Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

Retrospektivní pohled do 20. století nám určí i časový úsek – 70. až 80. léta. Před sedmdesátými léty minulého století se výstavy konaly, nebyly tak četné jako v pozdějším sledovaném období. Navíc katalogy obsahovaly více článků s tématikou poštovní známky než specializovaných oborů. Rozmach nastal po Světové výstavě PRAGA 1962 a po ustanovení Komise specializovaných oborů v roce 1962 respektive po znovuobnovení Komise v roce 1976. Články s poštovně historickou tématikou (někdy i rozsáhlejší práce – přímo katalogy) se umístily v různých zdrojích zejména v 80. letech. Po roce 1989 se rozsah článků ustálil, řada publicistů ztratila z nejrůznějších důvodů platformu, i když jim byly stránky časopisů, periodik, zpravodajů apod. zůstaly otevřeny. Někteří z důvodů společenské změny měli jiné starosti. Bohužel ubylo výstav s tímto trendem, zmizely i výstavní katalogy. I internet udělal své.

Řada publicistů dopisuje na webové stránky různých subjektů, případně autoři vydávají svá větší či menší dílka na soukromé bázi. Je více jak znatelné, že 70. a hlavně 80. léta byly žněmi pro výstavní katalogy a články s poštovní historickou tématikou ve výstavních katalozích. Dnešní výběr se dotýká katalogů vydaných u příležitosti konání specializovaných výstav poštovní historie, dále si všímá katalogů vydaných u příležitosti konání různých výstav poštovních známek na různých úrovních v různých regionech v Čechách (mezinárodní, mezistátní, národní, oblastní, propagační aj. výstavy). Uvedení článků se dotýká jen článků s poštovně historickou tématikou. Z pochopitelných důvodů se nezmiňuji o článcích s tématikou poštovní známky, články psané z politických důvodů (úvody, připomínky výročí tehdejšího režimu) a informace týkající se výstav (všeobecné informace, personálie). Přehledy si nekladou nárok na to, aby byly vyčerpávající. Chtěl jsem zachytit jen tuto problematiku jako vzorek. I některé ryze politické výstavy a jejich katalogy (např. Celostátní výstava poštovních známek k 30. výročí osvobození. SOCFILEX, Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-PLR Ostrava 1976, Oblastní výstava poštovních známek PRAHA 76 apod.) spíše přinášely politické předmluvy, ale i v těchto katalozích lze najít řadu hodnotných textů s poštovně historických a specializovaných oborů. Proto ti sběratelé, kteří se chtějí poučit, by si tyto katalogy otevřít a prolistovat.

Prosím ani tyto katalogy nepodceňovat, i když jsou ovlivněny politikou v době, kdy vznikly. Obrazové přílohy obsahují titulní strany některých výstavních katalogů a náhodně vybraný náhled na jednu či dvě stránky některých katalogů. Věřím, že i tento příspěvek najde své místo v Kronice specializovaných oborů, kam si jej můžete zařadit.


KATALOGY SPECIALIZOVANÝCH VÝSTAV – výběr


Národní výstava poštovní historie a celin „Ostrava 1980“007a
(16. – 24.5.1980)

Katalog obsahoval 5 příspěvků (vydaných sešitovou formou).

 • Dr. Indra Bohumír, Pošta v Hranicích 1785 – 1980

 • Tovačovský Oldřich, Počátky moravsko-ostravské pošty

 • Ing. Polišenský Miroslav, Poštovní stanice v Severomoravském kraji v létech 1526 – 1620

 • Dr. Indra Bohumír, Literatura k dějinám poštovnictví a filatelie v Severomoravském kraji za léta 1945 – 1975

 • Kučera Jiří, 35. výročí osvobození Ostravska


Mezinárodní výstava poštovní historie a celin Socfilex 1982, Neratovice010a
(4. – 12.9.1982)

 • dr. Palkoska Vratislav, U Madridu bránili Prahu

 • Ing. Tekeĺ Jozef, Poĺná pošta armády maďarskej republiky rád na území Slovenska v roku 1919

 • Sudík Bedřich – Ing. Polišenský Miroslav, Stručné dějiny poštovního úřadu v Neratovicích

 • dr. Palkoska Vratislav, 20 let komise poštovní historie a celin SČSF


Propagační výstava doporučených celistvostí a R-nálepek012a
POŠTA A DOPORUČENÝ DOPIS PRAHA 1986 (3. – 11.10.1986)

 • Ing. Vychodil Karel, Doporučené zásilky v předznámkovém období

 • Kratochvíl Jiří, Z historie našich R-nálepek

 • Nekvasil Jiří, Doporučené celistvosti

 • Kratochvíl Jiří, Příležitostné a služební R-nálepky

 • RNDr. Špaček Karel, Tiskové vady R-nálepek v českých zemích po roce 1945


Výstava poštovní historie a celin PRAHA 1983014a
(28.5. – 5.6.1983)

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Katalog výplatních otisků pražských pošt 1946 – 1982

 • Ing. Hašek Antonín, Československá propagační razítka 1970 – 1982

 • Mahovský Václav, Provizorní R-nálepky ČSR 1945 – 1946


Celostátní výstava poštovní historie a aerofilatelie Ústí nad Labem017a
(6. – 14.9.1986)

 • Ing. Polišenský Miroslav, Stručné dějiny pošty v Ústí nad Labem do roku 1872

 • Ing. Palkoska Vratislav, Vývoj poštovních razítek

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Výplatní otisky Ústí nad Labem


KATALOGY VŠEOBECNÝCH VÝSTAV (POŠTOVNÍCH ZNÁMEK) – výběr


Krajská výstava poštovních známek Mladá Olomouc 1971
(19. – 27.6.1971)

 • Indra Viktor, Poštovní razítka používaná v Olomouci od nejstarších dob po dnešek

 • (bohatá příloha vyobrazení – 15 stran)


Krajská výstava poštovních známek ZNOJMO 1976
(3. – 18.7.1976)

 • Žampach František, Půlené novinové známky prvního vydání – sokol v letu

 • Schiebl Valentin, Pošta z Terezína

 • MUDr. Fila Karel, 150 let poštovní schránky

 • Špička Rudolf, Příležitostná a pamětní razítka používaná ve Znojmě od roku 1945

 • Maxa Vojtěch, Poštovny na Znojemsku

 • Špička Rudolf, Poštovní směrovací čísla

 • Benda Lubomír, MUDr. Fila Karel, Nouzová výroba poštovních známek a osudy č. lodi Lednice během Suezské blokády 1967 – 1975


Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR-NSR 1977, Kladno020a
(9. – 14.4.1977)

 • Kvasnička Zdeněk,Československé letecké známky I. a II. vydání (pozn.aut.: doplněno o razítka, kašety, celistvosti)

 • Prof. Dr. Weidlich A. Hans, Über die Grenzen der Vorphilatelie

 • Dr. Jaeger Heinz, 125 Jahre Baden-Marke

 • MUDr. Viklický Vladimír, CSc., Dezinfekce poštovních zásilek

 • Nekvasil Jiří, Celiny Německé spolkové republiky


Městská výstava poštovních známek PRAHA 1977022a
(28.10. – 6.11.1977)

 • Nebeský Václav, Pražská potrubní pošta

 • Dr. Všetečka Karel, Pražské polní pošty

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Pražské výplatní otisky ve světle historie


Krajská výstava poštovních známek Severočeského a Severomoravského kraje023a
MOST 1980 (20. – 28.9.1980)

 • Dr. Bouška Miroslav, Ing. Leiš Ivan, Mostecko očima sběratele výplatních otisků

 • Mahovský Václav, Poštovní úřady Mostecka

 • Maxa Vojtěch, Poštovny Mostecka

 • Dr. ing. Schenk Jiří, Důlní pošta v Severočeském uhelném revíru mezi doly Jan I v lomu a Jan II v Mariánských Radčicích „Těžařstva uhelných dolů“ a vlaková poslíčkovská přeprava poštovních zásilek těchto dolů z Lomu do Ústí nad Labem a zpět provozovaná těžařstvím ve 20. letech našeho století

 • Dr. Pitlík Antonín, 130. výročí litvínovské pošty

 • Černý Zdeněk, Pošty v okrese Most po osvobození


Krajská výstava poštovních známek Středočeského a Jihočeského kraje Neratovice
(30.8. – 10.9.1980)

 • Sudík Bedřich, O poště v Libkovicích

 • Forman Miroslav, PH + C

 • Maxa Vojtěch, Poštovny Středočeského kraje


Oblastní filatelistická výstava BENEŠOV 1983027a
(10. – 17.9.1983)

 • Dr. Tywoniak Jiří, Z historie poštovnictví Benešovska

Krajská výstava poštovních známek Praha – Bratislava 1983
(28.10. – 6.11.1983)

 • Nekvasil Jiří, Dvě zajímavosti měnové reformy 1953

 • Prom. mat. Münzberger Vladimír, Nádražní razítka

 • Maxa Vojtěch, Inflace v Polsku 1922 – 1924

 • Nekvasil Jiří, Polská pošta v Levantě

 • Žampach František, Doprava pošty v Bosně a Hercegovině


Krajská filatelistická výstava Frýdek-Místek 1985
(19. – 28.4.1985)

 • Ing. Chmel Milan, Vznik a vývoj pošt ve Frýdku – Místku


III. Okresní výstava ke 150. výročí založení pošty v Humpolci

 • Zmek Josef, Z historie pošty v Humpolci

 • Ing. Leiš Ivan, Z historie výplatních otisků okresu Pelhřimov

 • Kučera Štěpán, Co vyšlo o R-nálepkách z KF Kamenice n. L.

 • Zmek Josef, Poštovní provoz na okrese Pelhřimov


Krajská výstava poštovních známek Praha
(2. – 11.10.1987)

 • Nekvasil Jiří, Poslední starorakouské dopisnice


2. Mezistátní výstava poštovních známek ČSSR – NSR Kladno032a
(1. – 5.4.1988)

 • Ing. Pittermann Pavel, Bude to 70 let ….

 • Maassen Wolfgang, Kam kráčíš „moderní filatelie“?

 • Ing. Polišenský Miroslav, Z dějin poselských spojů mezi říšskými a českými zeměmi v 11. století

 • Doc. Ing. Kodeš Jiří, CSc., Poštovní provoz v Německu v letech 1945 – 1947

 • Dr. Musil Jindřich, Poštovní známky, celistvosti a razítka vypovídají

 • Krajíc Vlastimil, Československá vzducholodní pošta

 • Nekvasil Jiří, Celiny Bavorska


Další ukázky náhodně vybraných stránek z katalogů

 

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar