Sborníky poštovní historie (70. a 80.léta 20.století)


Koncem srpna jsem na našich stránkách podrobně popsal vynikající počin našeho Poštovního muzea na publicistickém poli. Článek „Sborníky Poštovního muzea 1978-1989/90“ rozšířil bibliografii specializovaných oborů a poštovní historie převážně z pera profesionálních poštovních historiků. V několika případech je doplnili i amatérští poštovní historici-sběratelé či pracovníci pošty. Přítel Štěpán Kučera doplnil tuto informaci ještě o jeden sborník – poslední v řadě z roku 1991, za což mu ještě jednou děkuji. Zájemcům doporučuji zařadit si tento článek do Kroniky specializovaných oborů a do sekce Odborná literatura, kam tento vynikající počin patří plným právem. Věřím, že budou tyto sborníky jednoho dne digitalizovány v celé podobě ….

Léta 70. a 80. minulého století však nepřinesla jen profesionální sborníky s články tak nutné pro naše sběratelství. S rozkvětem specializovaných oborů po Světové výstavě PRAGA 1962 a Výstavě specializovaných oborů PRAHA 1966, jakož i s zintenzívněním činnosti Komise specializovaných oborů (později Komise poštovní historie a celin) nejen v oblasti sběratelství, ale též při podpoře publicistiky, nastal i rozmach specializované literatury.

Mezi literaturou se objevily i obsáhlé a komplexní sborníky poštovní historie, které byly vydány ke specializovaným výstavám, k různým výročím či ke Dnům poštovní historie. V období let 1972 – 1986 mne zaujaly tři Sborníky poštovní historie, které vydaly různé subjekty Svazu českých filatelistů a které tvořily výběrem autorů a šíří článků doplněných o ilustrace špičku poštovně historické publicistiky. Autory byly publicisté, sběratelé, amatérští poštovní historici, v tomto případě doplnění o profesionální poštovní historiky v kontrastu ke sborníkům Poštovního muzea. Věřím, že i v těchto, ale i dalších případech dojde k jejich digitalizaci. V ilustrační části zobrazuji titulní strany tří sborníků, ale i ukázky textu a zveřejněných obrázků. Pravda ilustrace byly tištěny černě. Nedostatek kvality obrázků (či tisku) vynahradily kvalitní texty. Sborníky, i když se věnovaly převážně regionu, kde vyšly, měly i význam, který přesáhl hranice svého regionu, který popisovaly.

V příštím příspěvku se dotknu i dalšího fenoménu poštovně historické literatury – katalogů vydaných ke specializovaným výstavám poštovní historie a celin, ale i ke všeobecným výstavám, kde se objevilo též mnoho poštovně historických článků. Tyto katalogy nebyly označeny jako sborníky, články byly součástí katalogů, proto se zde dnes o nich na tomto místě nezmiňuji.

Dalšími zdroji zmiňující poštovní historie jsou monografie a příručky ty jsou všeobecně známé a zájemci je zcela jistě mají ve své knihovničce a časopisy či zpravodaje. I tyto jsou k dostání v knihovnách či v digitalizované formě na různých serverech (např. FILASO). Zpravodaje by měly být zveřejněny na tomto serveru v nejbližší době.


[stextbox id=“info“]

Sborník poštovní historie jižních Čech

Vydal výstavní výbor Celostátní výstavy specializovaných oborů, poštovní historie a poštovních celin PÍSEK 1972. K tisku připravili Jaroslav Podroužek a Václav Konštant, tisk Jihočeské tiskárny Písek, 198 stran, náklad 2000, Písek 1972. Sborník vyšel v 10. roce výročí založení komise specializovaných oborů SČF (zal. 1962) a byl součástí katalogu k druhé Celostátní výstavě, kterou uspořádali tentokrát písečtí sběratelé. Mezi autory vidíme i dva členy našeho KF 00-15 – Karla Horkého a Karla Všetečku. Třetím byl dr. Vratislav Palkoska, který byl v roce 1972 předsedou komise specializovaných oborů SČF a napsal úvod ke sborníku.
[/stextbox]

Články otištěné ve Sborníku (tak, jak se objevily v této publikaci).

 • Doc. Roubík František, DrSc., K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století1972_PISEK_SBORNIK_CAST_1
 • Ing. Votoček Emil, Poštovní razítka Prácheňského kraje
 • Zajíček Pankrác, Předznámkové dokumenty ve specializovaných oborech filatelie
 • Martínek Miroslav, Geneze dějin poštovnictví v české historické vědě
 • PhDr. Beránek Karel, prom. hist. Špiritová Alexandra, Soupis pramenů k dějinám pošt ve Státním ústředním archivu v Praze 1527 – 1918
 • Prof. Cihla Ladislav, Pošta v Nové Hospodě
 • Kvasnička Zdeněk, Poštovné roku 1863
 • Konštant Václav, Písecký 11. pěší pluk a filatelie
 • Tomschik H., Staré Rakousko – Chybotisk na dopisnici (korespondenční lístek) z r. 1873
 • Horký Karel, Horník Václav, Konštant Václav, Písek: Popřevratová razítka z roku 1918 – 20 na území dnešního Jihočeského kraje
 • Dr. Všetečka Karel, Čs. porevoluční razítka z let 1945 – 46 v Jihočeském kraji
 • Justýnovi Marie a Jaroslav, Jihočeské filatelistické výstavy

[stextbox id=“info“]

II. Sborník poštovní historie jižních Čech – 200 let pošty Písek DE PISEK 79

Tento v pořadí druhý sborník z této oblasti byl vydán k Výstavě poštovních známek a poštovní dokumentace u příležitosti výročí 200 let pošty Písek a 60 let Klubu filatelistů v Písku. Vydal Organizační výbor výstavy DE PISEK 79. K tisku připravil Václav Konštant za spolupráce B. Novotného, tisk Jihočeské tiskárny Č. Budějovice.
[/stextbox]

Sborník obsahoval tyto odborné články:

 • Poštovní muzeum Praha1972_PISEK_SBORNIK_CAST_2
 • Ježek Jaroslav, Sběratelův kolotoč
 • Prom. hist. Špiritová Alexandra, Písečtí dědiční poštmistři
 • Ing. Votoček Emil, Poštovní razítka Prácheňského kraje z let 1919 – 1939
 • Prof. Cihla Ladislav, Dvě drobnosti z poštovní historie
 • Nekvasil Jiří, Pošta v chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Ing. Příkaský Vladimír, Pošta po osvobození v Písku v roce 1945
 • Mašek Jan, Národnostní problematika na razítkách poštoven Jihočeského kraje
 • Ing. Feldmann Vladimír, Historie poštoven v okrese Český Krumlov
 • Dr. Palkoska Vratislav, Censura

[stextbox id=“info“]

Sborník přednášek IX. Dnů poštovní historie Klatovy 14. – 16. listopadu 1986

Sborník vydala Západočeská skupina poštovní historie a celin KV SČSF v Plzni spolu s KPH SČF, 300 výtisků, Redaktor RNDr. Karel Špaček. Sborník byl vydán ke Dnům poštovní historie, které byly pořádány, které od roku 1978 pořádala KPHC SČF v krajích.
[/stextbox]

Odborné články:

 • Ing. Polišenský Miroslav, Poselské a poštovní spoje na území Západočeského kraje do konce 18. století1986_KLATOVY_9_DNY
 • PhMr. Sieber Rudolf, Z historie pošty v Klatovech
 • RNDr. Špaček Karel, Pošta v Klenčí pod Čerchovem
 • Hauzner Pavel, Naše žebrácká mzda křičí po nápravě!
 • Ing. Leiš Ivan, Čs. výplatní otisky v kontextu světového vývoje
 • Ing. Leiš Ivan, Výplatní otisky Klatov
 • RNDr. Špaček Karel, Nejstarší R-nálepky československé pošty?
 • Dr. Palkoska Vratislav, Československá polní pošta v západních Čechách /1945/
 • Prof. Papoušek Jaroslav, Výpomocné rekomandační nálepky v českých zemích po osvobození 1945 – 1946

Sborníků, které byly vydány v tomto období, je zcela jistě více, ale vyznáním na konec mohu jen konstatovat, že toto jsou tři sborníky poštovní historie, které mi utkvěly v paměti a ke kterým se rád vracím z mnoha důvodů. Zejména abych si osvěžil různé aspekty poštovní historie a abych připomněl ty autory, kteří už nejsou mezi námi a které jsem měl tu čest osobně poznat. Ze všeho nejvíc mne první písecký sborník k poštovní historii přitáhl.

Autor: Ivan Leiš


 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar