Monthly Archives: Květen 2018

KAREL VŠETEČKA – 120 let od narození


Kluby samy jako instituce netvoří každodenní historii sběratelství, tu vytvářejí její členové a zejména pak osobnosti klubů sdružené v těchto potřebných organizovaných entitách na základě uznané identity.

Dr. Karel Všetečka, nenápadný člen klubu filatelistů 00-15 a sběratele razítek a výplatních otisků, publicista a vystavovatel zanechal význačnou stopu v dějinách československého a českého specializovaného sběratelství. Jeho rozsáhlý exponát „Razítka Prahy“ se stal chloubou sbírek Poštovního muzea v Praze.

Před nedávnem jsme si připomněli 75 let existence našeho klubu, který sdružoval a sdružuje sběratele specializovaných oborů, zejména pak zájemce o poštovní historii a poštovní současnost.

 

102. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 23.5.2018


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 23.5.2018 uskutečnila 102.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 23.5.2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Díky patří i entitě přátel a sympatizantů našeho klubu


V minulých dnech jsme si připomněli sedmdesát pět let existence našeho klubu, který sdružoval převážně aktivní členy pomáhající dynamickému rozvoji našeho klubu specializovaného sběratelství. S klubem souzní i významná entita přátel a sympatizantů, kteří nejsou oficiálními členy, ale přesto se zúčastňují akcí klubu, jsou s námi úzkém kontaktu a sledují naše přednášky či besedy. Mezi jednu takovou osobnost, která u nás přednesla již několik odborných a vysoce erudovaných přednášek, je i Ing. Ladislav Helcl. Vždy se dovíme něco nového a zajímavého, ale i při neformálních hovorech. Za to jemu, ale i ostatním patří náš velký dík. Rád bych jim vyjádřil mé upřímné slovo, že si těchto sympatizantů velice vážíme a mají u nás vždy dveře otevřeny.

Ing. Ladislav Helcl přišel i ve čtvrtek 1.2.2018 na přednášku Michala Musila „Rakouské novinové kolky“, která se nekonala z vážných důvodů na straně přednášejícího. Našli jsme rovnocennou náhradu v Jirkovi Marko, který nás seznámil s našimi weby ve velmi zajímavé přednášce, ale dali jsme i slovo přítomnému Ing. L. Helclovi, který nám ukázal několik exemplářů k původně zamýšlenému tématu – novinovým kolkům.

 

Za to mu patří naše poděkování. Těšíme se na další jeho přednášku, kterou pro blízkou budoucnost plánujeme.

Autor: Ivan Leiš


 

Poštovní muzeum – vyhlášení Anket za rok 2017


V Poštovním muzeu v Praze se uskutečnilo v pondělí 14.5.2018 vyhlášení 25. ročníku Ankety České pošty, Magazínu Práva a časopisu Filatelie. Přinášíme vám informace o výsledcích Ankety a menší fotogalerii z předávání cen. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Pošty zmizelé z map (5. část)


 

Zemřel Béďa Polák


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 23.5.2018


Srdečně Vás zveme na 102. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 23. května 2018 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, příležitostný tisk a známkový ročník 2017, které vycházejí 23.5.2018. U přepážky č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiály pro následnou autogramiádu.


 

75 let KF 00-15 Praha – fotogalerie


Den vzniku našeho klubu připadl na čtvrtek, 13.5.1943. O 75 let poději, v neděli, 13.5.2018 si připomínáme už jeho 75. výročí. Slavnostním odpolednem 3.5.2018 jsme si připomněli některé významné osobnosti klubu a také úspěchy při konání řady filatelistických výstav. Přinášíme vám kompletní fotogalerii, kterou si můžete stáhnout na níže uvedeném odkazu ve formátu ZIP. Obsahuje 129 fotografií. Na ukázku vybíráme jen několik z nich. Jejich autorem je Ing. Tomáš Chudoba.
 

Tři plus jedno skoro zapomenutá výročí poštovní historie


Kulatá výročí spjatá s poštovní historií na našem území jsou důležitým orientačním vodítkem pro sběratele. Hlavně, aby se neutopili v přemíře událostí této části naší historie a značném množství poštovně historických dokladů, které poštovní provoz v organizovaném poštovnictví od roku 1526 pro potěchu sběratelů vytvořil.

 

Klubová minivýstavka k 75. výročí založení klubu


Součástí vzpomínkových oslav u příležitosti 75. výročí založení Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů KF 00-15 Praha bylo i zahájení klubové minivýstavky vernisáží dne 3. května 2018. Laskavostí nadace ŽIVOT 90 nám byl poskytnut výstavní prostor ve dvou vitrínách u vchodu do domu Portus na dobu od 3. května do 28. června 2018.

 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar