Katalog modrých otisků ČR 2014-2016 (2. aktualizace)


2. aktualizace k 13.3.2016


Byly aktualizovány modré výplatní otisky licenční řady L87 (Kapitola č. 1, 2, 4, 5) a L97 (Kapitola č. 3) a byl přidán „Katalog dosud nalezených licencí L87 a L97“, který si můžete stáhnout ve formátu XLSX. Byla provedena kompletní aktualizace obrazových částí katalogu.


Úvod


Sběratelství výplatních otisků je v poštovním provozu vedle jiných technických vymožeností fenoménem naší doby. Vzniklo ve dvacátých letech 20. století současně s proniknutím červených výplatních otisků do poštovního provozu při vyplácení zásilek poté, co Světová poštovní unie (UPU) oficiálně dala na svých světových kongresech v Madridu (1920) a ve Stockholmu (1924) souhlas s jejich používáním a stanovila pravidla. Článek 42 světové úmluvy o používání výplatních strojů v poštovním provozu se stal základem pro tento způsob vyplácení, které se poté masivně rozšířilo po celém světě.

NEOPOSTOd těchto let se hodně změnilo. Mechanické výplatní stroje koncem 20. století byly postupně nahrazovány digitální verzí vyšší generace. Pokrok si našel i území České republiky a její poštovní provoz. Přinesl velkou změnu v podobě moderních digitálních výplatních strojů zprvu v červené barvě, posléze – od roku 2014 – i v modré barvě a s matrixem. Moderní stroje nejen svým mechanismem vytváří digitální známku, ale zaznamenávají i data o zásilce. Pyšní se konektivitou LAN a USB. MohouNEOPOST_1 zásilku vážit a přijmout kreditování na dálku. Automaticky aktualizují i poštovní tarify. Předností je i emailové upozornění na stav inkoustu ve stroji a dálková diagnostika. Statistiky a monitoring poštovních nákladů jsou samozřejmostí. Veřejnost tyto posly nové techniky přijala a v roce 2015 počet uživatelů těchto strojů narostl.

I sběratelská obec ihned po jejich zavedení zaostřila svou pozornost a začala tyto nové artefakty sběratelství shromažďovat a věnovat se jim. Koncem roku 2015 nastala logická situace, že je nutno vytvořit první katalog, spíše seznam umožňující nejen shromáždit dostupné informace z poštovního provozu sběratelským pohledem, ale vytvořit jednotný jazyk pro sběratelské dorozumění pro logickou výměnu. Doplňuji, že typologický katalog již existuje a je zavěšen na našich stránkách KF 00-15, v pravém sloupci na titulní straně v rubrice SPECIALIZOVANÉ OBORY pod názvem „Ilustrace k článku GLOSY 2013 – II“. Předložený katalog je katalogem ilustračním navazujícím na již zveřejněný typologický záznam a popis. Tento typ výplatního otisku zařadili i autoři katalogu The International Postage Meter Stamp Catalog na základě mého upozornění.

Číslování je zatím provizorní a bude nutno je měnit při dalších nálezech, případně zvážit zveřejnění dodatkového seznamu. Období použití těchto otisků teprve začalo a není uzavřeno. Zcela jistě budou hlášeny další nálezy a seznam se bude rozšiřovat (není zatím uzavřen). Proto prosím o sledování příspěvků na našich stránkách a nových otiscích a dodatky k tomuto katalogu.

Můj další pokus katalogizace je stále jen pokusem, který je nutno v dalších letech vylepšovat a doplňovat. Zájemce informuji, že jsem zvolil poštovně historické hledisko při katalogizaci, které se tak osvědčilo ve všech předchozích katalogizačních počinech od poloviny 70. let minulého století do dneška. Na tomto místě uvádím, že v přehledech jsou otisky s názvy pošt, jimž je předřazen název „Depo“. Ty opomíjím a uživatel je najde v katalogu pod místním názvem.

Pozorný čtenář jistě ihned postřehne, že katalog tvoří 3 části, do kterých jsem otisky rozdělil. Jednak je to seznam/katalog otisků soukromých uživatelů (s označením, ale i bez označení oprávněného uživatele výplatního stroje), dále pro snažší orientaci jsou v dalším přehledu uvedeny a zobrazeny výplatní otisky bez označení oprávněného uživatele a konečně je uveden třetí seznam/katalog otisků, které začaly vyplácet zejména hromadné zásilky koncem roku 2015 na poštách. Udává se datum 1.12.2015, ale vyskytují se i otisky s datem z listopadu 2015.

V seznamu zatím nenajdete dlouhé odborné úvody a zájemce odkazuji na některé dřívější katalogy, které obsahují vše potřebné, popis výplatního stroje (zatím jen jediného soustavy Neopost), terminologii, metodiku sestavení katalogu, literaturu, ocenění. Na ocenění je příliš brzo, nicméně určitý obrázek poskytují aukční weby www.ebay.com a www.aukro.cz či aukce specializovaných společností (např. The Meter Stamp Society USA), kde se podobné či identické modré otisky již nacházejí a mohou poskytnout určité vodítko k ocenění. Nevyslovuji se podrobně ke strojům, které zásliky vyplácejí, Jsou údajně tří ze široké škály výrobce NEOPOST (IS-350, IS-440, IS-480). Později jistě dojde i na jejich detailnější popis konstrukce a funkce.

Omezuji se na katalog dle podacích pošt a v jejich rámci abecedního řazení uživatelů včetně ilustrací, přehled otisků bez označení uživatele, rejstříky (uživatelů a licenčních čísel). Pro snadnou přehlednost doplňuji přehled zkratek základních služeb, které výplatní otisky nastavují.

Na nálezech, respektive získání důležitých informací, se podílela řada sběratelů, kterým webové stránky Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha ke zveřejnění poskytly prostor ve zřízené rubrice „Modré výplatní otisky“. Zde najdeme obrázky dosud dokumentovaných otisků. V denním přehledu zpráv se objevují jednotlivá hlášení a poznámky k nim. Na tomto místě bych rád poděkoval těm, kteří se svými podklady o tento katalog zasloužili. Abecedně a bez titulů jimi jsou: Ladislav Čechák, Antonín Dostálek, Přemysl Haloda, Karel Holoubek, Máša Chábová, Jaroslav Konečný, Pravoslav Kukačka, Jiří Marko, Jiří Neumann, Jaroslav Pavlátka, Václav Pixa, Jaroslav Punčochář, Jaromír Skácel,  Milan Těšínský, Vladimír Vrbata, Jan Všetečka. Všem děkuji a těším se na další spolupráci. Jsem rád, že jsme zachytili nástup těchto výplatních strojů od samého počátku a že zachycujeme otisky z poštovního provozu ku prospěchu sběratelů. V minulosti tomu tak nebylo. Svědčí to o současné vyspělosti specializovaných sběratelů.

Uzávěrka prvního vydání katalogu je 22.12.2015, může dojít i k přečíslování existujících otisků.
Druhá aktualizace katalogu je k datu 13.3.2016

Dodatky a připomínky, ale i sebemenší informace rád uvítám na emailové adrese: ILeis@seznam.cz

Sběratelům přeji hodně úspěchů v tomto novém sběratelském podoboru specializované filatelie a věřím, že tento katalog přijali jako malý dárek k Novému roku 2016 a že vítají i jeho aktualizace.

Autor: Ivan Leiš


MODRÉ výplatní otisky NEOPOST České republiky v letech 2014-2015 (sběratelsky dokladované)


1. Katalog dle podacích pošt a abecedního řazení uživatelů (s provizorním označením)

2. Přehled otisků dle podacích pošt bez označení oprávněných uživatelů výplatních strojů

3. Seznam výplatních otisků soustavy NEOPOST určených pro vyplácení hromadných zásilek na poštách (licenční číslo vlevo nad matrixem ve formátu L97XXXXXX) s ukázkou

4. Seznam dle abecedního pořadí uživatelů

5. Licenční rejstřík strojů (celkově bez poštovních)

6. Přehled zkratek základních služeb a doplňkových služeb

7. Poznámky


Kapitola 1

TDG1


B1

266 01 Beroun 1
Městský úřad Beroun

nezn. lic.
-12/15-

MODRY_BEROUN1

B2

602 00 Brno 2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Brno-město

87002137
-8/15-

KU_BRNO_MESTO

B3

602 00 Brno 2
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Brno-venkov

87002136
-8/15-


B4

615 00 Brno 15
IMS (International Mail Service)

87002130
-1/15-


Č1

470 07 Česká Lípa
(DEPO ČESKÁ LÍPA 70)
NEMOCNICE Česká Lípa

87002128
-7/15-


H1

695 01 Hodonín 1
(bez označení uživatele)

87002111
-1/16-


H2

268 01 Hořovice
Městský úřad Hořovice

87002189
-10/15-


CH1

357 36 Chodov u Karlových Var 2
Město Chodov

87002101
-3/15-


L1

460 01 LIBEREC
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

87002139
-10/15-


M1a

293 02 Mladá Boleslav 2
ATALIAN

87002081
-12/14-


M1b

293 02 Mladá Boleslav 2
ATALIAN (bez označení uživatele)

viz též Praha 86

87002081
-11/16-


M2

295 01 Mnichovo Hradiště
Město Mnichovo Hradiště
(bez označení uživatele)

87002118
-3/15-


N1

288 02 Nymurk 2
Vodovody a kanalizace Nymburk

87002095
-01/16-


O1

675 21 Okříšky
Městys Okříšky

87002107
-8/15-


O2

772 00 Olomouc 2
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

87002141
-3/16-


O3

770 72 Olomouc 9
(DEPO OLOMOUC 72)
Olomoucký kraj

87002245
-11/15-


O4

704 00 Ostrava 4
Stavební bytové družstvo Nová huť, Ostrava

87002192
-7/16-


O5

700 30 Ostrava 30
GE Money Bank
(bez označení uživatele)

87002142
-7/15-


O6

700 48 Ostrava 48
Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava-Zábřeh

87002106
-10/15-


P1

397 01 Písek 1
Město Písek

87002183
-4/15-


P2

306 00 Plzeň 5
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

87002138
-8/16-


P3

118 00 Praha 011
Ministerstvo kultury

87002131
-3/15-


P4

110 00 Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy

87002083
-11/14-
-9/15-


P5

120 00 Praha 2
Obvodní soud pro Prahu 5

87002288
-2/16-


P6

140 00 Praha 4
GE Money Bank
(bez označení uživatele)

87002094
-2/15-


P7

160 00 Praha 6
Kaufland spol. s r.o.

87002132
-12/16-


P8

160 00 Praha 6
Vysoká škola chemicko-technologická

87002127
-9/15-


P9

100 00 Praha 10
Obvodní soud pro Prahu 10

87002076
-9/15-


P10

100 00 Praha 10
SZÚ (Státní zdravotní ústav)

87002186
-9/15-


P11

128 00 Praha 28
CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu) ústav)

87002285
-1/16-


P12

160 08 Praha 68
Český aeroholding
(označení uživatele: Fly to/from Prague)

87002075
-2/15-


P13

186 00 Praha 86
ATALIAN
(viz ATALIAN Mladá Boleslav 2)

87002082
-1/15-


P14

199 00 Praha 99
GE Aviation Czech, s.r.o.

87002109
-12/16-


P15

102 00 Praha 102
STILL

87002238
-12/15-


P16

155 00 Praha 515
Kühne + Nagel

87002184
-3/15-


P17

163 00 Praha 618
Fakultní nemocnice v Motole

87002193
-2/16-


P18

110 00 Praha 1

(DEPO PRAHA 702)
Česká silniční společnost

87002247
-3/16-


P19a

193 00 Praha 913
TETA drogerie

87002144
-10/15-


P19b

193 00 Praha 913
P.K. Solvent s.r.o.
(Velkoobchodní síť Šestajovice)

87002144
-10/15-


P19c

193 00 Praha 913
FAMILY drogerie s.r.o.

87002144
-12/15-


P19d

193 00 Praha 913
Salfa a.s.

87002144
-12/15-


R1

408 01 Rumburk
Město Rumburk

87002277
-2/16-


T1

763 62 Tlumačov
Dura.Line CT, s.o.r.

87002114
-5/15-


Ú1

686 01 Uherské Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

87002187
-12/15-


Ú2a

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN

87002073
-12/14-


Ú2b

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN (nové označení)

87002073
-5/15-

L87002073_3

Ú2c

400 11 Ústí nad Labem 11
EVROFIN
(bez označení uživatele)

87002073
-12/14-


Z1

689 03 Znojmo 3
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj

87002134
-3/15-


 • DEPO Česká Lípa 70 – viz Č1

 • DEPO Olomouc 72 – viz O3

 • DEPO Praha 702 – viz P18


Kapitola 2


87002111
-1/16-

Hodonín 1

bez označení


87002081
-12/14-

Mladá Boleslav 2

Atalian Mladá Boleslav 2


87002118
-3/15-

Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště


87002141
-3/16-

Olomouc 2

Zdravotní pojišťovna MV ČR


87002142
-7/15-

Ostrava 30

GE Money Bank


87002094
-3/15-

Praha 4

GE Money Bank Praha 4


87002193
-2/16-

Praha 618

bez označení


87002073
-12/14-

Ústí nad Labem 11

EVROFIN


Kapitola 3


B1 (poš)

608 00 Brno 8

97000001
-12/15-


H1 (poš)

580 02 Havlíčkův Brod 2

97000056
-12/16-


H2 (poš)

769 01 Holešov

97000009
-5/16-


M1 (poš)

293 05 Mladá Boleslav 5

97000042
-1/16-


P1 (poš)

530 01 Pardubice 1

97000050
-12/15-


P2 (poš)

397 01 Písek 1

97000019
-12/15-


P3 (poš)

180 00 Praha 8

97000033
-12/15-


P4 (poš)

170 04 Praha 74

97000032
-12/17-


P5 (poš)

180 08 Praha 88

97000034
-12/15-


P6 (poš)

190 03 Praha 93

97000035
-12/15-


P7 (poš)

199 00 Praha 99

97000038
-12/15-


U1 (poš)

Uherský Brod 1

97000004
-12/15-


V1 (poš)

755 01 Vsetín 1

97000006
-12/15-


Ž1 (poš)

Žamberk

97000054
-11/15-


Licenční číslo

PSČ

Název uživatele

Stažení katalogu licencí

1 97000001 608 00 Brno 8

Soubor ke stažení (XLSX)


Katalog obsahuje evidenci výplatních strojů podle licenčního čísla (licenční řada L87 a L97). Soubor je možné po stažení otevřít v programu EXCEL. Kromě jiného zde najdete informace o PSČ pošty a dále údaj o oprávněném uživateli.

 • první list – licence řady L87

 • druhý list – licence řady L97


Aktualizace souboru k 13.3.2016


2 97000004 688 01 Uherský Brod 1
3 97000006 755 01 Vsetín 1
4 97000009 769 01 Holešov
5 97000019 397 01 Písek 1
6 97000032 170 04 Praha 74
7 97000033 180 00 Praha 8
8 97000034 180 08 Praha 88
9 97000035 190 03 Praha 93
10 97000038 199 00 Praha 99
11 97000042 293 05 Mladá Boleslav 5
12 97000050 530 01 Pardubice 1
13 97000054 564 01 Žamberk
14 97000056 580 02 Havlíčkův Brod 2

Kapitola 4

Název uživatele

Katalogové číslo

1 ATALIAN M1a, M1b, P13
2 CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu P11
3 Český aeroholding (Fly to/from Prague) P12
4 Dura.Line CT s.r.o. T1
5 EVROFIN Ú2a, Ú2b, Ú2c
6 GE Money Bank O5, P6
7 GE Aviation Czech s.r.o. P14
8 IMS (International Mail Service) Brno B4
9 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-město B2
10 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-venkov B3
11 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Znojmo Z1
12 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň P2
13 Kaufland spol. s r.o. P7
14 Krajská nemocnice Liberec L1
15 Kühne + Nagel Praha 5 P16
16 Magistrát hl. m. Prahy P4
17 Město Chodov CH1
18 Město Mnichovo Hradiště M2
19 Město Písek P1
20 Město Rumburk R1
21 Městský úřad Beroun B1
22 Městský úřad Hořovice H2
23 Městys Okříšky O1
24 Ministerstvo kultury ČR Praha 011 P3
25 NEMOCNICE Česká Lípa Č1
26 Obvodní soud pro Prahu 5 P5
27 Obvodní soud pro Prahu 10 P9
28 Olomoucký kraj O3
29 Státní zdravotní ústav (SZU) P9
30 Stavební bytové družstvo Nová huť, Ostrava O4
31 STILL P15
32 Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh O6
33 TETA drogerie (P.K. Solvent s.r.o., FAMILY, Salfa) P19a, P19b, P19c, P19d
34 Uherskohradišťská nemocnice U1
35 Vododovy a kanalizace Nymburk, a.s. N1
36 Vysoká škola chemicko-technologická Praha 6 P8
37 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Olomouc O2

Kapitola 5


Licenční číslo L87XXXXXX


Soubor ke stažení (XLSX)


Katalog obsahuje evidenci výplatních strojů podle licenčního čísla (licenční řada L87 a L97). Soubor je možné po stažení otevřít v programu EXCEL. Kromě jiného zde najdete informace o PSČ pošty a dále údaj o oprávněném uživateli.

 • první list – licence řady L87

 • druhý list – licence řady L97


Aktualizace souboru k 13.3.2016


Licenční číslo

Název uživatele

1 87002073 (X) EVROFIN
2 87002075 Český aeroholding (Fly to/from Prague)
3 87002076 Obvodní soud pro Prahu 10
4 87002095 Vodovody a kanalizace Nymburk
5 87002081 (X) ATALIAN Mladá Boleslav 2
6 87002082 ATALIAN Praha 86
7 87002083 Magistrát hl. m. Prahy
8 87002094 (X) GE Money Bank Praha 4
9 87002101 Město Chodov
10 87002106 Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava-Zábřeh
11 87002107 Městys Okříšky
12 87002109 GE Aviation Czech, s.r.o.
13 87002111 (X) Hodonín
14 87002114 Dura Line CT, s.r.o.
15 87002118 (X) Město Mnichovo Hradiště
16 87002127 Vysoká škola chemicko-technologická Praha 6
17 87002128 NEMOCNICE Česká Lípa
18 87002130 IMS (International Mail Service) Brno
19 87002131 Ministerstvo kultury ČR Praha 011
20 87002132 Kaufland spol. s r.o.
21 87002134 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Znojmo
22 87002136 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-venkov
23 87002137 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj Brno-město
24 87002138 Katastrální úřad pro Plzeňský kraj Plzeň
25 87002139 Krajská nemocnice Liberec
26 87002141 (X) Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Olomouc
27 87002142 (X) GE Money Bank Ostrava
28 87002144 TETA drogerie (P.K. Solvent s.r.o., Family, Salfa)
29 87002183 Město Písek
30 87002184 Kühne + Nagel Praha 5
31 87002186 SZÚ (Státní zdravotní ústav)
32 87002187 Uherskohradišťská nemocnice Uherské Hradiště
33 87002189 Městský úřad Hořovice
34 87002192 Stavební bytové družstvo Nová Huť (SBDNH) Ostrava
35 87002193 (X) Praha 618
36 87002238 Still Praha 102
37 87002245 Olomoucký kraj
38 87002247 Česká silniční společnost Praha 1 (ČSVTS Praha 1)
39 87002277 Město Rumburk
40 87002285 Czech Trade Česká agentura pro podporu obchodu
41 87002288 Obvodní soud pro Prahu 5

Symbol „X“ je určen otiskům bez označení oprávněného uživatele.


Kapitola 6

Typově schválený otisk pro výplatní stroje zavedený do praxe Českou poštou, s.p.
je dán příslušnou normou ČP 186/389/2014/PRM.

Digitální známka schválená Českou poštou, s.p.

POPIS_MODREHO_OTISKU

Na následujících obrázcích najdete přehled označení produktového kódu zásilky (červená šipka) – Česká republika

(kliknutím na obrázky se dostanete k jejich původní velikosti)
dispozice_01 dispozice_02

Poznámky

 • Zobrazené ilustrace jsou až na výjimky zmenšené a neodpovídají skutečnosti

 • Modrá barva se může od originálu lišit

 • Zdroje informací: poštovní věstníky, normy, články o modrých otiscích na webu www.kf0015.cz, vlastní sbírka, hlášení sběratelů

 • Katalogizace (číslování) a záznamy vycházejí z osvědčených postupů při katalogizaci výplatních otisků u publikovaných katalogu Miroslava Boušky, Luďka Janů a Ivana Leiše

 • Symbol „X“ je určen otiskům bez označení oprávněného uživatele.

 

4 Responses to Katalog modrých otisků ČR 2014-2016 (2. aktualizace)

 1. Pravoslav Kukačka napsal:

  Ivane,
  je to opravdu krásný dárek sběratelům k letošním Vánocům, díky.

  Slávek Kukačka

   
 2. Všetečka Jan napsal:

  Velice přehledně uspořádané a mnoho důležitých informací pro případné zájemce.

  Díky Ivane.

   
 3. Ivan Leiš napsal:

  Díky za slova uznání. Na Katalogu modrých otisků NEOPOST se stále pracuje a za pochodu budou do něj zařazeny v nejbližších dnech ještě přírůstky z posledních dnů roku 2015, jakož i první, zatím krátký seznam poštovních otisků výplatních strojů NEOPOST, které poznáme dle odlišného čísla licence (L97) nad matrixem. Na našich stránkách byla zveřejněna krátká informace o těchto otiscích, které vyplácejí zásilky od konce listopadu/začátku prosince. Jsem rád, že jsme pro sběratele zachytili tyto otisky od začátku jejich existence v poštovním provozu, což u předchozích náběhů nových otisků od roku 1926 se nestalo.

  Zcela jistě jako každý rok neopomenu ani letos souhrn novinek, které potěšily náš sběratelský život v končícím roce (jedná se otisky digitálních strojů nižší digitální úrovně v červené barvě, jejichž Katalog je k nalezení v rubrice SPECIALIZOVANÉ OBORY v příspěvku „Ilustrace k článku GLOSY 2013 -II“ a „Nové objevy a zajímavosti českých výplatních otisků – 2014“). Snad v lednu. Ani tyto otisky by se neměly ztratit z okruhu zájmu sběratelů.

   
 4. Ivan Leiš napsal:

  AUTORSKÁ INFORMACE

  Uživatele Katalogu modrých otisků NEOPOST České republiky 2014-2016, který je založen na třídění otisků z poštovně historického hlediska, informuji, že k datu 2.aktualizace 13. 3. 2016 jsem ukončil doplňování a zveřejňování dalších nových sběratelsky doložených poznatků z tohoto podoboru. Práce na Katalogu jsem nicméně neukončil a doplňky budou do stávající práce zaneseny a vydány s největší pravděpodobností ve vhodný okamžik tištěnou formou. I elektronická verze bude jednou za čas doplněna a upravena. Laskavostí výboru KF 00-15 první pokus o Katalog, který je zpracován poštovně historicky (otisky jsou řazeny abecedně dle názvu dohlédacích pošt – řazení vychází z dobrých zkušeností spojených s předchozími katalogizačními pokusy československých výplatních otisků), zůstane na webových stránkách. Za toto rozhodnutí děkuji. Velké díky a uznání patří i všem, kteří přispěli k vypracování tohoto Katalogu i sebemenší radou či nálezem otisku.

  Zájemci o pravidelné aktualizace a informace o současných modrých otiscích České republiky však o nové údaje a souhrnné přehledy nepřijdou. Náš webmaster Ing. Jiří Marko iniciativně zřídil podstránky http://modry.kf0015.cz, kde pravidelně zveřejňuje E-Databázi doposud známých modrých výplatních otisků. Zde mohou zájemci získat přehled doposud sběratelsky doložených otisků a nové informace. Tyto podstránky obsahují otisky řazené podle licenčních čísel výplatních strojů. Sběratele upozorňuji, že číslování otisků uvedených v mém Katalogu a v E-Databázi se různí.

  Věřím, že sběratelé a uživatelé českých výplatních otisků toto rozhodnutí přijmou vstřícně a že se aktivně budou i nadále podílet na tvorbě nejen tohoto přehledu modrých otisků, které zatím tvoří velmi malou entitu tohoto sběratelského oboru od roku 1993. Od vzniku otisků několika výrobců strojů a velké řady jejich modelů s nápisem ČESKÁ REPUBLIKA respektive ČESKÁ POŠTA v barvě červené (a později modré) existuje dle skromného odhadu několik tisíc ne-li více. Škoda, že podobná situace cesty nacházet a zveřejňovat otisky formou jakési „reality show“, jak tomu je u modrých otisků, nebyla koncem roku 1992 a počátkem roku 1993. Hodně cenných otisků zmizelo z košů na papír ve sběru. Doufám, že se najdou sběratelé, kteří zachytí i červené otisky z let 1993 dodnes. Typologické pomůcky u nás i ve světě naštěstí existují.

  Sběratelům přeji hodně radosti nad sbírkou výplatních otisků, aspoň takovou, jako jsem prožil s dalšími kolegy a přáteli v 70. letech a později já.

  Ivan Leiš

   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar