Category Archives: Literatura

Časopis “Československá vlaková pošta” – číslo 1/2019


 

Křest brožury “Námořníci na kolejích” – 30.5.2019


Dne 30.5.2019 se v Poštovním muzeu uskutečnil křest brožury “Námořníci na kolejích” pracovali ve vlakových poštách. Autoři brožury jsou:

  • Vladimír Vašků

  • Jiří Vašků

  • Petr Študent

  • Karel Pokorný

Přinášíme vám malou fotogalerii, jejímž autorem je Ing. Tomáš Chudoba. Dále vám dáváme možnost si kompletní fotogalerii stáhnout ve formátu ZIP na odkazu níže.

Brožuru je možné si objednat za cenu 150 Kč + poštovné na tomto odkazu.


 

Nové zpravodaje výplatních otisků rozšiřují naše knihovničky


Pošta posledních dnů minulého roku nám rozšířila fond našich filatelistických knihovniček o dva pravidelné tituly. Vydávají je dvě již několik desítek let organizované entity zabývající se sbíráním výplatních otisků ve světě a starající se o shromažďování studií, článků a informací z tohoto oboru nejen z příslušných zemí, ale i z celého světa. Jsou jimi americká Meter Stamp Society pod vedením Ricka Stambaugha (President) a německá Badatelská společnost poštovních a firemních výplatních otisků s Berndem Rosolskim (Vorsitzender) v čele.


 

Časopis “Československá vlaková pošta” – číslo 3/2018


 

Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2019


Zájemci o poštovní historii, případně regionální sběratelé mají v roce 2019 příležitost sestavovat zajímavé „výroční“ exponáty ve vazbě na dále uvedená výročí českých pošt. Stejně tak mohou v jejich bydlištích apelovat na příslušná regionální vedení České pošty, s.p. s cílem vydat k těmto výročím příležitostné R-nálepky, nálepky Apost či příležitostná razítka.

Tentokrát je přehled neskutečně veliký, protože v roce 1869 se poštovní ředitelství “úplně zbláznilo” a v jediném roce zřídilo zhruba každou čtvrtou z později existujících pošt. Proto jsme vybrali jen ty, které mají výročí 100 let či 50 let od otevření.

 

Nové specializované zpravodaje


Během listopadu obdrželi sběratelé poštovní historie a specializovaných oborů ve filatelii další tištěné dárky od svých společností a redaktorů. Tuto záslužnou činnost jim předložily redakce zpravodajů The Meter Stamp Society Bulletin z USA, Bericht z Německa a Košice vo filatelii ze Slovenska.


 

Bram Klein – autogramiáda


U příležitosti prodeje knihy “Ukradená známka” se koná autogramiáda:

  • 4. 12. 2018 od 17 hod. v prodejně Knihy Dobrovský – ul. Joštova, Brno,

  • 5. 12. 2018 od 17 hod. v prodejně Knihy Dobrovský – OC Nová Karolína v Ostravě.

Kniha Ukradená známka”, kterou napsal Bram Klein, je obdivuhodnou kombinací detektivního pátrání Holanďana, který nikdy v České republice nebyl a nyní musel vstoupit do komunity místních sběratelů známek a velkého příběhu malého kusu papírku, nepřestávajícího fascinovat. V této hře jde o velké peníze, sběratelskou čest i osobní poslání.

Podrobnosti o autogramiádě v Brně najdete na tomto odkazu.

Podrobnosti o autogramiádě v Ostravě najdete na tomto odkazu.

Připomínáme, že křest této knihy se uskutečnil v srpnu 2018 v rámci konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.


 

Aršíky VELKÉ VÁLKY slovem autora Jana Mageta


Česká pošta, s.p. vydala v průběhu let 2014-2018 pět aršíků ke 100. výročí Velké války a obnovení Českého státu. Zobrazují společenskou realitu roku vzniku Velké války až do jejího ukončení. Každopádně velmi těžká emise pěti aršíků je spíše optimistická a autor Jan Maget se s těžkým námětovým problémem srovnal velmi důstojně a nápaditě.

Přinášíme vám možnost si celý komplet popisu všech pěti aršíků, včetně podrobnějších údajů o jednotlivých částech, stáhnout ve formátu PDF nebo DOC:

Zdroj: EXPONET BLOGSPOT, Česká pošta, s.p.


 

SFA vydala Zborník prednášok 2016 – 2017


Slovenská filatelistická akadémia (SFA) v roce 2017 vydala velmi potřebnou publikaci pod názvem „Zborník prednášok 2016 – 2017“. Ve sborníku je textem i obrazem zachyceno celkem pět přednášek, které odezněly na přednáškových seminářích SFA v uvedených letech a jejichž autoři dodali podklady přednášek. Přednášek bylo více, ale sborník je nezachytil. Jejich zveřejnění je snad slíbeno pro další sborník (jedná se o přednášky Ing. Miroslava Bachratého – Slovensko v I. Svetovej vojne – filatelistická dokumentácia a Miroslava Gerece – Obratené rámcové zúbkovanie čs., cz. a sk. tlačených na stroji WIFAG a Ing. Jarmily Brichtové – 26. Kongres UPU Istanbul 2016).

SFA se rozhodla v roce 2015 pořádat přednáškové semináře s tím, že předchozí zvyklost byla vyslechnout přednášky nových členů během řádného zasedání SFA. Program však ve spojení s obvyklým programem setkání byl velmi napjatý. Proto se členové rozhodli pro dvě roční setkání a pro kompetenční rozdělení obou akcí.


 

Začátky německých výplatních strojů – nové poznatky


Nekonečné horko letošního léta bylo příjemně přerušeno zásilkou, která obsahovala novou publikaci vydanou Badatelskou společností Post- und Absenderfreistempel e.V., jednou z významných a aktivních pracovních skupin (Arge) součástí v rámci Svazu německých filatelistů. Autorem této brožury je člen vedení této společnosti, bývalý předseda a nyní čestný předseda Hans-Joachim Förster. Publikace s názvem Postamtlicher Versuchsfreistempler „A“ (Furtwängler) – Neue Erkenntnisse (poštovní zkušební výplatní stroje „A“ (Furtwängler) – nové poznatky nás zavádí do dvacátých let minulého století, kdy se řada německých firem za podpory státních institucí začala věnovat vývoji a aplikaci výplatních strojů. Tento stav nastal po mohutném rozvoji společnosti v oblasti hospodářského života, masivního nárůstu korespondence a některých dalších vlivů jako byla nezkrotitelná inflace.

Hans-Joachim Förster se ve své práci, ke které přispělo mnoho hodin strávených nad archivními materiály, věnuje prvnímu výrobci – německých výplatních strojů a modelu „A“, předchůdci dokonalejších pozdějších německých strojů jakými byly například Komusina, Francotyp, Rena, Postalia a další. Vydání publikace přispělo více jak 30 let usilovné badatelské práce.

Firma L. Furtwängler und Söhne (Uhrenfabrik Furtwängler, Furtwangen) se sídlem ve městě Furtwangen v Černém lese, kterou autor popisuje, byla původně hodinářskou firmou, která se specializovala po dlouho dobu historicky výrobě nástěnných, stolních a salónních hodin a pod vlivem vývoje a spojená s progresivní firmou G. Wohlmuth und Co. ze stejného města se začala věnovat i jemné mechanice a v konečné fázi i výplatním strojů. To vše jako doplněk ke své tradiční výrobě – zdravotnických přístrojů. Tato firma stála v roce 1923 s několika dalšími firmami (Anker-werke, Bielefeld, Berliner Maschinenfabrik BAFRA) u zrodu firmy „POstfreistempler GmbH Bielefeld, později Francotyp GmbH (1925), existující v nové podobě („F-P“) do dneška. Svou přesnou a intenzivní prací přispěli vývojáři této firmy k vývoji německého, evropského a určitě i světového výplatního otiskářství ve 20. století. Firma L. Furtwängler byla prvním německým výrobcem výplatních strojů na profesionální a sériové úrovni.

Autor na úředních podkladech přináší pohled na dobu, kdy se úředně německé výplatní stroje rodily a obrázkovými podklady dokládá i první stroje a jejich produkty – výplatní otisky. Krok za krokem, ne-li den za dnem sledujeme, jak se tento nový způsob vyplácení zakořeňoval v německém poštovním provozu. Detailně se můžeme přenést i do tohoto světa i při pohledu a popisu „razítkářského zvonu se čtyřmi nosiči razítek v korpusu“, který sloužil k orážení zásilek. Nese název „FRANKA“ a je uložen v depozitářích „Museumstiftung Post und Telekommunikation“ v Berlíně jak velmi cenná relikvie. Vyrobeno v roce 1923, stroj č. A1, uživatele „Aussenhandelstelle Maschinnebau“ v Charlottenburgu. K pochopení provozu a konstrukce slouží i fotografie mechanismu a výňatky z příslušných úředních patentů. Cenné jsou i reprodukované celistvosti vyplacené tímto strojem „A“ různých uživatelů pod evidencí německé říšské pošty.Publikace o formátu A4 má 38 stran a obsahuje, jak již bylo řečeno, řadu kvalitních reprodukcí. Je významným příspěvkem do historie německých výplatních strojů a zaplňuje jedno z existujících bílých míst. Autorovi patří velký dík za tuto mravenčí práci. Publikaci, která je v němčině, lze objednat na adrese společnosti http://www.fg-freistempel.de.

Stanovená cena pro německé zájemce je 15 € plus poštovné (bez záruky).

Autor příspěvku: Ivan Leiš