Category Archives: Specializované katalogy

Mobilní pošty – publikace


Úvod k mobilním poštám.

Když v říjnu 2020 vyjela první dvě vozidla Mobilní pošty (MP), My poštovní historici zabývající se současností poštovního provozu jsme zajásali, ale zároveň jsme netušili, co nás čeká za překážky při mapování tohoto provozu. Myslím, že není v silách jednotlivce činnost MP zdokumentovat, proto jsem zapojil do akce více podobně naladěných kolegů filatelistů. Nebudu bědovat ani chválit, pouze děkuji všem, kteří přispěli ke zdaru tohoto díla. Myslím, že až budoucí generace, budou-li ještě filatelisté našeho ražení, posoudí, jak se nám náš záměr povedl.

Děkuji KF 00-15 Praha za možnost prezentace naší společné práce.

Václav Pixa 

Nová verze katalogu nálepek APOST 2020


Po více než dvou letech předkládám zájemcům aktualizovanou verzi katalogu nálepek APOST. Děkuji všem, kteří se na jeho vzniku podíleli a rád přijmu jakékoliv opravy, doplňky i komentáře. Vedle doplnění evidence zejména u podtypů 8 a 9 katalog reflektuje dvě zásadnější změny, ke kterým v mezidobí došlo.

 

Specializované katalogy R-nálepek (3. část)


Období 1945-1994 (typy C1 až C9)


 

Nová verze katalogu CN APOST 2018


Po roce a čtvrt je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST.


Vedle nově evidovaných CN zejména podtypů 8 a 9, katalog především reaguje na vývoj pobočkové sítě, kdy vzniklo velké množství smluvních poboček typu samostatný partner (SP) a na tento typ byl převeden i značný počet dosavadních partnerů I a II. Současná verze katalogu tak nově eviduje bezmála 400 poboček typu SP a jejich CN. Na rozdíl od partnerů I a II používají pobočky typu SP software, který (jako u normálních pošt) umožňuje obsluze editovat název pobočky, tištěný na nálepku počítačem. U některých SP se proto vedle názvu objevuje i slovo „Partner“ nebo jiná zajímavá označení (viz přiložené dvě ukázky). Rovněž to u SP umožňuje přidávat příležitostný text, a v důsledku toho se již začínají objevovat první příležitostné APOSTy u samostatných partnerů.


 

Nová verze katalogu CN APOST – k 30.10.2016


Po dvou letech je opět k dispozici aktualizovaná verze katalogu CN APOST, jak v základní, tak i ve specializované verzi a v řazení podle abecedy nebo podle PSČ. Katalog eviduje nyní v základní verzi 21.878 ks a ve specializované verzi 25.391 ks různých nálepek a jejich variant. Elektronická verze umožňuje uživatelům obsah katalogu třídit dle vlastní potřeby a např. snadno vytřídit provizoria, příležitostné nálepky i nálepky partnerů.

 

Páté vydání katalogu strojových propagačních razítek


Letošního června se sběratelé dočkali pátého vydání katalogu strojových propagačních razítek Československa z období 1. republiky, jednoho z významných specializovaných filatelistických oborů a oborů poštovní historie. Autory katalogu v angličtině, který je k dispozici na internetové adrese https://www.csphilately.net/ v rubrice Publication for free (publikace zdarma) pod názvem:

 

Literatura na Slovensku


 

Digitalizace strojových razítek


 

Časové řady výplatních otisků


PŘEDMLUVA


Sběratel Ing. Jaroslav Rubišar je známý, že se věnuje námětovému oboru „doprava ve filatelii“. Do své sbírky zahrnuje i celou řadu artefaktů specializovaných oborů, mezi ně zejména výplatní otisky, z nichž vytváří časové řady v rámci jednoho či několika blízkých uživatelů výplatních strojů s příbuznou či identickou činností. Známý je jeho řetězec VSŽ Košice anebo dnes zavěšený řetězec ASAP – AZNP – ŠKODA a příbuzných podniků. Tím velmi prospěšným způsobem zachycuje podobu výplatních otisků od jejich zavedení na území Československa v průběhu celé historie těchto uživatelů výplatních strojů. O poštovní historii či o specializovanou či studijní sbírku výplatních otisků se jedná spíše nepřímo, i když se dotýká poštovní historii určitého místa či regionu.

 

Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar