Monthly Archives: Leden 2015

Klubové odpoledne s přednáškou – 5.2.2015


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Vlastní známky

5.2.2015 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jiří Petržík

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Ladislav Dvořáček není mezi námi


 

Filatelistická výstavka – Historie hornictví ve filatelii (2)


Od 10.1. – 28.2.2014 se konala ve vstupní hale České geologické společnosti (ČGS) výstava

HISTORIE HORNICTVÍ VE FILATELII

Vystavoval: p. Radoslav Kolář

Podrobnosti 1.části výstavy naleznete zde.


 

Publikační činnost Slovenské filatelistické akadémie


SFA_SLOVENSKOSlovenská filatelistická akadémie (SFA) se od roku 2009 věnuje intenzivnímu vydávání publikací věnovaných různým oborům poštovní historie zejména Slovenska. Publikační činnost je jednou z hlavních cílů SFA. V období 2009 – 2014 vyšlo celkem 13 významných příruček v rámci edice Filatelistické štúdie, z nichž některé jsou již rozebrané.

Redaktorem této edice a vydávání příruček je významný slovenský filatelista a poštovní historik Ivan Tvrdý.

 

Časové řady výplatních otisků


PŘEDMLUVA


Sběratel Ing. Jaroslav Rubišar je známý, že se věnuje námětovému oboru „doprava ve filatelii“. Do své sbírky zahrnuje i celou řadu artefaktů specializovaných oborů, mezi ně zejména výplatní otisky, z nichž vytváří časové řady v rámci jednoho či několika blízkých uživatelů výplatních strojů s příbuznou či identickou činností. Známý je jeho řetězec VSŽ Košice anebo dnes zavěšený řetězec ASAP – AZNP – ŠKODA a příbuzných podniků. Tím velmi prospěšným způsobem zachycuje podobu výplatních otisků od jejich zavedení na území Československa v průběhu celé historie těchto uživatelů výplatních strojů. O poštovní historii či o specializovanou či studijní sbírku výplatních otisků se jedná spíše nepřímo, i když se dotýká poštovní historii určitého místa či regionu.

 

Muzeum cenných papírů, nadační fond v Praze


MUZEUM_CENYCH_PAPIRUModerní komunikační a zpracovatelské technologie (zejména internet a digitalizace textů a obrázků), které nás provázejí již několik let, umožnily nemožné, často postupy z říše snů. Informace v řádu nepředstavitelných velikostí obdržely prostor pro své zavěšení v prostoru, které připomíná klasická muzea. V internetovém prostoru již několik let působí několik zajímavých muzeí, které se buď přímo či podpůrně dotýkají předmětů filatelistických specializovaných oborů a poštovní historie. Několik muzeí jsme již na našich stránkách popsali a jako sběratelé s nimi udržujeme čilý a úzký styk.

 

53.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20.1.2015


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se v úterý 20.1.2015 uskutečnila 53.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 20.1.2015. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Magazín Československá vlaková pošta se dočkal 6. čísla


V listopadu 2014 vyšlo v pořadí již 6. číslo magazínu Československá vlaková pošta (třetí v roce 2014), který vydává již od roku 2013 Petr Študent, zakladatel Muzea vlakové pošty (www.vlakovaposta.cz, www.muzeumvlakoveposty.cz, www.facebook.com/Vlakovaposta), se svými spolupracovníky. Petr Študent je povolaným odborníkem v této problematice – v letech 1990 – 1998 byl zaměstnancem odd. vlakových pošt pošty Ostrava 2. Zároveň je i šéfredaktorem tohoto časopisu.

 

Výstavní katalogy – významný zdroj poštovně historických vědomostí


V minulých příspěvcích jsem otevřel svět poštovně historických sborníků, ať již s příspěvky z pera profesionálních či amatérských poštovních historiků-sběratelů. Na článcích jsme mohli vidět rozsáhlost témat s mnoha skutečnostmi a souvislostmi. Články pokrývají mnoho oborů specializovaného úseku filatelie. Dotýkají se buď regionální tématiky, anebo zasahují i do vysoce všeobecných témat platných pro větší území i státní úsek. Nejinak je tomu i u dalších zdrojů poštovně historických vědomostí – výstavních katalogů.

 

Katalogy výplatních otisků (I, CH a CS) na internetu (aktualizace)


Dne 5.ledna 2015 zřídil dlouholetý přítel můj a československého výplatního otisku pan Roberto Di Casola web pod názvem AFFRANCATURE MECCANICHE – METER STAMPS, kde mohou zájemci najít typologické a ilustrační katalogy italských (I), švýcarských (CH) a československých (CS) – (období 1926-1992) výplatních otisků. Katalogy jsou výsledkem jeho dlouholeté práce, při níž s ním spolupracovali i další významní sběratelé tohoto specializovaného oboru z celého světa, zejména z Německa a USA. Podkladem byly zejména rozsáhlé sbírky několika sběratelů. I já jsem měl tu čest být součástí jeho týmu.


 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar