Monthly Archives: Březen 2015

Fotoreportáž ze zahájení výstavy – „Známky, bankovky, medaile“


Ve čtvrtek 26.3.2015 byla prostorách kostela sv. Klimenta v Praze 1 slavnostně zahájena výstava Oldřicha Kulhánka – „Známky, bankovky, medaile“. Fotoreportáž z průběhu slavnostního zahájení naleznete v první záložce. V sobotu 28.3.2015 proběhla autogramiáda MgA. Kláry Melichové (grafičky výstavy, dcery O. Kulhánka a autorky vydané poštovní dopisnice PM v jedné osobě). Současně byla otevřena příležitostná poštovní přepážka, kde bylo možné zakoupit vydanou dopisnici a získat otisk příležitostného razítka k výstavě. Fotoreportáž naleznete ve druhé záložce. Autorem obou prezentací je Ing. Tomáš Chudoba.

 

Oldřich Kulhánek, příležitostné razítko a dopisnice PM


V sobotu 28.3.2015 byla pro všechny návštěvníky Poštovního muzea v Praze otevřena příležitostná poštovní přepážka. Zájemci si na ní mohli zakoupit dopisnici PM a také si nechat otisknout příležitostné razítko, vydané k výstavě s názvem „Známky, bankovky, medaile“, které je věnována Oldřichu Kulhánkovi. Přinášíme vám ukázku poštovní dopisnice PM a příležitostného razítka.

 

175 let od vzniku PENNY BLACK, první známky světa


Poštovní známka je poštovní cenina vydávaná oprávněným státním orgánem proto, aby se stala dokladem o zaplacení určitého poštovního úkonu nebo poskytnuté poštovní služby, charakteristickou vlastností poštovní známky je možnost ji nalepit na dopravovanou zásilku …

Zkrácená základní definice poštovní známky.
Kolektiv autorů, Československá filatelie Praga 88, Praha 1988, str. 178

 

Modré otisky v přítomnosti a minulosti


Modrá barva provází výplatní otisky nejen nyní, jak o tom svědčí řada nálezů v Česku z poslední doby, ale i z doby nedávné (výplatní otisk Společnosti výplatních otisků v Německu k 25. výročí existence této komunity), ale dávnější (v Holandsku se modrá barva objevila ve výplatních strojích vyznačující doplatné).


 

Začátky našeho klubu


Kronika Specializovaných oborů, která obsahuje i historii a nejdůležitější mezníky našeho klubu, jakož i výtah klubové kroniky otištěný v naší jubilejní brožuře v roce 2013, přispěly k osvětlení počátků našeho klubu po založení v roce 1943. Stále je však řada skutečností zahalena tmou.

 

OLYMPSPORT – nový zpravodaj – 1/2015


Česká asociace pro olympijskou a sportovní filatelii vydala nový zpravodaj číslo 1/2015.

 

Klubové odpoledne s přednáškou – 2.4.2015


Zveme Vás na další klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

Poštovní provoz v protektorátu Čechy a Morava

2.4.2015 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Michal Příkazský

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

V minulosti zrušená pošta ve Vidimi


Obec Vidim se nachází na severním okraji bývalého mělnického okresu, v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Obec má dvě části – Horní a Dolní Vidim. Před rokem 1960 patřila obec do okresu Dubá.

 

Oldřich Kulhánek – výstava „Známky, bankovky, medaile“


K výročí narození Oldřicha Kulhánka (1940-2013) vás zve Poštovní muzeum na expozici s názvem

Známky, bankovky, medaile.

27. 3. 2015 – 14. 6. 2015

VYSTAVA_KULHANEK

V ní představí neméně významnou užitou tvorbu a nabídne průřez dílem věnovaným poštovním známkám ve spojení s návrhy bankovek a medailí. Není překvapením, že tyto oblasti autorovy tvorby jsou často propojené nejen námětově, ale i dokonalou kresebnou a řemeslnou zručností.


 

Specializované obory zachycují historii


Pohled na výplatní otisky let 1938 – 1945 z celků na území Československa


V úvodníku roku 2015 jsem jako jednu z hlavních událostí, které nám historie připravila, uvedl 70 let od konce strašlivého světového konfliktu s nesmírnými škodami na lidských životech a nevyčíslitelnými škodami. Celistvosti specializovaných oborů s velkou přesností zachytily nejen tento rok ale i léta před vypuknutím války a léta po jejím ukončení. Jsou tak věčnou pamětí událostí války v nejširším hledisku.

 
Nová emise známek - 12.6.2024
This is default text for notification bar