Monthly Archives: Listopad 2013

Křest známky a výstava Bohuslava Reynka


Pro ty, kteří si v době prvního adventního víkendu najdou čas zajít na výstavu přinášíme informaci z galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Dne 27.11.2013 byla vydána známka z emise Umění 2013 – Bohuslav Reynek (1892 – 1971) – 30 Kč (Pofis č. 0793). Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, KF 05-6 Havlíčkův Brod a bulletin Nová FILATARSIE představí tuto novou poštovní známku a další díla Bohuslava Reynka. Podrobnější informace se dozvíte na přiloženém plakátu a pozvánce.


 

Fotogalerie – Den české filatelie 2013 – Poštovní muzeum – 28.11.2013


Den české filatelie 2013, který se konal 28.11.2013, začal seznámením s programem a úvodními slovy současného ředitele Poštovního muzea PhDr. Jana Galušky, budoucího ředitele PhDr. Jana Novotného a Ing. Waltra Müllera (předsedy SČF). Walter Müller také poděkoval panu Galuškovi za práci pro Poštovní muzeum. Následovala 1.část programu – prohlídka výstavy Evy Haškové a Jana Mageta – grafika, ilustrace, poštovní známka. Odpoledne pak probíhala autogramiáda autorů známek emise Umění 2013. Autorem fotografií je Tomáš Chudoba z České pošty, s.p.


 

39.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 27.11.2013


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se ve středu 27.11.2013 uskutečnila 39.výstavka. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC a razítek na FDC, které vyšly 27.listopadu 2013. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba z České pošty, s.p..


 

Tečka na závěr našich oslav 70.výročí klubu


Dny od září roku 2012 do konce prosince 2013 se nesly ve znamení oslav 70.výročí založení našeho klubu filatelistůsběratelů specializovaných oborů. Blíží se konec roku 2013 a s jeho odchodem mizí v historii a archivu naše připomenutí vzniku a sedmdesátileté existence našeho společenství. Všechny akce uspořádané naším klubem měly více či méně vztah k tomuto milníku. Byly to přednášky, minivýstavka, příspěvky na našich vzniklých webových stránkách, brožura se vzpomínkou na začátky klubu, otce-zakladatele a čestného předsedy Václava Nebeského, obory, které jsme podporovali, slavnostní setkání se členy a příznivci klubu s ucelenou prezentací v Divadle u Valšů, procházky Prahou, exkurze do prostorů pošty a Státní tiskárny cenin, účast na akcích spřízněných spolků, vytvoření předmětů filatelistického zájmu a další akce. Naše výročí si s námi připomněli i významné osobnosti – vysocí představitelé České pošty, Poštovního muzea, výtvarníci, rytci a jiní přátelé. Věřím, že dojmy, zážitky, informace a zejména připomenutí naší identity zůstanou v myslích nás všech i pro příští léta.

 

120 let pošty Vraňany


Následující článek o poště Vraňany byl zpracován pro Mělnický deník. Uveřejňujeme ho se souhlasem jeho autora, pana Antonína Dostálka. Vzhledem k tomu, že na konec letošního roku připadá 120.výročí pošty Vraňany, jedná se o příspěvek nadmíru aktuální. Panu Dostálkovi a rovněž i jeho dceři, Ing. Daniele Ronové, patří náš velký dík.


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 27.11.2013


Ve středu 27.11.2013 Vás srdečně zveme na 39. výstavku,

která se bude konat jako obvykle v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou). Budete mít možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 27.listopadu 2013. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu. U přepážek č. 29/30 si můžete zakoupit známky a FDC pro následnou autogramiádu.


 

Zdeněk Řehoř – vášnivý filatelista


Vášnivý filatelista Zdeněk Řehoř v pořadu České televize


Ve dnech 12. – 16.11.2013 uvedla Česká televize na svém prvním kanálu celkem třikrát svůj pořad Příběhy slavných, který byl věnován herci Zdeňku Řehořovi (30.8.1920 – 7.11.1996), vynikajícímu divadelnímu, filmovému a televiznímu umělci a vášnivému filatelistovi. Námět a režie: Radka Lokajová. Stopáž: 52 min.

 

90 let ČSA


Letecká přeprava poštovních zásilek patří mezi velmi oblíbené specializované obory. V rámci organizované filatelie se zrodily různé entity, v jejichž rámci se setkávají sběratelé vyznávající artefakty tohoto oboru. V České republice existuje odborná Společnost aerofilatelie v rámci SČF. V rámci klubů filatelistů existovalo a existuje několik nadšenců, kteří se letecké poště a příbuzným oborům též věnují. Nejinak to bylo i v rámci našeho klubu. S leteckou přepravou úzce souvisí pochopitelně razítka několika druhů, výplatní otisky, poznámky pošty, různé nálepky, mnohdy i znaky cenzurních zásahů (zejména při válečných konfliktech). Smutná stránka, na které se toto sběratelství soustřeďuje, jsou celistvosti vzniklé při katastrofách dopravních prostředků. Kromě letecké přepravy existují i další příbuzné obory, z nichž populární je pošta přepravována vzducholoděmi a další.

V našem státě významně k přepravě poštovních zásilek (kromě dalších svých úkolů) přispěly ČSA (dříve Československé státní aerolinie, později Československé aerolinie a nyní České aerolinie).


 

Výstava – Eva Hašková, Jan Maget


Eva Hašková, Jan Maget – grafika, ilustrace, poštovní známka


Poštovní muzeum připravilo ve svém pravidelném výstavním cyklu, v němž úspěšně představuje slavné tvůrce poštovní známek, výstavu dvou významných výtvarníků, a zároveň manželskou dvojici, tvůrců nejdrobnější disciplíny užité grafiky.


 

Rytec Karel Pavlíček – 81 let


 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar