Ze zasedání Slovenské filatelistické akadémie (SFA)


Před několik týdny jsem na našich stránkách krátce informoval o tom, že 4.10.2013 se konalo zasedání významné Slovenské filatelistické akadémie, které se během své víc jak patnáctileté existence zabývá v prvéSFA_SLOVENSKO řadě poštovní historií, specializovanými obory a celinami v rámci Slovenska.

Dnes přináším několik dalších informací, které zazněly na tomto zasedání. Účastníky pozdravil Ing. Miroslav Spišiak, nový vedoucí Poštového muzea v Banské Bystrici, který představil i celý kolektiv muzea. Na zasedání byli přítomni i hosté z dalších institucí, se kterými SFA spolupracuje – slovenského ministerstva dopravy a spojů (Ing. Jarmila Brichtová), Zväzu slovenských filatelistů (předseda Ing. Miroslav Ňaršík), maďarského MAFFITu (tajemník Károly Szücs) a další zahraniční host (Ing. Mário Chodurek z Polska). Kromě Ing. M. Chodurka z Krakova byli za členy SFA přijati i Ing. Ladislav Mušinský z Piešťan a další zahraniční člen Ing. Roberto di Casola z Lugana ve Švýcarsku.

Účastníci zasedání si zvolili nové předsednictvo na léta 2014 – 2018 (Hubert Dobál, Otto Gáťa, Ĺubomír Adamčiak, Ján Marenčík, Jozef Máj, Jozef Korený, Stanislav Helmeš a Juraj Pálka). Prvním náhradníkem je Otto Piszton. Předsedou byl v tajné volbě opět zvolen Michal Kiššimon. Během zasedání byla zhodnocena činnost za uplynulý rok, hovořilo se o publikační činnosti (Ivan Tvrdý o vydavatelské činnosti Filatelistických štúdií), představila se nová publikace dr. Júlia Molnára. Zasedání se věnovalo novému tématu – vydávání časopisu ve spolupráci s Poštovním muzeem. Účastníci se dozvěděli i cenné a  zajímavé informace např. o prodloužení současných kolků do roku 2014 a jejich nahrazení elektronickou formou (E-kolky) a další.

Další zasedání této reprezentativní a agilní instituce  se bude konat zase napřesrok.


Kontaktní adresa Slovenskej filatelistickej akadémie

V případe zájmu o členství nebo o získání jakýchkoli informací o činnosti a působnosti Akademie pište na adresu:

EMAIL_EMAILSlovenská filatelistická akadémia (SFA)
Južná trieda 15
040 01 Košice

Autor: Ivan Leiš


 
Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar