Monthly Archives: Září 2014

OLYMPSPORT – nový zpravodaj – 3/2014


Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii vydala nový zpravodaj číslo 3/2014.

 

49.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 24.9.2014


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 24.9.2014 uskutečnila 49.výstavka Odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si přijaté i nepřijaté návrhy známek od různých autorů (např. obcí, společností, velvyslankyně Rumunska v ČR, studenta poštovní školy v Opavě, apod.). Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty, s.p.

Studenti Vyšší odborné školy grafické a střední průmyslové školy grafické v Praze, Hellichově ul. (http://www.graficka-praha.cz/), byli vyzváni a zpracovali desítky návrhů známky k Mistrovství světa v hokeji 2015 a nejlepší práce byly vystaveny; jedna z nich je přijata pro novou známku.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 2.10.2014


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

AUTOŘI ČESKÝCH ZNÁMEK aneb procházka exponátem Ing. Jiřího Koukala
z filatelistické výstavy SVITAVY 2014

2.10.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Jiří Koukal

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Zdeněk Mézl – výstava – PM v Praze (aktuality)


V Poštovním muzeu v Praze se uskuteční ve dnech 24.9.2014 – 23.11.2014 jubilejní výstava „Zdeněk Mézl – Óda naZDENEK_MEZL marnost“ k umělcovým 80. narozeninám (známková tvorba, obrazy, ilustrace). Slavnostní vernisáž výstavy se uskuteční 23. září 2014 od 17:00 hod.

 

Modré výplatní otisky


Již několikrát jsme se na našich webových stránkách dotkli modrých výplatních otisků, které jsou v našem středoevropském prostoru známé již z 20. století, kdy se sporadicky ve formě esejí, ale i poštovně uznaných otisků objevily. Bylo to jednak v eseji „o výplatních otiscích Košického kraje“ (2. část – zde), ale i v krátkém oznámení o zkušební prezentaci modrého otisku. zdá se, že jejich místo v poštovním provozu se upevňuje. příkladem jsou výplatní otisky Německa, Rakouska a Slovenska, ale i dalších evropských zemí. Vzhledem a barvou nepřipomínají klasické výplatní otisky, nicméně svou funkcí a technologii jimi jsou.

 

Dozvuky veletrhu Sběratel 2014


Veletrh Sběratel 2014 je již minulostí. Na jeho přípravě a průběhu se podílelo mnoho zaměstnanců z pořádající společnosti a dalších společností, ale také mnoho zaměstnaců České pošty, s.p. Chtěli jsme jim touto cestou poděkovat za práci, kterou pro filatelistickou i nefilatelistickou veřejnost prováděli. Výbor našeho klubu zaslal na příslušná místa České pošty, s.p. děkovný email, jehož znění si můžete přečíst.


 

Náš klub v roce 1976 (z historie)


Před několika dny jsem objevil ve svém archivu velmi zajímavý a pro mne cenný dokument, který více než vyčerpávajícím způsobem popisuje život našeho filatelistického klubu v roce 1976. Je to zpravodaj č.ZPRAVODAJ_01 4/1976, jehož aktivním redaktorem byl člen Václav Mahovský, který byl velkým propagátorem a sběratelem doporučených celistvostí R-nálepek. Zpravodaj neobsahoval odborné ZPRAVODAJ_0_Prednaskyčlánky, ale kompletní zápis z výroční členské schůze, z něhož vybírám některé zajímavé údaje. Pozornosti by neměl uniknout ani za článkem publikovaný seznam přednášek o filatelii (4. cyklus), které klub pořádal. Tento seznam je doplněn i o seznam přednášek dalšího klubu 00-65. Pokud si aktualizujete zveřejněnou kroniku našeho klubu, zcela jistě si některé údaje doplníte (kroniku najdete v brožuře k 70. výročí KF).

 

Vojtěch Maxa už není čtvrtstoletí mezi námi


Před pětadvaceti lety náš filatelistický svět opustil Vojtěch Maxa, přítel a vynikající filatelista, který vydupal z filatelistického prachu zejména dva opomíjené obory – perfiny a poštovny. Měl jsem velkou čest pracovat s ním v komisi poštovní historie a celin v letech 1976 – 1985, kde se věnoval práci tajemníka komise. Rád vzpomínám i na spolupráci ve filatelistickém odboru Světové výstavy PRAGA 1978 a 1988. Snad jeho největší předností byl lidský přístup k řešení problémů ve vypjatých situacích, kterých minulá doba v těchto letech přinesla víc než dost. Měl velkorysý přístup k nám mladým, začínajícím poštovním historikům, kterým společně se svým souputníkem z klubu 00-65 Jiřím Nekvasilem pracujícím též několik měsíců ve zmíněné komisi, byl víc než rádcem.

 

Prázdninové vzpomínky z cest za poštovní historií (2)


Jak jsem již v prvním prázdninovém zastavení v Kremži avizoval, při výstupu z lodi plující po Dunaji vás zastaví sestava propagačních panelů, které turista nemůže minout. Tím spíš filatelista. Jeho oko přilákají zvětšeniny poštovních známek a sada barevných pohlednic z lícové i rubové strany včetně známek a razítek mezi nimiž nechybějí ani kašety turistických provozovatelů. Vše má vztah k oblasti, kde se Kremže nachází v oblasti Wachau, k níž tvoří jakousi vstupní bránu …. Nápaditá propagace.


 

Prázdninové vzpomínky z cest za poštovní historií (1)


Prázdninové období se překulilo do normálních kolejí všedního života. Zůstaly jen vzpomínky a zážitky doplněné dokumentárními momentkami. První zastavení je v Kremži u historického zájezdního hostince, významným místem poštovnictví od 16. století.

 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar