Specializované obory – historická kronika


13. 5. 2013

V pondělí dne 13.5.2013 si Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha připomněl 70 let své existence a 70 let organizovaného sběratelství specializovaných oborů. Slavnostní setkání členů a přátel a audiovizuální show se konaly v divadle U Valšů v Domě Portus v ulici Karolíny Světlé v Praze 1. Tímto setkání vyvrcholily oslavy, které byly zahájeny 6.9.2012 a soustředily se na přednášky, exkurze do poštovních provozů, procházku po poštách v Praze, zveřejnění loga klubu, vydání filatelistických artefaktů, minivýstavku. Mezi artefakty klub vydal upravený tiskový list (UTL) s kupony, pošta zabezpečila příležitostné denní razítko a příležitostnou dopisnici (připomínající kromě výročí klubu i 40 let poštovních směrovacích čísel v českém poštovním provozu) a příležitostnou R-nálepku. K výstavě rytec Milda Bláha uspořádal i besedu a pro tuto příležitost zhotovil reklamní nepoštovní razítko. K výročí byla vydána brožura „70 let Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha“, připomínající historii a činnost klubu a osobnost zakladatele Václava Nebeského. Klub zabezpečuje péčí svého jednatele Pravoslava Kukačky pravidelný a úzký kontakt se členy a příznivci klubu, od května otevřel klub internetové stránky KF 00-15 Praha.

Autor: Ivan Leiš, chronologická esej zpracována ke dni 13.7.2013, dodatky s fakty týkající se této problematiky zasílejte na adresu Ivana Leiše

Zdroje informací v chronologické řazení tak, jak se objevují v textu:

 1. Nebeský Václav, Filatelistovo podzimní rozjímaní,  NADAS, Praha 1975

 2. Lešetický Jaroslav, časopis Český filatelista, rok 1898 a další, různé články a příspěvky

 3. Berliner-Philatelisten-Klub

 4. Specializované obory (rubrika s několika příspěvky různých autorů), Filatelie 1965, 1966 (různá čísla)

 5. Čtvrtník Pavel, Kramář Jan, Tošnerová Patricia, Monografie československých a českých známek, 25. díl/1. svazek, 90 let Poštovního muzea, Praha 2008

 6. www.ceskaposta.cz/cz/muzeum

 7. Müller Edwin, Grosses Handbuch der Abstempelungen von Altösterreich und Lombardei-Venetien, Vídeň 1925

 8. Müller Edwin, Die Poststempel aus der Freimarkenausgabe 1867 von „Österreich und Ungarn“, Vídeň 1927

 9. Müller Edwin, Handbook of the Pre-Stamp Postmarks of Austria, New York 1960

 10. Katalogy světových výstav WIPA Vídeň

 11. Český filatelista, Časopis, 1896-1908

 12. Tribuna filatelistů, časopis, 1922-1944

 13. Filatelie, časopis, 1957-2013

 14. Jonáš Albert, Studie o čsl. frankotipu, 2 díly, Praha 1933, 1934 (katalogy)

 15. Lešetický Jaroslav, Winkler F.T., Seznam otisků výplatních strojů Československa, Praha 1931


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Setkání Společnosti knihtiskových známek - 20.4.2024 (sobota)
This is default text for notification bar