Category Archives: Literatura

Nové zpravodaje výplatních otisků rozšiřují naše knihovničky


Pošta posledních dnů minulého roku nám rozšířila fond našich filatelistických knihovniček o dva pravidelné tituly. Vydávají je dvě již několik desítek let organizované entity zabývající se sbíráním výplatních otisků ve světě a starající se o shromažďování studií, článků a informací z tohoto oboru nejen z příslušných zemí, ale i z celého světa. Jsou jimi americká Meter Stamp Society pod vedením Ricka Stambaugha (President) a německá Badatelská společnost poštovních a firemních výplatních otisků s Berndem Rosolskim (Vorsitzender) v čele.


 

Časopis “Československá vlaková pošta” – číslo 3/2018


 

Přehled „kulatých“ výročí českých pošt v roce 2019


Zájemci o poštovní historii, případně regionální sběratelé mají v roce 2019 příležitost sestavovat zajímavé „výroční“ exponáty ve vazbě na dále uvedená výročí českých pošt. Stejně tak mohou v jejich bydlištích apelovat na příslušná regionální vedení České pošty, s.p. s cílem vydat k těmto výročím příležitostné R-nálepky, nálepky Apost či příležitostná razítka.

Tentokrát je přehled neskutečně veliký, protože v roce 1869 se poštovní ředitelství “úplně zbláznilo” a v jediném roce zřídilo zhruba každou čtvrtou z později existujících pošt. Proto jsme vybrali jen ty, které mají výročí 100 let či 50 let od otevření.

 

Nové specializované zpravodaje


Během listopadu obdrželi sběratelé poštovní historie a specializovaných oborů ve filatelii další tištěné dárky od svých společností a redaktorů. Tuto záslužnou činnost jim předložily redakce zpravodajů The Meter Stamp Society Bulletin z USA, Bericht z Německa a Košice vo filatelii ze Slovenska.


 

Bram Klein – autogramiáda


U příležitosti prodeje knihy “Ukradená známka” se koná autogramiáda:

  • 4. 12. 2018 od 17 hod. v prodejně Knihy Dobrovský – ul. Joštova, Brno,

  • 5. 12. 2018 od 17 hod. v prodejně Knihy Dobrovský – OC Nová Karolína v Ostravě.

Kniha Ukradená známka”, kterou napsal Bram Klein, je obdivuhodnou kombinací detektivního pátrání Holanďana, který nikdy v České republice nebyl a nyní musel vstoupit do komunity místních sběratelů známek a velkého příběhu malého kusu papírku, nepřestávajícího fascinovat. V této hře jde o velké peníze, sběratelskou čest i osobní poslání.

Podrobnosti o autogramiádě v Brně najdete na tomto odkazu.

Podrobnosti o autogramiádě v Ostravě najdete na tomto odkazu.

Připomínáme, že křest této knihy se uskutečnil v srpnu 2018 v rámci konání Světové výstavy poštovních známek PRAGA 2018.


 

Aršíky VELKÉ VÁLKY slovem autora Jana Mageta


Česká pošta, s.p. vydala v průběhu let 2014-2018 pět aršíků ke 100. výročí Velké války a obnovení Českého státu. Zobrazují společenskou realitu roku vzniku Velké války až do jejího ukončení. Každopádně velmi těžká emise pěti aršíků je spíše optimistická a autor Jan Maget se s těžkým námětovým problémem srovnal velmi důstojně a nápaditě.

Přinášíme vám možnost si celý komplet popisu všech pěti aršíků, včetně podrobnějších údajů o jednotlivých částech, stáhnout ve formátu PDF nebo DOC:

Zdroj: EXPONET BLOGSPOT, Česká pošta, s.p.


 

SFA vydala Zborník prednášok 2016 – 2017


Slovenská filatelistická akadémia (SFA) v roce 2017 vydala velmi potřebnou publikaci pod názvem „Zborník prednášok 2016 – 2017“. Ve sborníku je textem i obrazem zachyceno celkem pět přednášek, které odezněly na přednáškových seminářích SFA v uvedených letech a jejichž autoři dodali podklady přednášek. Přednášek bylo více, ale sborník je nezachytil. Jejich zveřejnění je snad slíbeno pro další sborník (jedná se o přednášky Ing. Miroslava Bachratého – Slovensko v I. Svetovej vojne – filatelistická dokumentácia a Miroslava Gerece – Obratené rámcové zúbkovanie čs., cz. a sk. tlačených na stroji WIFAG a Ing. Jarmily Brichtové – 26. Kongres UPU Istanbul 2016).

SFA se rozhodla v roce 2015 pořádat přednáškové semináře s tím, že předchozí zvyklost byla vyslechnout přednášky nových členů během řádného zasedání SFA. Program však ve spojení s obvyklým programem setkání byl velmi napjatý. Proto se členové rozhodli pro dvě roční setkání a pro kompetenční rozdělení obou akcí.


 

Začátky německých výplatních strojů – nové poznatky


Nekonečné horko letošního léta bylo příjemně přerušeno zásilkou, která obsahovala novou publikaci vydanou Badatelskou společností Post- und Absenderfreistempel e.V., jednou z významných a aktivních pracovních skupin (Arge) součástí v rámci Svazu německých filatelistů. Autorem této brožury je člen vedení této společnosti, bývalý předseda a nyní čestný předseda Hans-Joachim Förster. Publikace s názvem Postamtlicher Versuchsfreistempler „A“ (Furtwängler) – Neue Erkenntnisse (poštovní zkušební výplatní stroje „A“ (Furtwängler) – nové poznatky nás zavádí do dvacátých let minulého století, kdy se řada německých firem za podpory státních institucí začala věnovat vývoji a aplikaci výplatních strojů. Tento stav nastal po mohutném rozvoji společnosti v oblasti hospodářského života, masivního nárůstu korespondence a některých dalších vlivů jako byla nezkrotitelná inflace.

Hans-Joachim Förster se ve své práci, ke které přispělo mnoho hodin strávených nad archivními materiály, věnuje prvnímu výrobci – německých výplatních strojů a modelu „A“, předchůdci dokonalejších pozdějších německých strojů jakými byly například Komusina, Francotyp, Rena, Postalia a další. Vydání publikace přispělo více jak 30 let usilovné badatelské práce.

Firma L. Furtwängler und Söhne (Uhrenfabrik Furtwängler, Furtwangen) se sídlem ve městě Furtwangen v Černém lese, kterou autor popisuje, byla původně hodinářskou firmou, která se specializovala po dlouho dobu historicky výrobě nástěnných, stolních a salónních hodin a pod vlivem vývoje a spojená s progresivní firmou G. Wohlmuth und Co. ze stejného města se začala věnovat i jemné mechanice a v konečné fázi i výplatním strojů. To vše jako doplněk ke své tradiční výrobě – zdravotnických přístrojů. Tato firma stála v roce 1923 s několika dalšími firmami (Anker-werke, Bielefeld, Berliner Maschinenfabrik BAFRA) u zrodu firmy „POstfreistempler GmbH Bielefeld, později Francotyp GmbH (1925), existující v nové podobě („F-P“) do dneška. Svou přesnou a intenzivní prací přispěli vývojáři této firmy k vývoji německého, evropského a určitě i světového výplatního otiskářství ve 20. století. Firma L. Furtwängler byla prvním německým výrobcem výplatních strojů na profesionální a sériové úrovni.

Autor na úředních podkladech přináší pohled na dobu, kdy se úředně německé výplatní stroje rodily a obrázkovými podklady dokládá i první stroje a jejich produkty – výplatní otisky. Krok za krokem, ne-li den za dnem sledujeme, jak se tento nový způsob vyplácení zakořeňoval v německém poštovním provozu. Detailně se můžeme přenést i do tohoto světa i při pohledu a popisu „razítkářského zvonu se čtyřmi nosiči razítek v korpusu“, který sloužil k orážení zásilek. Nese název „FRANKA“ a je uložen v depozitářích „Museumstiftung Post und Telekommunikation“ v Berlíně jak velmi cenná relikvie. Vyrobeno v roce 1923, stroj č. A1, uživatele „Aussenhandelstelle Maschinnebau“ v Charlottenburgu. K pochopení provozu a konstrukce slouží i fotografie mechanismu a výňatky z příslušných úředních patentů. Cenné jsou i reprodukované celistvosti vyplacené tímto strojem „A“ různých uživatelů pod evidencí německé říšské pošty.Publikace o formátu A4 má 38 stran a obsahuje, jak již bylo řečeno, řadu kvalitních reprodukcí. Je významným příspěvkem do historie německých výplatních strojů a zaplňuje jedno z existujících bílých míst. Autorovi patří velký dík za tuto mravenčí práci. Publikaci, která je v němčině, lze objednat na adrese společnosti http://www.fg-freistempel.de.

Stanovená cena pro německé zájemce je 15 € plus poštovné (bez záruky).

Autor příspěvku: Ivan Leiš


 

Časopis “Československá vlaková pošta” – číslo 1/2018


Vážení a milí příznivci historie poštovní přepravy,

právě vyšlo nové číslo vašeho, doufám, oblíbeného časopisu. Připravuji jej pro vás již přesně pět let. Mnozí z vás se na něm nějakým způsobem podíleli. Fotkou, vzpomínkou, starým dokumentem nebo použitým tiskopisem. Vy všichni jste tvůrci našeho magazínu a doufám, že tomu bude nejméně dalších pět let. Bez pamětníků by to šlo jen stěží. Jim patří dík. Proto znova apeluji na všechny, kteří si své vzpomínky raději nosí v hlavě, aby se o ně podělili i s ostatními. Opravdu nás zajímají. Kdyby ne, pak by tento časopis neměl pro koho vycházet.

 

SFA vydala tři publikace