Tag Archives: Muzea

Vojenské historické muzeum ve Vídni


I Vojenské historické muzeum ve Vídni (Heeresgeschichtliches Museum – HGM – adresa: Arsenal, Ghegastrasse Objekt 18, A-1030 – www.hgm.or.at) se připravuje na  100. výročí vypuknutí I. světové války. Síň, kde se nachází stejnojmenná stálá expozice, je momentálně zavřená a prochází přípravou mobilní expozice k této události. Muzeum s impozantními sbírkami uvnitř, ale iLOGO_MUZEA_VIDEN vně je reprezentativní přehlídkou rakousko-uherské vojenské techniky a armády. Nachází se v komplexu Arsenal, který byl vybudován v roce 1856 jako pevnost. Muzeum prostřednictvím tematických síní seznamuje návštěvníky s vývojem rakouských branných sil od 16. století do konce monarchie. Architektem budovy byl Theophil Hansen. Během prohlídky se ponoříme do doby Třicetileté války (1618-1648), tureckého obléhání (1683), Francouzské revoluce a napolenských válek. Za zvláštní pozornost stojí obraz z roku 1916 malíře Albina Eggera Lienze „Neznámému vojínovi“, Síň generálů, kde spatříme i sochu vojevůdce Karla Filipa knížete Schwarzenberga, síň polního maršála Josefa Wenzela hraběte Radetzkého včetně jeho řádů, osobních věcí, busty a posmrtné masky (od Biedermaieru až k válce 1866) a vzácná turecká standarda. Můžeme spatřit i obrazy a artefakty generalissima Valdštejna.

 

Muzeum pro komunikaci v Berlíně


Jedním ze špičkových evropských muzeí, ve kterých najdeme vynikající expozice poštovnictví společně s bohatými depozitáři, několika specializovanými odděleními a vynikajícími LOGO_MUZEAodborníky, je Muzeum pro komunikaci v Berlíně (Leipziger Strasse 16 v centru hlavního města sjednoceného Německa pár kroků od Checkpoint Charlie anebo od Postupimského náměstí – www.mfk-berlin.de). Historie tohoto muzea je dosti zajímavá. V roce 1872 příslušné orgány zřídily Poštovní muzeum, o několik let později se přestěhovalo do této budovy (1897), která sloužila jako berlínská hlavní pošta. Budova je elegantní i svými architektonickými prvky – objekt je neobarokní, křídla mají novorenesanční průčelí, budova se pyšní bohatou sochařskou výzdobou. Stálé i dočasné expozice v muzejních síních dokumentují dějiny poštovních a spojových služeb včetně současných digitálních teledokumentací. Toto muzeum, ale i další  v Norimberku a Frankfurtu n. M. (v minulosti též i v Hamburku), spravuje Muzejní nadace pošt a telekomunikací (www.museumsstiftung.de). Muzeum v Berlíně je uznáno coby světově nejstarší muzeum poštovnictví.

 

Česká muzea připravují výstavy k Velké válce


U příležitosti stého výročí vypuknutí 1. světové války v roce 1914 připravují česká špičková muzea výstavy a doprovodné akce, z nichž mnohé se dotknou poštovní historie této historické události. Rozhodně by neměly uniknout pozornosti zájemcům o sběratelství specializovaných oborů a o historické skutečnosti této události.

 

Poštovnictví v Technickém muzeu ve Vídni


Od založení Technického muzea ve Vídni (Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek v Mariahilferstrasse 212, A-1140 Wien, www.technischesmuseum.at) letos v červnu uplyne 105 let. Dne 20.června 1909 položil císař František Josef I. základní kámen této významné rakouské instituce, jejímž jádrem jsou osobní sbírky Habsburků. O deset let později byla zpřístupněna veřejnosti.

 
Nové vlastní známky – Lišajové - 10.8.2022
This is default text for notification bar