Monthly Archives: Srpen 2014

FilaExpo Warsaw 2014


Ve dnech 12. až 13. září 2014 se v hlavním městě Polské republiky uskuteční celostátní výstava poštovních známek. Celá akce se uskuteční ve Varšavském mezinárodním areálu, který svou rozlohou více než 2000 m2 nabízí velkorysý prostor jak pro vystavovatele známek, tak pro návštěvníky.

FILA_WARSAVAInformace o výstavě na stránkách INFOFILA zde.

Odkaz na stránky výstavy zde.

Zdroj: INFOFILA


 

Sběratel 2014 – příležitostná razítka


V rámci Veletrhu Sběratel 2014 budou k dispozici tato příležitostná razítka.


 

Pozvánka odboru známkové tvorby České pošty, s.p. – 3.9.2014


Srdečně Vás zveme na 48. výstavku odboru známkové tvorby České pošty, s.p., která bude pořádána ve středu 3. září 2014 v prostorách bývalé prodejny filatelie v prvním patře budovy Hlavní pošty Praha 1 (ochoz nad dvoranou – jako obvykle). Budete mít výjimečnou možnost si zde prohlédnout výtvarné návrhy, rytecké rozkresby a podklady pro tisk vydaných poštovních známek, FDC, razítek na FDC a dopisnic, které vycházejí 3.9.2014. U přepážek č. 29/30 si můžete od 08:00 hod. do 18:00 hod. zakoupit známky, FDC, cartes maxima, pohlednice a dopisnice pro následnou autogramiádu.


 

Filatelistické aktuality ze Slovenska – 8/2014


Jedním z hlavních úkolů našich klubových internetových stránek je upozorňovat naše členy a přátele na zajímavé články na různých portálech. Jedním z našich partnerských portálů je www.postoveznamky.sk, který má tři základní cíle:postoveznamky

  • informace o novinkách,

  • informační servis sběratelských akcí

  • přinášení odborných filatelistických informací.

 

Literatura o polních poštách Velké války


Velká válka kromě lidských hrůz a rozvratu světa na úrovni rodin, skupin obyvatelstva a států přinesla miliony celistvostí přímých účastníků poštovního provozu, které se díky internetu staly běžně dohledatelnými na různých soukromých, ale i profesionálních serverech. Poskytují možnost seznámit se s dobou a lidskými osudy před sto lety.

 

Nové poštovní dopisnice


3. září 2014 vycházejí nové poštovní dopisnice a dopisnice s přítiskem Postfila.


 

35. cyklus přednášek


35. CYKLUS PŘEDNÁŠEK O POŠTOVNÍ HISTORII A SOUČASNOSTI


 

Veletrh Sběratel 2014


Po roce se bude opět konat v Pražském výstavním areálu v Letňanech Veletrh Sběratel. Kolik zbývá do jeho zahájení? Odpočítávání času je umístěné v pravém menu v jeho horní části (zelené počítadlo). Čas ubývá a zahájení Veletrhu se nezadržitelně blíží.


Sběratel 2014 – 4.- 6.9.2014

Výstaviště PVA EXPO Praha

Otevírací doba: čtvrtek a pátek: 10 – 18 hodin | sobota: 10 – 16 hodin


 

Klubové odpoledne s přednáškou – 4.9.2014


Zveme Vás na první klubové odpoledne přednáškového cyklu 2014 – 2015 s tématem

1. světová válka – poštovní doklady z okresu Litoměřice

4.9.2014 (čtvrtek) od 16:30 hod.

přednáší: Ing. Ladislav Helcl

Přednáška se koná v Domě PORTUS (občanské sdružení Život 90) v Praze 1,
ul. Karolíny Světlé 18 (rok s ulicí Betlémskou)


 

Sborníky Poštovního muzea 1978 – 1989/1990


V období let 1978 – 1989/1990 vydávalo Poštovní muzeum v Praze (PM) v Nakladatelství dopravy a spojů 010asborníky, kde se objevily odborné články pracovníků Poštovního muzea zejména z oblasti historie poštovnictví. Do sborníků přispěli i další špičkoví odborníci na danou tématiku z jiných institucí. V tomto období vyšlo celkem 11 sborníků, ty vycházely pravidelně každý rok (s výjimkou roku 1979, v letech 1989/1990 vyšel dvojsborník v jednom provedení).

Účel sborníků popsal v úvodním slově (SPM 1978) Juraj Maňák, tehdejší první náměstek ministra spojů ČSSR takto:

[stextbox id=“info“]

„Kvalitu odbornej práce Poštového muzea …. zaiste prehĺbí i prvý Zborník Poštového muzea … . Jeho cieĺom je oboznámiť predovšetkým spojársku veřejnost, ale i ostatnú veřejnost s problematikou práce Poštového muzea a v odborných príspevkoch otvoriť zasvätený pohĺad odborníkov do niektorých oblastí a odborov histórie poštovníctva.“

[/stextbox]

Je na místě připomenout, že sborníky začaly vycházet v šedesátém roce existence této PM. Sborníky a jejich články zcela jistě našly odezvu nejen ve své době. Jsou jistě přínosem i pro badatele dnešní doby.

016a 001a 014a 013a 018a

První dílčí a krátké zhodnocení přineslo „Slovo úvodem“ Ing. Michala Ondrejky, prvního místopředsedy prezidia PRAGA 1988, které bylo otištěno v SPM 1988:

[stextbox id=“info“]

„Zájem o něj (rozuměj Sborník) potvrzuje skutečnost, že je pravidelně celý náklad rozebrán. Tato nenápadná publikace se postupem doby stala samozřejmou součástí nabídky většiny odborných, ale i veřejných knihoven v ČSSR … . Je tomu proto, že na stránkách sborníku se soustřeďují nejnovější informace o výsledcích studia a výzkumu v řadě oborů dějin a současnosti československých spojů. … Za uplynulých deset let vyšlo ve Sborníku Poštovního muzea přibližně sto odborných statí, zpracovaných 35 autory. Příspěvky se dotýkají celé škály oborů spojů – pošty, telekomunikací, radiokomunikací, známkové tvorby…“.

[/stextbox]

75 let od vypuknutí II. světové války 1939-2014 001aPřipravil jsem bibliografii odborných článků z jednotlivých sborníků tak, aby tato kvalitní a více jak užitečná publikace nezůstala zapomenuta. Rád usnadňuji tímto počinem hledání pramenů a důležitých informací zájemcům o poštovní historii a poštovní známku. Sborníky vycházely v nákladu 2000 výtisků (v několika případech byl počet menší, v jednom případě i vyšší). Počet stránek všech vydaných sborníků dosáhl počet skoro 2000. Sborníky byly bohatě ilustrovány, některé ilustrace byly barevné. Do některých sborníků byly vloženy volné přílohy (mapy, ukázky ze sbírek PM). V roce 1986 Sborník měl název Československé spoje / Sborník Poštovního muzea 1986. Články jsou doplněny ve většině případů několikajazyčným resumé. Za články najdeme i odkazy na prameny, které autor použil. V některých sbornících jsou několikastránkové barevné přílohy ze sbírek Poštovního muzea či z provozu institucí tehdejších čs. spojů. Některé sborníky obsahují i recenze publikací (např. SPM 1982).012a

Příspěvek je doplněn ilustračními obrázky titulních stran některých sborníků, několika ilustracemi ze sborníků či vložených příloh.

Věřím, že bibliografie bude zájemcům, sběratelům, publicistům a badatelům na úseku poštovní historie užitečná. Doplňuji, že úvodní slova u každého sborníku nejsou v tomto rejstříku uvedena. Ti, kteří si doplňují Kroniku specializovaných oborů na našich internetových stránkách, si do příslušného časového období mohou doplnit tuto informaci o sbornících, která je dosti podstatná. Bibliografie je vytvořena abecedně dle autorů v jednom seznamu (v záznamu je použita zkratka SPM – Sborník Poštovního muzea).


Souhrnná bibliografie odborných článků je k dispozici ke stažení ve formátu XLSX a PDF:

[wpdm_file id=54] [wpdm_file id=55]

Autor: Ivan Leiš


 
Klubové odpoledne s přednáškou - 5.10.2023 - Novinové známky Československa 1918 – 1939
This is default text for notification bar