Sborníky Poštovního muzea 1978 – 1989/1990


V období let 1978 – 1989/1990 vydávalo Poštovní muzeum v Praze (PM) v Nakladatelství dopravy a spojů 010asborníky, kde se objevily odborné články pracovníků Poštovního muzea zejména z oblasti historie poštovnictví. Do sborníků přispěli i další špičkoví odborníci na danou tématiku z jiných institucí. V tomto období vyšlo celkem 11 sborníků, ty vycházely pravidelně každý rok (s výjimkou roku 1979, v letech 1989/1990 vyšel dvojsborník v jednom provedení).

Účel sborníků popsal v úvodním slově (SPM 1978) Juraj Maňák, tehdejší první náměstek ministra spojů ČSSR takto:

[stextbox id=“info“]

„Kvalitu odbornej práce Poštového muzea …. zaiste prehĺbí i prvý Zborník Poštového muzea … . Jeho cieĺom je oboznámiť predovšetkým spojársku veřejnost, ale i ostatnú veřejnost s problematikou práce Poštového muzea a v odborných príspevkoch otvoriť zasvätený pohĺad odborníkov do niektorých oblastí a odborov histórie poštovníctva.“

[/stextbox]

Je na místě připomenout, že sborníky začaly vycházet v šedesátém roce existence této PM. Sborníky a jejich články zcela jistě našly odezvu nejen ve své době. Jsou jistě přínosem i pro badatele dnešní doby.

016a 001a 014a 013a 018a

První dílčí a krátké zhodnocení přineslo „Slovo úvodem“ Ing. Michala Ondrejky, prvního místopředsedy prezidia PRAGA 1988, které bylo otištěno v SPM 1988:

[stextbox id=“info“]

„Zájem o něj (rozuměj Sborník) potvrzuje skutečnost, že je pravidelně celý náklad rozebrán. Tato nenápadná publikace se postupem doby stala samozřejmou součástí nabídky většiny odborných, ale i veřejných knihoven v ČSSR … . Je tomu proto, že na stránkách sborníku se soustřeďují nejnovější informace o výsledcích studia a výzkumu v řadě oborů dějin a současnosti československých spojů. … Za uplynulých deset let vyšlo ve Sborníku Poštovního muzea přibližně sto odborných statí, zpracovaných 35 autory. Příspěvky se dotýkají celé škály oborů spojů – pošty, telekomunikací, radiokomunikací, známkové tvorby…“.

[/stextbox]

75 let od vypuknutí II. světové války 1939-2014 001aPřipravil jsem bibliografii odborných článků z jednotlivých sborníků tak, aby tato kvalitní a více jak užitečná publikace nezůstala zapomenuta. Rád usnadňuji tímto počinem hledání pramenů a důležitých informací zájemcům o poštovní historii a poštovní známku. Sborníky vycházely v nákladu 2000 výtisků (v několika případech byl počet menší, v jednom případě i vyšší). Počet stránek všech vydaných sborníků dosáhl počet skoro 2000. Sborníky byly bohatě ilustrovány, některé ilustrace byly barevné. Do některých sborníků byly vloženy volné přílohy (mapy, ukázky ze sbírek PM). V roce 1986 Sborník měl název Československé spoje / Sborník Poštovního muzea 1986. Články jsou doplněny ve většině případů několikajazyčným resumé. Za články najdeme i odkazy na prameny, které autor použil. V některých sbornících jsou několikastránkové barevné přílohy ze sbírek Poštovního muzea či z provozu institucí tehdejších čs. spojů. Některé sborníky obsahují i recenze publikací (např. SPM 1982).012a

Příspěvek je doplněn ilustračními obrázky titulních stran některých sborníků, několika ilustracemi ze sborníků či vložených příloh.

Věřím, že bibliografie bude zájemcům, sběratelům, publicistům a badatelům na úseku poštovní historie užitečná. Doplňuji, že úvodní slova u každého sborníku nejsou v tomto rejstříku uvedena. Ti, kteří si doplňují Kroniku specializovaných oborů na našich internetových stránkách, si do příslušného časového období mohou doplnit tuto informaci o sbornících, která je dosti podstatná. Bibliografie je vytvořena abecedně dle autorů v jednom seznamu (v záznamu je použita zkratka SPM – Sborník Poštovního muzea).


Souhrnná bibliografie odborných článků je k dispozici ke stažení ve formátu XLSX a PDF:

[wpdm_file id=54] [wpdm_file id=55]

Autor: Ivan Leiš


 

1 Responses to Sborníky Poštovního muzea 1978 – 1989/1990

  1. Ivan Leiš napsal:

    Přítel Štěpán Kučera mne laskavě upozornil na to, že v přehledu Sborníků Poštovního muzea chybí poslední z nich, a to Sborník PM 1991. Rád doplňuji a příteli Kučerovi děkuji za doplnění. Vydal NADAS.

     

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar