Tag Archives: R – nálepky

Málo vídaná nálepka (aktualizace)


Aktuality 11.4.2019


 

R-nálepka i APOST v Stříteži nad Bečvou – zamítnutí


R-nálepka i APOST v Stříteži nad Bečvou Region z níže uvedených důvodů zamítnul:


Příležitostné R nálepky ani cenné nálepky APOST nemohou být u pošty partner Střítež nad Bečvou používány.

Jedná se o partnera – vyčleněná přepážka, u kterého se název partnera na cennou nálepku stahuje z centrálního číselníku, a tudíž není možné v APOST přítisk „Střítež n. B. 120r“ nastavit.
Plánované datum použití: 19. 1. – 15. 2. 2018

Vzhledem k tomu, že partner – vyčleněná přepážka používá R-nálepky s názvem své řídící pošty, není možné ani použít R-nálepky s názvem partnera a s přítiskem „120 let pošty 1890 – 2018“.
Plánované datum použití: od 19. 1. 2018 – v počtu 480 ks

Zdroj: Známková tvorba


 

Slavnostní křest nové známky v Rabí


Slavnostní křest poštovní známky „Největší hradní zřícenina v České republice – Rabí“.


 

Aršík Beskydy – kraj velkých šelem


 

Zpravodaj KF 06-10 Žďár nad Sázavou


Klub filatelistů ve Žďáru nad Sázavou (KF 06-10) vydává svůj zpravodaj. V březnovém čísle (1/2014) naleznete zajímavý článek o výskytu odlišností u podacích nálepek s čarovým kódem.

 

Pošta Neratovice – 140 let


Od 26.5.2014 budou zavedeny v poštovním provozu

R-nálepka č. 14/2014 (s textem „140 let pošty“)
a cenná nálepka APOST č. 15/2014 (s textem „Neratovice 140 let“)


 

Katalog rakouských R-nálepek 1886-1918


Společnou prací Jiřího Müllera a Štěpána Kučery byl zpracován Katalog rakouských RN 1886-1918 jako Specializovaný katalog rakouských R-nálepek v Království českém 1886-1918. Všechny soubory katalogu byly převedeny z tabulkové formy (Excelu) do textové podoby (Wordu), což je přijatelnější zejména pro starší sběratele, u nichž je největší předpoklad, že R-nálepky tohoto období sbírají.

 

Katalog R-nálepek I.republiky


Katalog R-nálepek I.republiky autora Štěpána Kučery


 

Podrobnosti o používání příležitostných razítek, R-nálepek, CN APOST a štočků


Žádosti, požadavky, náměty