětních listů na stroji Waite & Saville (ocelotiskem z ploché desky), tisku kinegramu na stroji Heidelberg GT (horkou ražbou) na pamětní list, dále bloková perforace pamětního listu na perforovacím stroji Bickel a na závěr si bylo možno prohlédnout tisk loga tiskárny bílou barvou na sítotiskovém stroji přímo na modré papírové tašky.

příležitostné razítko Den ocelotisku ...

Veškeré produkty, které byly návštěvníkům prezentovány, bylo možné získat v závěru prohlídky vedle příležitostné přepážky s poštovním razítkem. Příležitostnou přepážku skvělým způsobem vedla paní Marta Chalupková, vedoucí pošty Štěchovice. Obě pracovnice České pošty byly velmi milé a trpělivě celý den razítkovaly vylepené známky na pohlednicích, dopisech, pamětních listech a další produktech dle velmi specifických požadavků návštěvníků. Šlo o velmi povedenou akci, kterou návštěvníkům ještě umocnily komentované prohlídky výrobní haly vedoucími pracovníky tiskárny.

K některým komentovaným prohlídkám se k příjemnému překvapení návštěvníků ještě k výkladu pracovníků tiskárny připojili současní i emeritní pracovníci oddělení Známková tvorba České pošty. Tímto bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům našeho sobotního Dne ocelotisku za jejich účast.

Poděkování dále patří České poště a jejím zaměstnancům, díky kterým tato akce vznikla a byla realizována.

V závěru bych chtěl poděkovat kolegům, kteří se na přípravě a realizaci této velmi povedené akce podíleli.

Ing. Jaroslav Štefek – jednatel a ředitel Tiskárny Hradištko
 

Klubové odpoledne s přednáškou – 3.2.2022


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2021 – 2022 s tématem

Automobilové pošty 1957 – 1999

3.2.2022 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Petr Študent

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 (21.1.2022) – aktualizace


Aktualizace 23.1.2022


 

PRVNÍ DÍL SLOVENSKÉ MONOGRAFIE – recenze


Dne 16.1.2022 se na klubovém webu objevila informace o vydání práce renomovaného slovenského poštovního historika Ivana Tvrdého pod názvem Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku. Práce byla vydána v roce 2021 jako svou 27. publikaci Slovenskou filatelistickou akadémií jako 1. díl Monografie poštovej historie a známok Slovenska, u jejíž zřízení se též zasloužil autor.

 

Nový příležitostný motiv ve výplatním stroji NEOPOST – pošta Praha 1 (18.1.2022) – aktualizace


Aktualizace 19.1.2022


 

Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku


Slovenská filatelistická akadémia zahájila vydávání Monografie poštovní historie a známek Slovenska. Jako 1. díl vyšla práce Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku (autor: Ivan Tvrdý – vlastním nákladem).

Tato práce je ekvivalentem Monografie československých a českých známek: Historický vývoj názvů pošt v českých zemích – 20.díl a Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích – 20.díl (2).Stanovená cena: 30 € + poštovné a balné (do Česka 7 €).

Platba předem na bankovní účet SK97 0200 0000 0032 8924 5212.

Autor by rád tuto práci vystavil také na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022.

Další informace na e-mailu: itvrdy@centrum.sk


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.1.2022


Česká poštaVe čtvrtek 6. ledna 2022 jsme se při respektování všech aktuálních protiepidemických opatření opět sešli v Domě Portus na klubovém odpoledni, jehož součástí byla i další přednáška 42. cyklu přednášek o poštovní historii a současnosti, tentokrát přednáška Ing. Romana Knapa Aktuální témata České pošty, s.p.. Odbornou část klubového odpoledne zahájil a přítomné přivítal Ing. Ladislav Čechák, člen výboru klubu. Popřál všem především pevné zdraví do roku 2022 a vyjádřil víru v uskutečnění všech dalších pravidelných schůzek a přednášek v průběhu roku. S upřímnou radostí přivítal hosty klubového odpoledne – generálního ředitele České pošty, s.p., Ing. Romana Knapa a tiskového mluvčího České pošty Ing. Matyáše Vitíka. S upřímnou radostí hlavně proto, že se to konečně napotřetí podařilo. Vždyť tato přednáška pana generálního ředitele měla svůj první termín již 2. dubna 2020, pak 7. ledna 2021 a teprve teď se to podařilo. Zatracený covid!

Slova se dále ujal Ing. Jiří Marko, předseda výboru klubu, který rovněž přivítal všechny přítomné na klubovém odpoledni v Domě Portus. V úvodu svého vystoupení připomněl smutnou událost, že nás 15. prosince 2021 ve věku 71 let navždy opustil PhDr. Jan Galuška, emeritní ředitel Poštovního muzea. Kromě další spolupráce s ním vzpomínáme zejména na jeho přednášku, kterou pronesl v našem klubu 5. března 2015 na téma Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země. Přítomní poté uctili památku Dr. Galušky minutou ticha. Ing. Marko se dále m.j. zmínil, že pořádání našich klubových odpolední s odbornými přednáškami muselo být přerušeno v období od listopadu 2020 do května 2021 vzhledem k epidemické situaci a z ní vyplývajících restrikcí. V závěru cyklu přednášek 2020 – 2021, resp. v červnu 2021 se nám alespoň podařilo zorganizovat přednášku věnovanou modrým výplatním otiskům. Sezónu 2021 – 2022 jsme v září minulého roku zahájili členskou schůzí klubu a již od října probíhají odborné přednášky 42. přednáškového cyklu. A právě na této, lednové schůzce napjatě očekáváme přednášku Ing. Romana Knapa.

Ing. Roman Knap, generální ředitel České pošty, tohoto důležitého státního podniku, jehož každodenní činnost vnímáme my, filatelisté a amatérští poštovní historici specifickým úhlem pohledu, nám svou přednáškou s prezentací přiblížil své vize dalšího směřování státní pošty v aktuální nelehké ekonomické, společenské i politické situaci, kdy půjde o organizační změny podniku, o racionalizaci funkcí sběrných přepravních uzlů a kdy nastane úbytek listovní pošty vzhledem k rozšíření povinnosti dalších subjektů využívat datové schránky. Ve svém vystoupení nás přesvědčil o své detailní znalosti práce pracovníků na nejrůznějších pozicích a o svém zájmu o jejich problémy (pokračování textu za fotogalerií).
Je bezesporu, že v prostředí našeho klubu filatelistů musel Ing. Roman Knap v závěru svého vystoupení očekávat diskusi s řadou dotazů a podnětů se vztahem k filatelii, provozu na poštách a doručování. Jako filatelisté se zájmem o poštovní provoz jsme z jeho odpovědí ocenili, jaký zájem věnuje Ing. Knap problematice známkové tvorby od návrhů námětů nových známek přes práci s výtvarníky a rytci až po problematiku tisku, včetně ekonomických, technických i enviromentálních souvislostí. V této části diskuse vystoupili Ing. Břetislav Janík, bývalý vedoucí oddělení Známková tvorba České pošty, a p. Martin Holý, současný vedoucí tohoto oddělení, a doplnili odpovědi generálního ředitele o některé specifické souvislosti známkové tvorby, a to jak z řešených případů v nedávné minulosti, tak i ze současných podmínek, např. pokud se jedná o vydávání známek se sportovními náměty k významným sportovním událostem. Velmi rádi jsme také vyslechli slova, z nichž vyplynul mimořádný zájem Ing. Knapa o důstojné postavení Poštovního muzea s jeho historickým a společenským významem v začlenění do státní pošty. Bylo nám též velmi sympatické, že Ing. Knap se v postavení generální ředitele neváhá zabývat osobně i jednotlivými drobnými podněty klientů České pošty s cílem zlepšit její obraz v očích široké veřejnosti.

Z fotoreportáže, kterou pořídil Ing. Tomáš Chudoba, jsme vybrali 30 snímků pro připojenou fotogalerii. Současně přikládáme soubor s prezentací, kterou nám Ing. Roman Knap pro tento účel poskytl.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 

Nová dopisnice: CDV188D mikrolinka 2022


První dopisnice letošního roku s označením CDV188D (mikrolinka 2022) bude dána do oběhu 20.1.2022. Námětem dopisnice je jízdní posel v červené uniformě na koni.

Autorem návrhu je Karel Zeman.

Cena: 20 Kč


[stextbox id=’info‘]

Od 14.9.2011 jsou pro technologické zjednodušení evidence a prodeje provozní dopisnice značeny
čárovým kódem. V levé části adresní strany dopisnice je místo pro vepsání adresy a PSČ odesílatele.

[/stextbox]

Zdroj: @Česká pošta a.s.


 

Nová emise známek – 20.1.2022


Oddělení Známkové tvorby České pošty, s.p. oznamuje vydání nových poštovních známek.

Datum vydání 20. 1. 2022

Výstavka v den vydání poštovních známek se nekoná, a to ani pasivní formou.

 

Den ocelotisku – pozvánka do Tiskárny Hradištko


VTiskárna hradištko sobotu 22. ledna 2022 Vás zveme na Den ocelotisku v Tiskárně Hradištko, který se bude konat od 9-15 hodin. V tiskárně bude otevřena příležitostná poštovní přepážka nabízející novou emisi a vybavená příležitostným razítkem.

Akce bude probíhat za plného provozu podniku, a pokud to technické okolnosti dovolí, návštěvníci si budou moci prohlédnout tiskový lis Waite vyobrazený na nové známce a třeba se u něj i vyfotografovat.

Pro prvních pár desítek zájemců bude v prodeji i nástěnný kalendář naší tiskárny s titulem Ocelotisk pod lupou.


příležitostné razítko DEN Ocelotisku Známka - Den ocelotisku

Hradištko leží poblíž známého letoviska Štěchovice a z Prahy se sem lze snadno dostat autem nebo příměstským autobusem č. 338, který vyjíždí ze Smíchovského nádraží, výstupní zastávka je Hradištko – U rybníčku:

Jízdní řád na cestu TAM Mapa Jízdní řád na cestu ZPĚT

Prosíme o dodržování aktuálních opatření určených Ministerstvem zdravotnictví a dle možností nám dát rámcově předem na vědomí, jakou účast můžeme očekávat.

Autor příspěvku: Jaroslav Štefek, ředitel tiskárny


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar