Tag Archives: SFA

SFA vydala Zborník prednášok 2016 – 2017


Slovenská filatelistická akadémia (SFA) v roce 2017 vydala velmi potřebnou publikaci pod názvem „Zborník prednášok 2016 – 2017“. Ve sborníku je textem i obrazem zachyceno celkem pět přednášek, které odezněly na přednáškových seminářích SFA v uvedených letech a jejichž autoři dodali podklady přednášek. Přednášek bylo více, ale sborník je nezachytil. Jejich zveřejnění je snad slíbeno pro další sborník (jedná se o přednášky Ing. Miroslava Bachratého – Slovensko v I. Svetovej vojne – filatelistická dokumentácia a Miroslava Gerece – Obratené rámcové zúbkovanie čs., cz. a sk. tlačených na stroji WIFAG a Ing. Jarmily Brichtové – 26. Kongres UPU Istanbul 2016).

SFA se rozhodla v roce 2015 pořádat přednáškové semináře s tím, že předchozí zvyklost byla vyslechnout přednášky nových členů během řádného zasedání SFA. Program však ve spojení s obvyklým programem setkání byl velmi napjatý. Proto se členové rozhodli pro dvě roční setkání a pro kompetenční rozdělení obou akcí.


 

SFA vydala tři publikace


 

Slovenská filatelistická akadémia slaví


 

Slovenská filatelistická akadémia (SFA) rokovala


 

Publikační činnost Slovenské filatelistické akadémie


SFA_SLOVENSKOSlovenská filatelistická akadémie (SFA) se od roku 2009 věnuje intenzivnímu vydávání publikací věnovaných různým oborům poštovní historie zejména Slovenska. Publikační činnost je jednou z hlavních cílů SFA. V období 2009 – 2014 vyšlo celkem 13 významných příruček v rámci edice Filatelistické štúdie, z nichž některé jsou již rozebrané.

Redaktorem této edice a vydávání příruček je významný slovenský filatelista a poštovní historik Ivan Tvrdý.

 

Slovenská filatelistická Akadémia zasedala


V pátek dne 3.10.2014 se konalo každoroční 16. zasedání Slovenské filatelistické Akadémie (SFA) v Bánské Bystrici. Tato organizace sdružuje především poštovní historiky ze celého Slovenska, ale i ze zahraničí. Účastníci si vyslechli zprávy o činnosti SFA za uplynulé období, přijali plán na příští období (včetně publikačního plánu – SFA pravidelně vydává publikace v rámci své knihovničky) a podělili se o nové poznatky z různých oborů poštovní historie. SFA úzce spolupracuje se slovenskou poštovní správou a slovenským poštovním muzeem, které ji nevšedním způsobem podporují.

 

Ze zasedání Slovenské filatelistické akadémie (SFA)


Před několik týdny jsem na našich stránkách krátce informoval o tom, že 4.10.2013 se konalo zasedání významné Slovenské filatelistické akadémie, které se během své víc jak patnáctileté existence zabývá v prvéSFA_SLOVENSKO řadě poštovní historií, specializovanými obory a celinami v rámci Slovenska.

 

Slovenská filatelistická akademie (SFA)


V pátek 4.10.2013 se konalo zasedání Slovenské filatelistické akadémie (SFA) v Banské Bystrici. SFA – důležitá slovenská filatelistická instituce, která vznikla ve dnech 16. a 17.8.1997 v Plevníku-Drienové na Považí pod názvem Slovenské filatelistické vedecké spoĺočenstvo, sdružuje odbornou veřejnost ze Slovenska a ze zahraničí zajímající se o poštovní historii a filatelii. Loni jsme si připomněli již 15. výročí její existence. V roce svého výročí  společenství evidovalo 89 členů a na svém kontě mělo vydání pěti publikací. Akadémie úzce spolupracuje s poštovní správou Slovenska a Poštovním muzeem v Banské Bystrici. Dlouholetým předsedou je Michal Kiššimon, známý slovenský sběratel razítek. Redaktorem Filatelistických štúdií SFA je Ivan Tvrdý, významný sběratel doporučené pošty, R-nálepek, výplatních otisků a autor mnoha publikací.

SFA_SLOVENSKO

 
Fotogalerie z přednášky generálního ředitele České pošty, s.p. Ing. Romana Knapa
This is default text for notification bar