Category Archives: Specializované katalogy

Nová verze katalogu nálepek APOST 2020


Po více než dvou letech předkládám zájemcům aktualizovanou verzi katalogu nálepek APOST. Děkuji všem, kteří se na jeho vzniku podíleli a rád přijmu jakékoliv opravy, doplňky i komentáře. Vedle doplnění evidence zejména u podtypů 8 a 9 katalog reflektuje dvě zásadnější změny, ke kterým v mezidobí došlo.

 

Specializované katalogy R-nálepek (3. část)


Období 1945-1994 (typy C1 až C9)


 

Nová verze katalogu CN APOST 2018


Po roce a čtvrt je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST.


Vedle nově evidovaných CN zejména podtypů 8 a 9, katalog především reaguje na vývoj pobočkové sítě, kdy vzniklo velké množství smluvních poboček typu samostatný partner (SP) a na tento typ byl převeden i značný počet dosavadních partnerů I a II. Současná verze katalogu tak nově eviduje bezmála 400 poboček typu SP a jejich CN. Na rozdíl od partnerů I a II používají pobočky typu SP software, který (jako u normálních pošt) umožňuje obsluze editovat název pobočky, tištěný na nálepku počítačem. U některých SP se proto vedle názvu objevuje i slovo „Partner“ nebo jiná zajímavá označení (viz přiložené dvě ukázky). Rovněž to u SP umožňuje přidávat příležitostný text, a v důsledku toho se již začínají objevovat první příležitostné APOSTy u samostatných partnerů.


 

Nová verze katalogu CN APOST – k 30.10.2016


Po dvou letech je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST, jak v základní, tak i ve specializované verzi a v řazení podle abecedy nebo podle PSČ. Katalog eviduje nyní v základní verzi 21.878 ks a ve specializované verzi 25.391 ks různých nálepek a jejich variant. Elektronická verze umožňuje uživatelům obsah katalogu třídit dle vlastní potřeby a např. snadno vytřídit provizoria, příležitostné nálepky i nálepky partnerů.

 

Páté vydání katalogu strojových propagačních razítek


Letošního června se sběratelé dočkali pátého vydání katalogu strojových propagačních razítek Československa z období 1. republiky, jednoho z významných specializovaných filatelistických oborů a oborů poštovní historie. Autory katalogu v angličtině, který je k dispozici na internetové adrese https://www.csphilately.net/ v rubrice Publication for free (publikace zdarma) pod názvem:

 

Literatura na Slovensku


 

Digitalizace strojových razítek


 

Časové řady výplatních otisků


PŘEDMLUVA


Sběratel Ing. Jaroslav Rubišar je známý, že se věnuje námětovému oboru „doprava ve filatelii“. Do své sbírky zahrnuje i celou řadu artefaktů specializovaných oborů, mezi ně zejména výplatní otisky, z nichž vytváří časové řady v rámci jednoho či několika blízkých uživatelů výplatních strojů s příbuznou či identickou činností. Známý je jeho řetězec VSŽ Košice anebo dnes zavěšený řetězec ASAP – AZNP – ŠKODA a příbuzných podniků. Tím velmi prospěšným způsobem zachycuje podobu výplatních otisků od jejich zavedení na území Československa v průběhu celé historie těchto uživatelů výplatních strojů. O poštovní historii či o specializovanou či studijní sbírku výplatních otisků se jedná spíše nepřímo, i když se dotýká poštovní historii určitého místa či regionu.

 

Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

 

Katalogy výplatních otisků (I, CH a CS) na internetu (aktualizace)


Dne 5.ledna 2015 zřídil dlouholetý přítel můj a československého výplatního otisku pan Roberto Di Casola web pod názvem AFFRANCATURE MECCANICHE – METER STAMPS, kde mohou zájemci najít typologické a ilustrační katalogy italských (I), švýcarských (CH) a československých (CS) – (období 1926-1992) výplatních otisků. Katalogy jsou výsledkem jeho dlouholeté práce, při níž s ním spolupracovali i další významní sběratelé tohoto specializovaného oboru z celého světa, zejména z Německa a USA. Podkladem byly zejména rozsáhlé sbírky několika sběratelů. I já jsem měl tu čest být součástí jeho týmu.


 
Autogramiáda akademického malíře Pavla Sivka - 2. 2. 2023
This is default text for notification bar