Sborníky poštovní historie (70. a 80.léta 20.století)


Koncem srpna jsem na našich stránkách podrobně popsal vynikající počin našeho Poštovního muzea na publicistickém poli. Článek „Sborníky Poštovního muzea 1978-1989/90“ rozšířil bibliografii specializovaných oborů a poštovní historie převážně z pera profesionálních poštovních historiků. V několika případech je doplnili i amatérští poštovní historici-sběratelé či pracovníci pošty. Přítel Štěpán Kučera doplnil tuto informaci ještě o jeden sborník – poslední v řadě z roku 1991, za což mu ještě jednou děkuji. Zájemcům doporučuji zařadit si tento článek do Kroniky specializovaných oborů a do sekce Odborná literatura, kam tento vynikající počin patří plným právem. Věřím, že budou tyto sborníky jednoho dne digitalizovány v celé podobě ….

Léta 70. a 80. minulého století však nepřinesla jen profesionální sborníky s články tak nutné pro naše sběratelství. S rozkvětem specializovaných oborů po Světové výstavě PRAGA 1962 a Výstavě specializovaných oborů PRAHA 1966, jakož i s zintenzívněním činnosti Komise specializovaných oborů (později Komise poštovní historie a celin) nejen v oblasti sběratelství, ale též při podpoře publicistiky, nastal i rozmach specializované literatury.

Mezi literaturou se objevily i obsáhlé a komplexní sborníky poštovní historie, které byly vydány ke specializovaným výstavám, k různým výročím či ke Dnům poštovní historie. V období let 1972 – 1986 mne zaujaly tři Sborníky poštovní historie, které vydaly různé subjekty Svazu českých filatelistů a které tvořily výběrem autorů a šíří článků doplněných o ilustrace špičku poštovně historické publicistiky. Autory byly publicisté, sběratelé, amatérští poštovní historici, v tomto případě doplnění o profesionální poštovní historiky v kontrastu ke sborníkům Poštovního muzea. Věřím, že i v těchto, ale i dalších případech dojde k jejich digitalizaci. V ilustrační části zobrazuji titulní strany tří sborníků, ale i ukázky textu a zveřejněných obrázků. Pravda ilustrace byly tištěny černě. Nedostatek kvality obrázků (či tisku) vynahradily kvalitní texty. Sborníky, i když se věnovaly převážně regionu, kde vyšly, měly i význam, který přesáhl hranice svého regionu, který popisovaly.

V příštím příspěvku se dotknu i dalšího fenoménu poštovně historické literatury – katalogů vydaných ke specializovaným výstavám poštovní historie a celin, ale i ke všeobecným výstavám, kde se objevilo též mnoho poštovně historických článků. Tyto katalogy nebyly označeny jako sborníky, články byly součástí katalogů, proto se zde dnes o nich na tomto místě nezmiňuji.

Dalšími zdroji zmiňující poštovní historie jsou monografie a příručky ty jsou všeobecně známé a zájemci je zcela jistě mají ve své knihovničce a časopisy či zpravodaje. I tyto jsou k dostání v knihovnách či v digitalizované formě na různých serverech (např. FILASO). Zpravodaje by měly být zveřejněny na tomto serveru v nejbližší době.


Sborník poštovní historie jižních Čech

Vydal výstavní výbor Celostátní výstavy specializovaných oborů, poštovní historie a poštovních celin PÍSEK 1972. K tisku připravili Jaroslav Podroužek a Václav Konštant, tisk Jihočeské tiskárny Písek, 198 stran, náklad 2000, Písek 1972. Sborník vyšel v 10. roce výročí založení komise specializovaných oborů SČF (zal. 1962) a byl součástí katalogu k druhé Celostátní výstavě, kterou uspořádali tentokrát písečtí sběratelé. Mezi autory vidíme i dva členy našeho KF 00-15 – Karla Horkého a Karla Všetečku. Třetím byl dr. Vratislav Palkoska, který byl v roce 1972 předsedou komise specializovaných oborů SČF a napsal úvod ke sborníku.

Články otištěné ve Sborníku (tak, jak se objevily v této publikaci).

 • Doc. Roubík František, DrSc., K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století1972_PISEK_SBORNIK_CAST_1
 • Ing. Votoček Emil, Poštovní razítka Prácheňského kraje
 • Zajíček Pankrác, Předznámkové dokumenty ve specializovaných oborech filatelie
 • Martínek Miroslav, Geneze dějin poštovnictví v české historické vědě
 • PhDr. Beránek Karel, prom. hist. Špiritová Alexandra, Soupis pramenů k dějinám pošt ve Státním ústředním archivu v Praze 1527 – 1918
 • Prof. Cihla Ladislav, Pošta v Nové Hospodě
 • Kvasnička Zdeněk, Poštovné roku 1863
 • Konštant Václav, Písecký 11. pěší pluk a filatelie
 • Tomschik H., Staré Rakousko – Chybotisk na dopisnici (korespondenční lístek) z r. 1873
 • Horký Karel, Horník Václav, Konštant Václav, Písek: Popřevratová razítka z roku 1918 – 20 na území dnešního Jihočeského kraje
 • Dr. Všetečka Karel, Čs. porevoluční razítka z let 1945 – 46 v Jihočeském kraji
 • Justýnovi Marie a Jaroslav, Jihočeské filatelistické výstavy

II. Sborník poštovní historie jižních Čech – 200 let pošty Písek DE PISEK 79

Tento v pořadí druhý sborník z této oblasti byl vydán k Výstavě poštovních známek a poštovní dokumentace u příležitosti výročí 200 let pošty Písek a 60 let Klubu filatelistů v Písku. Vydal Organizační výbor výstavy DE PISEK 79. K tisku připravil Václav Konštant za spolupráce B. Novotného, tisk Jihočeské tiskárny Č. Budějovice.

Sborník obsahoval tyto odborné články:

 • Poštovní muzeum Praha1972_PISEK_SBORNIK_CAST_2
 • Ježek Jaroslav, Sběratelův kolotoč
 • Prom. hist. Špiritová Alexandra, Písečtí dědiční poštmistři
 • Ing. Votoček Emil, Poštovní razítka Prácheňského kraje z let 1919 – 1939
 • Prof. Cihla Ladislav, Dvě drobnosti z poštovní historie
 • Nekvasil Jiří, Pošta v chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Ing. Příkaský Vladimír, Pošta po osvobození v Písku v roce 1945
 • Mašek Jan, Národnostní problematika na razítkách poštoven Jihočeského kraje
 • Ing. Feldmann Vladimír, Historie poštoven v okrese Český Krumlov
 • Dr. Palkoska Vratislav, Censura

Sborník přednášek IX. Dnů poštovní historie Klatovy 14. – 16. listopadu 1986

Sborník vydala Západočeská skupina poštovní historie a celin KV SČSF v Plzni spolu s KPH SČF, 300 výtisků, Redaktor RNDr. Karel Špaček. Sborník byl vydán ke Dnům poštovní historie, které byly pořádány, které od roku 1978 pořádala KPHC SČF v krajích.

Odborné články:

 • Ing. Polišenský Miroslav, Poselské a poštovní spoje na území Západočeského kraje do konce 18. století1986_KLATOVY_9_DNY
 • PhMr. Sieber Rudolf, Z historie pošty v Klatovech
 • RNDr. Špaček Karel, Pošta v Klenčí pod Čerchovem
 • Hauzner Pavel, Naše žebrácká mzda křičí po nápravě!
 • Ing. Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky v kontextu světového vývoje
 • Ing. Leiš Ivan, Výplatní otisky Klatov
 • RNDr. Špaček Karel, Nejstarší R-nálepky československé pošty?
 • Dr. Palkoska Vratislav, Československá polní pošta v západních Čechách /1945/
 • Prof. Papoušek Jaroslav, Výpomocné rekomandační nálepky v českých zemích po osvobození 1945 – 1946

Sborníků, které byly vydány v tomto období, je zcela jistě více, ale vyznáním na konec mohu jen konstatovat, že toto jsou tři sborníky poštovní historie, které mi utkvěly v paměti a ke kterým se rád vracím z mnoha důvodů. Zejména abych si osvěžil různé aspekty poštovní historie a abych připomněl ty autory, kteří už nejsou mezi námi a které jsem měl tu čest osobně poznat. Ze všeho nejvíc mne první písecký sborník k poštovní historii přitáhl.

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Starší příspěvky:
První vánoční pohlednice na světě

První advent nám přinesl ledovou krustu nad Českem. Současně nám připomněl, že nastal předvánoční čas plný řady příjemných povinností.  Jednou...

120 let od založení MOV

Česká asociace po olympijskou a sportovní filatelii (OLYMPSPORT) připravila povídání ke 120 rokům založení MOV, které bude součástí brožury, jejíž vydání...

Poštovní muzeum představí ilustrace pro malé i velké

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1 připravuje ve svých prostorách výstavu s názvem Ilustrace pro malé i velké, která...

Zavřít