Specializované obory – historická kronika


Z hlediska obliby v roce 1987-1988, kdy byl průzkum proveden, byly doporučené zásilky a nálepky.

Zajímavá je i struktura v rámci tohoto směru.

SBĚRATELSKÁ STRUKTURA V RÁMCI SMĚRU ADJUSTACE POŠTOVNÍCH ZÁSILEK:

R.nálepky/R celistvosti:

460

Jiné:

45

Expresní nálepky:

47

Recepisy:

67

Dobírkové nálepky:

36

Podací lístky:

37

 Letecké:

62

 Jiné druhy značení:

26

 Valéry:

101

 Kolky v poštovním provozu:

37

 Balíkové:

37

(+/) autor průzkumu a přehledů: Ivan Leiš 1986-1988

Další zásadní činností této komise byla tradiční přednášková činnost, která navázala na předchozí roky. Pro potřeby přednáškové činnosti a svazové vzdělávání členské základny pro zájemce o specializované obory se zvláštním důrazem na poštovní historii vytvořil předseda komise Ivan Leiš souhrn témat použitelných pro přednášky (obsahoval i Zásady budování a hodnocení exponátů – zde vyňaty a metodiku badatelství a sběratelství poštovní historie – též neuvedeno). Vyňaty jsou i celiny.

Teze přednášek pro přednášející

1986

Československá oborná veřejnost si připomněla v tomto roce 100 let R-nálepek v Českých zemích. Městský výbor SČSF Praha (za přispění řady členů KF 00-15) na počest tohoto výročí uspořádal Propagační výstavu doporučených celistvostí a R-nálepek „POŠTA A DOPORUČENÝ DOPIS PRAHA 1986“ ve dnech 3. – 11. října 1986 v sále Ústřední školy ROH Antonína Zápotockého v Praze. Návštěvníci měli možnost si připomenout velký význam doporučených zásilek v uplynulých sto letech. Výstava byla propagační. Exponáty byly vystaveny ve třech třídách – oficiální exponáty (7), filatelistické exponáty (98), filatelistická literatura (15). Množství exponátů doložilo oblíbenost tohoto sběratelského oboru v českých zemích a na Slovensku.

K výstavě byl vydán odborný katalog s pěti články špičkových odborníků (Karel Vychodil, Jiří Kratochvíl, Jiří Nekvasil, Karel Špaček). Nechyběly ani filatelistické artefakty.


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Starší příspěvky:
Teze přednášek pro přednášející

Adjustace poštovních zásilek 3.1   Definice a druhy Definice adjustace poštovních zásilek – označování druhů poštovních zásilek – doporučené zásilky a...

Zpravodaje a periodika

Poštovně historických zpravodajů bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech ovšem více. Jednak v průběhu osmdesátých let se od centrálních zpravodajů komise odštěpily...

Klasifikace specializovaných oborů

Šedesátá léta znamenala rozmach sběratelství specializovaných oborů. Bylo tomu tak ve všech oblastech. Bouřlivý vývoj se nevyhnul ani důležité části...

Zavřít