Monthly Archives: Duben 2023

Příležitostné razítko – 80 let KF 00-15


 

Příležitostné razítko – Santini očima Karla Zemana


 

Slavnostní klubové odpoledne 4.5.2023 v Domě Portus


Slavnostní klubové odpoledne 4.5.2023 v Domě Portus s přednáškou
Mgr. Jaroslava Malečka a Ing. Jiřího Marko
Jak šel čas se Svazem českých (československých) filatelistů


Vážení návštěvníci našeho webu, členové a příznivci našeho klubu,

v květnu t.r. oslaví náš klub – pobočný spolek 80. výročí svého založení jako Odbor filatelie při Sportovním klubu zaměstnanců hlavního města Prahy (13.5.1943). V 50. letech minulého století byl začleněn do odborových organizací městských podniků hl. města Prahy. Po založení Svazu československých filatelistů (SČSF) v roce 1965 přijal klub název Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů a registrační číslo 00-15. Od r. 2018 je klub pobočným spolkem Svazu českých filatelistů, z.s. (SČF).

Historické označení Specializované obory ve filatelii, pro které se později používal název filatelistického odvětví Poštovní historie a celiny, znamenalo zájem sběratelů poštovních známek také o poštovní provoz, jeho historický vývoj, doklady z doby předznámkové, poštovní celiny, celistvosti (např. dopisy – celé obálky), otisky poštovních razítek všeho druhu (včetně otisků výplatních strojů), poštovní nálepky a doklady zvláštních druhů poštovní přepravy. Aktivní část členské základny klubu zůstává věrná těmto sběratelských oblastem. A protože si vážíme dobrých tradic, název našeho klubu nadále uvedené historické označení obsahuje.

K uvedenému výročí budeme konat již ve čtvrtek 4.5.2023 od 16 hod. (v termínu pravidelných klubových schůzek) v Domě Portus slavnostní klubové odpoledne, jehož součástí bude kromě přednášky Mgr. Jaroslava Malečka a Ing. Jiřího Marko Jak šel čas se Svazem českých (československých) filatelistů, rovněž společenská část s pozdravy předsedy SČF a zástupců odborných společností.

Za 80 let činnosti klubu přispělo k jeho dobrému jménu a k rozvoji filatelie mnoho vynikajících sběratelů, vystavovatelů, publicistů a organizátorů, z nichž někteří byli za své působení ve SČSF a SČF poctěni svazovými oceněními různých stupňů. V souvislosti s uvedeným klubovým výročím výbor klubu předložil předsednictvu SČF další návrhy na udělení svazových ocenění. Po schválení našich návrhů můžeme s radostí oznámit, že předseda SČF Ing. Julius Cacka na našem slavnostním odpoledni předá v jednom případě Čestné uznání za zásluhy o rozvoj filatelie, dvěma našim členům pak Čestné uznání SČF I. stupně (diplom – „zlatý“ odznak), dalšímu členu klubu Čestné uznání SČF II. stupně (diplom – „stříbrný“ odznak) a jednomu členu Čestné uznání SČF III. stupně (diplom – „bronzový“ odznak).

Na místě pak bude k dispozici jubilejní brožura a objednavatelé dopisnic České pošty s naším přítiskem k 80. výročí založení klubu dle návrhu akad. malíře Pavla Sivka si budou moci čisté dopisnice vyzvednout. V této souvislosti můžeme dodat, že námi zadané příležitostné razítko, rovněž dle návrhu akad. malíře Pavla Sivka, bude pošta Praha 1 používat až ve výroční den, resp. v sobotu 13.5.2023, tzn. – objednané dopisnice s otiskem příležitostného razítka budou vydávány až na naší červnové schůzce.

Těším se na setkání s vámi.

Výbor Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha,
pobočného spolku Svazu českých filatelistů, z.s.


 

Zemřel Zdeněk Ziegler


 

Pošta vám dobře slouží. Reklama a design československé pošty


Výstava v Poštovním muzeu v Praze
Pošta vám dobře slouží. Reklama a design československé pošty
21. 4. – 29. 10. 2023


 

Fotogalerie z klubového odpoledne – 6.4.2023


Dne 6.4.2023 se v rámci klubové schůzky v Domě Portus konala přednáška p. Martina Holého, vedoucího oddělení Známková tvorba České pošty, s.p., na téma Proces zrodu poštovních známek České republiky. Pan Martin Holý seznámil posluchače s celou cestou vzniku nové známky, která začíná schválením námětu Komisí pro přípravu emisního plánu poštovních známek Ministerstva průmyslu a obchodu, které je vydavatelem poštovních známek (komise rozhoduje o ročních emisních plánech s tříletým předstihem). Následuje předání návrhů České poště, s.p., která je producentem a distributorem poštovních známek a držitelem poštovní licence. Autory známek vybírá Komise pro výtvarné řešení poštovních známek České pošty (dvouletý předstih před plánovaným vydáním). Na základě rozhodnutí této komise pak oddělení Známková tvorba určí technologii výroby a formát známky ve spolupráci s dalšími útvary České pošty. Proces pak vede k tisku v Tiskárně Hradištko, s.r.o. (ofset, ocelotisk, kombinace), a distribuci známek v síti České pošty pak organizuje především útvar Postfila.

 

Nové vlastní známky – 100 let KF v Jihlavě


Datum vydání: 14. 4. 2023


 

Nabídka Známkové tvorby – Otisk rytin FDC s motivy Prahy


Nabídka kompletu pamětních tisků – Otisk rytin FDC s motivy Prahy


 

Výstava Karla Zemana – Grafika, medaile a známky


Zdroj: Spolek žďárských filatelistů


 

Elektronický výplatní stroj Quadient IS 350 Olympsportu a jeho první tři digitální štočky


Na základě informace předsedy spolku Olympsport ČR Ing. Josefa Kočího sdělujeme, že Olympsport se rozhodl zásadním způsobem řešit novou situaci, kdy Česká pošta již od začátku tohoto roku neumožňuje spolkům, klubům a dalším institucím využívat možnosti příležitostných a propagačních štočků ve výplatních a orážecích strojcích Postalia a příležitostných motivů (digitálních štočků) v elektronických výplatních strojích Neopost, resp. Quadient na poštách.

 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar