Monthly Archives: Květen 2023

Na co se můžete těšit v červnu 2023


 

Tiskový list známek s přítiskem – Olga je tu s námi


Česká pošta, s. p. ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové vydává tiskový list známek s přítiskem jako připomínku nedožitých 90. narozenin Olgy Havlové. Kupóny tiskového listu jsou obsazeny ilustracemi stromů, portrétem Olgy Havlové a ve středu tiskového listu autorskou kresbou inspirovanou fotografií Bohdana Holomíčka vše od autorky Adély Marie Jirků. Středový motiv je doplněn logem Výboru dobré vůle a textem Olga je tu s námi, sázíme stromy na památku první dámy. Tiskový list má unikátní úpravu, je po stranách doplněn jmény měst a obcí, kde již jsou, či budou v letošním roce, vysazeny stromy, nesoucí jméno zakladatelky Výboru dobré vůle. Tiskové listy také posloužily jako dárek oceněným spolupracovníkům nadace na akci Ceny Olgy Havlové.


 

Příležitostné razítko – Prezidentské plavby


 

Nabídka Známkové tvorby – Zdeněk Netopil – 75. narozeniny – PLZ č. 104


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 1.6.2023


Zveme Vás na poslední klubové odpoledne přednáškového cyklu 2022 – 2023 s tématem

Výroba poštovních cenin a ochranné prvky

1.6.2023 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Jaroslav Štefek

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Nové vlastní známky – Babička


Datum vydání: 29. 5. 2023


 

Nový příležitostný digitální štoček – Kilián Ignác Dientzenhofer – Neopost Odborné společnosti Fauna – Flora


Na základě sdělení pana Václava Fialy, předsedy výboru Odborné společnosti Fauna – Flora SČF, vás můžeme informovat, že tato odborná společnost přichází s dalším příležitostným motivem (digitálním štočkem) vedle digitální známky v modrých otiscích svého elektronického výplatního stroje Quadient (s licenčním číslem L87003682).

Tentokrát se jedná o připomenutí významného českého architekta a stavitele německého původu, představitele vrcholného baroka Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Sken otisku uvedeného výplatního stroje s novým digitálním štočkem vidíte na připojeném obrázku. Tento příležitostný motiv je používán od 23.5.2023.

Zájemci o tyto modré otisky se mohou informovat o příslušných podmínkách, event. si je objednat e-mailem na adrese osfafl@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 735 408 494.

Z podkladů Odborné společnosti Fauna – Flora SČF zpracoval Ing. Pravoslav Kukačka


 

Nový příležitostný digitální štoček ve výplatním stroji Neopost – Santini Aichel (aktuality)


Aktualizace 23.5.2023


V návaznosti na naši informaci ze dne 17.5.2023 doplňujeme, že jsme obdrželi skeny otisků, které můžete vidět na připojených obrázcích (jedná se o otisky s nulovými hodnotami). Z těchto ukázek je vidět, že modré otisky výplatního stroje Neopost s digitálním štočkem J.B.Santini – Aichel … mohou mít na levé straně ještě čtyři různé doplňující texty, stručně popisující čtyři Santiniho významná stavební díla v Plzeňském kraji. Tyto doplňující texty budou používány již od zítřka, tj. od 24.5.2023.

 

Dvě nové dopisnice (25.5.2023)


Dvě nové dopisnice vycházejí 25.5.2023. Jedná se o listovní zásilky stanovených rozměrů (formát A6) s natištěnou známkou určené pro kratší sdělení.

 

Nové vlastní známky – TOPTRANS 30 let


Datum vydání: 22. 5. 2023


 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar