Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

Retrospektivní pohled do 20. století nám určí i časový úsek – 70. až 80. léta. Před sedmdesátými léty minulého století se výstavy konaly, nebyly tak četné jako v pozdějším sledovaném období. Navíc katalogy obsahovaly více článků s tématikou poštovní známky než specializovaných oborů. Rozmach nastal po Světové výstavě PRAGA 1962 a po ustanovení Komise specializovaných oborů v roce 1962 respektive po znovuobnovení Komise v roce 1976. Články s poštovně historickou tématikou (někdy i rozsáhlejší práce – přímo katalogy) se umístily v různých zdrojích zejména v 80. letech. Po roce 1989 se rozsah článků ustálil, řada publicistů ztratila z nejrůznějších důvodů platformu, i když jim byly stránky časopisů, periodik, zpravodajů apod. zůstaly otevřeny. Někteří z důvodů společenské změny měli jiné starosti. Bohužel ubylo výstav s tímto trendem, zmizely i výstavní katalogy. I internet udělal své.

Řada publicistů dopisuje na webové stránky různých subjektů, případně autoři vydávají svá větší či menší dílka na soukromé bázi. Je více jak znatelné, že 70. a hlavně 80. léta byly žněmi pro výstavní katalogy a články s poštovní historickou tématikou ve výstavních katalozích. Dnešní výběr se dotýká katalogů vydaných u příležitosti konání specializovaných výstav poštovní historie, dále si všímá katalogů vydaných u příležitosti konání různých výstav poštovních známek na různých úrovních v různých regionech v Čechách (mezinárodní, mezistátní, národní, oblastní, propagační aj. výstavy). Uvedení článků se dotýká jen článků s poštovně historickou tématikou. Z pochopitelných důvodů se nezmiňuji o článcích s tématikou poštovní známky, články psané z politických důvodů (úvody, připomínky výročí tehdejšího režimu) a informace týkající se výstav (všeobecné informace, personálie). Přehledy si nekladou nárok na to, aby byly vyčerpávající. Chtěl jsem zachytit jen tuto problematiku jako vzorek. I některé ryze politické výstavy a jejich katalogy (např. Celostátní výstava poštovních známek k 30. výročí osvobození. SOCFILEX, Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-PLR Ostrava 1976, Oblastní výstava poštovních známek PRAHA 76 apod.) spíše přinášely politické předmluvy, ale i v těchto katalozích lze najít řadu hodnotných textů s poštovně historických a specializovaných oborů. Proto ti sběratelé, kteří se chtějí poučit, by si tyto katalogy otevřít a prolistovat.

Prosím ani tyto katalogy nepodceňovat, i když jsou ovlivněny politikou v době, kdy vznikly. Obrazové přílohy obsahují titulní strany některých výstavních katalogů a náhodně vybraný náhled na jednu či dvě stránky některých katalogů. Věřím, že i tento příspěvek najde své místo v Kronice specializovaných oborů, kam si jej můžete zařadit.


KATALOGY SPECIALIZOVANÝCH VÝSTAV – výběr


Národní výstava poštovní historie a celin „Ostrava 1980“007a
(16. – 24.5.1980)

Katalog obsahoval 5 příspěvků (vydaných sešitovou formou).

 • Dr. Indra Bohumír, Pošta v Hranicích 1785 – 1980

 • Tovačovský Oldřich, Počátky moravsko-ostravské pošty

 • Ing. Polišenský Miroslav, Poštovní stanice v Severomoravském kraji v létech 1526 – 1620

 • Dr. Indra Bohumír, Literatura k dějinám poštovnictví a filatelie v Severomoravském kraji za léta 1945 – 1975

 • Kučera Jiří, 35. výročí osvobození Ostravska


Mezinárodní výstava poštovní historie a celin Socfilex 1982, Neratovice010a
(4. – 12.9.1982)

 • dr. Palkoska Vratislav, U Madridu bránili Prahu

 • Ing. Tekeĺ Jozef, Poĺná pošta armády maďarskej republiky rád na území Slovenska v roku 1919

 • Sudík Bedřich – Ing. Polišenský Miroslav, Stručné dějiny poštovního úřadu v Neratovicích

 • dr. Palkoska Vratislav, 20 let komise poštovní historie a celin SČSF


Propagační výstava doporučených celistvostí a R-nálepek012a
POŠTA A DOPORUČENÝ DOPIS PRAHA 1986 (3. – 11.10.1986)

 • Ing. Vychodil Karel, Doporučené zásilky v předznámkovém období

 • Kratochvíl Jiří, Z historie našich R-nálepek

 • Nekvasil Jiří, Doporučené celistvosti

 • Kratochvíl Jiří, Příležitostné a služební R-nálepky

 • RNDr. Špaček Karel, Tiskové vady R-nálepek v českých zemích po roce 1945


Výstava poštovní historie a celin PRAHA 1983014a
(28.5. – 5.6.1983)

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 – 1982

 • Ing. Hašek Antonín, Československá propagační razítka 1970 – 1982

 • Mahovský Václav, Provizorní R-nálepky ČSR 1945 – 1946


Celostátní výstava poštovní historie a aerofilatelie Ústí nad Labem017a
(6. – 14.9.1986)

 • Ing. Polišenský Miroslav, Stručné dějiny pošty v Ústí nad Labem do roku 1872

 • Ing. Palkoska Vratislav, Vývoj poštovních razítek

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Výplatní otisky Ústí nad Labem


KATALOGY VŠEOBECNÝCH VÝSTAV (POŠTOVNÍCH ZNÁMEK) – výběr


Krajská výstava poštovních známek Mladá Olomouc 1971
(19. – 27.6.1971)

 • Indra Viktor, Poštovní razítka používaná v Olomouci od nejstarších dob po dnešek

 • (bohatá příloha vyobrazení – 15 stran)


Krajská výstava poštovních známek ZNOJMO 1976
(3. – 18.7.1976)

 • Žampach František, Půlené novinové známky prvního vydání – sokol v letu

 • Schiebl Valentin, Pošta z Terezína

 • MUDr. Fila Karel, 150 let poštovní schránky

 • Špička Rudolf, Příležitostná a pamětní razítka používaná ve Znojmě od roku 1945

 • Maxa Vojtěch, Poštovny na Znojemsku

 • Špička Rudolf, Poštovní směrovací čísla

 • Benda Lubomír, MUDr. Fila Karel, Nouzová výroba poštovních známek a osudy č. lodi Lednice během Suezské blokády 1967 – 1975


Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-NSR 1977, Kladno020a
(9. – 14.4.1977)

 • Kvasnička Zdeněk,Československé letecké známky I. a II. vydání (pozn.aut.: doplněno o razítka, kašety, celistvosti)

 • Prof. Dr. Weidlich A. Hans, Über die Grenzen der Vorphilatelie

 • Dr. Jaeger Heinz, 125 Jahre Baden-Marke

 • MUDr. Viklický Vladimír, CSc., Dezinfekce poštovních zásilek

 • Nekvasil Jiří, Celiny Německé spolkové republiky


Městská výstava poštovních známek PRAHA 1977022a
(28.10. – 6.11.1977)

 • Nebeský Václav, Pražská potrubní pošta

 • Dr. Všetečka Karel, Pražské polní pošty

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Pražské výplatní otisky ve světle historie


Krajská výstava poštovních známek Severočeského a Severomoravského kraje023a
MOST 1980 (20. – 28.9.1980)

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Mostecko očima sběratele výplatních otisků

 • Mahovský Václav, Poštovní úřady Mostecka

 • Maxa Vojtěch, Poštovny Mostecka

 • Dr. ing. Schenk Jiří, Důlní pošta v Severočeském uhelném revíru mezi doly Jan I v lomu a Jan II v Mariánských Radčicích „Těžařstva uhelných dolů“ a vlaková poslíčkovská přeprava poštovních zásilek těchto dolů z Lomu do Ústí nad Labem a zpět provozovaná těžařstvím ve 20. letech našeho století

 • Dr. Pitlík Antonín, 130. výročí litvínovské pošty

 • Černý Zdeněk, Pošty v okrese Most po osvobození


Krajská výstava poštovních známek Středočeského a Jihočeského kraje Neratovice
(30.8. – 10.9.1980)

 • Sudík Bedřich, O poště v Libkovicích

 • Forman Miroslav, PH + C

 • Maxa Vojtěch, Poštovny Středočeského kraje


Oblastní filatelistická výstava BENEŠOV 1983027a
(10. – 17.9.1983)

 • Dr. Tywoniak Jiří, Z historie poštovnictví Benešovska

Krajská výstava poštovních známek Praha – Bratislava 1983
(28.10. – 6.11.1983)

 • Nekvasil Jiří, Dvě zajímavosti měnové reformy 1953

 • Prom. mat. Münzberger Vladimír, Nádražní razítka

 • Maxa Vojtěch, Inflace v Polsku 1922 – 1924

 • Nekvasil Jiří, Polská pošta v Levantě

 • Žampach František, Doprava pošty v Bosně a Hercegovině


Krajská filatelistická výstava Frýdek-Místek 1985
(19. – 28.4.1985)

 • Ing. Chmel Milan, Vznik a vývoj pošt ve Frýdku – Místku


III. Okresní výstava ke 150. výročí založení pošty v Humpolci

 • Zmek Josef, Z historie pošty v Humpolci

 • Ing. Leiš Ivan, Z historie výplatních otisků okresu Pelhřimov

 • Kučera Štěpán, Co vyšlo o R-nálepkách z KF Kamenice n. L.

 • Zmek Josef, Poštovní provoz na okrese Pelhřimov


Krajská výstava poštovních známek Praha
(2. – 11.10.1987)

 • Nekvasil Jiří, Poslední starorakouské dopisnice


2. Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR – NSR Kladno032a
(1. – 5.4.1988)

 • Ing. Pittermann Pavel, Bude to 70 let ….

 • Maassen Wolfgang, Kam kráčíš „moderní filatelie“?

 • Ing. Polišenský Miroslav, Z dějin poselských spojů mezi říšskými a českými zeměmi v 11. století

 • Doc. Ing. Kodeš Jiří, CSc., Poštovní provoz v Německu v letech 1945 – 1947

 • Dr. Musil Jindřich, Poštovní známky, celistvosti a razítka vypovídají

 • Krajíc Vlastimil, Československá vzducholodní pošta

 • Nekvasil Jiří, Celiny Bavorska


Další ukázky náhodně vybraných stránek z katalogů

 

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
Katalogy výplatních otisků (I, CH a CS) na internetu (aktualizace)

Dne 5.ledna 2015 zřídil dlouholetý přítel můj a československého výplatního otisku pan Roberto Di Casola web pod názvem AFFRANCATURE MECCANICHE...

Kolik stojí poštovné? (II)

Od 1.2.2015 bude platit nový ceník poštovného České pošty, s.p.  

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 20.1.2015

Srdečně Vás zveme na 53. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních...

Zavřít