Monthly Archives: Leden 2014

140 let železnice Nymburk – Lysá nad Labem – Děčín


Letos uplyne již 140 let od zahájení železničního provozu na tzv. Polabské dráze a otevření nádražních budov ve Dřísech, Všetatech a Mělníku. Polabí mezi Kolínem a Mělníkem žilo do 60. letDOSTALEK_03 19. století klidným životem zemědělského kraje. Pro tuto oblast bylo od nepaměti nejdůležitější přirozenou dopravní cestou řeka Labe, splavná však jen za příznivých vodních stavů. Podnět ke stavbě železnice, která oživila tento bohatý pruh české země, vyšel z cizích kruhů. Železniční koleje proťaly Polabí, protože to tvořilo přirozenou cestu k severní hranici českého království. Polabskou drahou nazýváme úsek Nymburk-Lysá nad Labem-Všetaty-Děčín. Ta nikdy nebyla samostatným celkem. Byla pokračováním železnice Vídeň-Jihlava-Kolín-Nymburk. Koncesi ke stavbě této železnice získala Jiho-severo-německá spojovací dráha, která s dalšími podílníky založila novou společnost, Rakouskou severozápadní dráhu. Ta vystavěla tuto dráhu na přelomu 60. a 70. let 19. století až do Mladé Boleslavi za tři a půl roku. Železnici postavila firma Bucher z Vídně, pod vedením vynikajícího odborníka, inženýra Wilema Hellwaga, stavitele švýcarské centrální a bernské dráhy. Železnice bylo využito jako nejkratšího spojení mezi Vídní a Prahou a po dokončení železnice až do Děčína, i s Berlínem. Po levém břehu Labe byla již v provozu od roku 1850 železnice z Prahy do Podmokel a dále do Drážďan. Trasa dráhy sledovala směr staré obchodní cesty z Vídně do Drážďan Lipska, po které ještě dlouho po výstavbě dráhy směřovalo velké množství nákladů formanskými povozy.

 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 5.2.2014


Srdečně Vás zveme na 41. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 5. února 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vycházejí 5. února 2014. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 6.2.2014


Zveme Vás na únorové klubové odpoledne roku 2014 s přednáškou

Centrální a jihovýchodní Asie (Tibet, Nepál, Vietnam, Korea) ve filatelii

6.2.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. František Komers

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Jede poštovský pán


Pod tímto názvem odvysílala zpravodajská televizní stanice ČT 24 v rámci svého publicistického cyklu „HISTORIE.CS“ v sobotu 25.1.2014 ve večerních hodinách pořad o dějinách pošty a její úloze ve světě, ale i na našem území. Téměř v hodinovém pásmu (stopáž 52 min.) nám tři renomovaní historici zabývající se touto problematikou Jan Galuška, bývalý ředitel Poštovního muzea, Jan Kramář historik stejné instituce a Milan Hlavačka, historik z Filosofické fakulty UK a Historického ústavu UK nás přehledně, srozumitelně a místy i zábavně seznámili se vznikem pošty, jejím rozvojem, zajímavostmi z poštovního provozu a zamyšlením nad budoucností pošty v podmínkách dnešní elektronické doby.

 

ČT 24 – pořad „O poště v minutosti“


Poštovní muzeum vás zve na zajímavý TV pořad,

který uvede ČT tuto sobotu 25.1.2014 od 21:00 hod. na programu ČT 24

v cyklu publicistického pořadu Historie.cs, díl „O poště v minulosti“.


 

40.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 20.1.2014


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se v pondělí 20.1.2014 uskutečnila 40.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s. p.. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 20.ledna 2014. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty, s.p..


 

Základní filatelistická terminologie


Filatelistické názvosloví je neodmyslitelnou součástí sběratelství. Bez přesných definic nelze pojmenovat filatelistické předměty a prostředky, které je vytvářejí. Exaktní termíny slouží i k tvorbě publikačních NAZVOSLOVI_01počinů a k rychlému a snadnému dorozumění mezi jednotlivými sběrateli a entitami sběratelské obce. Přesné definice vyžadují i výstavní řády pro tvorbu exponátů. Druhou stranu této mince tvoří zdroje, ve kterých si sběratel filatelie může najít jednotlivé termíny, které potřebuje či které jej v džungli nepřeberného množství materiálu orientují. Dlužno říci, že většinou základní terminologie jsou roztříštěné a lze je najít v různých katalozích, příspěvcích ve filatelistických časopisech a zpravodajích a ve specializovaných příručkách. Dalším problémem je „zub času“, který se viditelně podepisuje na vydaných terminologických příručkách či soupisech zapříčiněný rychlým vývojem poštovních provozu. Nicméně jednotlivé specializované obory se se všemi problémy vypořádaly a základní terminologie pro ně v různých zdrojích existuje.

 

Nabídka fotoknihy KF 00-15 Praha


Vedení klubu se na své poslední výborové schůzi v roce 2013 rozhodlo vytvořit ve spolupráci s Ing. Tomášem Chudobou z České pošty, s.p., Doc. Ing. Miloslavem Rotportem, CSc. a dalšímilogo_cerne_300_obalka_bila_cely_text_vpravo_negativ_300_183 pro členy klubu a ostatní zájemce fotoknihu, která by obsahovala:

 

Olympsport – Olympiáda Soči 2014


POLETÍME NA OLYMPIÁDU


Hlavní část našeho olympijského teamu poletí do Soči 30.ledna 2014. Spolu s nimi poletí i zásilky, přepravené tamtéž s olympijskou tematikou. Vám nabízíme spoluúčast na téhle legraci. VSOCI_ZOH2014 prvé řadě upozorňujeme účastníky naší novinkové služby, že zásilky jim budou dodané v počtu, který mají objednán. Nemusí se tedy starat o nic, zásilky obdrží bez dalších starostí. Další povídání se tedy týká buďto těch, kteří si chtějí objednat další zásilky navíc nad již objednaný počet v novinkové službě, nebo těch, kteří v žádné novinkové službě nejsou, ale řekli si, že tohle musí ve svých sbírkách mít.


 

Česká pošta, s.p. – Věstník


Kromě Poštovních věstníků Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vydává i další věstník Česká pošta s.p. Zatímco Poštovní věstník ČTÚ zveřejňuje jen rozhodnutí ČTÚ v oblasticeska_posta poštovních služeb a informuje o vydání poštovních známek, Věstník – informace pro veřejnost, který vydává Česká pošta s.p. je více podrobnější a rozsáhlejší. Vychází elektronicky též jedenkrát měsíčně a lze jej najít na elektronických webových stránkách České pošty www.ceskaposta.cz (Úvodní stránka … O české poště … Věstníky a změny poštovních podmínek). Na stránkách najdeme tyto věstníky v celkovém znění od roku 2007. Poslední věstník roku 2013 (částka 13) nese datum 20. 12.2013, první číslo roku 2014 (částka 1 má datum 24.1.2014).

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar