Monthly Archives: Prosinec 2017

Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2018


Zájemci o poštovní historii, případně regionální sběratelé mají v letošním roce 2018 příležitost sestavovat zajímavé „výroční“ exponáty ve vazbě na dále uvedená výročí českých pošt. Stejně tak mohou v jejich bydlištích apelovat na příslušná regionální vedení České pošty, s.p. s cílem vydat k těmto výročím příležitostné R-nálepky, cenné nálepky Apost či příležitostná razítka.


 

Úvodník roku 2018


Za několik dní vstoupíme do roku 2018, roku jubilejního zejména pro náš stát. Osmička na konci letopočtu znamená i výročí pro řadu skutečností a událostí rámujících naši zálibu – specializované obory a poštovní historii. Vročení končící osmičkou si připomeneme v tomto úvodníku. V neposlední řadě si připomeneme i 75. výročí existence našeho spolku – Klubu filatelistů, sběratelů specializovaných oborů, 00-15 Praha (1943 – 2018).

Přeji Vám to nejlepší vykročení do roku 2018 a hodně radosti nad Vašimi sbírkami.


 

55 let od založení Komise specializovaných oborů při Ústředí čs. filatelistů


Na sklonku letošního roku si sběratelé artefaktů poštovní historie připomínají významnou událost v historii československého sběratelství poštovní historie a současnosti. Před padesáti pěti lety došlo v Praze v rámci tehdejšího Ústředí československých filatelistů k založení komise specializovaných oborů při Ústředí čs. filatelistů (1962). Stalo se to krátce po úspěšné Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1962, která se konala od 18.8. do 2.9.1962 v tehdejším areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a ve více jak 100 exponátech ukázala československé filatelistické a laické veřejnosti kouzlo a zajímavosti poštovní historie a současnosti. Stalo se tak v tzv. IX. třídě pod názvem „Filatelistické zvláštnosti“.

 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 3.1.2018


Srdečně Vás zveme na 96. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána tradičně v den vydání poštovních známek – ve středu 3. ledna 2018 – v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, podklady pro tisk a imprimatur vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vycházejí 3.1.2018. U přepážky č. 29/30 si můžete od 08:00 do 18:00 hod. zakoupit materiály pro následnou autogramiádu.


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 4.1.2018


Zveme Vás na klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017 – 2018 s tématem

Specializace celin Norska 1872 – 1886

4. ledna 2018 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Jaroslav Kejř

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Neobvyklé služebny Partner a Výdejní místo


Již od roku 2009 Česká pošta postupně nahrazuje své menší provozovny novými služebnami na bázi smluvního vztahu s novým provozovatelem. Jak je již všeobecně známo jsou to jednak služebny s velmi jednoduchým rozsahem služeb – to jsou Výdejní místa a pak s rozsahem služeb blížícím se běžným poštám a to jsou Partneři. Počet Výdejních míst dosáhl celkového počtu 101, ale od tohoto maxima jejich počet postupně klesá, ke konci toku 2017 jich pracuje již jen 65. Některé jsou rušeny a jiné povyšovány na Partnery. Je zřejmé, že jejich budoucnost nemá perspektivu. Naopak počet Partnerů stále poměrně rychle roste. Zprvu jejich počet stoupal velmi pozvolna, v posledních třech letech však celá akce nabrala tempo a měsíc co měsíc přibývá 10-15 nových služeben toho typu. Jen za rok 2017 jich přibylo 189 a ke konci roku jich pracuje celkem 428.

 

Předsednictvo SČF ocenilo autory klubového specializovaného webu


 

Ohlédnutí a vykročení zároveň


Nastala adventní doba a já tradičně usedám ke klávesnici počítače, abych pomocí vzpomínkových slov pustil zrychlený film o činnosti našeho filatelistického klubu v roce 2017. Tentokrát ohlédnutí spojím nejen s přáním všeho dobrého o svátcích a do nového roku, ale též i s vykročením do bohaté filatelistické sezóny, která nás všechny v jubilejním roce 2018 čeká. Poštovně historická výročí najdete v jiném příspěvku, který bude též v prosinci vložen na naše hlavní webové články.

 

Poštovnímu muzeu je už 99 let


V poštovním muzeu v Praze byla u příležitosti 99. výročí založení otevřená příležitostná poštovní přepážka. K dispozici bylo příležitostné razítko navržené Kateřinou Přidalovou a také tradičně vydávaný pamětní list Poštovního muzea. Motivem pamětního listu, který si můžete zakoupit v prodejně muzea, je známka s obrazem Františka Muziky Velké rekviem z roku 1944, autorem rytiny je Josef Herčík. To vše s datem 18.12.2017. Z konání akce vám přinášíme menší fotogalerii, jejímž autorem je Ing. Tomáš Chudoba.


 

75 let existence našeho klubu v roce 2018


V roce 2018 si náš Klub filatelistů, sběratelů specializovaných oborů 00-15 Praha připomene 75 let své existence. Byl založen ve čtvrtek dne 13.5.1943 ve Sladkovského sále Obecního domu hlavního města Prahy v Praze z iniciativy Václava Nebeského. Založení klubu, který měl být „ochranným sdružením početných filatelistických přátel“, předcházela široká odezva po vyhlášení této informace. Nebeského blízkými spolupracovníky byli František Macák, Václav Matura a Josef Kolařík nominovaný na předsedu klubu.

 
Prezentace - 110 let od vzniku rakousko-uherské polní pošty (Lubor Kunc) je ke stažení
This is default text for notification bar