Tag Archives: Přednášky

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.3.2015


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Poštovní historie – neoddělitelná součást historie země

5.3.2015 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: PhDr. Jan Galuška

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 5.2.2015


Dopisnice s podpisy autora a členů výboru KF 00-15Ve čtvrtek 5.2.2015 se poprvé v tomto roce uskutečnilo další pravidelné klubové odpoledne (lednový termín letos připadl na svátek). V úvodu našeho setkání nás čekala jedna velice milá povinnost, a sice ocenění vítěze tipovací soutěže o co nejpřesnější odhad počtu přístupů na webové stránky klubu. Výherce, pan Miloslav Rotport, od nás obdržel dopisnici podepsanou nejen jejím autorem, ale i členy klubového výboru, a k tomu láhev dobrého červeného vína. Poté již započala samotná přednáška p. Jiřího Petržíka na téma „Vlastní známky“. Průběh setkání zaznamenal jako vždy náš dvorní fotograf Tomáš Chudoba.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.2.2015


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Vlastní známky

5.2.2015 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jiří Petržík

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 4.12.2014


Ve čtvrtek 4.12.2014 proběhlo poslední klubové odpoledne s přednáškou v tomto roce. Ing. Petr Hoffman představil autobusovou poštovní dopravu až do roku 1932 a dále osobnosti, které se zasloužily o její rozvoj. Během své přednášky seznámil posluchače s ukázkami poštovních autobusů, jízdních řádů apod. na dobových fotografiích. Za fotodokumentaci z přednášky tímto děkujeme Tomáši Chudobovi.

Bližší informace o autobusové poštovní dopravě naleznete zde.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 4.12.2014


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Státní poštovní autobusová doprava v českých zemích v letech 1908 – 1932

4.12.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Petr Hoffman

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.11.2014


Členská schůze a beseda s malířem a grafikem Karlem Dvořákem v KF 00-15


Včera, ve čtvrtek 6.11.2014 se za účasti 55 členů a hostů konala členská schůze Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha s besedou s malířem a grafikem Karlem Dvořákem v přeplněném sále Dřevák Domu Portus v Praze – Starém Městě. Jednání zahájil a řídil předseda klubu Ing. Ivan Leiš. Po uctění památky zemřelých členů RNDr. Roberta Šmieda a Ing. Vladimíra Mohra povstáním a minutou ticha a schválení programu přítomnými členy předal předsedající slovo tajemníkovi Svazu českých filatelistů (SČF) Mgr. Jaroslavu Malečkovi, který po krátkém ocenění činnosti a významu našeho klubu přistoupil k předání ocenění, udělených předsednictvem SČF.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 6.11.2014


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Grafická tvorba pro Poštovní muzeum

6.11.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Karel Dvořák – malíř a grafik

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 2.10.2014


Ve čtvrtek 2.10.2014 proběhlo další klubové odpoledne 35. přednáškového cyklu. Tentokrát se členem KF 06-10 Žďár nad Sázavou, Ing. Jiřím Koukalem. Jirka Koukal seznámil přítomné se svým filatelistickým exponátem „Autoři českých známek“. Jeho exponát získal na regionální filatelistické výstavě Svitavy 2014 hodnocení 71 bodů (pozlacená medaile). Ve své přednášce postupně představil 42 autorů českých známek, ukázal jejich první známku, kterou vstoupili do známkové tvorby a dále ukázky z výstav těchto autorů. Občas přidal i úsměvnou příhodu z osobního setkání s některými autory. Všechny filatelistické artefakty v exponátu jsou podepsány jejich autory. Autorem fotografií je Tomáš Chudoba z České pošty, s.p. a Ivan Leiš, předseda KF 00-15 Praha.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 2.10.2014


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

AUTOŘI ČESKÝCH ZNÁMEK aneb procházka exponátem Ing. Jiřího Koukala
z filatelistické výstavy SVITAVY 2014

2.10.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Jiří Koukal

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 4.9.2014


35. přednáškový cyklus 2014/2015 byl zahájen první přednáškou 4.9.2014 Ing. Ladislava Helcla „1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice“. V průběhu 90 minut byli přítomní posluchači seznámeni s ukázkami celin, celistvostí a dokladů z první sv. války. Promítnuto bylo téměř 200 obrázků s patřičným komentářem. Se souhlasem Ladislava Helcla budete mít k dispozici všechny ukázky, zobrazené během přednášky. Protože se jedná o velmi rozsáhlý soubor dat, bude zpracování trvat poněkud déle. O zpřístupnění souboru obrázků budete informováni. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit naší klubové schůzky přinášíme soubor fotografií. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty, s.p..

 
Klubové odpoledne s přednáškou - Dům Portus - 1.12.2022 od 16:30 hod.
This is default text for notification bar