Specializované obory – historická kronika


 1. Vacek J., Popřevratový razítka bývalého Československa, Praha 1940

 2. Katalogy celostátních, mezinárodních a světových výstav PRAGA/PRAHA (různé roky)

 3. Zpravodaj klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15, Praha 1977-1982

 4. Nebeský Václav, Československá příležitostná a propagační ratítka 1919-1969, (6 sešitů) Brno 1971

 5. Katalog 1. celostátní výstavy specializovaných oborů Praha 1966, Praha 1966

 6. Zápisy ze schůzí komise specializovaných oborů (komise poštovní historie) 1976-1989

 7. Zpravodaj KSO/KPHC 1976-1977

 8. Zpravodaje KPHC Poštovní historie a Postilion, Praha 1978-1989

 9. Sborníky a přednášky Dnů poštovní historie v rámci komise poštovní historie SČSF a SČF

 10. Katalogy a sborníky specializovaných výstav poštovní historie – Písek 1972, Kutná Hora 1976, Ústí nad Labem 1986

 11. Zpravodaje sekcí komise poštovní historie a celin z let 1976-1989

 12. Nezávislý zpravodaj výplatních otisků KURÝR 1988-1992

 13. Filatelie – rubrika Poštovní historie Celiny vycházející v letech 1976-1977

 14. Katalog Výstavy poštovní historie a celin PRAHA 1983

 15. Katalog Propagační výstavy doporučených celistvostí a R-nálepek „Pošta a doporučený dopis“, Praha 1986

 16. www.japhila.cz

 17. www.kf0015.cz

 18. www.phstamps.com

 19. Autorský tým KF 00-15, 70 let Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha, Praha 2013

 20. Leiš Ivan, Scénář Audiovizuálního pásma k 70. výročí KF 00-15 a související podkladové eseje, Radonice 2011-2013

 21. Leiš Ivan, Osobní archiv autora, Praha 1972-2013

 22. Votoček Emil, Česká poštovní razítka od nejstarších dob do roku 1918, Monografie československých známek, několik dílů a svazků, od roku 1975

 23. Kratochvíl Jiří, Pražské pošty Historie a současnost, Praha 2009

 24. Kratochvíl Jiří, Monografie československých a českých známek a poštovní historie, Historický vývoj názvů pošt a poštoven v českých zemích, 20. díl (2), Praha 2012

 25. Leiš Ivan, Výplatní otisky (příručka), Praha 1991


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Starší příspěvky:
Teze přednášek pro přednášející

Adjustace poštovních zásilek 3.1   Definice a druhy Definice adjustace poštovních zásilek – označování druhů poštovních zásilek – doporučené zásilky a...

Zpravodaje a periodika

Poštovně historických zpravodajů bylo v sedmdesátých a osmdesátých letech ovšem více. Jednak v průběhu osmdesátých let se od centrálních zpravodajů komise odštěpily...

Klasifikace specializovaných oborů

Šedesátá léta znamenala rozmach sběratelství specializovaných oborů. Bylo tomu tak ve všech oblastech. Bouřlivý vývoj se nevyhnul ani důležité části...

Zavřít