Monthly Archives: Leden 2018

Nabídka odborné literatury z přebytků odborné knihovny SČF


 

Anton Kumpf-Mikuli – baron předznámkových celistvostí


O kouzlu starých dopisů

Staré dopisy si uchovávají kouzla plná tajemství, která jim žádný člověk nemůže odejmout. V nich přece stále a dále žije člověk v průběhu staletí. Své svědectví mohou vydat i knihy a obrazy. Dopisy svým vnitřním lidstvím vše zahalují a vydávají živý obraz osobnosti. Staré dopisy poskytují badateli objevné naleziště, umělci viditelné loviště, sběrateli radost. Z dopisů tryská bohatý zdroj duchovních podnětů a citového vnitřního povznesení ale jen pro ty, kteří podchytili jejich hluboký smysl i a s oddanou láskou pečují o ctihodný odkaz našich předků.

Anton Kumpf-Mikuli „Neue Briefe über alte“ („Nové dopisy o starých“)
Vydavatelství „Die Postmarke“ GmbH, Vídeň 1933


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 1.2.2018


Zveme Vás na klubové odpoledne přednáškového cyklu 2017 – 2018 s tématem

Klubové webové stránky – informace, zajímavosti, přehledy

1. února 2018 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Jiří Marko

Přednáška se koná v Domě PORTUS (Život 90, z.ú.) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)

Původně avizovaná přednáška Mgr. Michala Musila „Rakouské novinové kolky“ se nebude konat ze zdravotních důvodů přednášejícího (o novém termínu této přednášky v některém dalším přednáškovém cyklu budete informováni).


 

Katalog razítek výdejních míst a partnerů


V roce 2009 Česká pošta (po předchozím neúspěšném pokusu rozšířit síť provozoven o novodobé poštovny) zahájila reformu pobočkové sítě zřizováním smluvních poboček typu „výdejní místo“ a „pošta partner“, kterými chce nahradit málo rentabilní kamenné pošty. Reforma po prvních nepříliš úspěšných letech nabrala dynamiku v roce 2015, kdy projekt dostal nové obrysy a zaměřil se výhradně na pobočky typu „partner“, kterými chce ve střednědobém horizontu nahradit většinu současných pošt. Ke konci roku 2017 pracuje již přes 400 partnerských poboček, přičemž dosavadní výdejní místa jsou pomalu převáděna na partnery nebo rušena. Popsané změny představují zajímavé pole pro razítkáře, neboť zejména v první fázi se zkoušely různé druhy gumových i kovových denních razítek, někde i poměrně často střídaných (viz ukázka – Telnice).

I když současným partnerům jsou přidělována denní razítka stejného provedení, jaké používají pošty, i zde lze najít zajímavosti: při převodu pošt na partnery dochází často ke změně úředního názvu, nové pobočky partner jsou zřizovány také na místech, kde dosud pošta nebyla, apod.


Katalog ve formátu PDF si stáhnete na odkazu níže:


Předkládaný katalog zachycuje stav ke konci roku 2017 a obsahuje seznam všech doložených denních razítek výdejních míst a partnerů, doplněný informacemi o datech otevření, uzavření, změnách názvu apod.

Tuto pracovní verzi katalogu sestavil Petr Gebauer za pomoci Jiříka Bejsty, Václava Pixy a mnoha dalších sběratelů. Doplňky, opravy a komentáře jsou vítány na phist@volny.cz

Autor příspěvku: Petr Gebauer


 

Akad. malíř Pavel Sivko – 70. narozeniny


 

Zemřel doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.


 

97.výstavka v budově Hlavní pošty Praha 1 – 22.1.2018


V prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou) se v pondělí 22.1.2018 uskutečnila 97.výstavka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. Prohlédli jste si výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC, které vyšly 20.1.2018. Autorem fotografií je Ing. Tomáš Chudoba.


 

Pošty u státních hranic


Když slyšíme pojem hraniční pošta, v první řadě nás napadne pošta zabývající se zpracováním zásilek ve styku s cizinou, tedy pošty vyclívací a vyměňovací. Takové u nás máme tři – Břeclav 120, Cheb 120 a Praha 120. Jak ta břeclavská, tak i ta chebská jsou ovšem od vlastních hranic dost vzdálené. Zkusme si ale povšimnout běžných pošt či poštoven, které svoji polohou leží ve skutečně blízkosti státních hranic.

 

Pošty zmizelé z map (1. část)


Autor touto cestou předkládá všem zájemcům o poštovní historii dokumenty a informace o poštách a poštovnách, které již nelze nikde reálně spatřit, neboť spolu svými obcemi doslova zmizely z povrchu zemského.

 

Výstava – 200 let poštovní schránky – Poštovní muzeum (aktuality)


Aktuality 20.1.2018


 
Příležitostné razítko - Slavnosti pětilisté růže - Český Krumlov 1 - 21.6. - 22.6.2024
This is default text for notification bar