Specializované obory – historická kronika


Z hlediska obliby v roce 1987-1988, kdy byl průzkum proveden, byly doporučené zásilky a nálepky.

Zajímavá je i struktura v rámci tohoto směru.

SBĚRATELSKÁ STRUKTURA V RÁMCI SMĚRU ADJUSTACE POŠTOVNÍCH ZÁSILEK:

R.nálepky/R celistvosti:

460

Jiné:

45

Expresní nálepky:

47

Recepisy:

67

Dobírkové nálepky:

36

Podací lístky:

37

 Letecké:

62

 Jiné druhy značení:

26

 Valéry:

101

 Kolky v poštovním provozu:

37

 Balíkové:

37

(+/) autor průzkumu a přehledů: Ivan Leiš 1986-1988

Další zásadní činností této komise byla tradiční přednášková činnost, která navázala na předchozí roky. Pro potřeby přednáškové činnosti a svazové vzdělávání členské základny pro zájemce o specializované obory se zvláštním důrazem na poštovní historii vytvořil předseda komise Ivan Leiš souhrn témat použitelných pro přednášky (obsahoval i Zásady budování a hodnocení exponátů – zde vyňaty a metodiku badatelství a sběratelství poštovní historie – též neuvedeno). Vyňaty jsou i celiny.

Teze přednášek pro přednášející

1986

Československá oborná veřejnost si připomněla v tomto roce 100 let R-nálepek v Českých zemích. Městský výbor SČSF Praha (za přispění řady členů KF 00-15) na počest tohoto výročí uspořádal Propagační výstavu doporučených celistvostí a R-nálepek „POŠTA A DOPORUČENÝ DOPIS PRAHA 1986“ ve dnech 3. – 11. října 1986 v sále Ústřední školy ROH Antonína Zápotockého v Praze. Návštěvníci měli možnost si připomenout velký význam doporučených zásilek v uplynulých sto letech. Výstava byla propagační. Exponáty byly vystaveny ve třech třídách – oficiální exponáty (7), filatelistické exponáty (98), filatelistická literatura (15). Množství exponátů doložilo oblíbenost tohoto sběratelského oboru v českých zemích a na Slovensku.

K výstavě byl vydán odborný katalog s pěti články špičkových odborníků (Karel Vychodil, Jiří Kratochvíl, Jiří Nekvasil, Karel Špaček). Nechyběly ani filatelistické artefakty.


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar