Dvě výročí – možná opomenutá


20. výročí vzniku České pošty, s.p. (1993 – 2013)


Na úvod malé připomenutí. Samostatná Česká republika byla založena (a tím se stala subjektem mezinárodního práva) dne 1. ledna 1993, s tímto datem zaniklo Československo (respektive Česká a Slovenská Federativní Republika). Celý proces rozdělení ČSFR a následný vznik dvou samostatných republik byl nadevše očekávání klidný a mírný a byl připravován velmi pečlivě dopředu.

  • 31. prosince 1992 – z rozhodnutí ministra hospodářství č. 378/1992 ze dne 16. prosince 1992 odstavce II, byla Správa pošt a telekomunikací, s.p., (SPT, s. p.) Praha rozdělena na dva samostatné podniky (Česká pošta, s.p., a SPT Telecom, s.p.).

  • Státní podnik Česká pošta tak vznikl 1. ledna 1993, zároveň byla z původní Československé pošty vyčleněna Slovenská pošta a Česká správa telekomunikací.

ceska_posta SLOVENSKA_POSTA CTU

20. výročí vzniku českého výplatního otisku


V roce 2013 si připomínáme 20. výročí vzniku českého výplatního otisku

(resp. 87. výročí zavedení výplatního stroje do poštovního provozu).

Vraťme se ale na začátek, tedy do doby, kdy vše vzniklo:

„V druhé polovině roku 1926 se rozhodla československá poštovní správa zavést na zkoušku a později v témže roce nastálo výplatní stroj a jeho otisky do poštovního provozu Československa po vzoru ostatních zemí na základě kladného rozhodnutí Světového poštovního kongresu, který se konal ve Stockholmu v roce 1924.“

Tolik citace z úvodního listu exponátu Ivana Leiše (ČESKOSLOVENSKÉ VÝPLATNÍ OTISKY OD PRVNÍHO POUŽITÍ DO ROKU 1926), který je k dispozici na virtuální výstavě EXPONET.

FRANCOTYP FRANCOTYPa FRANCOTYPb

 
Výstava Jiřího Boudy – Známky, vlaky, cesty, boudy - Poštovní muzeum - 14.6.2024 – 31.12.2024
This is default text for notification bar