Monthly Archives: Březen 2019

Klubové odpoledne s přednáškou – 4.4.2019


Zveme Vás na osmé klubové odpoledne přednáškového cyklu 2018 – 2019 s tématem

Astrofilatelie

4. dubna 2019 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Julius Cacka

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (roh s ulicí Betlémskou)


V rámci klubového odpoledne se bude konat členská schůze, informující členy o transformaci klubu na pobočný spolek v souladu s §23 a násl. Stanov SČF, o činnosti klubu – pobočného spolku, o hospodaření za rok 2018 a o výši klubového a svazového členského příspěvku.


 

Po stopách nejstarší pražské pošty


Je všeobecně známo, že pošta na našem území začala pracovat v roce 1526. Stalo se tak 15. října, kdy dává Ferdinand Habsburský svým listem souhlas s návrhem na zřízení rychlejšího a pravidelného spojení mezi Vídní a Prahou. Císař krátce po svém zvolení pověřil organizací Antonia de Tassis, který se později stal nejvyšším dvorským poštmistrem. V Praze byl zřízen poštmistrovský úřad, jehož vedením byl pověřen Ambrosio de Tassis s titulem poštmistr komory Královské Milosti v Království českém. Tento poštmistr byl majitelem domu Na Korábci na jižní straně dnešního Valdštejnského náměstí a tak právě tento dům můžeme považovat za první sídlo pražské pošty. V té době ovšem pošta sloužila výhradně jen panovnickému dvoru, takže pošta byla vypravována buď z úředních prostor panovníka či později k tomu sloužil vlastní dům poštmistra. Soukromá korespondence byla přijímána poštou až od roku 1558.

Všimněme si nyní, jak se postupem doby sídlo pražské pošty měnilo. Již od počátků pošty v 16. století sídlila pošta buď v domě vlastního poštmistra, nebo byla v nájmu jiného majitele příslušného domu. Těch sídel bylo v průběhu let celkem šest, z nichž jediné v letech 1571-1592 je dosud neznámé. Poprvé v historii sídlila pražská pošta ve vlastní budově až od roku 1792 v Karmelitské ulici č. 2/388. Došlo k tomu v době, kdy se kníže Lichtenstein – majitel předchozího sídla pošty na Malostranském náměstí rozhodl své domy přestavět na honosný palác a poštu donutil hledat si nové sídlo. Ta si vybrala a zakoupila budovu zrušeného kláštera dominikánů s kostelem sv. Máří Magdalény v Karmelitské ulici. Dnes je v budově č. 2/388 Muzeum hudby, před tím zde sídlil Státní archiv. Nejdříve se musela budova adaptovat pro potřeby provozu, to se stalo za pouhé tři měsíce a již v květnu 1792 se sem pošta přestěhovala. Po adaptaci kostela se z původní chrámové lodi stal krytý poštovní dvůr, z bývalých kaplí a chóru provozní místnosti a také stáje pro koně. Pracovala zde až do roku 1849, kdy byla nucena svůj provoz přemístit blíže k novému nádraží. To se stalo 1.7 1849, kdy zahájila provoz opět ve své budově v ulici Na Poříčí 4/1035 – původně sídlo Finančního ředitelství. Pošta zde měla velmi výhodnou polohu, z blízkého nádraží sem vedla železniční vlečka, ve dvoře již před tím sídlila i se stájemi expedice poštovních vozů a byla zde i celnice. Vznikl tak poměrně rozsáhlý komplex s velkým dvorem – část dnešní ulice V celnici – schopný zabezpečovat rozsáhlejší služby. Vlastní provozní prostory v domě měla však pošta velmi omezené neboť zde sídlilo i České poštovní ředitelství v Praze. Brzo se pošta musela ohlížet po novém umístění svých služebních prostor.

Zatím poslední stěhování se uskutečnilo v roce 1873, kdy zahájila provoz v nové vlastní budově v Jindřišské ulici č. 14/909, cíleně postavené pro potřeby pošty. V roce 1868 byla vybrána pro staveniště nové pošty stará klášterní budova na nároží dnešní Jindřišské a Politických vězňů, v níž za císaře Josefa II. fungovala továrna na tabák. Po zbourání staré budovy vyrostla na jejím místě v letech 1871-75 budova nová. Pošta se sem z ulice Na Poříčí stěhovala 7. – 11. dubna spolu s Ředitelstvím pošt a telegrafů. V dalších letech pokračovala dostavba v jednotlivých traktech 2. patra a stavbu dokončili v roce 1891 zastřešením dvorany, která dnes slouží návštěvníkům a její výzdobu obdivují jak naši, tak i zahraniční návštěvníci pošty.


Bývalá sídla pražské pošty, jak se dnes jeví pražanům či návštěvníkům PrahyPrvní sídlo pražské pošty bylo v domě císařského poštmistra, který stál na dnešním Valdštejnském náměstí zhruba před Valdštejnskou hospodou. Dům byl zbourán v roce 1623 s řadou dalších v souvislosti s výstavbou Valdštejnského paláce.

V letech 1571-1592 je sídlo pražské pošty dosud neznámé.

V roce 1849 se pošta po více než 300-letém působení na Malé Straně stěhuje na Nové Město. Důvodem byla zejména skutečnost, že od roku 1845 má Praha železniční spojení s Moravou a Vídní, čehož pošta od počátku začala hojně využívat.

V ulici Na Poříčí měla pošta velmi výhodnou polohu přímo u nádraží a u celnice, měla zde však stísněné poměry, když pracovala v budově spolu s Poštovním ředitelstvím.


Od roku 1873 pracuje dodnes ve vlastní budově, vystavěné cíleně právě pro potřeby pošty.

Autor příspěvku: Jiří Kratochvíl


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 3.4.2019


Srdečně Vás zveme na 113. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 3. dubna 2019 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 3.4.2019.

[stextbox id=’info‘]Příležitostné známky a FDC „100. výročí měny – Alois Rašín“ budou s ohledem na uzavření prodejny ZT mimořádně v prodeji ve dvoraně hlavní pošty ve Postshopu (viz oznámení odboru známkové tvorby).[/stextbox]


 

Oznámení známkové tvorby


Prodejny Známkové tvorby na Hlavní poště v Jindřišské ulici 14 jsou v současné době přechodně uzavřeny.

  • Prodejna – přepážka č. 29 je od 26. 3. 2019 přechodně uzavřena z důvodu onemocnění.

  • Prodejna – přepážka č. 30 je uzavřena od 7. 3. 2019 z důvodu zrušení přepážky. Probíhá zde předávací inventura.


Prodejny ZT na Hlavní poště není možné v současné době zprovoznit,

prosíme o Vaše pochopení. Za komplikace se Vám omlouváme.

O změnách, včetně prodejní doby, Vás budeme neprodleně informovat.


Současně sdělujeme, že nejbližší specializovaná prodejna filatelie je v Postfile na Ortenově náměstí 542/16, Praha 7 – Holešovice (tramvají č. 6 ze zastávky Vodičkova nebo Jindřišská ulice směr Palmovka, zastávka Ortenovo náměstí). Přechodně se můžete obrátit i na filatelistické přepážky na poště Praha 01 v Kaprově ulici 40/12 v Praze; Poštovní muzeum v ulici Nové Mlýny 2 v Praze 1. K využití jsou i písemné Služby filatelistům, Nákladní 29, 362 07 DEPO Karlovy Vary.

Břetislav Janík – vedoucí samostatného oddělení Známková tvorba Česká pošta, s.p.


 

Pošty zmizelé z map (13. část)


 

Nové příležitostné razítko – č. 9/2019


 

Výstava v Poštovním muzeu: Šest pohlednic


 

Založení nového filatelistického klubu


V den 100. výročí vzniku Československa, tedy 28. října 2018, byl v Praze založen nový filatelistický klub – Prestige Philately Cluib Prague. Jeho cílem je spojit přední sběratele, znalce a investory ve filatelii, aby svými aktivitami i vahou své osobnosti prezentovali prestiž filatelie ve společnosti a ve veřejném prostoru.

Mezi zakládajícími členy nového klubu je šest držitelů zlatých a velkých zlatých medailí ze Světové výstavy Praga 2018, dále 4 znalci, investoři ve filatelii, přední sběratelé a zároveň osobnosti ze světa podnikání a dalších oblastí. Klub by chtěl mít do 50 členů a je otevřen i zahraničním uchazečům. Hlavním cílem klubu je propagace filatelie jako oboru v médiích, pořádáním výstav a publikační činností.

Více o klubu na jeho webových stránkách

Zdroj: Filatelie č. 3/2019


 

112. výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 6.3.2019


Ve středu 6.3.2019 se v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) konala 112. výstavka přípravy tisku vydávaných poštovních známek, kterou uspořádalo samostatné oddělení známkové tvorby České pošty, s.p. Jednalo se o tři v ten den vydané příležitostné poštovní známky, a to „Les Království“, „Suverénní řád maltézských rytířů“ a „České vynálezy: Kostkový cukr“. Na výstavce jsme si mohli prohlédnout výtvarné návrhy uvedených známek, u emise „Les Království“ též návrhy kupónů a vnější strany známkového sešitku, dále pak u všech emisí tiskové archy s imprimatur. Pokud se jedná o současně vydané obálky prvního dne (FDC), tak kromě výtvarných návrhů byly vystaveny též rytecké rozkresby, rytecké destičky, otisky rytin, nátisky s imprimatur a finální produkty. Rovněž jsme mohli vidět návrhy razítek FDC.

Představení nových poštovních známek za přítomnosti autorů a pozvaných hostů zahájil vedoucí samostatného oddělení známkové tvorby České pošty Ing. Břetislav Janík. K emisi „Les Království“ promluvili autor výtvarných návrhů Adolf Absolon a autor liniové kresby a rytec FDC Martin Srb. Zajímavé souvislosti vydání poštovní známky „Suverénní řád maltézských rytířů“ uvedl nejprve Ing. Břetislav Janík a o historii a působení řádu pak pohovořil vzácný host Karel Eduard hrabě Paar, emeritní velkopřevor Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů, kterého na akci doprovázel jeho tajemník p. Michael Rainey. Svým příspěvkem též vystoupil PhDr. Marek Vařeka, odborný pracovník Masarykova muzea v Hodoníně, který navrhl vydání této známky Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které je vydavatelem našich poštovních známek. K podání návrhu jej inspiroval PaedDr. Josef Šolc, bývalý ředitel Masarykova muzea v Hodoníně, člen předsednictva Svazu českých filatelistů, z.s., a šéfredaktor zpravodaje Informace SČF. O práci na výtvarném návrhu pak hovořil Karel Zeman, k němuž se připojil rytec FDC Jaroslav Tvrdoň.

O inspiraci k provedení návrhu na známku „České vynálezy: Kostkový cukr“ hovořil autor Jiří Slíva a o spolupráci s ním rytec FDC Bohumil Šneider. K práci Poštovní tiskárny cenin Praha na přípravě tisku vydaných známek a o součinnosti s autory návrhů a rytci se u každé emise vyjádřil p. Martin Sochůrek. Dobrou spolupráci tiskárny s Českou poštou pak ocenil i p. Martin Holý, pracovník samostatného oddělení známkové tvorby.

Na připojených fotografiích je zachycena jednak výstavka (snímky jsou pořizovány přes skla bývalé prodejny), dále pak vlastní zahájení výstavky s přítomnými autory a hosty a dále pak velmi populární autogramiáda. Fotoreportáž pro nás pořídil Ing. Tomáš Chudoba.


 

Pošty zmizelé z map (12. část)


 
Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar