Specializované obory – historická kronika


První číslo Zpravodaje bylo věnováno 450. výročí organizovaného poštovnictví v českých zemích (1526-1976). V roce 1976 vyšlo kromě tohoto čísla i dvojčíslo 2/3. V roce 1977 byly vydány 4 další čísla v nákladu 500ks. Cyklostylová forma byla doplněna několika obrázkovými stranami. Ve zpravodajích se objevilo několik rozsáhlých příloh a materiálů.

Ke spolupráci v komisi byli postupně přizváni Pravoslav Kukačka (sekce příležitostných razítek), Emil Votoček (denní razítka), Pavel Jech, Jiří Pohorecký, Václav Bortlík. Současně byli nominování vedoucí krajských skupin specializovaných oborů (gestoři). Prvními gestory byli: Miroslav Forman (Středočeský kraj), J. Příkazský (Jihočeský), Miroslav Vostatek (Východočeský), Jaroslav Papoušek (Jihomoravský), Miroslav Blaha (Severomoravský). Neobsazený v době prvního zasedání KSO byl kraj Severočeský a Západočeský. Velký důraz se začal klást na jurymany specializovaných oborů, kteří byli jmenovitě nominováni na základě zkušeností a věku. Začala se psát nová kapitola organizovaného sběratelství specializovaných oborů (později přejmenována na specializované obory, později na poštovní historii a celiny, tento název vydržel až do roku 1988, kdy svazové orgány rozhodly o oddělení poštovní historie a celin do dvou samostatných komisí).

1976

Obnovená komise specializovaných oborů v průběhu roku 1976 zveřejnila svou oficiální klasifikaci specializovaných oborů (poštovní historie a celin). Tato byla oficiálně publikována ve Zpravodaji KSO (č. 1/1976 – strany 4-8).

PALKOSKOVA KLASIFIKACE (kráceno o Výstavní řád poštovní historie a celin)

Poznámka autora: V dalším textu Palkoskovy klasifikace je uvedeno: uspořádání sbírek, charakter jednotlivých oborů, a popis výstavního exponátu.Za Klasifikací následují plány a program sekcí, které byly schváleny v rámci struktury staronové komise, z pera designovaných vedoucích sekcí.

1977/1978

Komise specializovaných oborů v roce 1978 otevřela na stránkách Filatelie pravidelnou rubriku nazvanou POŠTOVNÍ HISTORIE CELINY. Obnovená komise poštovní historie a celin SČSF se svými špičkovými  představiteli ve více méně pravidelné rubrice POŠTOVNÍ HISTORIE/CELINY publikovala v časopise Filatelie špičkové texty, které nejen informovaly, ale pomohly zájemcům jasně vysvětlit kategorii poštovní historii a celin. Příspěvky se dotkly jednak všeobecných témat, jednak specializovaných. Všechny byly velmi erudované a dlouhou dobu reprezentativní pro dané obory. V roce 1977 vyšla více jak desítka článků publicistů Vratislava Palkosky, Václava Mahovského, autorů KPHC, Jiřího Nekvasila, Miroslava Polišenského, Zdeňka Storcha, Miroslava Boušky a Ivana Leiše. Týkaly se historie komise, klasifikace výstavní třídy PHC, zásad hodnocení exponátů, významných celostátních výstav PHC, budování sbírek celin, R-nálepek, metodiky historie poštovnictví, pohledu na poštovní historii a filatelii, budování regionální sbírky pH, jakož i výplatních otisků. Do dneška jsou texty aktuální, nepřekonané a nadčasové. Rubrika pokračovala i v dalším roce 1978 ve Filatelii, jen na jiná témata z poštovní historie. Ke slovu se dostali opět špičkoví sběratelé, vystavovatelé, organizátoři odborné činnosti Václav Konštant, Richard Bayer z Vídně,Pravoslav Kukačka, Josef Weissenstein, František Dvořák, Jozef Tekeĺ, Jaroslav Papoušek, Karel Kuča, Viktor Indra, Zoltán Tóth, Antonín Čejchan.

Témat bylo též hodně: historie poštovnictví, razítkářství,příležitostné a propagační razítka, zjišťování pravosti předznámkových dopisů z čs. území, popřevratová razítka regionů, vojenská pošta 1919, problémy razítek po roce 1945-1947, firemní štočky výplatních otisků, úředních dopisnic, pošty v Komárne, úřední recepisy.“

Další činností komise bylo pořádání Dnů poštovní historie. Hostitelé byli krajští gestoři.


 

Stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Regionální přítisk České pošty – Ostrava II - 15.4.2024 (pondělí)
This is default text for notification bar