Monthly Archives: Duben 2018

Značka ČKD v Praze – výplatní otisky


Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha byl požádán panem Jaroslavem Rubišarem, aby vložil na stránky jeho prosbu o výpomoc při doplnění seznamu subjektů ČKD v Praze chybějícími či nepřesnými informacemi, případně výplatními otisky v lepší kvalitě či otisky novými.

Náš klub se k této prosbě připojuje a doufá, že se dosud zpracovaný seznam výplatních otisků ČKD upřesní či rozšíří. Za spolupráci předem děkujeme.


Vážení kolegové / sběratelé výplatních otisků,

obracím se na Vás s žádostí o výpomoc v realizaci své dokumentační práce. Již léta se zabývám sběrem výplatních otisků a tak jak šly roky jsem si kladl otázku „Co s tím vším vytříděným a archivovaným materiálem budu dělat?“ Zkoušel jsem jednorámový exponát ve třídě tematické filatelie, který nebyl výstavní jury přijat a nebylo dáno podrobnější doporučení, jak s materiálem dále pracovat k jeho sběratelskému zviditelnění. Pochopení jsem našel až u Ing. Leiše, jehož rady si vážím a časem se snad dopracuji k materiálu, se který udělám druhý pokus ve třídě jednorámových exponátů s výplatními otisky. Výše uvedené je však jen částečnou odpovědí na moji vlastní otázku.

Další možností, se kterou jsem začal pracovat, je sestavování časových řad vybraných podniků tak, jak byly postupně v konkrétní podatelně používány a dnes jsou zdrojem firemních existenčních i poštovních informací. Z mého pohledu se jedná o prospěšnou dokumentační práci. Není však v silách jednoho sběratele takové dílo dokončit, byť pro omezený a předem vybraný okruh podniků či firem.

Dovoluji si Vás tedy požádat, zda byste nebyli ochotni podívat se do svých sbírek a v případě, že můžete doplnit můj dále uvedený a dnes zveřejněný „pracovní“ materiál, byl bych moc rád. Vaše doplňující poznatky budou zpracovány a na klubových stránkách KF 00-15 dány opět k dispozici všem sběratelům.

Naši spolupráci bych dnes prostřednictvím klubových stránek KF 00-15 započal podniky ČKD v Praze. Na níže uvedených odkazech najdete 2 přílohy:

  1. Sbírkové materiály – podniky ČKD v Praze,

  2. Jak se orientovat v předloženém materiálu.V případě elektronické komunikace prosím svá zjištění zasílat na moji domácí adresu jrubisar@seznam.cz. S ohledem na jednotné zpracování, pak příslušné skeny zasílejte v těchto parametrech:

  • rozlišení 300 dpi

  • velikost 100 %

  • grafický formát pouze JPG, BMP, TIF (neposílejte PDF)!

  • vše na kontrastní podložce aby bylo zřejmé o jaký materiál se jedná!

Nevylučuji ani výměnu materiálu, to však je již záležitostí osobních kontaktů a žádané spolupráce.

Autor příspěvku: Jaroslav Rubišar


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 3.5.2018


Součástí slavnostního setkání členů, přátel a sympatizantů klubu
k oslavám 75. výročí jeho založení bude přednáška na téma

Tradice Klubu filatelistů 00-15 ve sbírání specializovaných oborů

3.5.2018 (čtvrtek) od 16:30 hod.

moderují: Ing. Ivan Leiš a Ing. Pravoslav Kukačka

Přednáška se koná v Domě PORTUS (ŽIVOT 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karoliny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 2.5.2018


Srdečně Vás zveme na 101. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 2. května 2018 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 2.5.2018. a 18.4.2018 U přepážky č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiály pro následnou autogramiádu.


 

Společnost sběratelů poštovních nálepek zanikla (aktualizace)


Vážení přátelé, omlouváme se za zveřejnění neúplného příspěvku, ve kterém chyběla podstatná část – proč vlastně Společnost sběratelů poštovních nálepek zanikla. Nyní přinášíme jeho úplné znění. Děkujeme za pochopení.


Sbírání poštovních nálepek je obor, který byl hodně populární jak za I. republiky, v době nesvobody, tak i v letech poválečných. Zejména se sbíraly a sbírají nálepky na doporučené dopisy – tzv. R-nálepky, které jsou populární proto, že lze kompletovat jak regiony, tak celý stát či jen různá časová období, tyto nálepky měli k dispozici vždy všechny provozované pošty. Sběratelé byli již od 70. let organizováni v sekci sběratelů RN při Komisi poštovní historie a celin Svazu čs. filatelistů.

V lednu 1978 začala tato komise pro své členy vydávat zhruba čtyřikrát ročně vlastní Zpravodaj s názvem R-nálepky. Vedoucím sekce a prvním redaktorem byl nestor sběratelů pan Václav Mahovský z Prahy. Zpravodaj vycházel pod jeho vedením sedm roků až do konce roku 1984. Na počátku roku 1985 byl jmenován novým vedoucím sekce doporučených celistvostí a RN nový vedoucí Ing. Jiří Šimonovský, redaktorskou práci na Zpravodaji i nadále zajišťoval pan Mahovský.

Na počátku roku 1987 došlo k reorganizaci a původní sekce byla nahrazena novou s názvem Sekce adjustace poštovních zásilek Komise poštovní historie SČSF. Vedoucím nové sekce se stal pan Ivan Tvrdý z Hlohovce. Tato sekce začala vydávat svůj nový Zpravodaj s názvem APZ, jejím redaktorem se stal pan Štěpán Kučera z Kamenice nad Lipou. Od roku 1987 vychází Zpravodaj pravidelně čtyřikrát ročně ve stálém rozsahu 24 stran. Po změně politických poměrů nastala změna i v organizaci sběratelů.

Byla založena Společnost sběratelů poštovních nálepek, jejím vedoucím se stal Ing. Miloslav Fencl z Pardubic. Zpravodaj získal nový titul Poštovní nálepky a první číslo vyšlo v roce 1991 pod vedením nového redaktora Ivana Tvrdého. Zpravodaj se stal velmi populárním mezi sběratelskou veřejností, protože přinášel zejména spoustu informací o novinkách v provozu pošty na úseku poštovních nálepek.

Od roku 2003 převzal redaktorskou práci na Zpravodaji pan Jiří Kratochvíl z Prahy. Zpracoval celkem 56 čísel do konce roku 2016. Ukončení své redaktorské práce avizoval přímo na stránkách Zpravodaje a vyzýval kohokoliv z čtenářů k vystřídání. Nakonec redaktorskou práci převzal Ing. Fencl, který vydal tři čísla v roce 2017 a jedno číslo v roce 2018, v č. 107 rovněž avizoval ukončení své práce ve vedení Společnosti a vybízel kohokoliv, kdo bude mít o tuto funkci zájem, aby se zúčastnil plánované valné hromady Společnosti v dubnu 2018. Uvedl také, že poslední číslo Zpravodaje vyjde na podzim roku 2018 k výročí 100 let vzniku Československa.

Valná hromada se uskutečnila 14. dubna 2018 v Pardubicích za účasti 20 členů Společnosti. Na zprávu o stavu Společnosti a na abdikační projev jejího předsedy reagovali jen dva členové, jeden vyslovil díky za dosud provedenou práci předsedy a redaktora a druhý pak vyslovil politování nad současným stavem, kdy nikdo nechce převzít žezlo redaktora ani předsedy. Ostatní přítomní byli jen trapnou mlčící většinou, nikdo se další diskuze nezúčastnil. Takto neslavně byla ukončena činnost zájmové skupiny, která od roku 1978 plných 41 let sdružovala zájemce o sběratelský obor poštovních nálepek a vydávala pro své členy pravidelně svůj Zpravodaj.

Nyní existuje již jen teoretická šance, že do vydání podzimního posledního čísla Zpravodaje se najde někdo, kdo bude ochoten na takto přerušenou tradici navázat a znovu oživit jak Společnost, tak i její Zpravodaj.

Autor příspěvku: Jiří Kratochvíl.


 

Pošty zmizelé z map (4. část)


Autor touto cestou předkládá všem zájemcům o poštovní historii dokumenty a informace o poštách a poštovnách, které již nelze nikde reálně spatřit, neboť spolu svými obcemi doslova zmizely z povrchu zemského.

 

Poštovní muzeum – Výstava KILO2296 – fotogalerie


V Poštovním muzeu v Praze byla v sobotu 7.4.2018 v době od 9 do 15 hodin v provozu příležitostná poštovní přepážka k probíhající výstavě 2296 KILO. Zájemci si mohli zakoupit dopisnici s přítiskem a nechat si ji orazit příležitostným poštovním razítkem. Zároveň se uskutečnila autogramiáda autorek výstavy a tvůrkyně razítka. Fotoreportáž z akce, jejímž autorem je Ing. Tomáš Chudoba, si můžete prohlédnout níže.


 

Otisky orážecího strojku Postalia z provozu na poště Praha 1


V pátek 13.4.2018 bylo na poště Praha 1 používáno strojové razítko v orážecím strojku Postalia.

Strojové razítko zadal Olymsport.


 

Mezinárodní výstava moderní filatelie MOPHILA 1931


Každá filatelistická výstava přiláká pozornost nejen samotných filatelistů a odborníků této oblíbené záliby, ale i laické veřejnosti všeho věku. Zejména světové výstavy a výstavy specializovaných oborů a poštovní historie mají historicky v tomto konstatování prim.

 

Černý otisk opět na scéně


Po změnách v roce 1989 jsem se domníval, že do propadliště dějin odejdou i problémy spojené s použitím černých a jiných nepovolených barev a nedostatkem povolené červené barvy při provozu výplatních strojů v našem poštovnictví. Nestalo se tak.

 

Nové strojové razítko OLYMPSPORTU na poště Praha 1


Česká asociace olympijské a sportovní filatelie OLYMPSPORT připravila nový štoček do orážecího strojku Postalia. Jedná se o černé SR k setkání členů Olympsportu dne 13. dubna 2018 v Brně a dále připomíná z olympijské historie – Zdeněk Růžička – bronz za cvičení na kruzích a prostná na LOH v Londýně 1948. Strojové razítko se bude orážet v pátek 13. dubna 2018 na České poště v Jindřišské ulici na Hlavní poště Praha 1.

Grafický návrh štočku


Autor příspěvku: Václav Diviš – Olympsport


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar