Category Archives: Literatura

Historik poštovní a filatelistický – 2024/1


V těchto je k dispozici další číslo (2024/1) elektronického občasníku Historik poštovní a filatelistický.

Opět obsahuje velké množství nových poznatků o razítkách, které nejsou uvedeny ve Votočkových monografiích či katalozích Müller a Klein.

 

Sbíráte kladívková razítka?


Kladívkové razítko – název pro razítko odvozený od jeho vzhledu, připomínající tvarem kladívko. Princip razítkování byl obdobný jako při práci s kladívkem, což sice snižovalo námahu, ale vyžadovalo vyšší zručnost obsluhy.výstavní publikace Československá filatelie, Praga 1988, str. 124.

 

Historik poštovní a filatelistický (nový občasník)


V prosinci 2023 byl uveřejněn nový občasník Historik poštovní a filatelistický, který bude k dispozici pouze elektronické podobě na stránkách FILASO, s jejíž technickou podporou vznikl. Tato publikace si klade za cíl být platformou pro uveřejňování doplňků, aktualizací a oprav chyb ve Votočkových monografiích, ale také v katalozích razítek Müllera a Kleina. Není cílem uveřejnit dodatky k těmto katalogům razítek či konkurovat práci jiných sběratelů na těchto dodatcích, ale shromáždit a publikovat mezi současnými sběrateli maximum položek, z nichž bude při těchto aktualizacích a dodatcích vycházeno. Jde o jakési průběžné evidování a publikování různých objevů, upozorňování na vyšlé zajímavosti v této souvislosti i v jiných publikacích, aby sběratelům bylo přiblíženo, z jakých podkladů budoucí aktualizace budou vycházet, a zároveň sběratelům umožněno své „objevy“ průběžně publikovat.

 

Počátky poštovnictví a poštovních úřadů v Liberci


Klub filatelistů 04-01 Liberec zpřístupnil na svých stránkách dvě studie:

 

Historie továren podle firemní korespondence (5)


Při prohlížení starých firemních celistvostí mne napadlo, že bych mohl podle firemní korespondence zdokumentovat historii továren (firem). Vždy mě velmi zajímalo, kdy a jak která továrna, banka, nemocnice – prostě firma vznikla, jak se jí dařilo v průběhu let, jak skončila, kam se transformovala. Ke každé firmě (od které mám sbírku firemních celistvostí) jsem vytvořil chronologický přehled (koláž – historický vývoj firmy dle firemní korespondence) a popis historie dané firmy.

Další část historie továren a firemní korespondence je věnována firmě Poštovní spořitelna – součást finanční skupiny Československé obchodní banky (ČSOB), společný podnik ČSOB a České pošty, banka s největším množstvím položek. Nabízí standardní peněžní produkty od běžných a spořicích účtů přes platební karty až po půjčky.


5. Poštovní spořitelna


Autor příspěvku: Zdeněk Říha


 

VYŠEL BULLETIN MSS 335 

PRVNÍ DÍL SLOVENSKÉ MONOGRAFIE – recenze


Dne 16.1.2022 se na klubovém webu objevila informace o vydání práce renomovaného slovenského poštovního historika Ivana Tvrdého pod názvem Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku. Práce byla vydána v roce 2021 jako svou 27. publikaci Slovenskou filatelistickou akadémií jako 1. díl Monografie poštovej historie a známok Slovenska, u jejíž zřízení se též zasloužil autor.

 

Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku


Slovenská filatelistická akadémia zahájila vydávání Monografie poštovní historie a známek Slovenska. Jako 1. díl vyšla práce Historický vývoj názvov poštových služobní na Slovensku (autor: Ivan Tvrdý – vlastním nákladem).

Tato práce je ekvivalentem Monografie československých a českých známek: Historický vývoj názvů pošt v českých zemích – 20.díl a Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích – 20.díl (2).Stanovená cena: 30 € + poštovné a balné (do Česka 7 €).

Platba předem na bankovní účet SK97 0200 0000 0032 8924 5212.

Autor by rád tuto práci vystavil také na Evropské výstavě poštovních známek LIBEREC 2022.

Další informace na e-mailu: itvrdy@centrum.sk


 

Katalog rakouských R-nálepek 1886-1918 (verze 3.1)


MULLER_FOTO Vážení kolegové sběratelé.

Dostává se Vám do rukou přepracovaná verze (3.1) mého Katalogu rakouských R-nálepek (RN) z území dnešního Česka (Čechy, Morava, Slezsko) z období 1886 až 1918. První verze Katalogu byla zveřejněna 8.3.2014.

Katalog je seřazen podle skutečného názvu pošty na RN abecedně dle slovníku spisovné češtiny (ACADEMIA 1994). Nejsou zde tedy vůbec odlišeny háčky a čárky nad Ď, Ě, Ň, Ť, Á, É, Í, Ó, Ú, Ů od D, E, N, T, A, E, I, O, U. Naopak tu jsou rozlišeny CH, Č, Ř, Š, Ž, Ä, Ö, Ü, které pak následují po H, C, R, S, Z, A, O, U.

 

STOLETÁ HISTORIE výplatních otisků z území Československa


 
Příležitostné razítko - Jaroslav Němeček 80 let - 20.2.2024 (úterý) - pošta Praha 1
This is default text for notification bar