Monthly Archives: Červenec 2015

Mgr. Jiřík Bejsta již není mezi námi


 

Prolog k výročí (první vlakové pošty na našem území)


Za několik dní si připomeneme jedno ze zajímavých výročí české poštovní historie.


 

Zamyšlení nad komunikací mezi lidmi, dopravou a přenosem zpráv


Návštěva v prodejně Německého muzea v Mnichově, kde jsem si zakoupil několik zajímavých pohlednic zobrazujících znaky komunikace mezi lidmi (přikládám je jako ilustrace k tomuto článku), a rozsáhlost forem lidské komunikace mne přivedly k zamyšlení nad dorozumíváním a formami přenosu znaků komunikace – lidské řeči a písma. Nás sběratele specializující se na filatelistické obory shromažďující doklady dopravy, přepravy a přenosů zpráv (nejlépe opatřené znakem poštovní přepravy jakými jsou razítka, nálepky, poznámky, výplatní otisky atd.).


 

I maličkosti přinášejí sběrateli radost


Sběratelova radost je bez hranic. I maličkosti ze současné pošty mu přinášejí radost. Chtělo by se dodat: a to nejen v době dovolených a prázdnin …

 

Modrá je nejen dobrá, ale přímo vynikající


V poslední době upoutává pozornost sběratelů výplatních otisků postupná aplikace modré barvy v provozu výplatních strojů. Jak ukázala nová pravidla UPU a následně i směrnice národních poštovních správ včetně české, které u nové generace výplatních strojů modrou barvu při provozu těchto strojů (tam, kde je to technicky doporučeno). Zdá se, že modrá barva podstatně více vyhovuje provozu a usnadňuje čtecím přístrojům jejich funkci a manipulaci podstatně lépe než červená barva.


 

Monografie Adolfa Absolona


V loňském roce veřejnost dostala cenný dárek – vyšla monografie výtvarníka, malíře, ilustrátora a tvůrce poštovních známek Adolfa Absolona. Skromná publikace svou formou, ale bohatá svým obsahem je velkým přínosem nejen pro umělecké odborníky, ale i pro laickou veřejnost – je průřezem životního díla tohoto umělce.

O jejím vydání jsme informovali v příspěvku z 2.7.2014. Odkaz je zde.


 

Poštovny v Čechách povoleny před 115 lety


Razítka poštoven, jež pracovaly na území Československa, naši filatelisté dlouhou dobu opomíjeli. Ačkoliv o razítkách čs. poštoven psali svého času význační sběratelé jako Zdeněk Kvasnička, Jan Pellar, K. F. Pešák anebo Arnold Preisler a několik dalších, chyběl dokonce i přehled počtu našich poštoven a o době jejich působení. Dosud také nebyl učiněn pokus o soustavnou systematizaci a katalogizaci jejich razítek. … Katalog razítek poštoven působících v letech 1900 -1958 na území Československa připravuje člen KF 00-65 Vojtěch Maxa.

Dipl. technik Mil. Míka, předseda KF 00-65
v článku „ÚVODEM“ otištěném ve zpravodaji POŠTOVNY č. 1/1980


 

Návštěva internetových muzeí


Čas od času se vyplatí zajít si prostřednictvím svého počítače na virtuální návštěvu internetových muzeí. Občasně na zajímavá muzea, která mají více či méně společné rysy s filatelií či alespoň se sběratelstvím různých oborů něco společného.

 

Elektrická telegrafie na stránkách Historického obzoru


 

Americký čtvrtletník pro sběratele výplatních otisků vychází v barevné verzi


 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar